The R&A - Working for Golf
Fjarlægðarlausn. Bolti týndur eða út af. Varabolti
Leikmannaútgáfan
Sjá golfreglurnar
Fara í hluta
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c
Skoða fleira

Regla 17
Regla 19

Tilgangur: Regla 18 fjallar um fjarlægðarlausn gegn víti. Ef bolti þinn er týndur utan vítasvæðis eða stöðvast út af er rofin sú nauðsynlega framvinda að leika af teignum þar til boltinn er í holu. Þú verður að endurvekja þessa framvindu með því að leika aftur þaðan sem þú slóst síðasta högg.

Þessi regla fjallar einnig um hvernig og hvenær leika má varabolta til að flýta fyrir þegar bolti í leik kann að hafa hafnað út af eða týnst utan vítasvæðis.

18.1
Fjarlægðarlausn gegn víti leyfð hvenær sem er

Þú mátt taka fjarlægðarlausn hvenær sem er. Eftir að þú setur annan bolta í leik með fjarlægðarlausn gegn víti er upphaflegi boltinn ekki lengur í leik og þú mátt ekki leika honum. Þetta á við jafnvel þótt boltinn finnist á vellinum áður en þriggja mínútna leitartíminn er liðinn.

18.2
Bolti týndur eða út af: Taka verður fjarlægðarlausn
a
Hvenær bolti þinn er týndur eða út af

Hvenær boltinn er týndur. Bolti þinn er týndur ef hann hefur ekki fundist innan þriggja mínútna frá því að þú eða kylfuberi þinn hófuð leit að honum. Finnist bolti innan þess tíma en óvíst er hvort þetta er þinn bolti:

 • Verður þú þegar í stað að reyna að þekkja boltann og er þér heimill eðlilegur tími til þess, jafnvel þótt það gerist eftir að þriggja mínútna leitartíminn er liðinn.
 • Sömuleiðis færðu eðlilegan tíma til að komast að boltanum ef þú ert ekki þar sem boltinn finnst.

Þekkir þú ekki boltann sem þinn innan þessa eðlilega tíma er boltinn týndur.

Hvenær boltinn er út af. Kyrrstæður bolti þinn er því aðeins út af að hann sé allur utan marka vallarins.

b
Hvað gera á ef bolti þinn er týndur eða út af

Ef bolti þinn er týndur eða út af verður þú að taka fjarlægðarlausn með því að bæta við einu vítahöggi og leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg (sjá reglu 14.6).

Undantekning – Leikmaður má skipta um bolta samkvæmt annarri reglu ef vitað er eða nánast öruggt hvað varð af boltanum.

Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um hvenær undantekningin á við.

18.3
Varabolti
a
Hvenær varabolti er leyfður

Ef bolti þinn kann að vera týndur utan vítasvæðis eða út af máttu flýta fyrir með því að leika öðrum bolta til vara, með fjarlægðarlausn gegn víti.

Hins vegar, ef þú ert meðvitaður um að eini staðurinn þar sem upphaflegi boltinn kann að vera týndur er innan vítasvæðis er varabolti ekki leyfður og bolti sem leikið er þaðan sem síðasta högg var slegið verður bolti þinn í leik, með fjarlægðarlausn gegn víti.

b
Að tilkynna leik með varabolta

Áður en höggið er slegið verður þú að tilkynna að þú ætlir að leika varabolta.

Ekki nægir að þú segir einungis að þú sért að leika öðrum bolta eða að þú sért að slá aftur.

Þú verður að nota orðhlutann „vara“ eða gefa á annan hátt skýrt til kynna að þú sért að leika varabolta samkvæmt reglu 18.3.

Ef þú tilkynnir þetta ekki (jafnvel þótt þú ætlir að leika varabolta) og leikur bolta þaðan sem síðasta högg var slegið verður sá bolti í leik með fjarlægðarlausn gegn víti.

c
Að leika varabolta þar til hann verður bolti í leik eða þar til leik með honum er hætt

Að leika varabolta oftar en einu sinni. Þú mátt halda leik áfram með varaboltanum án þess að boltinn tapi stöðu sinni sem varabolti, svo fremi að honum sé leikið af stað sem er jafnlangt eða lengra frá holunni en þar sem talið er að upphaflegi bolti þinn sé.

Hvenær varabolti verður að bolta í leik. Varabolti þinn verður að bolta í leik samkvæmt fjarlægðarlausn gegn víti í eftirfarandi tveimur tilfellum:

 • Þegar upphaflegur bolti þinn er týndur hvar sem er á vellinum utan vítasvæðis eða er út af.
 • Þegar varabolta þínum er leikið af stað sem er nær holunni en þar sem talið er að upphaflegur bolti þinn sé.

