The R&A - Working for Golf
Forberedelse til og slå et slag. Råd og hjelp. Caddier
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
10.1
a
b
c
d
10.2
a
b
10.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 9
Regel 11

Formål: Regel 10 dekker hvordan forberede seg til og slå et slag, inkludert råd og annen hjelp du kan få fra andre (inkludert din caddie). Det underliggende prinsipp er at golf er et spill basert på ferdighet og personlig utfordring.

10.1
Slå et slag

Formål: Regel 10.1 dekker hvordan et slag slås og flere handlinger som er forbudt i forbindelse med dette. Et slag utføres ved å slå en ball reglementert med køllehodet. Den grunnleggende utfordringen for deg er å styre og kontrollere bevegelsen av hele køllen ved å svinge køllen fritt uten å forankre den.

a
Slå ballen reglementert

Utførelsen av et slag:

 • Du må slå ballen reglementert med køllehodet slik at det bare er kortvarig kontakt mellom køllen og ballen og du må ikke skyve, dra eller vippe ballen.
 • Hvis din kølle ved et uhell treffer ballen mer enn én gang, telles bare ett slag og det er ingen straff.
b
Forankring av køllen

Ved utførelsen av et slag, må du ikke forankre køllen, enten direkte eller indirekte.

Se Golfreglene for mer informasjon om forankring av køllen, inkludert unntak for et håndgrep eller kølle som bare berører klær eller kroppen.

c
Stå på skrevs over eller på spillelinjen når slag slås

Se Golfreglene for forbudet og straffen for å slå et slag mens du bevisst står på skrevs over eller på spillelinjen.

d
Spille ball i bevegelse

Du må ikke slå et slag på en ball i bevegelse.

Men det er tre unntak der det ikke er noen straff:

Unntak 1 - Ball begynner å bevege seg først etter at du begynner på baksving til slag.

Unntak 2 - Ball faller ned fra peg.

Unntak 3 - Ball beveger seg i vann.

Straff for brudd på regel 10.1: Generell straff.

I slagspill: Et slag slått ved brudd på denne regelen teller og du får to straffeslag.

10.2
Råd og annen hjelp

Formål: En grunnleggende utfordring for deg er å velge strategi og taktikk for ditt spill. Det er derfor begrensninger for råd og annen hjelp du kan få i løpet av en runde.

a
Råd

Under en runde må du ikke:

 • Gi råd til noen i konkurransen og som spiller på banen, eller
 • Spørre noen om råd, bortsett fra din caddie.
 • Berøre en annens spillers utstyr for å få informasjon som ville vært råd hvis det ble gitt av eller spurt om av den andre spilleren.
b
Annen hjelp

Peke ut spillelinje for ball hvor som helst unntatt på puttinggreen. Dette er tillatt, men enhver person må flytte seg bort eller enhver gjenstand må fjernes før ditt slag blir slått.

Peke ut spillelinje for ball på puttinggreen. Du eller din caddie kan gjøre dette, men:

 • Selv om du eller din caddie kan berøre puttinggreenen med en hånd, fot eller annet du holder må du ikke forbedre forholdene som påvirker ditt slag, og
 • Du eller din caddie må ikke sette ned en gjenstand noe sted på eller utenfor puttinggreenen for å vise spillelinjen. Dette er ikke tillatt selv om gjenstanden blir fjernet før slaget er slått.

Når slaget blir slått, må ikke din caddie bevisst stå et sted på eller tett inntil din spillelinje eller gjøre noe som helst annet (slik som å peke ut et punkt på puttinggreenen) for å peke ut spillelinjen.

Unntak – Caddie passer flaggstang: Caddien kan stå på et sted på eller i nærheten av spillerens spillelinje for å passe flaggstangen.

Ikke plassere gjenstand til hjelp for å innta slagstilling. Du må ikke innta en slagstilling for slaget ved å bruke noen gjenstand som var plassert som hjelp til oppstilling av dine føtter eller kropp.

