The R&A - Working for Golf
Ferli vegna bolta: Að merkja, lyfta, hreinsa og leggja aftur. Að láta falla innan lausnarsvæðis. Leikið af röngum stað
Leikmannaútgáfan
Sjá golfreglurnar
Fara í hluta
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
14.6
a
b
c
14.7
a
b
Skoða fleira

Regla 13
Regla 15

Tilgangur: Regla 14 fjallar um hvenær og hvernig þú mátt merkja staðsetningu kyrrstæðs bolta, lyfta boltanum og hreinsa hann og hvernig þú eigir að setja boltann aftur í leik þannig að honum verði leikið af réttum stað.

 • Þegar þú átt að leggja aftur bolta sem hefur verið lyft eða verið hreyfður, verður þú að leggja sama boltann aftur á upphaflegan stað.
 • Þegar þú tekur lausn, með eða án vítis, verður þú að láta skiptibolta eða upphaflega boltann falla á tilteknu lausnarsvæði.

Áður en þú leikur boltanum máttu vítalaust leiðrétta mistök við beitingu þessara aðferða, en þú færð víti ef þú leikur boltanum frá röngum stað.

14.1
Að merkja, lyfta og hreinsa bolta
a
Merkja verður staðsetningu bolta sem á að lyfta og leggja aftur

Áður en þú lyftir bolta samkvæmt reglu sem krefst þess að boltinn sé lagður aftur á upphaflegan stað verður þú að merkja staðinn, með því að:

 • Leggja boltamerki rétt fyrir aftan eða rétt við boltann, eða
 • Halda kylfu á jörðinni rétt fyrir aftan eða rétt við boltann.

Ef þú lyftir boltanum án þess að merkja staðsetningu hans, merkir staðsetninguna á rangan hátt eða slærð högg án þess að fjarlægja fyrst boltamerkið færðu eitt vítahögg.

Þegar þú lyftir bolta til að taka lausn samkvæmt reglu ertu ekki skyldugur til að merkja staðsetningu boltans.

b
Hver má lyfta bolta

Aðeins þú eða einhver sem þú heimilar það megið lyfta bolta þínum, en þú verður að gefa slíkt leyfi í hvert sinn áður en boltanum er lyft. Þú mátt ekki gefa almennt leyfi fyrir alla umferðina.

Undantekning – Kylfuberi þinn má lyfta bolta þínum á flötinni án leyfis.

c
Að hreinsa bolta sem hefur verið lyft

Þegar þú lyftir bolta þínum af flötinni máttu alltaf hreinsa hann. Þegar þú lyftir bolta þínum annars staðar en af flötinni máttu alltaf hreinsa hann, nema þegar þú lyftir boltanum:

 • Til að athuga hvort hann sé skorinn eða sprunginn – ekki má hreinsa boltann.
 • Til að þekkja hann – einungis má hreinsa boltann að því marki sem er nauðsynlegt til að þekkja hann.
 • Vegna þess að hann truflar leik – ekki má hreinsa boltann.
 • Til að athuga hvort hann liggi í aðstæðum þar sem lausn er leyfð – ekki má hreinsa boltann nema þú takir síðan lausn samkvæmt reglu.

Ef þú hreinsar bolta þinn þegar það má ekki færðu eitt vítahögg.

14.2
Að leggja bolta aftur á ákveðinn stað
a
Nota verður upphaflegan bolta

Þegar leggja verður bolta þinn aftur vegna þess að honum var lyft eða hann hreyfðist verður að nota upphaflega boltann.

Undantekning – Nota má annan bolta þegar:

 • Þú getur ekki endurheimt upphaflega boltann með eðlilegri fyrirhöfn og innan nokkurra sekúndna.
 • Upphaflegi boltinn er skorinn eða sprunginn.
 • Þú ert að hefja leik aftur eftir frestun.
 • Upphaflega boltanum var leikið sem röngum bolta af öðrum leikmanni.
b
Hver verður að leggja bolta aftur og hvernig á að gera það

Einungis þú eða sá sem lyfti bolta þínum eða olli því að hann hreyfðist megið leggja bolta þinn aftur samkvæmt reglunum.

