The R&A - Working for Golf
Procedures for Bad Weather and Suspensions of Play
Fremgangsmåter for Komiteen
Gå til del
J-1
J-2
Utforsk mer

Del 8I
Del 8K
8J
Procedures for Bad Weather and Suspensions of Play
J-1
Methods for Stopping and Resuming Play

Purpose. Rule 5.7b requires players to stop playing immediately if the Committee declares an immediate suspension of play. The Committee should use a distinct method of telling players about an immediate suspension.

The following signals are generally used, and it is recommended that all Committees use these signals where possible:

Immediate Stop: One prolonged note of the siren.
Normal Stop: Three consecutive notes of the siren.
Resume Play: Two short notes of siren.

Model Local Rule J-1

"A suspension of play for a dangerous situation will be signalled by [insert signal to be used]. All other suspensions will be signalled by [insert signal to be used]. In either case, resumption of play will be signalled by [insert signal to be used]. See Rule 5.7b."

J-2
Removal of Temporary Water

Purpose. A Committee may adopt a policy that clarifies what actions are appropriate for a Committee member, someone designated by the Committee (for example, a member of the maintenance staff), or player, to remove temporary water on the putting green.

Model Local Rule J-2

"If a player's ball lies on the putting green and there is interference by temporary water on the putting green, the player may:

 • Take free relief under Rule 16.1d; or
 • Have his or her line of play squeegeed.

Such squeegeeing should be done across the line of play and extend a reasonable distance beyond the hole (that is, at least one roller length) and only be carried out by [specify who may carry this out, for example the maintenance staff ]."

Puttinggreen

Området på hullet spilleren spiller som:

 • Er spesielt preparert for putting, eller
 • Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreenen på et hull omfatter hullet spilleren prøver å spille ballen ned i. Puttinggreenen er ett av de fem definerte områdene på banen. Puttinggreenene på alle andre hull (som spilleren ikke spiller for øyeblikket) er feil greener, og er en del av det generelle området.

Grensen til en puttinggreen er definert ut fra hvor man kan se at det spesielt preparerte området starter (slik som hvor gresset tydelig er klippet for å vise grensen), bortsett fra hvis Komiteen definerer grensen på en annen måte (slik som en linje eller prikker).

Hvis en dobbelgreen brukes for to forskjellige hull:

 • Hele det preparerte området med begge hullene anses som puttinggreenen ved spill av hvert hull.

Men Komiteen kan definere en grense som deler dobbelgreenen i to forskjellige puttinggreener, slik at når en spiller spiller ett av hullene, er delen av dobbelgreenen for det andre hullet, en feil green.

Midlertidig vann

Enhver midlertidig ansamling av vann på grunnens overflate (slik som vannpytter etter regn eller vanning eller en oversvømmelse fra et vann) som:

 • Ikke er i et straffeområde, og
 • Kan sees før eller etter at spilleren inntar en slagstilling (uten overdrevent å presse ned med hans eller hennes føtter).

Det er ikke nok at grunnen kun blir våt, gjørmete eller bløt eller at vann kun er synlig en kort stund mens spilleren trår på bakken. En ansamling av vann må være synlig enten før eller etter at slagstillingen er tatt.

Spesielle tilfeller:

 • Dugg og rim er ikke midlertidig vann.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim) er enten løse naturgjenstander, eller på bakken, midlertidig vann, etter spillerens valg.
 • Tilvirket is er en hindring.
Puttinggreen

Området på hullet spilleren spiller som:

 • Er spesielt preparert for putting, eller
 • Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreenen på et hull omfatter hullet spilleren prøver å spille ballen ned i. Puttinggreenen er ett av de fem definerte områdene på banen. Puttinggreenene på alle andre hull (som spilleren ikke spiller for øyeblikket) er feil greener, og er en del av det generelle området.

Grensen til en puttinggreen er definert ut fra hvor man kan se at det spesielt preparerte området starter (slik som hvor gresset tydelig er klippet for å vise grensen), bortsett fra hvis Komiteen definerer grensen på en annen måte (slik som en linje eller prikker).

Hvis en dobbelgreen brukes for to forskjellige hull:

 • Hele det preparerte området med begge hullene anses som puttinggreenen ved spill av hvert hull.

Men Komiteen kan definere en grense som deler dobbelgreenen i to forskjellige puttinggreener, slik at når en spiller spiller ett av hullene, er delen av dobbelgreenen for det andre hullet, en feil green.

Spillelinje

Linjen som spilleren ønsker at hans eller hennes ball skal følge etter et slag, inkludert området på denne linjen som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av denne linjen.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på spillerens ønske om hvor ballen skal gå).

Spillelinje

Linjen som spilleren ønsker at hans eller hennes ball skal følge etter et slag, inkludert området på denne linjen som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av denne linjen.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på spillerens ønske om hvor ballen skal gå).

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenen på hullet som spilles:

 • Hullet må være 108 millimeter (4 ¼ tommer) i diameter og minst 101,6 millimeter (4 tommer) dypt.
 • Hvis det brukes en fôring, må dens ytre diameter ikke overskride 108 millimeter (4 ¼ tommer). Fôringen må være senket minst 25,4 millimeter (1 tomme) under overflaten til puttinggreenen, bortsett fra når jordsmonnet tilsier at den bør være nærmere overflaten.

Ordet “hull” (når ikke brukt som en definisjon i kursiv) er brukt gjennomgående i reglene for å beskrive en del av banen knyttet til et bestemt utslagsområde, puttinggreen og hull. Spill av et hull begynner fra utslagsområdet og slutter når ballen er hullet utputtinggreenen (eller når reglene på annen måte sier at hullet er avsluttet).