Undantekning – Leikmaður má skipta um bolta samkvæmt annarri reglu þegar vitað er eða nánast öruggt hvað varð um boltann.

Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um hvenær undantekningin á við.

Hvenær hætta verður leik með varaboltanum. Þegar varabolti þinn hefur ekki enn orðið að bolta í leik verður að hætta leik með honum í þessum tveimur tilvikum:

 • Þegar upphaflegur bolti þinn finnst á vellinum, utan vítasvæðis, áður en þriggja mínútna leitartíminn er liðinn.
 • Þegar upphaflegur bolti þinn finnst innan vítasvæðis eða það er vitað eða nánast öruggt að hann er innan vítasvæðis. Þú verður annaðhvort að leika upphaflega boltanum þar sem hann liggur eða taka lausn gegn víti.

Víti fyrir að leika bolta frá röngum stað, andstætt reglu 18.3: Almennt víti.

Fjarlægðarlausn

Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

Í leik

Staða bolta þíns þegar boltinn liggur á vellinum og er í notkun við leik á holu.

Bolti þinn verður fyrst í leik á holu:

 • Þegar þú slærð högg að boltanum innan teigsins, eða
 • Í holukeppni, þegar þú slærð högg að boltanum utan teigsins og mótherji þinn afturkallar ekki höggið samkvæmt reglu 6.1b.

Boltinn er áfram í leik þar til hann er í holu, nema að hann er ekki lengur í leik:

 • Þegar honum hefur verið lyft á vellinum,
 • Þegar hann er týndur (jafnvel þótt hann liggi á vellinum) eða stöðvast út af, eða
 • Þegar honum hefur verið skipt út með öðrum bolta, jafnvel þótt það sé ekki leyfilegt samkvæmt reglunum.

Bolti sem er ekki í leik er rangur bolti.

Þegar boltamerki hefur verið lagt niður til að merkja staðsetningu bolta þíns í leik:

 • Ef boltanum hefur ekki verið lyft er hann enn í leik, og
 • Ef boltanum hefur verið lyft og hann lagður aftur á sama stað er hann í leik, jafnvel þótt boltamerkið hafi ekki verið fjarlægt.
Fjarlægðarlausn

Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

Í leik

Staða bolta þíns þegar boltinn liggur á vellinum og er í notkun við leik á holu.

Bolti þinn verður fyrst í leik á holu:

 • Þegar þú slærð högg að boltanum innan teigsins, eða
 • Í holukeppni, þegar þú slærð högg að boltanum utan teigsins og mótherji þinn afturkallar ekki höggið samkvæmt reglu 6.1b.

Boltinn er áfram í leik þar til hann er í holu, nema að hann er ekki lengur í leik:

 • Þegar honum hefur verið lyft á vellinum,
 • Þegar hann er týndur (jafnvel þótt hann liggi á vellinum) eða stöðvast út af, eða
 • Þegar honum hefur verið skipt út með öðrum bolta, jafnvel þótt það sé ekki leyfilegt samkvæmt reglunum.

Bolti sem er ekki í leik er rangur bolti.

Þegar boltamerki hefur verið lagt niður til að merkja staðsetningu bolta þíns í leik:

 • Ef boltanum hefur ekki verið lyft er hann enn í leik, og
 • Ef boltanum hefur verið lyft og hann lagður aftur á sama stað er hann í leik, jafnvel þótt boltamerkið hafi ekki verið fjarlægt.
Völlur

Allt leiksvæðið innan jaðars vallarmarka sem sett eru af nefndinni. Jaðar vallarmarkanna framlengist bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Týndur

Staða bolta sem hefur ekki fundist innan þriggja mínútna frá því að þú eða kylfuberi þinn (eða samherji þinn eða kylfuberi samherjans) hófuð leit að honum.

Kylfuberi

Sá sem aðstoðar þig á meðan þú leikur umferð, með því að halda á, flytja eða sjá um kylfur þínar og/eða gefur þér ráð. Kylfuberi má einnig aðstoða þig á annan hátt eins og leyft er í reglunum (sjá reglu 10.3b).

Út af

Öll svæði utan marka vallarins eins og þau eru skilgreind af nefndinni. Öll svæði sem eru innan þeirra marka eru innan vallar.