Ef þú leikur bolta sem var lagður aftur á rangan hátt eða var lagður aftur af einhverjum sem mátti það ekki færðu eitt vítahögg.

c
Staður þar sem bolti er lagður aftur

Leggja verður bolta þinn aftur á upphaflegan stað (sem þarf að áætla ef hann er óþekktur), nema þegar leggja verður boltann aftur á annan stað samkvæmt reglunum.

Ef boltinn var kyrrstæður, ofan á, undir eða upp við óhreyfanlega hindrun, hluta vallar, vallarmarkahlut eða eitthvað náttúrulegt sem vex eða er fast:

 • Felur „staðsetning“ boltans einnig í sér lóðrétta staðsetningu hans miðað við jörðu.
 • Þetta þýðir að boltann verður að leggja aftur á upphaflegan stað, ofan á, undir eða upp við slíkan hlut.
d
Hvar leggja á bolta aftur þegar upphafleg lega hefur breyst

Ef lega bolta þíns sem hefur verið lyft eða hefur verið hreyfður hefur breyst verður þú að leggja boltann aftur, á þennan hátt:

 • Bolti í sandi:
  • Þú verður að endurgera upphaflegu leguna að því marki sem það er hægt.
  • Við að endurgera leguna máttu hafa lítinn hluta boltans sýnilegan ef boltinn var hulinn sandi.
  Ef þú endurgerir ekki leguna, andstætt þessari reglu, hefur þú leikið frá röngum stað.
 • Bolti annars staðar en í sandi: Þú verður að leggja boltann aftur með því að leggja hann á nálægasta stað þar sem legan er líkust upphaflegu legunni og sem er:
  • Innan einnar kylfulengdar frá upphaflega staðnum (sem verður að áætla ef hann er óþekktur),
  • Ekki nær holunni, og
  • Á sama svæði vallarins og upphaflegi staðurinn.

Ef þú veist að upphaflegu legunni var breytt en veist ekki hvernig legan var verður þú að áætla upphaflegu leguna og leggja boltann aftur.

Undantekning – Ef lega bolta sem hefur verið lyft breytist á meðan leikur hefur verið stöðvaður, sjá reglu 5.7d.

e
Hvað gera á ef bolti sem hefur verið lagður aftur helst ekki kyrr á upphaflegum stað

Ef þú reynir að leggja bolta þinn aftur en boltinn helst ekki kyrr á upphaflegum stað verðurðu að reyna aftur.

Ef boltinn helst ekki kyrr í annarri tilraun verðurðu að leggja boltann aftur, með því að leggja hann á nálægasta stað þar sem boltinn helst kyrr, en með eftirfarandi takmörkunum eftir því hvar upphaflegi staðurinn er:

 • Nálægasti staðurinn má ekki vera nær holunni.
 • Upphaflegur staður á almenna svæðinu –nálægasti staðurinn verður að vera á almenna svæðinu.
 • Upphaflegur staður í glompu eða á vítasvæði – nálægasti staðurinn verður að vera í sömu glompu eða á sama vítasvæði.
 • Upphaflegur staður á flötinni – nálægasti staðurinn verður að vera annaðhvort á flötinni eða á almenna svæðinu.

Víti fyrir að leika bolta sem ranglega hefur verið skipt um eða að leika bolta frá röngum stað, andstætt reglu 4.2c: Almennt víti.

14.3
Að láta bolta falla innan lausnarsvæðis
a
Nota má upphaflega boltann eða annan bolta

Þú mátt nota hvaða bolta sem er þegar þú lætur bolta falla eða leggur bolta samkvæmt þessari reglu.

b
Láta verður bolta falla á réttan hátt

Þú verður að láta bolta falla á réttan hátt, sem merkir allt eftirfarandi:

 • Þú verður að láta boltann falla (hvorki kylfuberi þinn né einhver annar má gera það).
 • Þú verður að sleppa boltanum úr hnéhæð, þannig að hann:
  • Falli beint niður, án þess að þú kastir boltanum, snúir honum eða notir einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað, áður en boltinn lendir á jörðinni.
  „Hnéhæð“ merkir hæð hnés þíns þegar þú stendur uppréttur.
  • Boltann verður að láta falla innan lausnarsvæðisins. Þú mátt standa hvort sem er innan eða utan lausnarsvæðisins þegar þú lætur boltann falla.

