The R&A - Working for Golf
Puttinggreener
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b
Utforsk mer

Regel 12
Regel 14

Formål: Regel 13 er en spesifikk regel for puttinggreener. Puttinggreener er spesielt preparert for å spille din ball langs bakken og det er en flaggstang til hullet på hver puttinggreen, så derfor gjelder visse andre regler enn for andre områder på banen.

13.1
Handlinger tillatt eller pålagt på puttinggreener

Formål: Denne regelen tillater deg å gjøre noe på puttinggreenen som normalt ikke er tillatt utenfor puttinggreenen, slik som tillatelse til å markere, løfte, rengjøre og plassere tilbake din ball og til å reparere skader og fjerne sand og løs jord på puttinggreenen. Det er ingen straff å forårsake at din ball eller ballmarkør flytter seg på puttinggreenen når dette skjer ved et uhell.

a
Når din ball er på puttinggreen

Din ball er på puttinggreenen når noen del av den:

 • Berører puttinggreenen, eller
 • Ligger på eller i noe (slik som en løs naturgjenstand eller en hindring) og er innenfor kanten av puttinggreenen.
b
Markere, løfte og rengjøre din ball på puttinggreen

Din ball på puttinggreenen kan løftes og rengjøres. Punktet til din ball må markeres før den løftes og ballen må plasseres tilbake.

c
Forbedringer tillatt på puttinggreen

Under en runde, kan du utføre disse to handlingene på puttinggreenen, uavhengig av om din ball er på eller utenfor puttinggreenen:

 • Sand og løs jord på puttinggreenen (men ikke noe annet sted på banen) kan fjernes uten straff.
 • Du kan reparere skade på puttinggreenen uten straff ved å utføre rimelige handlinger for å gjenskape puttinggreenen så nær som mulig til sin opprinnelige tilstand, men bare:
  • Ved å bruke din hånd, fot eller annen del av kroppen, eller en greengaffel, peg, kølle eller lignende vanlig utstyr, og
  • Uten unødvendig forsinkelse av spillet.

Men hvis du forbedrer puttinggreenen ved å utføre handlinger som overskrider hva som er rimelig for å gjenskape puttinggreenen til sin opprinnelige tilstand, får du den generelle straffen.

«Skade på puttinggreenen» betyr enhver skade forårsaket av en person eller fremmedelement slik som:

 • Nedslagsmerker, skade etter sko (slik som «spikemarks») og skrapemerker eller ujevnheter forårsaket av utstyr eller flaggstang.
 • Gamle hullplugger, torvplugger, sømmer av kuttet torv og skrapemerker eller ujevnheter laget av vedlikeholdsutstyr eller kjøretøy.
 • Dyrespor eller fordypning etter hover, og
 • Pluggede gjenstander (slik som en stein, kongle eller peg).

Men «skade på puttinggreenen» omfatter ikke noen skade eller forhold som et resultat av:

 • Vanlig praksis for vedlikehold av puttinggreenens totaltilstand (slik som luftehull og kuttelinjer etter vertikal skjæring).
 • Vanning eller regn eller andre naturkrefter.
 • Ikke perfekte naturlige overflater (slik som ugress, områder som ikke er begrodde, angrepet av sykdom eller ujevn vekst), eller
 • Vanlig slitasje av hullet.
d
Når din ball eller ballmarkør flyttes på puttinggreenen

Det ingen straff hvis du, din motspiller eller en annen spiller i slagspill ved et uhell flytter din ball eller ballmarkør puttinggreenen.

Du må plassere tilbake ballen på dens opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) eller plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet.

Unntak – Din ball må spilles som den ligger når den begynner å flytte seg under din baksving eller slag og slaget er slått.

Hvis naturkrefter forårsaker at din ball på puttinggreenen flytter seg, er stedet der du skal spille fra avhengig av om ballen allerede var blitt løftet og plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt:

 • Ball allerede løftet og plassert tilbake - Din ball må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått).
 • Ball ikke allerede løftet og plassert tilbake - Ballen må spilles fra sitt nye punkt.
e
Ingen bevisst testing av greener

Hvis du under en runde bevisst stryker overflaten eller ruller en ball for å teste puttinggreenen eller en feil green, får du den generelle straffen.

Unntak - Testing av green på hull nettopp avsluttet eller treningsgreen mellom to hull er tillatt.

f
Fritak må bli tatt fra feil green

Påvirkning etter denne regelen forekommer når din ball er på en feil green eller en feil green fysisk påvirker ditt område for planlagt slagstilling eller området for planlagt sving.

Når det er påvirkning av en feil green, må du ikke spille ballen som den ligger. I stedet må du ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i fritaksområdet som vist i figur 13.1f.

Det er ikke noe fritak etter denne regelen hvis påvirkning bare forekommer fordi du velger en kølle, type slagstilling eller sving eller spilleretning som er klart urimelig etter forholdene.

Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak (P1).

