The R&A - Working for Golf
Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
1.1
1.2
1.3
Utforsk mer

Regel 2

Formål: Regel 1 introduserer disse sentrale prinsipper av spillet:

 • Spill banen som du finner den og spill din ball som den ligger.
 • Spill etter reglene og i spillets ånd.
 • Du er ansvarlig for å ilegge dine egne straffer hvis du bryter en regel slik at du ikke kan oppnå noen mulig fordel overfor din motspiller i matchspill eller andre spillere i slagspill.
1.1
Golfspillet

Golf spilles ved å slå din ball med en kølle, og hvert hull starter fra utslagsområdet og avsluttes når din ball er hullet utputtinggreenen.

Normalt bør du spille banen som du finner den og spille din ball som den ligger.

1.2
Standard for spilleroppførsel

Alle spillere forventes å spille i spillets ånd ved å:

 • Opptre med integritet - for eksempel ved å følge reglene, ilegge alle straffer, og være ærlig i alle deler av spillet.
 • Vise hensyn til andre – for eksempel ved å spille med et raskt tempo, passe på andres sikkerhet, og ikke distrahere spillet til en annen spiller.
 • Ta godt vare på banen - for eksempel ved å legge tilbake oppslått torv, jevne ut/rake bunkere, reparere nedslagsmerker og ikke forårsake unødvendig skade på banen.

Du bør undersøke om Komiteen har innført etikettebestemmelser, fordi du kan få en straff hvis du ikke følger dem.

1.3
Spille etter reglene

Det forventes at du vet når du har brutt en regel og er ærlig ved å ilegge dine egne straffer.

Du kan be om hjelp med reglene fra en dommer eller fra Komiteen, men hvis hjelp ikke er tilgjengelig innen rimelig tid må du fortsette spillet og stille spørsmål senere.

Det er situasjoner når du må gjøre anslag, slik som punktet for å plassere tilbake din ball, punktet der din ball krysset grensen til et straffeområde eller når det tas fritak etter reglene. Det forventes at du vurderer all tilgjengelig informasjon og gjør en rimelig vurdering av forholdene.

En straff gjelder for deg når et brudd på en regel er resultat av dine egne handlinger, handlinger utført av din caddie eller handlinger utført av en annen person som opptrer med din tillatelse eller kunnskap.

Straff har til hensikt å jevne ut alle potensielle fordeler. Det er tre hovednivåer av straff:

 • Ett straffeslag: Gjelder både matchspill og slagspill.
 • Generell straff: Tap av hull i matchspill og to straffeslag i slagspill.
 • Diskvalifikasjon: Gjelder både matchspill og slagspill.

Se Golfreglene for mer informasjon om straffer, inkludert hvordan straffer brukes når flere brudd har skjedd.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.