The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
Om Golfreglene
Innholdet i Golfreglene er tiltenkt de som administrerer spillet og som må svare på ulike spørsmål som kan oppstå i forbindelse med golfkonkurranser. Hvis du er en spiller, anbefales at du først leser "Spillerens utgave" av golfreglene.

1


Spillet, spillerens oppførsel og reglene

Formål: Regel 1 introduserer disse sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. Spill etter reglene og i spillets ånd. Du er ansvarlig for å ilegge dine egne straffer hvis du bryter en regel slik at du ikke kan oppnå noen mulig fordel overfor din motspiller i matchspill eller andre spillere i slagspill.

Les mer

2


Banen

Formål: Regel 2 introduserer det grunnleggende hver spiller bør vite om banen: Det er fem definerte områder på banen, og Det er flere typer av definerte gjenstander og forhold som kan påvirke spillet. Det er viktig å kjenne til området på banen hvor ballen ligger og status på alle påvirkende gjenstander og forhold, fordi disse ofte påvirker spillerens muligheter til å spille ballen eller ta fritak.

Les mer

3


Konkurransen

Formål: Regel 3 dekker de tre sentrale elementene i alle golfkonkurranser: Spille enten matchspill eller slagspill. Spille enten som en individuell eller med en partner som en del av en side, og Score enten med brutto score (ingen handicapslag medregnet) eller netto score (handicapslag medregnet).

Les mer

4


Spillerens utstyr

Formål: Regel 4 dekker utstyret som spillere kan bruke under en runde. Basert på prinsippet om at golf er et utfordrende spill hvor suksess bør være avhengig av spillerens vurderinger, ferdigheter og dyktighet, spilleren: Må bruke godkjente køller og baller. Er begrenset til ikke flere enn 14 køller og må normalt ikke erstatte skadede eller mistede køller, og Er begrenset i bruk av annet utstyr som gir kunstig hjelp til hans eller hennes spill.

Les mer

5


Spille runden

Formål: Regel 5 dekker hvordan en runde spilles – slik som hvor og når en spiller kan trene på banen før eller under en runde, når en runde starter og slutter, og hva som skjer når spillet må stoppes eller gjenopptas. Spillerne forventes å: Starte hver runde til riktig tid, og Fortsette spillet uavbrutt og i et raskt tempo på hvert hull inntil runden er avsluttet. Når det er en spillers tur til å spille, anbefales at han eller hun ikke bruker mer enn 40 sekunder på slaget, og vanligvis raskere enn det.

Les mer

6


Spille et hull

Formål: Regel 6 dekker hvordan et hull spilles – slik som de spesifikke reglene for utslag for å starte et hull, kravene til å bruke den samme ballen på hele hullet unntatt når erstatning er tillatt, rekkefølgen for spill (som betyr mer i matchspill enn i slagspill) og å avslutte et hull.

Les mer

7


Leting etter ball: Finne og identifisere ball

Formål: Regel 7 tillater spilleren å utføre rimelige handlinger for på en reglementert måte å lete etter hans eller hennes ball i spill etter hvert slag. Men spilleren må likevel være forsiktig, fordi en straff vil ilegges hvis spilleren handler overdrevent og forårsaker forbedring av forholdene som påvirker hans eller hennes neste slag. Spilleren får ingen straff hvis ballen ved et uhell flytter seg i forsøk på å finne eller identifisere den, men må deretter plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt.

Les mer

8


Bane spilt som den er

Formål: Regel 8 dekker et viktig prinsipp i spillet: «Spill banen som du finner den.» Når spillerens ball kommer til ro, må han eller hun vanligvis akseptere forhold som påvirker slaget og må ikke forbedre disse før ballen spilles. Likevel, en spiller kan utføre visse rimelige handlinger selv om de forbedrer disse forholdene, og det er et begrenset antall omstendigheter hvor forhold kan bli gjenskapt uten straff etter at de har blitt forbedret eller forverret.

Les mer

9


Ball spilt som den ligger. Ball i ro løftet eller flyttet

Formål: Regel 9 dekker et sentralt prinsipp i spillet: «Spill ballen som den ligger.» Hvis spillerens ball kommer til ro og så blir flyttet av naturkrefter slik som vind eller vann, må spilleren normalt spille den fra dens nye punkt. Hvis en ball i ro er løftet eller flyttet av hvem som helst eller ethvert fremmedelement før slaget slås, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt. Spillerne bør passe på i nærheten av enhver ball i ro, fordi en spiller som er årsak til at hans eller hennes egen ball, eller en motspillers ball flytter seg, vil normalt få en straff (unntatt på puttinggreenen).

Les mer

10


Forberedelse til og slå et slag. Råd og hjelp. Caddier

Formål: Regel 10 dekker hvordan forberede seg til og slå et slag, inkludert råd og annen hjelp spilleren kan få fra andre (inkludert caddier). Det underliggende prinsipp er at golf er et spill basert på ferdighet og personlig utfordring.

Les mer

11


Ball i bevegelse treffer ved et uhell person, dyr eller gjenstand. Bevisste handlinger for å påvirke ball i bevegelse

Formål: Regel 11 dekker hva som skal gjøres hvis spillerens ball i bevegelse treffer en person, et dyr, utstyr eller alt annet på banen. Når dette skjer ved et uhell, er det ingen straff og spilleren må vanligvis godta resultatet, uansett om det er gunstig eller ikke, og spille ballen fra der den kommer til ro. Regel 11 begrenser også en spiller fra å utføre handlinger for å påvirke hvor enhver ball i bevegelse kan komme til ro.