  Ef bolti þinn er látinn falla á rangan hátt, andstætt einni eða fleiri þessara þriggja krafna, verður þú að láta boltann falla aftur, á réttan hátt, og engin takmörk eru fyrir því hversu oft þú þarft að gera það.

  Ef bolti er látinn falla á rangan hátt gildir það ekki sem önnur af tveimur tilraunum sem þarf áður en þú verður að leggja boltann.

  Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um að slá högg að bolta sem hefur verið látinn falla á rangan hátt og hvort eins höggs víti eða almenna vítið eigi við.

  c
  Bolti sem er látinn falla á réttan hátt verður að stöðvast innan lausnarsvæðis

  Þessi regla á aðeins við þegar bolti hefur verið látinn falla á réttan hátt samkvæmt reglu 14.3b.

  Hvenær þú hefur lokið við að taka lausn. Þú hefur ekki lokið við að taka lausn fyrr en boltinn er látinn falla á réttan hátt og hann stöðvast innan lausnarsvæðisins.

  Ekki skiptir máli þótt boltinn snerti einhvern einstakling, útbúnað eða önnur utanaðkomandi áhrif, eftir að boltinn lenti á jörðinni og áður en hann stöðvaðist:

  • • Ef boltinn stöðvast innan lausnarsvæðisins hefur þú lokið við að taka lausn og verður að leika boltanum þar sem hann liggur.
  • Ef boltinn stöðvast utan lausnarsvæðisins, sjá hér aftar „Hvað gera á ef bolti sem er látinn falla á réttan hátt stöðvast utan lausnarsvæðisins“.

  Í báðum tilvikum er það vítalaust fyrir alla leikmenn.

  Undantekning – Þegar bolti sem er látinn falla á réttan hátt er vísvitandi sveigður úr leið eða stöðvaður af einhverjum einstaklingi.

  Hvað gera á ef bolti sem er látinn falla á réttan hátt stöðvast utan lausnarsvæðisins. Þú verður að láta bolta falla í annað sinn á réttan hátt og ef sá bolti stöðvast einnig utan lausnarsvæðisins verður þú að ljúka því að taka lausn með því að:

  • Leggja bolta á staðinn þar sem boltinn sem var látinn falla í annað sinn snerti fyrst jörðina.
  • Haldist boltinn sem var lagður ekki á þeim stað verður þú að leggja bolta á þann stað í annað sinn.
  • Ef boltinn sem var lagður í annað sinn helst ekki heldur kyrr á þeim stað verður þú að leggja bolta á nálægasta stað þar sem boltinn helst kyrr, með þeim takmörkunum sem koma fram í reglu 14.2e.
  d
  Hvað gera á ef bolti sem er látinn falla á réttan hátt er vísvitandi sveigður úr leið eða stöðvaður af einstaklingi

  Sjá aðalreglurnar Hvað gera á ef þú hefur látið bolta þinn falla á réttan hátt en hann var vísvitandi sveigður úr leið eða stöðvaður.

  Víti fyrir að leika bolta frá röngum stað eða að leika bolta sem var lagður í stað þess að vera látinn falla, andstætt reglu 14.3: Almennt víti.

  14.4
  Hvenær bolti þinn er aftur í leik eftir að upphaflegi boltinn var ekki lengur í leik

  Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um hvenær bolti þinn er aftur í leik, þar á meðal ef þú skiptir um bolta þegar það má ekki eða ef þú notar aðferð sem á ekki við.

  14.5
  Að leiðrétta mistök við að skipta um, leggja aftur, láta falla eða leggja bolta þinn

  Þú mátt lyfta bolta þínum vítalaust og leiðrétta mistökin, áður en þú leikur boltanum:

  • Ef þú hefur skipt um bolta þegar það má ekki, eða
  • Ef þú hefur lagt bolta þinn aftur, látið hann falla eða lagt hann (1) á rangan stað eða hann stöðvaðist á röngum stað, (2) á rangan hátt eða (3) með því að nota aðferð sem ekki átti við.

  Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um að leiðrétta mistök áður en þú leikur boltanum.