Begrensninger for din caddie som står bak deg. Når du begynner å innta din slagstilling for slaget og inntil ditt slag er slått:

 • Din caddie må ikke bevisst stå noe sted bak din ball på eller nær en forlengelse av spillelinjen.
 • Hvis du inntar en slagstilling ved brudd på denne regelen, kan du ikke unngå straff ved å trekke deg tilbake.

 

Unntak – Ball på puttinggreen: Når din ball er på puttinggreenen, er det ingen straff etter denne regelen hvis du trekker deg tilbake fra slagstillingen og ikke påbegynner din slagstilling igjen før etter at din caddie har flyttet seg.

Fysisk hjelp og beskyttelse mot værforholdene. Du må ikke slå et slag:

 • Mens det mottas fysisk hjelp fra din caddie eller noen annen person, eller
 • Med din caddie eller noen annen person eller gjenstand bevisst plassert for å gi beskyttelse fra sollys, regn, vind eller andre forhold.

Straff for brudd på regel 10.2: Generell straff.

10.3
Caddier

Formål: Du kan ha en caddie som bærer dine køller og gir deg råd og annen hjelp under din runde, men det er begrensninger i forhold til hva din caddie har lov til å gjøre. Du er ansvarlig for din caddies handlinger i løpet av din runde og vil få en straff hvis din caddie bryter reglene.

a
Din caddie kan hjelpe deg under runde

Du kan ha en caddie til å bære, transportere og håndtere dine køller, gi deg råd og hjelpe deg på andre måter tillatt under en runde, men du må ikke ha mer enn én caddie om gangen eller skifte caddier midlertidig bare for det eneste formål å få råd fra den nye caddien.

Se Golfreglene for en forklaring på hvordan reglene gjelder for handlingene til en delt caddie.

Straff for brudd på regel 10.3a:

Du får den generelle straffen for hvert hull hvor du har fått hjelp av flere enn én caddie ved noe tilfelle. Hvis regelbruddet skjer eller fortsetter mellom to hull, får du den generelle straffen på det neste hullet.

b
Hva din caddie kan gjøre

Se Golfreglene for listen over handlinger som din caddie kan gjøre og ikke kan gjøre.

c
Du er ansvarlig for caddiens handlinger og regelbrudd

Du er ansvarlig for din caddies handlinger under din runde, men ikke før eller etter din runde. Hvis din caddies handlinger bryter en regel eller ville brutt en regel hvis handlingen ble utført av deg, får du straffen etter den regelen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Råd

Enhver muntlig kommentar eller handling (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå et slag) som er ment å påvirke deg eller en annen spiller i å velge en kølle, slå et slag, eller hvordan spille et hull eller runde.

Men råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som plasseringen av noe på banen, avstanden fra ett punkt til et annet, eller reglene.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Råd

Enhver muntlig kommentar eller handling (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå et slag) som er ment å påvirke deg eller en annen spiller i å velge en kølle, slå et slag, eller hvordan spille et hull eller runde.

Men råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som plasseringen av noe på banen, avstanden fra ett punkt til et annet, eller reglene.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Råd

Enhver muntlig kommentar eller handling (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå et slag) som er ment å påvirke deg eller en annen spiller i å velge en kølle, slå et slag, eller hvordan spille et hull eller runde.

Men råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som plasseringen av noe på banen, avstanden fra ett punkt til et annet, eller reglene.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Forbedre

Å forandre ett eller flere forhold som påvirker ditt slag eller andre fysiske forhold som påvirker ditt spill slik at du oppnår en mulig fordel ved ditt slag.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Råd

Enhver muntlig kommentar eller handling (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå et slag) som er ment å påvirke deg eller en annen spiller i å velge en kølle, slå et slag, eller hvordan spille et hull eller runde.

Men råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som plasseringen av noe på banen, avstanden fra ett punkt til et annet, eller reglene.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Råd

Enhver muntlig kommentar eller handling (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå et slag) som er ment å påvirke deg eller en annen spiller i å velge en kølle, slå et slag, eller hvordan spille et hull eller runde.

Men råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som plasseringen av noe på banen, avstanden fra ett punkt til et annet, eller reglene.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).