Mörk vallarins framlengjast bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Mörkin ættu að vera skilgreind með vallarmarkahlutum eða línum:

 • Vallarmarkahlutir: Þegar vallarmörk eru skilgreind með stikum eða girðingu ákvarðast mörkin af línunni á milli stikanna eða girðingarstauranna vallarmegin niðri við jörðu (að stögum og skástífum undanskildum) og þessar stikur eða girðingarstaurar eru út af.
 • Þegar vallarmörk eru skilgreind með öðrum hlutum, svo sem veggjum, eða þegar nefndin vill meðhöndla vallarmarkagirðingu á annan hátt, ætti nefndin að skilgreina jaðar vallarmarkanna.
 • Línur: Þegar vallarmörk eru skilgreind með málaðri línu á jörðinni eru mörkin við brún línunnar vallarmegin og línan sjálf er út af.
Þegar lína á jörðinni skilgreinir vallarmörkin má nota stikur til að sýna hvar vallarmörkin eru, en stikurnar hafa þá enga aðra merkingu. Vallarmarkastikur eða -línur ættu að vera hvítar.
Völlur

Allt leiksvæðið innan jaðars vallarmarka sem sett eru af nefndinni. Jaðar vallarmarkanna framlengist bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Týndur

Staða bolta sem hefur ekki fundist innan þriggja mínútna frá því að þú eða kylfuberi þinn (eða samherji þinn eða kylfuberi samherjans) hófuð leit að honum.

Út af

Öll svæði utan marka vallarins eins og þau eru skilgreind af nefndinni. Öll svæði sem eru innan þeirra marka eru innan vallar.

Mörk vallarins framlengjast bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Mörkin ættu að vera skilgreind með vallarmarkahlutum eða línum:

 • Vallarmarkahlutir: Þegar vallarmörk eru skilgreind með stikum eða girðingu ákvarðast mörkin af línunni á milli stikanna eða girðingarstauranna vallarmegin niðri við jörðu (að stögum og skástífum undanskildum) og þessar stikur eða girðingarstaurar eru út af.
 • Þegar vallarmörk eru skilgreind með öðrum hlutum, svo sem veggjum, eða þegar nefndin vill meðhöndla vallarmarkagirðingu á annan hátt, ætti nefndin að skilgreina jaðar vallarmarkanna.
 • Línur: Þegar vallarmörk eru skilgreind með málaðri línu á jörðinni eru mörkin við brún línunnar vallarmegin og línan sjálf er út af.
Þegar lína á jörðinni skilgreinir vallarmörkin má nota stikur til að sýna hvar vallarmörkin eru, en stikurnar hafa þá enga aðra merkingu. Vallarmarkastikur eða -línur ættu að vera hvítar.
Fjarlægðarlausn

Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Týndur

Staða bolta sem hefur ekki fundist innan þriggja mínútna frá því að þú eða kylfuberi þinn (eða samherji þinn eða kylfuberi samherjans) hófuð leit að honum.

Vítasvæði

Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

 • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
 • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

 • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
 • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
Út af

Öll svæði utan marka vallarins eins og þau eru skilgreind af nefndinni. Öll svæði sem eru innan þeirra marka eru innan vallar.

Mörk vallarins framlengjast bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Mörkin ættu að vera skilgreind með vallarmarkahlutum eða línum:

 • Vallarmarkahlutir: Þegar vallarmörk eru skilgreind með stikum eða girðingu ákvarðast mörkin af línunni á milli stikanna eða girðingarstauranna vallarmegin niðri við jörðu (að stögum og skástífum undanskildum) og þessar stikur eða girðingarstaurar eru út af.
 • Þegar vallarmörk eru skilgreind með öðrum hlutum, svo sem veggjum, eða þegar nefndin vill meðhöndla vallarmarkagirðingu á annan hátt, ætti nefndin að skilgreina jaðar vallarmarkanna.
 • Línur: Þegar vallarmörk eru skilgreind með málaðri línu á jörðinni eru mörkin við brún línunnar vallarmegin og línan sjálf er út af.
Þegar lína á jörðinni skilgreinir vallarmörkin má nota stikur til að sýna hvar vallarmörkin eru, en stikurnar hafa þá enga aðra merkingu. Vallarmarkastikur eða -línur ættu að vera hvítar.
Fjarlægðarlausn

Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

Týndur

Staða bolta sem hefur ekki fundist innan þriggja mínútna frá því að þú eða kylfuberi þinn (eða samherji þinn eða kylfuberi samherjans) hófuð leit að honum.

Vítasvæði

Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

 • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
 • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

 • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
 • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Í leik

Staða bolta þíns þegar boltinn liggur á vellinum og er í notkun við leik á holu.

