The R&A - Working for Golf
Flatir
Leikmannaútgáfan
Sjá golfreglurnar
Fara í hluta
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b
Skoða fleira

Regla 12
Regla 14

Tilgangur: Regla 13 er sérregla um flatir. Flatir eru sérstaklega gerðar til að leika boltanum eftir jörðinni og einnig er flaggstöng í holunni á hverri flöt. Því gilda nokkrar sérreglur um flatir, frábrugðnar reglum fyrir aðra hluta vallarins.

13.1
Athafnir sem eru leyfðar eða skyldugar á flötum

Tilgangur: Þessi regla leyfir þér að gera hluti á flötinni sem eru venjulega ekki leyfðir utan flatarinnar, svo sem að merkja staðsetningu bolta þíns, lyfta honum, hreinsa hann og leggja hann aftur, lagfæra skemmdir og fjarlægja sand og lausan jarðveg af flötinni. Þá er vítalaust þótt þú hreyfir bolta eða boltamerki fyrir slysni á flötinni.

a
Hvenær bolti þinn er á flötinni

Bolti þinn er á flötinni þegar einhver hluti boltans:

 • Snertir flötina, eða
 • Liggur á eða í einhverju (svo sem lausung eða hindrun) og er innan jaðars flatarinnar.
b
Að merkja, lyfta og hreinsa bolta þinn á flötinni

Lyfta má og hreinsa bolta þinn ef hann er á flötinni. Áður en boltanum er lyft verður að merkja staðsetningu hans og boltann verður svo að leggja aftur.

c
Lagfæringar leyfðar á flötinni

Á meðan umferð er leikin máttu gera eftirfarandi á flötinni, hvort sem boltinn er á eða utan flatarinnar:

 • Fjarlægja sand og lausan jarðveg á flötinni (en ekki annars staðar á vellinum), vítalaust.
 • Lagfæra skemmdir á flötinni, vítalaust, með því að viðhafa hóflegar athafnir til að koma flötinni eins nærri upphaflegu ástandi sínu og hægt er, en þó aðeins:
  • Með því að nota hönd, fót eða aðra líkamshluta, eða venjulegan flatargaffal, , kylfu eða svipaðan hluta venjulegs útbúnaðar, og
  • Án þess að tefja leik um of.

Hins vegar, ef þú bætir flötina með athöfnum sem ganga lengra en eðlilegt er til að koma flötinni í upphaflegt ástand færðu almenna vítið.

„Skemmd á flötinni“ merkir hvers konar skemmd eftir einstaklinga eða utanaðkomandi áhrif, svo sem:

 • Boltaför, skemmdir af skóm (til dæmis gaddaför) og rispur eða ójöfnur vegna útbúnaðar eða flaggstangar.
 • Gamlir holutappar, torfutappar, samskeyti skorins torfs og rispur eða ójöfnur vegna verkfæra eða véla.
 • Rásir gerðar af dýrum eða hófför.
 • Sokknir hlutir (til dæmis steinar, akörn eða ).

Hins vegar fela „skemmdir á flötinni“ ekki í sér neinar skemmdir eða aðstæður sem orsakast af:

 • Venjulegum vinnubrögðum við almennt viðhald flatarinnar (svo sem götunarholur og rásir eftir lóðréttan skurð),
 • Vökvun, rigningu eða öðrum náttúruöflum,
 • Náttúrulegum ójöfnum á yfirborði (svo sem illgresi, ógrónum eða sýktum svæðum eða svæðum með ójafnri sprettu).
 • Venjulegu sliti á holunni.
d
Þegar bolti þinn eða boltamerki hreyfast á flötinni

Það er vítalaust þótt þú, mótherji þinn eða annar leikmaður í höggleik hreyfi bolta þinn eða boltamerki þitt af slysni á flötinni.

Þú verður að leggja boltann aftur á upphaflegan stað (sem þarf að áætla ef hann er óþekktur), eða leggja boltamerki til að merkja upphaflega staðinn.

