The R&A - Working for Golf
Útbúnaður leikmannsins
Leikmannaútgáfan
Sjá golfreglurnar
Fara í hluta
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b
Skoða fleira

Regla 3
Regla 5

Tilgangur: Regla 4 fjallar um útbúnaðinn sem þú mátt nota þegar þú leikur umferð. Vegna þess grundvallaratriðis að golf er krefjandi leikur þar sem árangur á að ráðast af dómgreind, færni og hæfileikum þínum verður þú að:

 • Nota leyfilegar kylfur og bolta,
 • Nota mest 14 kylfur og mátt að öllu jöfnu ekki skipta um skemmdar eða týndar kylfur, og
 • Sæta takmörkunum um notkun annars útbúnaðar sem er þér til aðstoðar við leik.
4.1
Kylfur
a
Kylfur sem eru leyfðar til að slá högg

Þú verður að nota kylfu sem uppfyllir kröfur útbúnaðarreglnanna.

Ef leyfileg kylfa þín skemmist á meðan þú leikur umferð eða á meðan leikur var stöðvaður máttu halda áfram að slá högg með skemmdu kylfunni það sem eftir er umferðarinnar, eða láta gera við kylfuna með því að koma henni eins nærri og unnt er í það ástand sem hún var í áður en hún skemmdist.

Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um takmarkanir við viðgerðir og að breyta vísvitandi leikeiginleikum kylfu.

Víti fyrir að slá högg andstætt reglu 4.1a: Frávísun.

b
Hámark 14 kylfur. Að deila kylfum, bæta við og skipta um kylfur á meðan umferð er leikin

Þú mátt ekki byrja umferð með fleiri en 14 kylfum, eða hafa fleiri en 14 kylfur á meðan umferðin er leikin.

Ef þú byrjar umferð með færri en 14 kylfum máttu bæta við kylfum á meðan á umferðinni stendur, upp að 14 kylfu hámarkinu.

Ef þú uppgötvar að þú ert brotlegur við þessa reglu með því að hafa fleiri en 14 kylfur verður þú tafarlaust að taka umframkylfuna eða -kylfurnar úr leik samkvæmt aðferðinni í reglu 4.1c.

Sjá aðalreglurnar Nánari upplýsingar um að deila kylfum, bæta við eða skipta um kylfur, og um takmarkaða undantekningu við regluna þegar annar en þú veldur skemmdum á kylfu.

Víti fyrir brot á reglu 4.1b: Vítið ræðst af því hvenær þú vissir af brotinu:

 • Við leik holu: Vítinu er beitt við lok holunnar sem þú ert er að leika. Í holukeppni verður þú að ljúka holunni, bæta úrslitum þeirrar holu við stöðu leiksins og bæta vítinu síðan við stöðu leiksins.
 • Á milli hola: Vítinu er beitt við lok holunnar sem síðast var leikin, ekki á næstu holu.

Víti í holukeppni – Leikstaða endurskoðuð með því að draga frá holu, hámark tvær holur:

 • Um er að ræða víti sem felst í leiðréttingu á leikstöðu – sem er ekki það sama og holutapsvíti.
 • Við lok holunnar sem þú ert að leika, eða síðustu holu sem þú lékst, er leikstaðan endurskoðuð með því að draga frá eina holu fyrir hverja holu þar sem brot átti sér stað, en að hámarki eru dregnar frá tvær holur í umferðinni.
 • Til dæmis, þú hefur leik með 15 kylfur, uppgötvar brotið við leik á 3. holu, vinnur síðan þá holu og ert þrjár holur upp í leiknum. Þá á tveggja holu hámarksleiðréttingin við og þú ert þá eina holu upp í leiknum.

Víti í höggleik – Tvö vítahögg, hámark fjögur högg: Þú færð almenna vítið (tvö vítahögg) fyrir hverja holu þar sem brot átti sér stað, en að hámarki fjögur vítahögg í umferðinni (þú bætir þá tveimur vítahöggum við fyrstu tvær holurnar þar sem brot átti sér stað).

c
Aðferð við að lýsa kylfur úr leik

Ef þú uppgötvar, á meðan þú leikur umferð, að þú hefur fleiri en 14 kylfur eða hefur slegið högg með kylfu annars leikmanns, verður þú tafarlaust og ótvírætt að lýsa hverja umframkylfu úr leik (til dæmis með því að láta annan leikmann vita eða snúa kylfunni á hvolf í golfpokanum).

Víti fyrir að tilgreina ekki tafarlaust hvaða kylfur þú lýsir úr leik: Frávísun.

Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um að lýsa kylfu úr leik stuttu áður en þú byrjar umferð.

4.2
Boltar
a
Leyfilegir boltar við leik umferðar

Þú verður að nota bolta sem uppfyllir kröfur útbúnaðarreglnanna. Þú mátt útvega þér leyfilegan bolta hvaðan sem er, þar á meðal frá öðrum leikmanni á vellinum.

Þú mátt ekki slá högg að bolta ef leikeiginleikum boltans hefur vísvitandi verið breytt.

Víti fyrir að slá högg andstætt reglu 4.2a: Frávísun.

b
Bolti brotnar við leik holu
Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um hvað eigi að gera þegar bolti brotnar í hluta við leik holu.
c
Bolti skerst eða springur við leik holu

Ef þú hefur ástæðu til að ætla við leik holu að skurður eða sprunga hafi myndast í bolta þinn máttu lyfta boltanum til að skoða hann. Þú verður fyrst að merkja staðsetningu boltans og mátt ekki hreinsa boltann (nema hann sé á flötinni).