Bolti þinn verður fyrst í leik á holu:

 • Þegar þú slærð högg að boltanum innan teigsins, eða
 • Í holukeppni, þegar þú slærð högg að boltanum utan teigsins og mótherji þinn afturkallar ekki höggið samkvæmt reglu 6.1b.

Boltinn er áfram í leik þar til hann er í holu, nema að hann er ekki lengur í leik:

 • Þegar honum hefur verið lyft á vellinum,
 • Þegar hann er týndur (jafnvel þótt hann liggi á vellinum) eða stöðvast út af, eða
 • Þegar honum hefur verið skipt út með öðrum bolta, jafnvel þótt það sé ekki leyfilegt samkvæmt reglunum.

Bolti sem er ekki í leik er rangur bolti.

Þegar boltamerki hefur verið lagt niður til að merkja staðsetningu bolta þíns í leik:

 • Ef boltanum hefur ekki verið lyft er hann enn í leik, og
 • Ef boltanum hefur verið lyft og hann lagður aftur á sama stað er hann í leik, jafnvel þótt boltamerkið hafi ekki verið fjarlægt.
Fjarlægðarlausn

Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Í leik

Staða bolta þíns þegar boltinn liggur á vellinum og er í notkun við leik á holu.

Bolti þinn verður fyrst í leik á holu:

 • Þegar þú slærð högg að boltanum innan teigsins, eða
 • Í holukeppni, þegar þú slærð högg að boltanum utan teigsins og mótherji þinn afturkallar ekki höggið samkvæmt reglu 6.1b.

Boltinn er áfram í leik þar til hann er í holu, nema að hann er ekki lengur í leik:

 • Þegar honum hefur verið lyft á vellinum,
 • Þegar hann er týndur (jafnvel þótt hann liggi á vellinum) eða stöðvast út af, eða
 • Þegar honum hefur verið skipt út með öðrum bolta, jafnvel þótt það sé ekki leyfilegt samkvæmt reglunum.

Bolti sem er ekki í leik er rangur bolti.

Þegar boltamerki hefur verið lagt niður til að merkja staðsetningu bolta þíns í leik:

 • Ef boltanum hefur ekki verið lyft er hann enn í leik, og
 • Ef boltanum hefur verið lyft og hann lagður aftur á sama stað er hann í leik, jafnvel þótt boltamerkið hafi ekki verið fjarlægt.
Fjarlægðarlausn

Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Í leik

Staða bolta þíns þegar boltinn liggur á vellinum og er í notkun við leik á holu.

Bolti þinn verður fyrst í leik á holu:

 • Þegar þú slærð högg að boltanum innan teigsins, eða
 • Í holukeppni, þegar þú slærð högg að boltanum utan teigsins og mótherji þinn afturkallar ekki höggið samkvæmt reglu 6.1b.

Boltinn er áfram í leik þar til hann er í holu, nema að hann er ekki lengur í leik:

 • Þegar honum hefur verið lyft á vellinum,
 • Þegar hann er týndur (jafnvel þótt hann liggi á vellinum) eða stöðvast út af, eða
 • Þegar honum hefur verið skipt út með öðrum bolta, jafnvel þótt það sé ekki leyfilegt samkvæmt reglunum.

Bolti sem er ekki í leik er rangur bolti.

Þegar boltamerki hefur verið lagt niður til að merkja staðsetningu bolta þíns í leik:

 • Ef boltanum hefur ekki verið lyft er hann enn í leik, og
 • Ef boltanum hefur verið lyft og hann lagður aftur á sama stað er hann í leik, jafnvel þótt boltamerkið hafi ekki verið fjarlægt.
Fjarlægðarlausn

Aðferðin og vítið þegar þú tekur lausn samkvæmt reglum 17, 18 eða 19 með því að leika bolta þaðan sem þú slóst síðasta högg þitt (sjá reglu 14.6).

Týndur

Staða bolta sem hefur ekki fundist innan þriggja mínútna frá því að þú eða kylfuberi þinn (eða samherji þinn eða kylfuberi samherjans) hófuð leit að honum.

Völlur

Allt leiksvæðið innan jaðars vallarmarka sem sett eru af nefndinni. Jaðar vallarmarkanna framlengist bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Vítasvæði

Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

 • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
 • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

 • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
 • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
Út af

Öll svæði utan marka vallarins eins og þau eru skilgreind af nefndinni. Öll svæði sem eru innan þeirra marka eru innan vallar.

