The R&A - Working for Golf
Keppnin
Leikmannaútgáfan
Sjá golfreglurnar
Fara í hluta
3.1
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c
Skoða fleira

Regla 2
Regla 4

Tilgangur: Regla 3 spannar þrjú grunnatriði allra golfkeppna:

 • Keppt er í holukeppni eða í höggleik,
 • Ýmist er leikið í einstaklingskeppni eða með samherja í liði, og
 • Ýmist er fært brúttóskor (engum forgjafarhöggum er beitt) eða nettóskor (þar sem forgjafarhöggum er beitt).
3.1
Grunnatriði allra golfkeppna

Leikform. Holukeppni og höggleikur eru mjög ólík leikform:

 • Í holukeppni keppa þú og mótherji þinn gegn hvor öðrum og þið vinnið holur, tapið holum eða holur eru jafnar.
 • Í venjulegu formi höggleiks keppa allir leikmenn gegn hver öðrum um heildarskor (regla 21 lýsir öðrum formum höggleiks þar sem aðrar aðferðir eru notaðar við að ákvarða skor).

Þú leikur annaðhvort sem einstaklingur eða með samherja í liði. Þótt reglur 1-20 leggi áherslu á leik einstaklinga eiga þær einnig við þegar samherjar og sveitir koma við sögu.

Brúttó eða nettó skor. Í keppni án forgjafar er „brúttó skor“ þitt á holu eða í umferð heildarfjöldi högga þinna. Í keppni með forgjöf er „nettó skor“ þitt á holu eða í umferð brúttó skorið, leiðrétt með forgjafarhöggum þínum.

3.2
Holukeppni

Tilgangur: Sérstakar reglur gilda um holukeppni (einkum um gjafir og að veita upplýsingar um fjölda högga) því þú og mótherji þinn:

 • Keppa eingöngu gegn hvor öðrum á hverri holu,
 • Getið fylgst með leik hvor annars, og
 • Getið gætt eigin hagsmuna.
a
Úrslit holu og leiks

Í holukeppni ráðast úrslit holu eða leiks þannig:

 • Þú vinnur holu ef þú lýkur holunni á færri höggum en mótherji þinn, mótherji þinn gefur holuna, eða mótherji þinn hlýtur almenna vítið (holutap).
 • Hola er jöfn (hún „fellur“) ef þú og mótherji þinn ljúkið holunni á sama höggafjölda.
 • Þú vinnur leik ef þú leiðir gagnvart mótherja þínum með fleiri holum en eftir er að leika, mótherji þinn gefur leikinn eða mótherji þinn hlýtur frávísun.
 • Ef leikur ykkar er jafn eftir lokaholuna og ákvarða þarf sigurvegara er leikurinn framlengdur um eina holu í einu þar til annar ykkar sigrar.
b
Gjafir

Þú mátt gefa mótherja þínum næsta högg hans, holu eða leikinn, en slík gjöf er því aðeins gild að henni sé komið skýrt á framfæri.

Gjöf er endanleg, þú getur ekki dregið hana til baka og mótherjinn getur ekki hafnað henni.

Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um gjafir, þ. á m. um hvernig þær eru veittar.

c
Beiting forgjafar í holukeppni með forgjöf

Þú og mótherji þinn ættuð að upplýsa hvor annan um forgjöf ykkar áður en leikurinn hefst. Ef þú gefur upp ranga forgjöf og leiðréttir það ekki áður en mótherji þinn slær högg:

 • Ef tilkynnt forgjöf er of há og það hefur áhrif á fjölda högga sem þú færð eða lætur af hendi, færðu frávísun.
 • Ef tilkynnt forgjöf er of lág er það vítalaust og þú verður að leika samkvæmt lægri forgjöfinni.

Forgjafarhögg eru gefin á holum og lægra nettóskor vinnur holuna. Ef jafn leikur er framlengdur eru forgjafarhögg gefin á holum á sama hátt og í umferðinni.

Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um beitingu forgjafar í holukeppni.

d
Ábyrgð þín í holukeppni

Þú berð ábyrgð á að:

 • Upplýsa mótherjann um höggafjölda þinn, þegar þú ert spurður.
 • Láta mótherja þinn vita ef þú bakar þér víti, eins fljótt og hægt er.
 • Vita stöðu leiksins.

Þú ættir að gæta eigin hagsmuna og réttinda í leiknum, samkvæmt reglunum:

 • Ef þú veist eða heldur að mótherji þinn hafi brotið reglu sem leiðir til vítis máttu bregðast við eða líta fram hjá reglubrotinu.
 • Á hinn bóginn, ef þú og mótherji þinn komið ykkur saman um að líta að yfirlögðu ráði fram hjá reglubroti eða víti sem þið vitið báðir að á við, hljótið þið báðir frávísun.
 • Ef þú og mótherji þinn eruð ósammála um hvort annar ykkar hafi brotið reglu máttu gæta réttinda þinna með því að óska eftir úrskurði.

Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um skyldur og hvenær víti á við fyrir að tilkynna rangan höggafjölda eða að upplýsa mótherja ekki um víti.`

3.3
Höggleikur

Tilgangur: Sérstakar reglur gilda um höggleik (einkum varðandi skorkort og að leika í holu) því:

 • Þú keppir við alla hina leikmennina í keppninni, og
 • Alla leikmenn í keppninni þarf að meðhöndla á sama hátt samkvæmt reglunum.

