The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
Om fremgangsmåter for Komiteen
Fremgangsmåter for Komiteen inneholder praktiske veiledning for de som er invovert i å organisere daglig spill på golfbaner eller som arrangerer konkurranser på alle nivåer av spillet. Den er delt inn i veiledning for "daglig spill" (når Komiteen ikke arrangerer en konkurranse) og veiledning for "konkurranser", men erkjenner at disse to ofte overlapper hverandre. Del 8 gir også modeller for lokale regler som Komiteen kan vedta for å ta hensyn til lokale forhold.

Local Rules Creator NEW
This tool aims to help Committees write and update their Local Rules. It includes suggested shorter forms of Local Rules in some instances.
Get Started