Størrelse på fritaksområde: Én køllelengde fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde: Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Må være i det samme området på banen som referansepunktet.

Spilleranmerking: Du må ta fullt fritak fra all påvirkning av feil green.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 13.1: Generell straff.

13.2
Flaggstangen

Formål: Denne regelen dekker dine valg for behandling av flaggstangen. Du kan la flaggstangen stå i hullet eller få den fjernet (som inkluderer å ha noen som passer flaggstangen og fjerner den etter at din ball er spilt), men du må bestemme deg før slaget slås. Det er normalt ingen straff hvis en ball i bevegelse treffer flaggstangen.

Denne regelen gjelder en ball som er spilt fra hvor som helst på banen, uansett om det er på eller utenfor puttinggreenen.

a
La flaggstang stå i hullet

Hvis du slår et slag med flaggstangen i hullet, og ballen i bevegelse deretter treffer flaggstangen, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger.

Beslutningen om å ha flaggstangen i hullet må gjøres før ditt slag, ved enten å la flaggstangen stå i hullet eller få en fjernet flaggstang satt tilbake.

I begge tilfeller må du ikke prøve å få en fordel ved å bevisst flytte flaggstangen til en annen posisjon enn sentrert i hullet. Hvis du gjør det og ballen i bevegelse deretter treffer flaggstangen, får du den generelle straffen.

Se Golfreglene for informasjon om flytting eller fjerning av en flaggstang i hullet mens en ball er i bevegelse.

b
Fjerne flaggstang fra hull

Du kan slå et slag med flaggstangen fjernet fra hullet, slik at din ball i bevegelse ikke vil treffe flaggstangen i hullet.

Du må bestemme dette før slaget slås, ved enten å ha flaggstangen fjernet fra hullet før du spiller din ball, eller gi noen fullmakt til å passe flaggstangen.

Se Golfreglene for situasjoner hvor du blir ansett å ha gitt fullmakt til å få flaggstangen passet og for mer informasjon om hva du gjør hvis din ball treffer flaggstangen eller personen som fjernet eller passer den.

c
Ball hviler mot flaggstang i hull

Hvis din ball kommer til ro mot flaggstangen som står i hullet, og noen del av din ball er i hullet under overflaten av puttinggreenen, anses din ball som hullet ut.

Hvis ingen del av din ball er i hullet under overflaten av puttinggreenen:

 • Din ball er ikke hullet ut og må spilles som den ligger.
 • Hvis flaggstangen fjernes og din ball flytter seg (uansett om den faller ned i hullet eller flyttes vekk fra hullet), er det ingen straff og ballen må plasseres tilbake på kanten av hullet.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 13.2c: Generell straff.

13.3
Ball ligger ut over hullkant
a
Ventetid for å se om din ball som ligger ut over hullkant vil falle i hullet

Hvis noen del av din ball ligger ut over kanten av hullet, gis du en rimelig tid til å rekke fram til hullet og ytterligere 10 sekunder for å vente og se om ballen faller ned i hullet.

Hvis din ball faller ned i hullet i denne ventetiden, har du hullet ut med det forrige slaget.

Hvis din ball ikke faller ned i hullet i denne ventetiden:

 • Din ball anses som kommet til ro.
 • Hvis din ball deretter faller ned i hullet før den er spilt, har du hullet ut med det forrige slaget, men får ett straffeslag lagt til din score for hullet.
b
Hva må gjøres hvis ball som ligger ut over hull blir løftet eller flyttet før ventetiden er over

Se Golfreglene for informasjon om hva som må gjøres hvis din ball som ligger ut over hullet løftes eller flyttes før ventetiden på 10 sekunder er over.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan flyttes, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.
Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

 • Veier og stier med kunstig overflate, inkludert deres kunstige sider.
 • Bygninger og kjøretøy.
 • Sprinkelhoder, sluk og vanningsutstyr eller kontrollbokser.
 • Spillerens utstyr, flaggstenger og raker.
Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Peg

En gjenstand brukt til å løfte din ball over bakkenivå ved spill fra utslagsområdet. Det må ikke være lengre enn 101,6 mm (4 tommer) og følge utstyrsreglene.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Forbedre

Å forandre ett eller flere forhold som påvirker ditt slag eller andre fysiske forhold som påvirker ditt spill slik at du oppnår en mulig fordel ved ditt slag.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Fremmedelement

Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med din ball eller utstyr eller banen:

 • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt deg eller din caddie eller din partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.
Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Peg

En gjenstand brukt til å løfte din ball over bakkenivå ved spill fra utslagsområdet. Det må ikke være lengre enn 101,6 mm (4 tommer) og følge utstyrsreglene.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen hullet du spiller. Feil greener er del av det generelle området.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen hullet du spiller. Feil greener er del av det generelle området.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen hullet du spiller. Feil greener er del av det generelle området.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen hullet du spiller. Feil greener er del av det generelle området.

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

 • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
  • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
  • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
  • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.