Eftir umferðina verða þú og ritari þinn að staðfesta að skor þitt á hverri holu sé rétt og þú verður að skila skorkortinu til nefndarinnar.

a
Sigurvegari í höggleik

Sigurvegarinn er sá leikmaður sem lýkur öllum umferðum í fæstum höggum.

b
Skor í höggleik

Ábyrgð ritara. Eftir hverja holu í umferðinni ætti ritari þinn að staðfesta brúttóskor þitt á holunni og skrá það á skorkort þitt.

Að lokinni umferðinni verður ritari þinn að staðfesta skorið á holunum á skorkortinu. Ef þú hafðir fleiri en einn ritara verður hver þeirra að staðfesta skor á þeim holum sem hann var ritari.

Þín ábyrgð. Að lokinni umferðinni:

 • Ættir þú að fara vandlega yfir skor hverrar holu eins og það var skráð af ritaranum og gera út um hugsanleg vafaatriði með nefndinni.
 • Verður þú að tryggja að ritarinn hafi staðfest skorkortið.
 • Máttu því aðeins breyta skori á holu sem skráð hefur verið af ritaranumritarinn samþykki það eða nefndin leyfi.
 • Verður þú að staðfesta skorið á holunum á skorkortinu og skila því án tafa til nefndarinnar. Eftir það máttu ekki breyta skorkortinu.

Brjótir þú í bága við eitthvað af þessu hlýturðu frávísun.

Rangt skor á holu. Ef þú skilar skorkorti með röngu skori á einhverri holu:

 • Ef þú skilar hærra skori á holu en rétt er, gildir hærra skorið á holunni.
 • Ef þú skilar lægra skori á holu en rétt er eða skilar engu skori á holu, færðu frávísun.

Skor í keppni með forgjöf. Þú berð ábyrgð á að forgjöf þín sé á skorkortinu. Ef þú skilar skorkorti án réttrar forgjafar:

 • Ef forgjöfin á skorkorti þínu er of há og það hefur áhrif á höggafjöldann sem þú færð, eða ef engin forgjöf er á skorkortinu, hlýturðu frávísun úr forgjafarkeppninni.
 • Ef forgjöfin á skorkorti þínu er of lág er það vítalaust og nettóskor þitt gildir, samkvæmt lægri forgjöfinni.

Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um undantekninguna þegar óþekkt víti vantar á skorkort þitt.

c
Ekki leikið í holu

Þú verður að ljúka hverri holu í umferð með því að leika í holu. Gerirðu það ekki verður þú að leiðrétta mistökin áður en þú slærð högg til að hefja leik á annarri holu, eða, ef um síðustu holu umferðarinnar er að ræða, áður en þú skilar skorkorti þínu.

Ef þú leiðréttir ekki mistökin í tíma færðu frávísun.

Holukeppni

Leikform þar sem þú eða lið þitt leikur beint gegn mótherja eða liði í leik sem samanstendur af einni eða fleiri umferðum.

Höggleikur

Leikform þar sem þú eða lið þitt keppið við alla aðra leikmenn eða lið í keppninni.

Holukeppni

Leikform þar sem þú eða lið þitt leikur beint gegn mótherja eða liði í leik sem samanstendur af einni eða fleiri umferðum.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Höggleikur

Leikform þar sem þú eða lið þitt keppið við alla aðra leikmenn eða lið í keppninni.

Höggleikur

Leikform þar sem þú eða lið þitt keppið við alla aðra leikmenn eða lið í keppninni.

Samherji

Leikmaður sem keppir með öðrum leikmanni í liði, annaðhvort í holukeppni eða höggleik.

Lið

Tveir eða fleiri samherjar sem keppa saman í umferð holukeppni eða höggleiks.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Holukeppni

Leikform þar sem þú eða lið þitt leikur beint gegn mótherja eða liði í leik sem samanstendur af einni eða fleiri umferðum.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Mótherji

Einstaklingurinn sem þú keppir við í holukeppni. Hugtakið mótherji á einungis við í holukeppni.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Nefndin

Einstaklingurinn eða hópurinn sem ber ábyrgð á keppninni eða vellinum.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Ritari

Í höggleik, einstaklingurinn sem ber ábyrgð á að skrá skor þitt á skorkort þitt og að staðfesta skorkortið. Ritarinn getur verið annar leikmaður, en þó ekki samherji þinn.

Nefndin

Einstaklingurinn eða hópurinn sem ber ábyrgð á keppninni eða vellinum.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Nefndin

Einstaklingurinn eða hópurinn sem ber ábyrgð á keppninni eða vellinum.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Í holu

Þegar bolti þinn er kyrrstæður í holunni eftir högg þitt og allur boltinn er neðan yfirborðs flatarinnar. Þegar reglurnar vísa til þess holu hafi verið lokið er átt við að boltinn sé í holu.

Í því sérstaka tilviki að bolti hvílir upp við flaggstöngina í holunni, sjá reglu 13.2c (litið er svo á að boltinn sé í holu ef einhver hluti boltans er neðan yfirborðs flatarinnar).

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Skorkort

Skjalið þar sem skor þitt á hverri holu er skráð í höggleik.