Undantekning - Þú verður að leika boltanum þar sem hann liggur ef boltinn byrjar að hreyfast í aftursveiflu þinni eða í höggi og þú slærð höggið.

Ef náttúruöflin valda því að bolti þinn á flötinni hreyfist, ræðst næsti staður þar sem leika á boltanum af því hvort boltanum hafði áður verið lyft og hann lagður aftur á upphaflegan stað:

 • Bolta áður lyft og hann lagður aftur – Þú verður að leggja boltann aftur á upphaflegan stað (sem þarf að áætla ef hann er óþekktur).
 • Bolta ekki áður lyft og hann lagður aftur – Þú verður að leika boltanum frá nýja staðnum.
e
Engin vísvitandi prófun á flötinni

Ef þú vísvitandi nuddar yfirborðið eða rúllar bolta til að prófa flötina eða ranga flöt á meðan umferð er leikin, færðu almenna vítið.

Undantekning - Þegar þú ert á milli hola máttu prófa æfingaflöt eða flöt holunnar sem þú varst að ljúka.

f
Taka verður lausn frá rangri flöt

Truflun samkvæmt þessari reglu á sér stað þegar bolti þinn er á rangri flöt eða þegar röng flöt truflar áþreifanlega fyrirhugaða stöðu þína eða fyrirhugað sveiflusvið.

Þegar truflun á sér stað vegna rangrar flatar máttu ekki leika boltanum þar sem hann liggur. Þess í stað verður þú að taka lausn án vítis með því að láta upphaflega boltann eða annan bolta falla á lausnarsvæðinu, eins og sýnt er á mynd 13.1f.

Engin lausn er samkvæmt þessari reglu ef truflun á sér einungis stað vegna þess að þú velur kylfu, gerð stöðu eða sveiflu eða leikátt sem er augljóslega óraunsætt með tilliti til aðstæðna.

Viðmiðunarstaður: Nálægasti staðurinn fyrir fulla lausn (P1).

Stærð lausnarsvæðis: Ein kylfulengd frá viðmiðunarstaðnum.

Takmörk á lausnarsvæði: Lausnarsvæðið:

 • Má ekki vera nær holunni en viðmiðunarstaðurinn, og
 • Verður að vera á sama svæði vallarins og viðmiðunarstaðurinn.

Ábendingar: Þú verður að taka fulla lausn frá allri truflun vegna röngu flatarinnar.

Víti fyrir að leika bolta sem ranglega hefur verið skipt um eða að leika bolta frá röngum stað, andstætt reglu 13.1: Almennt víti.

13.2
Flaggstöngin

Tilgangur: Í þessari reglu eru útskýrðir þeir kostir sem þú hefur varðandi flaggstöngina. Þú mátt hafa flaggstöngina í holunni eða láta fjarlægja hana (sem felur m.a. í sér að láta einhvern gæta hennar og fjarlægja hana eftir að boltanum er leikið), en verður að ákveða þig áður en þú slærð högg. Þú færð venjulega ekki víti þótt boltinn hitti flaggstöngina.

Þessi regla nær til bolta sem er leikið hvaðan sem er á vellinum, á eða utan flatarinnar.

a
Að hafa flaggstöngina í holunni

Ef þú slærð högg með flaggstöngina í holunni og boltinn hittir síðan flaggstöngina er það vítalaust og leika verður boltanum þar sem hann liggur.

Þú verður að ákveða hvort þú ætlir að hafa flaggstöngina í holunni áður en þú slærð höggið. Ef þú vilt hafa flaggstöngina í holunni hefur þú hana óhreyfða í holunni eða lætur setja flaggstöng sem hefur verið fjarlægð aftur í holuna.

Í hvorugu tilfellinu máttu reyna að hagnast með því að færa flaggstöngina vísvitandi þannig að hún sé ekki í miðri holunni. Gerir þú það og boltinn hittir síðan flaggstöngina færðu almenna vítið.

Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um að færa flaggstöngina í holunni eða fjarlægja hana úr holunni þegar bolti er á hreyfingu.

b
Að fjarlægja flaggstöngina úr holunni

Þú mátt slá högg eftir að hafa látið fjarlægja flaggstöngina úr holunni til að bolti þinn muni ekki hitta flaggstöngina í holunni.

Þú verður að ákveða þetta áður en þú slærð höggið, með því annaðhvort að láta fjarlægja flaggstöngina úr holunni áður en þú leikur boltanum, eða heimila einhverjum að gæta flaggstangarinnar.

Sjá aðalreglurnar Tilvik þar sem litið er svo á að þú hafir heimilað að flaggstangarinnar væri gætt og nánari upplýsingar um hvað eigi að gera ef bolti þinn hittir flaggstöngina eða þann sem fjarlægði hana eða gætir hennar.

c
Bolti liggur upp við flaggstöngina í holunni

Ef bolti þinn stöðvast upp við flaggstöngina, sem er í holunni og einhver hluti boltans er í holunni, neðan yfirborðs flatarinnar, telst boltinn vera í holu.

Ef enginn hluti boltans er í holunni og neðan yfirborðs flatarinnar:

 • Er boltinn ekki í holu og leika verður honum þar sem hann liggur.
 • Ef flaggstöngin er fjarlægð og bolti þinn hreyfist (hvort sem hann fellur í holuna eða hreyfist frá holunni) er það vítalaust og leggja verður boltann aftur á brún holunnar.

Víti fyrir að leika bolta sem ranglega hefur verið skipt um eða að leika bolta frá röngum stað, andstætt reglu 4.2c: Almennt víti.

13.3
Bolti yfir holubrún
a
Biðtími til að sjá hvort bolti þinn yfir holubrún muni falla í holuna

Ef einhver hluti bolta þíns slútir yfir brún holunnar er þér heimill eðlilegur tími til að fara að holunni og tíu sekúndur til viðbótar til að sjá hvort boltinn muni falla í holuna.

Falli boltinn í holuna innan þessa biðtíma hefur þú leikið boltanum í holu með síðasta höggi þínu.

Falli boltinn ekki í holuna innan þessa biðtíma:

 • Telst boltinn vera kyrrstæður.
 • Falli boltinn síðan í holuna, áður en þú leikur honum, hefur þú leikið boltanum í holu með síðasta höggi þínu, en færð eitt vítahögg sem bætist við skor þitt á holunni.
b
Hvað gera á ef bolta þínum yfir holubrún er lyft eða hann er hreyfður áður en biðtíminn er liðinn

Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um hvað eigi að gera ef bolta þínum yfir holubrún er lyft eða hann hreyfður áður en tíu sekúndna biðtíminn er liðinn.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Lausung

Allir lausir náttúrulegir hlutir, svo sem:

 • Steinar, laust gras, lauf, greinar og stönglar,
 • Dauð dýr og dýraúrgangur,
 • Ormar, skordýr og svipuð dýr sem auðvelt er að fjarlægja og hraukar eða vefir sem þau mynda (svo sem hraukar eftir orma og mauraþúfur), og
 • Kekkir af þjöppuðum jarðvegi (þar á meðal götunartappar).

Slíkir náttúrulegir hlutir teljast ekki lausir ef þeir:

 • Eru fastir eða vaxa,
 • Eru jarðfastir (þ.e. ekki er auðvelt að lyfta þeim), eða
 • Loða við boltann.

Sértilvik:

 • Sandur og laus jarðvegur eru ekki lausung.
 • Dögg, hrím og vatn eru ekki lausung.
 • Snjór og náttúrulegur ís (annar en hrím) eru annaðhvort lausung eða, þegar það er á jörðinni, tímabundið vatn, að þínu vali.
 • Köngulóarvefir eru lausung, jafnvel þótt þeir loði við aðra hluti.
Hindrun

(sjá einnig óhreyfanlega og hreyfanlega hindrun): Sérhver manngerður hlutur nema hluti vallar og vallarmarkahlutir.

