The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
Om tolkninger
Tolkninger gis kun for aspekter ved reglene som er vurdert til å kunne kreve ytterligere utdypning. Men, de aller fleste spørsmålene som oppstår på banen vil være mulig å svare på gjennom golfreglene, og det anbefales derfor en grundig gjennomgang av den relevante regelen før man slår opp i tolkningene for veiledning.