The R&A - Working for Golf
Fremgangsmåter for ball: Markering, løfting og rengjøring, plassere tilbake på punkt, dropping i fritaksområde, spill fra feil sted
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
14.6
a
b
c
14.7
a
b
Utforsk mer

Regel 13
Regel 15

Formål: Regel 14 dekker når og hvordan du kan markere punktet til din ball i ro og løfte og rengjøre din ball og hvordan man setter en ball tilbake i spill slik at din ball blir spilt fra det riktig stedet.

 • Når din ball har blitt løftet eller flyttet og skal plasseres tilbake, må den samme ballen bli lagt ned på sitt opprinnelige punkt.
 • Når det tas fritak uten straff eller fritak med straff, må du droppe en erstattet ball eller den opprinnelige ballen i et bestemt fritaksområde.

Du kan korrigere en feil ved å bruke disse fremgangsmåtene uten straff før din ball spilles, men du får en straff hvis du spiller ballen fra feil sted.

14.1
Markere, løfte og rengjøre ball
a
Punkt for hvor ball skal løftes fra og bli plassert tilbake må markeres

Før du løfter din ball etter en regel som krever at den skal plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt, må du markere punktet, som betyr å:

 • Plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller
 • Holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Hvis du løfter din ball uten å markere punktet, markerer punktet på en feil måte eller slår et slag mens en ballmarkør fortsatt er på plass, får du ett straffeslag.

Når du løfter din ball for å ta fritak etter en regel, er du ikke pålagt å markere punktet.

b
Hvem kan løfte ball

Din ball kan løftes etter reglene bare av deg eller noen du gir fullmakt, men du må gi slik fullmakt hver gang før din ball løftes, i stedet for å gi en generell fullmakt for runden.

Unntak - Din caddie kan løfte din ball på puttinggreen uten fullmakt.

c
Rengjøre løftet ball

Når du løfter din ball fra puttinggreenen kan den alltid rengjøres. Når du løfter din ball fra alle andre steder kan den alltid rengjøres unntatt når du løfter den:

 • For å se om den er kuttet eller sprukket - rengjøring er ikke tillatt.
 • For å identifisere den - rengjøring er tillatt bare som nødvendig for å identifisere den.
 • Fordi den påvirker spill - rengjøring er ikke tillatt.
 • For å se om den ligger i forhold hvor fritak er tillatt - rengjøring er ikke tillatt, med mindre du deretter tar fritak etter en regel.

Hvis du rengjør en løftet ball når det ikke er tillatt, får du ett straffeslag.

14.2
Plassere tilbake ball på punkt
a
Opprinnelig ball må bli brukt

Når din ball må plasseres tilbake etter at den var løftet eller flyttet, må du bruke din opprinnelige ball.

Unntak - En annen ball kan bli brukt når:

 • Du ikke kan få tak i din opprinnelige ball ved rimelige anstrengelse og i løpet av få sekunder,
 • Din opprinnelige ball er kuttet eller sprukket,
 • Du gjenopptar spillet etter et spilleavbrudd, eller
 • Din opprinnelige ball var spilt av en annen spiller som en feil ball.
b
Hvem må plassere ball tilbake og hvordan den må bli plassert tilbake

Din ball må plasseres tilbake etter reglene bare av deg eller enhver annen person som løftet din ball eller forårsaket at den ble flyttet.

Hvis du spiller en ball som var plassert tilbake på en feil måte eller var plassert tilbake av noen som ikke hadde tillatelse til å gjøre det, får du ett straffeslag.

c
Punkt hvor ball er plassert tilbake

Din ball må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått), unntatt når reglene tillater deg å plassere tilbake din ball på et annet punkt.

Hvis din ball var i ro på, under eller inntil enhver uflyttbar hindring, integrert gjenstand, grensegjenstand eller naturgjenstand som gror eller sitter fast:

 • «Punktet» til din ball inkluderer dens vertikale plassering i forhold til bakken.
 • Dette betyr at din ball må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt på, under eller inntil en slik gjenstand.
d
Hvor ball plasseres tilbake når opprinnelig leie er forandret

Hvis leiet til din ball som har blitt løftet eller flyttet er forandret, må du plassere tilbake ballen på følgende måte:

 • (1) Ball i sand:
  • Du må gjenskape det opprinnelige leiet så godt som mulig.
  • Ved å gjenskape leiet kan du la en liten del av ballen være synlig hvis ballen hadde vært dekket av sand.
  Hvis du unnlater å gjenskape leiet ved brudd på denne regelen, har du spilt fra et feil sted.
 • Ball hvor som helst bortsett fra i sand: Du må plassere tilbake ballen ved å plassere den på det nærmeste punktet med et leie som er mest likt det opprinnelige leiet som er:
  • Innenfor én køllelengde fra dens opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått)
  • Ikke nærmere hullet, og
  • I det samme området på banen som det punktet.