Les mer

12


Bunkere

Formål: Regel 12 er en spesifikk regel for bunkere, som er spesielt bearbeidede områder beregnet til å teste spillerens evne til å spille en ball fra sanden. For å sikre at spilleren møter denne utfordringen, er det noen begrensninger i å berøre sanden før slaget er slått og hvor fritak kan bli tatt for en ball i en bunker.

Les mer

13


Puttinggreener

Formål: Regel 13 er en spesifikk regel for puttinggreener. Puttinggreener er spesielt preparert for å spille ballen langs bakken og det er en flaggstang til hullet på hver puttinggreen, så derfor gjelder visse andre regler enn for andre områder på banen.

Les mer

14


Fremgangsmåter for ball: Markering, løfting og rengjøring, plassere tilbake på punkt, dropping i fritaksområde, spill fra feil sted

Formål: Regel 14 dekker når og hvordan spilleren kan markere punktet til en ball i ro og løfte og rengjøre ballen og hvordan man setter en ball tilbake i spill slik at ballen blir spilt fra det riktig stedet. Når en løftet eller flyttet ball skal plasseres tilbake, må den samme ballen bli lagt ned på sitt opprinnelige punkt. Når det tas fritak uten straff eller fritak med straff, må en erstattet ball eller den opprinnelige ballen bli droppet i et bestemt fritaksområde. En feil i disse fremgangsmåter kan bli korrigert uten straff før ballen er spilt, men spilleren får en straff hvis han eller hun spiller ballen fra feil sted.

Les mer

15


Fritak fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer (inkludert ball eller ballmarkør som hjelper eller påvirker spillet)

Formål: Regel 15 dekker når og hvordan spilleren kan ta fritak uten straff fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer. Disse flyttbare naturlige og kunstige gjenstander er ikke en del av utfordringen ved å spille banen, og normalt har spilleren lov til å fjerne dem når de påvirker spillet. Men, spilleren må være forsiktig ved flytting av løse naturgjenstander nær hans eller hennes ball utenfor puttinggreenen, fordi det blir en straff hvis flyttingen av dem forårsaker at ballen flytter seg.

Les mer

16


Fritak fra unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer), farlig situasjon med dyr, plugget ball

Formål: Regel 16 dekker når og hvordan spilleren kan ta fritak uten straff ved å spille en ball fra et annet sted, slik som når det er påvirkning fra et unormalt baneforhold eller en farlig situasjon med dyr. Disse forholdene anses ikke som en del av utfordringen ved å spille banen, og fritak uten straff er generelt tillatt, unntatt i et straffeområde. Normalt tar spilleren fritak ved å droppe en ball i et fritaksområde basert på det nærmeste punkt for fullt fritak. Denne regelen dekker også fritak uten straff når en spillers ball er plugget i sitt eget nedslagsmerke i det generelle området.

Les mer

17


Straffeområder

Formål: Regel 17 er en spesifikk regel for straffeområder, som er områder med vann eller andre områder definert av Komiteen, hvor en ball ofte blir mistet eller umulig å spille. Med ett straffeslag kan spillere bruke spesifikke fritaksmuligheter for å spille en ball utenfor straffeområdet.

Les mer

18


Slag-og-lengde fritak, ball mistet eller utenfor banen, provisorisk ball

Formål: Regel 18 dekker å ta fritak med straff for slag og lengde. Når en ball er mistet utenfor et straffeområde eller kommer til ro utenfor banen, er den pålagte videre fremdriften i spillet fra utslagsområdet til hullet brutt: Spilleren må gjenoppta denne fremdriften ved igjen å spille fra der det forrige slaget ble slått. Denne regelen dekker også hvordan og når en provisorisk ball kan bli spilt for å spare tid når ballen kan være utenfor banen eller være mistet utenfor et straffeområde.

Les mer

19


Uspillbar ball

Formål: Regel 19 dekker spillerens ulike fritaksmuligheter for en uspillbar ball. Denne tillater spilleren å velge hvilket alternativ som skal brukes – normalt med ett straffeslag – for å komme ut av en vanskelig situasjon hvor som helst på banen (unntatt i et straffeområde).

Les mer

20


Løse regelproblemer under runde: Avgjørelser av dommer og komité

Formål: Regel 20 dekker hva spillere bør gjøre når de har spørsmål om reglene under en runde, inkludert fremgangsmåtene (som er forskjellige i matchspill og i slagspill) som beskytter en spillers rettighet til å få en avgjørelse på et senere tidspunkt. Regelen dekker også dommernes rolle, som er oppnevnt for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene. Avgjørelser fra en dommer eller Komiteen er bindende for alle spillere.

Les mer

21


Andre former for individuelt slagspill og matchspill

Formål: Regel 21 dekker fire andre former for individuelt spill, inkludert tre former for slagspill hvor score er annerledes enn vanlig slagspill: Stableford (score med poeng på hvert hull, Maksimum Score (scoren på hvert hull er begrenset oppad) og Par/bogey (metode for hull-for-hull score som i matchspill).

Les mer

22


Foursome (også kjent som annethvert slag)

Formål: Regel 22 dekker Foursome (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved å veksle på å slå på én ball. Reglene for denne spilleformen er i hovedsak de samme som for individuelt spill, bortsett fra å kreve at spillerne veksler på å slå ut ved start på et hull og å spille ut hvert hull med annethvert slag.

Les mer

23


Four-Ball

Formål: Regel 23 dekker Four-Ball (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor partnere konkurrerer som en side hvor hver spiller spiller hver sin ball. Sidens score for et hull er den laveste scoren til partnerne på det hullet.

Les mer

24


Lagkonkurranser

Formål: Regel 24 dekker lagkonkurranser (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et lag, hvor resultatet av deres runder eller matcher samlet blir en lagscore.

Les mer