Dæmi um hindranir:

 • Vegir og stígar með manngerðu yfirborði, þar á meðal manngerðir kantar þeirra.
 • Byggingar og ökutæki.
 • Vökvunarstútar, niðurföll og vökvunar- eða stýrikassar.
 • Útbúnaður leikmanns, flaggstangir og hrífur.
Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Merkja

Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Völlur

Allt leiksvæðið innan jaðars vallarmarka sem sett eru af nefndinni. Jaðar vallarmarkanna framlengist bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Hlutur sem er notaður til að lyfta boltanum frá jörðinni til að leika honum af teignum. Tí má ekki vera lengra en fjórar tommur (101,6 mm) og verður að samræmast útbúnaðarreglunum.

Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Bæta

Að breyta einhverjum aðstæðna sem hafa áhrif á högg þitt eða öðrum áþreifanlegum aðstæðum sem hafa áhrif á leik þinn þannig að þú öðlast hugsanlegan ávinning fyrir högg þitt.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Utanaðkomandi áhrif

Allir eftirtaldir einstaklingar eða hlutir sem geta haft áhrif á bolta þinn, útbúnað eða völlinn:

 • Sérhver einstaklingur (þar á meðal annar leikmaður), nema þú, kylfuberi þinn, samherji þinn, mótherji þinn og kylfuberar þeirra,
 • Sérhvert dýr, og
 • Sérhver náttúrulegur eða manngerður hlutur eða hvað annað sem er (þar á meðal annar bolti á hreyfingu), nema náttúruöflin.
Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Dýr

Sérhver lifandi meðlimur dýraríkisins (annar en fólk).

Hlutur sem er notaður til að lyfta boltanum frá jörðinni til að leika honum af teignum. Tí má ekki vera lengra en fjórar tommur (101,6 mm) og verður að samræmast útbúnaðarreglunum.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Náttúruöflin

Áhrif náttúrunnar, svo sem vindur, vatn eða þegar eitthvað gerist án sýnilegrar ástæðu vegna áhrifa þyngdarafls.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Höggleikur

Leikform þar sem þú eða lið þitt keppið við alla aðra leikmenn eða lið í keppninni.

Hreyfður

Þegar kyrrstæður bolti þinn hefur hreyfst úr stað og stöðvast á öðrum stað og hægt er að sjá það með berum augum (hvort sem einhver raunverulega sér það eða ekki).

Þetta á við hvort sem boltinn hefur hreyfst lóðrétt eða lárétt, í hvaða átt sem er frá upphaflegum stað.

Ef boltinn veltur einungis til (stundum nefnt að titra) og helst á eða færist aftur á upphaflegan stað hefur boltinn ekki hreyfst.

Boltamerki

Manngerður hlutur þegar hann er notaður til að merkja staðsetningu bolta þíns sem ætlunin er að lyfta, svo sem , mynt, hlutur sem er búinn til sem boltamerki eða annar smáhlutur sem tilheyrir útbúnaði.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Boltamerki

Manngerður hlutur þegar hann er notaður til að merkja staðsetningu bolta þíns sem ætlunin er að lyfta, svo sem , mynt, hlutur sem er búinn til sem boltamerki eða annar smáhlutur sem tilheyrir útbúnaði.

Merkja

Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

Náttúruöflin

Áhrif náttúrunnar, svo sem vindur, vatn eða þegar eitthvað gerist án sýnilegrar ástæðu vegna áhrifa þyngdarafls.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Hreyfður

Þegar kyrrstæður bolti þinn hefur hreyfst úr stað og stöðvast á öðrum stað og hægt er að sjá það með berum augum (hvort sem einhver raunverulega sér það eða ekki).

Þetta á við hvort sem boltinn hefur hreyfst lóðrétt eða lárétt, í hvaða átt sem er frá upphaflegum stað.

Ef boltinn veltur einungis til (stundum nefnt að titra) og helst á eða færist aftur á upphaflegan stað hefur boltinn ekki hreyfst.