Mörk vallarins framlengjast bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Mörkin ættu að vera skilgreind með vallarmarkahlutum eða línum:

 • Vallarmarkahlutir: Þegar vallarmörk eru skilgreind með stikum eða girðingu ákvarðast mörkin af línunni á milli stikanna eða girðingarstauranna vallarmegin niðri við jörðu (að stögum og skástífum undanskildum) og þessar stikur eða girðingarstaurar eru út af.
 • Þegar vallarmörk eru skilgreind með öðrum hlutum, svo sem veggjum, eða þegar nefndin vill meðhöndla vallarmarkagirðingu á annan hátt, ætti nefndin að skilgreina jaðar vallarmarkanna.
 • Línur: Þegar vallarmörk eru skilgreind með málaðri línu á jörðinni eru mörkin við brún línunnar vallarmegin og línan sjálf er út af.
Þegar lína á jörðinni skilgreinir vallarmörkin má nota stikur til að sýna hvar vallarmörkin eru, en stikurnar hafa þá enga aðra merkingu. Vallarmarkastikur eða -línur ættu að vera hvítar.
Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Hola

Lokastaðurinn á flötinni fyrir holuna sem þú ert að leika.

Varabolti

Annar bolti sem er leikið ef boltinn sem þú varst að leika kann að vera út af eða týndur utan vítasvæðis.

Í leik

Staða bolta þíns þegar boltinn liggur á vellinum og er í notkun við leik á holu.

Bolti þinn verður fyrst í leik á holu:

 • Þegar þú slærð högg að boltanum innan teigsins, eða
 • Í holukeppni, þegar þú slærð högg að boltanum utan teigsins og mótherji þinn afturkallar ekki höggið samkvæmt reglu 6.1b.

Boltinn er áfram í leik þar til hann er í holu, nema að hann er ekki lengur í leik:

 • Þegar honum hefur verið lyft á vellinum,
 • Þegar hann er týndur (jafnvel þótt hann liggi á vellinum) eða stöðvast út af, eða
 • Þegar honum hefur verið skipt út með öðrum bolta, jafnvel þótt það sé ekki leyfilegt samkvæmt reglunum.

Bolti sem er ekki í leik er rangur bolti.

Þegar boltamerki hefur verið lagt niður til að merkja staðsetningu bolta þíns í leik:

 • Ef boltanum hefur ekki verið lyft er hann enn í leik, og
 • Ef boltanum hefur verið lyft og hann lagður aftur á sama stað er hann í leik, jafnvel þótt boltamerkið hafi ekki verið fjarlægt.
Völlur

Allt leiksvæðið innan jaðars vallarmarka sem sett eru af nefndinni. Jaðar vallarmarkanna framlengist bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Vítasvæði

Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

 • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
 • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

 • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
 • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
Vítasvæði

Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

 • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
 • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

 • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
 • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
Vitað eða nánast öruggt

Viðmið til að ákveða hvað varð af bolta þínum, til dæmis hvort boltinn hafi stöðvast innan vítasvæðis, hvort hann hreyfðist eða hvað olli því að hann hreyfðist.

Vitað eða nánast öruggt þýðir meira en bara hugsanlegt eða líklegt. Það þýðir að annaðhvort:

 • Eru óyggjandi sannanir fyrir því að atburðurinn sem um ræðir hafði áhrif á bolta þinn, svo sem þegar þú eða aðrir urðu vitni að því, eða
 • Þótt fyrir hendi sé örlítill vafi, benda allar auðfáanlegar upplýsingar til þess að minnst 95% líkur séu á að það gerðist.
Vítasvæði

Svæði þar sem lausn er heimil gegn einu vítahöggi ef bolti þinn stöðvast þar

Tegundir vítasvæða eru tvær, aðgreindar með litnum sem notaður er til að merkja þau:

 • Gul vítasvæði (merkt með gulum línum eða gulum stikum) veita þér tvær aðferðir við lausn (reglur 17.1d(1) og (2)).
 • Rauð vítasvæði (merkt með rauðum línum eða rauðum stikum) veita þér hliðar lausnarmöguleika (regla 17.1d(3)), til viðbótar við aðferðirnar tvær sem eru mögulegar á gulum vítasvæðum.

Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merktur eða tilgreindur af nefndinni er litið á svæðið sem rautt vítasvæði.

Jaðar vítasvæðis framlengist upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Jaðar vítasvæðis ætti að skilgreina með stikum eða línum.

 • Stikur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með stikum afmarkast jaðarinn af línunni á milli ytri brúna stikanna niðri við jörðu og stikurnar eru innan vítasvæðisins.
 • Línur: Þegar jaðar vítasvæðis er skilgreindur með málaðri línu á jörðinni er jaðarinn ytri brún línunnar og línan sjálf er innan vítasvæðisins.
Rangur staður

Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.