Hvis du vet at det opprinnelige leiet var forandret, men ikke vet hvordan leiet var, må du anslå det opprinnelige leiet og plassere tilbake din ball.

Unntak - For leie forandret når spillet er stoppet og ball har blitt løftet, se regel 5.7d.

e
Hva gjøres hvis ball plassert tilbake ikke blir liggende på opprinnelig punkt

Hvis du prøver å plassere tilbake din ball, men den blir ikke liggende på sitt opprinnelige punkt, må du prøve en gang til.

Hvis din ball nok en gang ikke blir liggende på det punktet, må du plassere tilbake ballen ved å plassere den på det nærmeste punktet hvor den blir liggende i ro, men med følgende begrensninger avhengig av hvor det opprinnelige punktet er plassert:

 • Punktet må ikke være nærmere hullet.
 • Opprinnelig punkt i generelt område - det nærmeste punktet må være i det generelle området.
 • Opprinnelig punkt i bunker eller straffeområde - det nærmeste punktet må enten være i den samme bunkeren eller i det samme straffeområdet.
 • Opprinnelig punkt på puttinggreen - det nærmeste punktet må enten være på puttinggreenen eller i det generelle området.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.2: Generell straff.

14.3
Droppe ball i fritaksområde
a
Opprinnelig ball eller annen ball kan bli brukt

Du kan bruke hvilken som helst ball hver gang du dropper eller plasserer en ball etter denne regelen.

b
Ball må bli droppet på riktig måte

Du må droppe en ball på riktig måte, som betyr alle disse tre måtene:

 • Du må droppe ballen (hverken din caddie eller noen annen kan gjøre dette).
 • Du må slippe din ball fra et sted i knehøyde slik at ballen:
  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor din ball vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen.
  "Knehøyde" betyr høyden fra ditt kne i oppreist stilling.
  • Ballen må droppes i fritaksområdet. Du kan stå enten innenfor eller utenfor fritaksområdet når du dropper din ball.

  Hvis din ball er droppet på en feil måte ved brudd på én eller flere av disse tre kravene, må du droppe din ball igjen på riktig måte, og det er ingen grense for hvor mange ganger du må gjøre dette.

  En ball som er droppet på feil måte teller ikke som én av de to droppene som er påkrevd før din ball må plasseres.

  Se Golfreglene for informasjon om å slå et slag på en ball droppet på feil måte, og om ett straffeslag eller generell straff gjelder.

  c
  Ball droppet på riktig måte må komme til ro i fritaksområde

  Denne regelen gjelder bare når en ball er droppet på riktig måte etter regel 14.3b.

  Når du har fullført å ta fritak. Du har bare fullført å ta fritak når din ball droppet på riktig måte kommer til ro i fritaksområdet.

  Det spiller ingen rolle om din ball, etter at den har truffet grunnen, berører noen person, utstyr eller annet fremmedelement før den kommer til ro:

  • Hvis din ball kommer til ro i fritaksområdet, har du fullført å ta fritak og må spille ballen som den ligger.
  • Hvis din ball kommer til ro utenfor fritaksområdet, se nedenfor "hva gjøres hvis ball droppet på riktig måte kommer til ro utenfor fritaksområde."

  I begge tilfeller, det er ingen straff til noen av spillerne.

  Unntak - Når ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller blir stoppet av noen person.

  Hva gjøres hvis ball droppet på riktig måte kommer til ro utenfor fritaksområde. Du må droppe en ball på riktig måte for andre gang, og hvis den ballen også kommer til ro utenfor fritaksområdet, må du deretter fullføre å ta fritak ved å:

  • Plassere en ball på punktet der den ballen som ble droppet den andre gangen først traff grunnen.
  • Hvis den plasserte ballen ikke blir liggende i ro på dette punktet, må du plassere en ball på dette punktet for andre gang.
  • Hvis ballen plassert den andre gangen heller ikke blir liggende på dette punktet, må du plassere en ball på det nærmeste punktet der ballen blir liggende i ro, ifølge begrensningene i regel 14.2e.
  d
  Hva gjøres hvis ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller blir stoppet av person

  Se Golfreglene for informasjon om hva du skal gjøre hvis du har droppet din ball på riktig måte, men den har bevisst fått forandret retning eller blitt stoppet.

  Straff for å spille ball fra et feil sted eller spille ball som var plassert i stedet for droppet ved brudd på regel 14.3: Generell straff.