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Röng flöt

Sérhver flöt á vellinum, önnur en flöt holunnar sem þú ert að leika. Rangar flatir eru hluti almenna svæðisins.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Röng flöt

Sérhver flöt á vellinum, önnur en flöt holunnar sem þú ert að leika. Rangar flatir eru hluti almenna svæðisins.

Röng flöt

Sérhver flöt á vellinum, önnur en flöt holunnar sem þú ert að leika. Rangar flatir eru hluti almenna svæðisins.

Staða

Staðsetning fóta og líkama þíns þegar þú undirbýrð þig fyrir og slærð högg.

Röng flöt

Sérhver flöt á vellinum, önnur en flöt holunnar sem þú ert að leika. Rangar flatir eru hluti almenna svæðisins.

Falla

Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

 • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
 • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
Lausnarsvæði

Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

 • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
 • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
 • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
  • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
  • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
  • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
Staða

Staðsetning fóta og líkama þíns þegar þú undirbýrð þig fyrir og slærð högg.

Skipta

Að skipta um boltann sem þú notar við að leika holu, með því að láta annan bolta verða í leik.

Rangur staður

Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Völlur

Allt leiksvæðið innan jaðars vallarmarka sem sett eru af nefndinni. Jaðar vallarmarkanna framlengist bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Í holu

Þegar bolti þinn er kyrrstæður í holunni eftir högg þitt og allur boltinn er neðan yfirborðs flatarinnar. Þegar reglurnar vísa til þess holu hafi verið lokið er átt við að boltinn sé í holu.

Í því sérstaka tilviki að bolti hvílir upp við flaggstöngina í holunni, sjá reglu 13.2c (litið er svo á að boltinn sé í holu ef einhver hluti boltans er neðan yfirborðs flatarinnar).

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Í holu

Þegar bolti þinn er kyrrstæður í holunni eftir högg þitt og allur boltinn er neðan yfirborðs flatarinnar. Þegar reglurnar vísa til þess holu hafi verið lokið er átt við að boltinn sé í holu.

Í því sérstaka tilviki að bolti hvílir upp við flaggstöngina í holunni, sjá reglu 13.2c (litið er svo á að boltinn sé í holu ef einhver hluti boltans er neðan yfirborðs flatarinnar).

Flaggstöng

Hreyfanleg stöng sem nefndin útvegar og sett er í holuna til að sýna staðsetningu hennar.

Hreyfður

Þegar kyrrstæður bolti þinn hefur hreyfst úr stað og stöðvast á öðrum stað og hægt er að sjá það með berum augum (hvort sem einhver raunverulega sér það eða ekki).

Þetta á við hvort sem boltinn hefur hreyfst lóðrétt eða lárétt, í hvaða átt sem er frá upphaflegum stað.

Ef boltinn veltur einungis til (stundum nefnt að titra) og helst á eða færist aftur á upphaflegan stað hefur boltinn ekki hreyfst.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Skipta

Að skipta um boltann sem þú notar við að leika holu, með því að láta annan bolta verða í leik.

Rangur staður

Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Í holu

Þegar bolti þinn er kyrrstæður í holunni eftir högg þitt og allur boltinn er neðan yfirborðs flatarinnar. Þegar reglurnar vísa til þess holu hafi verið lokið er átt við að boltinn sé í holu.

Í því sérstaka tilviki að bolti hvílir upp við flaggstöngina í holunni, sjá reglu 13.2c (litið er svo á að boltinn sé í holu ef einhver hluti boltans er neðan yfirborðs flatarinnar).

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Í holu

Þegar bolti þinn er kyrrstæður í holunni eftir högg þitt og allur boltinn er neðan yfirborðs flatarinnar. Þegar reglurnar vísa til þess holu hafi verið lokið er átt við að boltinn sé í holu.

Í því sérstaka tilviki að bolti hvílir upp við flaggstöngina í holunni, sjá reglu 13.2c (litið er svo á að boltinn sé í holu ef einhver hluti boltans er neðan yfirborðs flatarinnar).

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.