  14.6
  Að slá næsta högg þaðan sem síðasta högg var slegið

  Þessi regla á við hvenær sem þú verður eða mátt slá næsta högg þaðan sem þú slóst síðasta högg (það er, við að taka fjarlægðarlausn, eða við að leika aftur eftir að högg hefur verið afturkallað eða það gildir ekki af öðrum ástæðum).

  a
  Síðasta högg slegið af teignum

  Þú verður að leika upphaflega boltanum eða öðrum bolta einhvers staðar innan teigsins (og mátt tía boltann).

  b
  Síðasta högg slegið af almenna svæðinu, af vítasvæði eða úr glompu

  Þú verður að láta upphaflega boltann eða annan bolta falla á þessu lausnarsvæði:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þar sem þú slóst síðasta högg (staðinn verður að áætla ef hann er óþekktur).
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Ein kylfulengd, þó með eftirfarandi takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins:
   • Það verður að vera á sama svæði vallarins og viðmiðunarstaðurinn, og
   • Það má ekki vera nær holunni en viðmiðunarstaðurinn.
  c
  Síðasta högg slegið af flötinni

  Þú verður að leggja upphaflega boltann eða annan bolta á staðinn þar sem þú slóst síðasta högg (staðinn verður að áætla ef hann er óþekktur).

  Víti fyrir að leika bolta frá röngum stað, andstætt reglu 14.6: Almennt víti.

  14.7
  Leikið af röngum stað
  a
  Staður þar sem leika verður boltanum

  Eftir að hafa byrjað leik á holu verður þú að slá hvert högg þaðan sem bolti þinn stöðvaðist, nema þegar reglurnar krefjast þess eða leyfa að þú leikir boltanum af öðrum stað.

  Víti fyrir að leika bolta frá röngum stað, andstætt reglu 14.7a: Almennt víti.

  b
  Hvernig ljúka á holu eftir að hafa leikið af röngum stað í höggleik

  Ef þú hefur leikið af röngum stað, en ekki er um alvarlegt brot að ræða, færðu almenna vítið samkvæmt reglu 14.7a og verður að halda áfram leik á holunni með boltanum sem þú lékst af röngum stað.

  Ef þú hefur leikið af röngum stað og í því felst alvarlegt brot verður þú að leiðrétta mistökin með því að ljúka holunni með bolta sem er leikið af réttum stað. Ef þú leiðréttir ekki mistökin færðu frávísun.

  Sjá aðalreglurnar Útskýringar á því hvað þurfi að gera ef þú leikur af röngum stað og um alvarlegt brot er að ræða, eða þú ert óviss hvort um alvarlegt brot er að ræða.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Merkja

  Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

  Boltamerki

  Manngerður hlutur þegar hann er notaður til að merkja staðsetningu bolta þíns sem ætlunin er að lyfta, svo sem , mynt, hlutur sem er búinn til sem boltamerki eða annar smáhlutur sem tilheyrir útbúnaði.

  Merkja

  Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

  Merkja

  Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

  Högg

  Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

  Boltamerki

  Manngerður hlutur þegar hann er notaður til að merkja staðsetningu bolta þíns sem ætlunin er að lyfta, svo sem , mynt, hlutur sem er búinn til sem boltamerki eða annar smáhlutur sem tilheyrir útbúnaði.

  Merkja

  Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

  Umferð

  Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

  Flöt

  Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Hreyfður

  Þegar kyrrstæður bolti þinn hefur hreyfst úr stað og stöðvast á öðrum stað og hægt er að sjá það með berum augum (hvort sem einhver raunverulega sér það eða ekki).

  Þetta á við hvort sem boltinn hefur hreyfst lóðrétt eða lárétt, í hvaða átt sem er frá upphaflegum stað.

  Ef boltinn veltur einungis til (stundum nefnt að titra) og helst á eða færist aftur á upphaflegan stað hefur boltinn ekki hreyfst.

  Rangur bolti

  Sérhver bolti annar en:

  • Bolti í leik (hvort sem er upphaflegur bolti þinn eða skiptibolti),
  • Varabolti (áður en þú hættir að nota hann samkvæmt reglu 18.3c), eða
  • Annar bolti í höggleik, leikinn samkvæmt reglu 14.7b eða reglu 20.1c.

