The R&A - Working for Golf

Opinberu golfreglurnar

Golfreglurnar eru yfirgripsmiklar og veita svör við mörgum álitaefnum sem rísa í leik sem stundaður er um heim allan á margskonar golfvöllum og af leikmönnum á öllum getustigum.

Fletta í reglunum
Um golfreglurnar
Efnið um golfreglurnar er ætlað þeim sem stýra leiknum og þeim sem leita svara við þeim ólíku spurningum sem geta vaknað í tengslum við golfmót. Ef þú ert leikmaður er mælt með að þú skoðir fyrst leikmannaútgáfuna.

1


Leikurinn, hegðun leikmannsins og reglurnar

Tilgangur: Í reglu 1 er eftirfarandi undirstöðuatriðum leiksins lýst: Leiktu völlinn eins og þú kemur að honum og boltanum eins og hann liggur. Leiktu samkvæmt reglunum og í anda leiksins. Þú ert ábyrgur fyrir að beita sjálfan þig vítum ef þú brýtur reglu, þannig að þú getir ekki hagnast gagnvart mótherja þínum í holukeppni eða gagnvart öðrum leikmönnum í höggleik.

Lesa meira

2


Völlurinn

Tilgangur: Í reglu 2 eru kynnt þau grunnatriði sem hver leikmaður ætti að þekkja um völlinn: Á vellinum eru fimm skilgreind svæði, og Á vellinum eru nokkrar tegundir skilgreindra hluta og aðstæðna sem kunna að trufla leikinn. Mikilvægt er að þekkja á hvaða svæði vallarins boltinn liggur og stöðu sérhvers hlutar og sérhverra aðstæðna sem trufla leik, því það hefur oft áhrif á þá möguleika sem leikmaðurinn hefur við að leika boltanum eða að fá lausn.

Lesa meira

3


Keppnin

Tilgangur: Regla 3 spannar þrjú grunnatriði allra golfkeppna: Keppt er í holukeppni eða í höggleik, Ýmist er leikið í einstaklingskeppni eða með samherja í liði, og Ýmist er fært brúttóskor (engum forgjafarhöggum er beitt) eða nettóskor (þar sem forgjafarhöggum er beitt).

Lesa meira

4


Útbúnaður leikmannsins

Tilgangur: Regla 4 nær yfir útbúnaðinn sem leikmenn mega nota þegar umferð er leikin. Vegna þess grundvallaratriðis að golf er krefjandi leikur þar sem árangur á að ráðast af dómgreind, færni og hæfileikum leikmannsins verður hann að: Nota leyfilegar kylfur og bolta, Nota mest 14 kylfur og má að öllu jöfnu ekki skipta um skemmdar eða týndar kylfur, og Sæta takmörkunum um notkun annars útbúnaðar sem er honum til aðstoðar við leik.

Lesa meira

5


Að leika umferðina

Tilgangur: Regla 5 fjallar um hvernig umferð er leikin, svo sem hvar og hvenær leikmaður má æfa sig á vellinum fyrir umferð eða á meðan umferð er leikin, hvenær umferð hefst og henni lýkur og hvað gerist þegar stöðva þarf leik eða hefja hann að nýju. Leikmönnum er ætlað að: Hefja hverja umferð á réttum tíma og Leika samfellt og rösklega á hverri holu þar til umferðinni er lokið. Þegar komið er að leikmanni að slá er mælst til að ekki líði meira en 40 sekúndur þar til höggið er slegið og oftast styttri tími.

Lesa meira

6


Að leika holu

Tilgangur: Regla 6 fjallar um hvernig leika á holu, svo sem sérstöku ákvæðin um hvernig leikur hefst á holu, kröfuna um að sama bolta sé leikið alla holuna nema þegar boltaskipti eru leyfð, leikröð (sem skiptir meira máli í holukeppni en höggleik) og hvernig leik á holu er lokið.

Lesa meira

7


Leit að bolta: Að finna og þekkja bolta

Tilgangur: Regla 7 leyfir leikmanninum að viðhafa hóflegar athafnir til að leita að bolta sínum í leik eftir hvert högg. Leikmaðurinn þarf samt að fara varlega, því hann mun fá víti ef hann fer óhóflega að og veldur betrumbótum á aðstæðum fyrir næsta högg sitt. Leikmaðurinn fær ekki víti þótt boltinn hreyfist af slysni þegar leitað er að honum eða reynt að þekkja hann, en verður þá að leggja boltann aftur á upphaflegan stað.

Lesa meira

8


Völlurinn leikinn eins og komið er að honum

Tilgangur: Regla 8 lýsir einu grundvallaratriði leiksins: „Leiktu völlinn eins og þú kemur að honum“. Þegar bolti leikmannsins stöðvast verður leikmaðurinn að öllu jöfnu að sætta sig við þær aðstæður sem hafa áhrif á höggið og má ekki bæta þær áður en boltanum er leikið. Samt má leikmaðurinn framkvæma tilteknar hóflegar athafnir þótt þær bæti þessar aðstæður og undir ákveðnum kringumstæðum má endurgera aðstæðurnar vítalaust, eftir að þeim hefur verið breytt til betri eða verri vegar.