Ef þú lyftir boltanum án þess að hafa þessa rökstuddu ástæðu til þess, merkir ekki staðsetningu boltans áður en þú lyftir honum eða hreinsar hann þegar það má ekki, færðu eitt vítahögg.

Þú mátt aðeins skipta um bolta (með því að leggja hann aftur á upphaflegan stað) ef augljóst er að upphaflegi boltinn er skorinn eða sprunginn og ef þessi skemmd varð við leik holunnar sem þú ert að leika, en ekki ef boltinn er bara rispaður eða skafinn eða ef einungis málning boltans er skemmd eða upplituð.

Víti fyrir að leika bolta sem ranglega hefur verið skipt um eða að leika bolta frá röngum stað, andstætt reglu 4.2c: Almennt víti.

4.3
Notkun útbúnaðar

Regla 4.3 tekur til allra tegunda útbúnaðar sem þú kannt að nota á meðan þú leikur umferð.

Þessi regla fjallar aðeins um notkun útbúnaðar. . Hún setur engar skorður við hvaða útbúnað þú hefur í fórum þínum á meðan umferð er leikin.

a
Leyfileg og óleyfileg notkun útbúnaðar

Þú mátt nota útbúnað til aðstoðar við leik umferðar, en mátt ekki fá hugsanlegt forskot með því að:

 • Nota útbúnað(annan en kylfu eða bolta) sem minnkar þörf fyrir nauðsynlega hæfni eða dómgreind til að takast á við leikinn, eða
 • Nota útbúnað (þar á meðal kylfu eða bolta) á óeðlilegan hátt við að slá högg. Á „óeðlilegan hátt“ merkir á einhvern hátt sem er í grundvallaratriðum öðruvísi en útbúnaðurinn er hannaður til og er venjulega ekki talinn hluti þess að leika golf.

Sjá aðalreglurnar Algeng dæmi um leyfilega og óleyfilega notkun útbúnaðar þegar þú leikur umferð, svo sem að nota útbúnað til fjarlægðar- eða vindmælinga, notkun búnaðar til að ráðleggja um kylfuval eða notkun æfingatækja.

b
Útbúnaður sem er notaður af læknisfræðilegum ástæðum

Sjá aðalreglurnar Upplýsingar um að óska eftir heimild til að nota útbúnað af læknisfræðilegum ástæðum og atriði sem nefndin ætti að hafa í huga.

Víti fyrir brot á reglu 4.3:

 • Víti fyrir fyrsta brot: Almennt víti.
 • Víti fyrir annað brot: Frávísun. Í afmörkuðum tilvikum er litið á annað brot sem athöfn sem er tengd fyrra broti og þá er aðeins almenna vítinu beitt.
Útbúnaðarreglur

Forskriftir og aðrar reglur um kylfur, bolta og annan útbúnað sem leikmönnum er heimilt að nota á meðan umferð er leikin. Útbúnaðarreglurnar má finna á vefslóðinni RandA.org/EquipmentStandards.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Holukeppni

Leikform þar sem þú eða lið þitt leikur beint gegn mótherja eða liði í leik sem samanstendur af einni eða fleiri umferðum.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Útbúnaðarreglur

Forskriftir og aðrar reglur um kylfur, bolta og annan útbúnað sem leikmönnum er heimilt að nota á meðan umferð er leikin. Útbúnaðarreglurnar má finna á vefslóðinni RandA.org/EquipmentStandards.

Völlur

Allt leiksvæðið innan jaðars vallarmarka sem sett eru af nefndinni. Jaðar vallarmarkanna framlengist bæði upp frá jörðu og niður fyrir yfirborð jarðar.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Merkja

Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

Flöt

Svæðið á holunni sem þú ert að leika, sem er sérstaklega útbúið fyrir pútt eða hefur verið skilgreint sem flöt af nefndinni (til dæmis þegar tímabundnar flatir eru í notkun).

Merkja

Að sýna staðsetningu kyrrstæðs bolta, annaðhvort með því að leggja boltamerki rétt aftan við eða rétt við boltann, eða halda kylfu á jörðinni rétt aftan við eða rétt við boltann.

Skipta

Að skipta um boltann sem þú notar við að leika holu, með því að láta annan bolta verða í leik.

Leggja aftur

Að leggja bolta með því að setja hann niður og sleppa honum, í þeim tilgangi að boltinn verði í leik.

Skipta

Að skipta um boltann sem þú notar við að leika holu, með því að láta annan bolta verða í leik.

Rangur staður

Sérhver staður á vellinum, annar en þar sem þú átt eða mátt leika bolta þínum samkvæmt reglunum.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Umferð

Átján eða færri holur, leiknar í þeirri röð sem nefndin ákveður.

Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Útbúnaður

Allt sem þú eða kylfuberi þinn notar, klæðist, heldur á eða ber. Hlutir sem eru notaðir til að halda vellinum snyrtilegum, svo sem hrífur, eru aðeins útbúnaður á meðan þú eða kylfuberi þinn heldur á þeim eða ber þá.

Högg

Hreyfing kylfunnar fram á við til að hitta boltann.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.

Almennt víti

Holutap í holukeppni eða tvö vítahögg í höggleik.