  Dæmi um rangan bolta eru bolti annars leikmanns, í leik, flækingsbolti og þinn eigin bolti þegar boltinn er út af, er týndur eða hefur verið lyft og ekki settur aftur í leik.

  Hreyfður

  Þegar kyrrstæður bolti þinn hefur hreyfst úr stað og stöðvast á öðrum stað og hægt er að sjá það með berum augum (hvort sem einhver raunverulega sér það eða ekki).

  Þetta á við hvort sem boltinn hefur hreyfst lóðrétt eða lárétt, í hvaða átt sem er frá upphaflegum stað.

  Ef boltinn veltur einungis til (stundum nefnt að titra) og helst á eða færist aftur á upphaflegan stað hefur boltinn ekki hreyfst.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Óhreyfanleg hindrun

  Sérhver hindrun sem ekki er hægt að hreyfa án óhæfilegrar fyrirhafnar eða án þess að skemma hindrunina eða völlinn og fellur að öðru leyti ekki að skilgreiningu á hreyfanlegri hindrun.

  Hluti vallar

  Manngerður hlutur sem er skilgreindur af nefndinni sem hluti áskorunarinnar við að leika völlinn og þaðan sem vítalaus lausn fæst ekki.

  Litið er á manngerða hluti sem nefndin hefur skilgreint hluta vallar sem óhreyfanlega (sjá reglu 8.1a). Hins vegar, ef hluti af hluta vallar (svo sem hlið, hurð eða hluti af föstum kapli) fellur að skilgreiningunni á hreyfanlegri hindrun er litið á þann hluta sem hreyfanleg hindrun.

  Hlutar vallar eru hvorki hindranirvallarmarkahlutir.

  Vallarmarkahlutur

  Manngerður hlutur sem ákvarðar eða sýnir hvað er út af, svo sem veggir, girðingar, stikur og rimlagirðingar, þaðan sem vítalaus lausn fæst ekki.

  Þetta felur í sér alla sökkla og staura vallarmarkagirðingar, en ekki skástífur eða stög sem eru fest við veggi eða girðingar, eða þrep, brýr eða sambærileg mannvirki sem notuð eru til að komast yfir vegginn eða girðinguna.

  Litið er á vallarmarkahluti sem óhreyfanlega, jafnvel þótt þeir séu hreyfanlegir eða einhver hluti þeirra er hreyfanlegur (sjá reglu 8.1a).

  Vallarmarkahlutir eru hvorki hindranirhluti vallar.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Hreyfður

  Þegar kyrrstæður bolti þinn hefur hreyfst úr stað og stöðvast á öðrum stað og hægt er að sjá það með berum augum (hvort sem einhver raunverulega sér það eða ekki).

  Þetta á við hvort sem boltinn hefur hreyfst lóðrétt eða lárétt, í hvaða átt sem er frá upphaflegum stað.

  Ef boltinn veltur einungis til (stundum nefnt að titra) og helst á eða færist aftur á upphaflegan stað hefur boltinn ekki hreyfst.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Kylfulengd

  Lengd lengstu kylfunnar af þeim 14 (eða færri) sem þú hefur í fórum þínum á meðan þú leikur umferð (eins og leyft er í reglu 4.1b(1)), annarrar en pútters. Til dæmis, ef lengsta kylfan (önnur en pútter) sem þú hefur á meðan þú leikur umferð er 43 tommu (109,22 sm) langt teigtré er kylfulengdin 43 tommur fyrir þig í þeirri umferð.

  Hola

  Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

  Svæði vallarins

  Þau fimm skilgreindu svæði sem eru á vellinum: (1) Almenna svæðið, (2) Teigurinn sem þú þarft að leika frá við að hefja leik á holunni sem þú ert að leika, (3) Öll vítasvæði, (4) Allar glompur og (5) Flöt holunnar sem þú ert að leika.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Lega

  Staðurinn þar sem bolti þinn liggur kyrr og allir náttúrulegir hlutir sem vaxa eða eru fastir, ásamt óhreyfanlegum hindrunum, hlutum vallar eða vallarmarkahlutum sem snerta boltann eða eru rétt við hann. Lausung og hreyfanlegar hindranir eru ekki hluti af legu bolta.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Hola

  Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

  Almennt svæði

  Svæði vallarins sem nær yfir allan völlinn nema hin fjögur önnur skilgreindu svæði hans: (1) Teiginn þaðan sem þú verður að leika til að hefja leik á holunni sem þú ert að leika. (2) Öll vítasvæði. (3) Allar glompur og (4) Flöt holunnar sem þú ert að leika.