Lesa meira

9


Bolta leikið þar sem hann liggur. Kyrrstæðum bolta lyft eða hann hreyfður

Tilgangur: Regla 9 fjallar um eitt grundvallaratriði leiksins: „Leiktu boltanum eins og hann liggur“. Ef bolti leikmannsins stöðvast og er síðan hreyfður úr stað af náttúruöflunum, svo sem vindi eða vatni, verður leikmaðurinn yfirleitt að leika boltanum frá nýja staðnum. Ef kyrrstæðum bolta er lyft eða hann hreyfður af einhverjum eða af utanaðkomandi áhrifum, áður en höggið er slegið, verður að leggja boltann aftur á upphaflegan stað. Leikmenn ættu að fara varlega nærri kyrrstæðum bolta og leikmaður sem veldur því að bolti hans eða mótherja hans hreyfist fær yfirleitt víti (nema á flötinni).

Lesa meira

10


Að undirbúa og slá högg. Ráðlegging og aðstoð. Kylfuberar

Tilgangur: Regla 10 fjallar um hvernig eigi að undirbúa og slá högg, þar á meðal um ráðleggingu og aðra aðstoð sem leikmaðurinn má þiggja frá öðrum (svo sem kylfuberum). Undirstöðuatriðið er að golf er leikur færni og persónulegra áskorana.

Lesa meira

11


Bolti á hreyfingu hittir af slysni einstakling, dýr eða hlut. Vísvitandi athafnir til að hafa áhrif á bolta á hreyfingu

Tilgangur: Regla 11 fjallar um hvað eigi að gera ef bolti leikmannsins er á hreyfingu og hittir einstakling, dýr, útbúnað eða annað á vellinum. Þegar þetta gerist fyrir slysni er það vítalaust og leikmaðurinn þarf oftast að sætta sig við afleiðingarnar, hvort sem þær eru hagstæðar honum eða ekki, og leika boltanum þar sem hann stöðvast. Samkvæmt reglunni má leikmaður heldur ekki aðhafast neitt vísvitandi til að hafa áhrif á hvar bolti sem er á hreyfingu kunni að stöðvast.

Lesa meira

12


Glompur

Tilgangur: Regla 12 er sérregla fyrir glompur, sem eru sérstaklega útbúin svæði til að reyna á hæfni leikmannsins við að leika bolta úr sandi. Til að tryggja að leikmaðurinn takist á við þessa áskorun eru nokkrar takmarkanir á að snerta sandinn áður en höggið er slegið og um hvar megi taka lausn ef bolti er í glompu.

Lesa meira

13


Flatir

Tilgangur: Regla 13 er sérregla um flatir. Flatir eru sérstaklega gerðar til að leika boltanum eftir jörðinni og einnig er flaggstöng í holunni á hverri flöt. Því gilda nokkrar sérreglur um flatir, frábrugðnar reglum fyrir aðra hluta vallarins.

Lesa meira

14


Ferli vegna bolta: Að merkja, lyfta, hreinsa og leggja aftur. Að láta falla innan lausnarsvæðis. Leikið af röngum stað

Tilgangur: Regla 14 fjallar um hvenær og hvernig leikmaðurinn má merkja staðsetningu kyrrstæðs bolta, lyfta boltanum og hreinsa hann og hvernig eigi að setja boltann aftur í leik þannig að honum verði leikið af réttum stað. Þegar leggja á aftur bolta sem hefur verið lyft eða verið hreyfður verður að leggja sama boltann aftur á upphaflegan stað. Þegar tekin er lausn, með eða án vítis, verður að láta skiptibolta eða upphaflega boltann falla á tilteknu lausnarsvæði. Mistök við beitingu þessara aðferða má leiðrétta vítalaust áður en boltanum er leikið, en leikmaðurinn fær víti ef hann leikur boltanum af röngum stað.

Lesa meira

15


Lausn frá lausung og hreyfanlegum hindrunum (þar á meðal boltum eða boltamerkjum sem aðstoða við eða trufla leik)

Tilgangur: Regla 15 fjallar um hvenær og hvernig leikmaður má taka lausn án vítis frá lausung og hreyfanlegum hindrunum. Þessir hreyfanlegu náttúrulegu og manngerðu hlutir eru ekki taldir hluti af áskoruninni við að leika völlinn og í flestum tilvikum má leikmaðurinn fjarlægja þá þegar þeir trufla leik. Þó þarf leikmaðurinn að fara varlega við að hreyfa lausung nærri bolta sínum utan flatarinnar, því leikmaðurinn fær víti ef boltinn hreyfist við það.