  Á almenna svæðinu eru m.a. öll teigstæði á vellinum, önnur en teigurinn, og allar rangar flatir.

  Almennt svæði

  Svæði vallarins sem nær yfir allan völlinn nema hin fjögur önnur skilgreindu svæði hans: (1) Teiginn þaðan sem þú verður að leika til að hefja leik á holunni sem þú ert að leika. (2) Öll vítasvæði. (3) Allar glompur og (4) Flöt holunnar sem þú ert að leika.

  Á almenna svæðinu eru m.a. öll teigstæði á vellinum, önnur en teigurinn, og allar rangar flatir.

  Glompa

  Sérgert svæði úr sandi, sem oft er lægð þaðan sem torf eða jarðvegur hefur verið fjarlægður. Eftirfarandi er ekki hluti glompu:

  • Kantur, veggur eða bakki við jaðar sérgerða svæðisins, gert úr jarðvegi, grasi, stöfluðu torfi eða manngerðu efni.
  • Jarðvegur eða sérhver náttúrulegur hlutur sem vex eða er fastur innan jaðars sérgerða svæðisins (svo sem gras, runnar eða tré).
  • Sandur sem hefur borist yfir eða er utan jaðars tilbúna svæðisins.
  • Öll önnur sandsvæði á vellinum sem eru ekki innan jaðars sérgerða svæðisins (svo sem eyðimerkur eða önnur náttúruleg sandsvæði).
  Vítasvæði

  Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

  Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

  • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
  • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

  Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

  Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

  Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

  • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
  • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
  Glompa

  Sérgert svæði úr sandi, sem oft er lægð þaðan sem torf eða jarðvegur hefur verið fjarlægður. Eftirfarandi er ekki hluti glompu:

  • Kantur, veggur eða bakki við jaðar sérgerða svæðisins, gert úr jarðvegi, grasi, stöfluðu torfi eða manngerðu efni.
  • Jarðvegur eða sérhver náttúrulegur hlutur sem vex eða er fastur innan jaðars sérgerða svæðisins (svo sem gras, runnar eða tré).
  • Sandur sem hefur borist yfir eða er utan jaðars tilbúna svæðisins.
  • Öll önnur sandsvæði á vellinum sem eru ekki innan jaðars sérgerða svæðisins (svo sem eyðimerkur eða önnur náttúruleg sandsvæði).
  Vítasvæði

  Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

  Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

  • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
  • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

  Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

  Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

  Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

  • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
  • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
  Flöt

  Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

  Flöt

  Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

  Almennt svæði

  Svæði vallarins sem nær yfir allan völlinn nema hin fjögur önnur skilgreindu svæði hans: (1) Teiginn þaðan sem þú verður að leika til að hefja leik á holunni sem þú ert að leika. (2) Öll vítasvæði. (3) Allar glompur og (4) Flöt holunnar sem þú ert að leika.

  Á almenna svæðinu eru m.a. öll teigstæði á vellinum, önnur en teigurinn, og allar rangar flatir.

  Skipta

  Að skipta um boltann sem þú notar við að leika holu, með því að láta annan bolta verða í leik.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Almennt víti

  Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Kylfuberi

  Sá sem aðstoðar þig á meðan þú leikur umferð, með því að halda á, flytja eða sjá um kylfur þínar og/eða gefur þér ráð. Kylfuberi má einnig aðstoða þig á annan hátt eins og leyft er í reglunum (sjá reglu 10.3b).

  Útbúnaður

  Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Útbúnaður

  Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

  Utanaðkomandi áhrif

  Allir eftirtaldir einstaklingar eða hlutir sem geta haft áhrif á bolta þinn, útbúnað eða völlinn:

  • Sérhver einstaklingur (þar á meðal annar leikmaður), nema þú, kylfuberi þinn, samherji þinn, mótherji þinn og kylfuberar þeirra,
  • Sérhvert dýr, og
  • Sérhver náttúrulegur eða manngerður hlutur eða hvað annað sem er (þar á meðal annar bolti á hreyfingu), nema náttúruöflin.
  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Almennt víti

  Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

  Skipta

  Að skipta um boltann sem þú notar við að leika holu, með því að láta annan bolta verða í leik.