Lesa meira

16


Lausn frá óeðlilegum vallaraðstæðum (þar á meðal óhreyfanlegum hindrunum). Hættulegar dýraaðstæður. Sokkinn bolti

Tilgangur: Regla 16 fjallar um hvenær og hvernig leikmaðurinn má taka lausn án vítis með því að leika bolta frá öðrum stað, svo sem þegar truflun er vegna óeðlilegra vallaraðstæðna eða hættulegra dýraaðstæðna. Þessar aðstæður eru ekki taldar hluti þeirrar áskorunar að leika völlinn og lausn án vítis er venjulega leyfð, annars staðar en á vítasvæði. Oftast tekur leikmaðurinn lausn með því að láta bolta falla innan lausnarsvæðis sem ákvarðast af nálægasta stað fyrir fulla lausn. Reglan fjallar einnig um lausn án vítis þegar bolti leikmannsins er sokkinn í eigin boltafari á almenna svæðinu.

Lesa meira

17


Vítasvæði

Tilgangur: Regla 17 er sérregla fyrir vítasvæði, sem eru vatnasvæði eða önnur svæði skilgreind af nefndinni, þar sem boltar týnast oft eða eru ósláanlegir. Gegn einu vítahöggi mega leikmenn nota sérstakar lausnaraðferðir til að leika bolta utan vítasvæðisins.

Lesa meira

18


Fjarlægðarlausn. Bolti týndur eða út af. Varabolti

Tilgangur: Regla 18 fjallar um fjarlægðarlausn gegn víti. Ef bolti er týndur utan vítasvæðis eða stöðvast út af er rofin sú nauðsynlega framvinda að leika af teignum þar til boltinn er í holu. Leikmaðurinn verður að endurvekja þessa framvindu með því að leika aftur þaðan sem síðasta högg var slegið. Þessi regla fjallar einnig um hvernig og hvenær leika má varabolta til að flýta fyrir þegar bolti í leik kann að hafa hafnað út af eða týnst utan vítasvæðis.

Lesa meira

19


Ósláanlegur bolti

Tilgangur: Í reglu 19 eru útskýrðir þeir möguleikar sem leikmaðurinn hefur varðandi ósláanlegan bolta. Leikmaðurinn getur valið á milli nokkurra kosta, oftast gegn einu vítahöggi, til að losna úr erfiðum aðstæðum hvar sem er á vellinum (nema innan vítasvæðis).

Lesa meira

20


Að leysa úr álitamálum um reglurnar á meðan umferð er leikin. Úrskurðir dómara og nefndarinnar

Tilgangur: Regla 20 fjallar um hvað leikmenn ættu að gera þegar spurningar vakna um reglurnar á meðan umferð er leikin, þar á meðal ferlin (sem eru ólík í holukeppni og höggleik) sem gefa leikmönnum kost á að gæta réttar síns og að fá úrskurð síðar. Reglan fjallar einnig um hlutverk dómara sem er heimilað að úrskurða um staðreyndir og að beita reglunum. Úrskurðir dómara eða nefndarinnar eru bindandi fyrir alla leikmenn.

Lesa meira

21


Önnur form höggleiks og holukeppni einstaklinga

Tilgangur: Regla 21 fjallar um fjögur önnur leikform í keppni einstaklinga, þar á meðal þrjú form höggleiks þar sem skor ákvarðast á annan hátt en í venjulegum höggleik: Stableford (skor ákvarðast af punktum á hverri holu), hámarksskor (hámark er sett á skor hverrar holu) og par/skolli (skor samkvæmt holukeppni er notað á hverri holu).

Lesa meira

22


Fjórmenningur (einnig þekkt sem slegið til skiptis)

Tilgangur: Regla 22 fjallar um fjórmenning (sem er ýmist leikinn sem holukeppni eða höggleikur), þar sem tveir samherjar keppa saman sem lið með því að slá einn bolta til skiptis. Reglurnar fyrir þetta leikform eru að grunni til þær sömu og í einstaklingskeppni, nema að samherjarnir þurfa að slá teighögg til skiptis til að hefja leik á holu og ljúka síðan holunni með því að slá til skiptis.

Lesa meira

23


Fjórleikur

Tilgangur: Regla 23 fjallar um fjórleik (sem er ýmist leikinn sem holukeppni eða höggleikur), þar sem samherjar keppa sem lið og hvor samherji leikur sínum bolta. Skor liðsins á holu er lægra skor samherjanna á þeirri holu.

Lesa meira

24


Sveitakeppnir

Tilgangur: Regla 24 fjallar um sveitakeppnir (sem leiknar eru annaðhvort sem holukeppni eða höggleikur), þar sem margir leikmenn eða lið keppa sem sveit og samanlögð úrslit þeirra í umferðum eða leikjum mynda heildarskor sveitarinnar.

Lesa meira