  Leggja aftur

  Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Högg

  Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

  Högg

  Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

  Fjarlægðarlausn

  Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

  Högg

  Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

  Teigur

  Svæðið þaðan sem þú verður að leika til að hefja leik á holunni sem þú ert að leika. Teigurinn er ferhyrnt svæði sem er tveggja kylfulengda djúpt og:

  • Að framan afmarkast svæðið af línunni á milli fremstu brúna tveggja teigmerkja, eins og þau eru staðsett af nefndinni.
  • Til hliðanna afmarkast svæðið af línum aftur frá ystu brúnum teigmerkjanna.
  Falla

  Að halda á bolta og sleppa honum þannig að hann falli í loftinu, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik. Í sérhverri lausnarreglu er vísað til ákveðins lausnarsvæðis þar sem þú verður að láta boltann falla og þar sem hann verður að stöðvast.

  Við að taka lausn verður leikmaðurinn að sleppa boltanum úr hnéhæð þannig að boltinn:

  • Falli beint niður, án þess að leikmaðurinn kasti boltanum, snúi honum eða noti einhverja aðra hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvar boltinn muni stöðvast, og
  • Snerti ekki líkama þinn eða útbúnað áður en boltinn lendir á jörðinni (sjá reglu 14.3b).
  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Högg

  Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Kylfulengd

  Lengd lengstu kylfunnar af þeim 14 (eða færri) sem þú hefur í fórum þínum á meðan þú leikur umferð (eins og leyft er í reglu 4.1b(1)), annarrar en pútters. Til dæmis, ef lengsta kylfan (önnur en pútter) sem þú hefur á meðan þú leikur umferð er 43 tommu (109,22 sm) langt teigtré er kylfulengdin 43 tommur fyrir þig í þeirri umferð.

  Lausnarsvæði

  Svæðið þar sem þú verður að láta bolta falla þegar þú tekur lausn samkvæmt reglu. Í hverri lausnarreglu er ætlast til að þú notir tiltekið lausnarsvæði, en stærð þess og staðsetning ræðst af þrennu:

  • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þaðan sem stærð lausnarsvæðisins er mæld.
  • Stærð lausnarsvæðisins, mæld frá viðmiðunarstaðnum: Lausnarsvæðið nær annaðhvort eina eða tvær kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum, þó með ákveðnum takmörkunum:
  • Takmarkanir á staðsetningu lausnarsvæðisins: Staðsetning lausnarsvæðisins kann að vera takmörkuð á ýmsan hátt, til dæmis:
   • Það sé eingöngu innan tiltekins skilgreinds svæðis vallarins, svo sem aðeins á almenna svæðinu, eða ekki í glompu eða á vítasvæði,
   • Það sé ekki nær holunni en viðmiðunarstaðurinn eða það verði að vera utan vítasvæðis eða glompu þaðan sem þú ert að taka lausn, eða
   • Engin truflun (eins og hún er skilgreind í viðkomandi reglu) sé frá aðstæðunum sem þú ert að taka lausn frá.
  Svæði vallarins

  Þau fimm skilgreindu svæði sem eru á vellinum: (1) Almenna svæðið, (2) Teigurinn sem þú þarft að leika frá við að hefja leik á holunni sem þú ert að leika, (3) Öll vítasvæði, (4) Allar glompur og (5) Flöt holunnar sem þú ert að leika.

  Hola

  Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

  Högg

  Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Almennt víti

  Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

  Högg

  Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Almennt víti

  Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Alvarlegt brot

  Ef þú getur öðlast umtalsverðan ávinning með því að leika frá röngum stað í höggleik, samanborið við höggið sem hefði verið slegið frá réttum stað.

  Almennt víti

  Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Rangur staður

  Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

  Alvarlegt brot

  Ef þú getur öðlast umtalsverðan ávinning með því að leika frá röngum stað í höggleik, samanborið við höggið sem hefði verið slegið frá réttum stað.