  14.4
  Når din ball er tilbake i spill etter at din opprinnelige ball var ute av spill

  Se Golfreglene for informasjon om når din ball er tilbake i spill, inkludert når du erstatter en ball, men dette ikke er tillatt eller du bruker en fremgangsmåte som ikke gjelder.

  14.5
  Korrigere feil gjort ved å erstatte, plassere tilbake, droppe eller plassere din ball

  Du kan løfte din ball uten straff og korrigere feil før du spiller din ball:

  • Når du har erstattet den opprinnelige ballen med en annen ball når det ikke er tillatt, eller
  • Når du har plassert tilbake, droppet eller plassert din ball (1) på et feil sted eller den kommer til ro på et feil sted, (2) på en feil måte eller (3) ved å bruke en fremgangsmåte som ikke gjelder.

  Se Golfreglene for mer informasjon om å korrigere en feil før din ball er spilt.

  14.6
  Slå neste slag fra der forrige slag ble slått

  Denne regelen gjelder alltid når det kreves av deg, eller du tillates å slå ditt neste slag fra der det forrige slaget ble slått (det betyr, når det tas fritak med slag-og-lengde, eller slå igjen etter et slag som er annullert eller på annen måte ikke teller).

  a
  Forrige slag slått fra utslagsområde

  Din opprinnelige ball eller en annen ball må spilles fra hvor som helst innenfor utslagsområdet (og kan bli pegget opp).

  b
  Forrige slag slått fra generelt område, straffeområde eller bunker

  Din opprinnelige ball eller en annen ball må droppes i dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet der ditt forrige slag ble slått (som hvis ikke kjent, må bli anslått).
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
   • Må være i det samme området på banen som ditt referansepunkt, og
   • Må ikke være nærmere hullet enn ditt referansepunkt.
  c
  Forrige slag slått fra puttinggreen

  Din opprinnelige ball eller en annen ball må plasseres på punktet der ditt forrige slag ble slått (som hvis ikke kjent, må bli anslått).

  Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.6: Generell straff.

  14.7
  Spill fra feil sted
  a
  Sted der ball må bli spilt fra

  Etter start av et hull må du slå hvert slag fra der din ball kommer til ro, unntatt når reglene krever eller tillater deg å spille en ball fra et annet sted.

  Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.7a: Generell straff.

  b
  Hvordan avslutte et hull etter spill fra feil sted i slagspill

  Hvis du har spilt fra et feil sted, men det ikke er et alvorlig brudd, får du den generelle straffen etter regel 14.7a og må fortsette spill av hullet med ballen spilt fra feil sted.

  Hvis du har spilt fra et feil sted og det er et alvorlig brudd, må du korrigere feilen ved å spille ut hullet fra riktig sted. Hvis du ikke korrigerer feilen, er du diskvalifisert.

  Se Golfreglene for en forklaring på hva som gjøres når du spiller fra et feil sted og det er et alvorlig brudd, eller hvis du ikke er sikker på om det er et alvorlig brudd.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Markere

  For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

  Ballmarkør

  En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

  Markere

  For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

  Markere

  For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Ballmarkør

  En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

  Markere

  For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

  Runde

  18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Flyttet

  Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

  Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

  Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

  Feil ball

  Alle andre baller enn din:

  • Ball i spill (enten din opprinnelige ball eller en erstattet ball).
  • Provisorisk ball (før du forlot den etter regel 18.3c), eller
  • Ball nummer to i slagspill spilt etter reglene 14.7b eller 20.1c.

  Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Flyttet

  Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

  Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

  Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Uflyttbar hindring

  En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

  Integrert gjenstand

  En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

  Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

  Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

  Grensegjenstand

  Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

  Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

  Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

  Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Flyttet

  Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

  Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

  Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Køllelengde

  Lengden på den lengste køllen av de 14 (eller færre) køllene du har under runden (som tillatt etter regel 4.1b(1)), bortsett fra en putter. For eksempel, hvis den lengste køllen (bortsett fra en putter) som du bruker under en runde er en 109,22 cm (43 tommer) lang driver, er en køllelengde 109,22 cm for deg under den runden.

  Hull

  Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

  Områder på banen

  De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Leie

  Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Hull

  Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

  Generelt område

  Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

  Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

  Generelt område

  Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

  Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

  Bunker

  Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

  • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
  • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
  • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
  • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
  Straffeområde

  Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

  Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

  • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
  • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

  Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

  Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

  Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

  • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
  • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
  Bunker

  Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

  • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
  • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
  • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
  • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
  Straffeområde

  Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

  Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

  • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
  • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

  Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

  Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

  Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

  • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
  • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

  Generelt område

  Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

  Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

  Erstatte

  Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Generell straff

  Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Caddie

  En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

  Utstyr

  Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Utstyr

  Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

  Fremmedelement

  Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med din ball eller utstyr eller banen:

  • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt deg eller din caddie eller din partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
  • Ethvert dyr, og
  • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.
  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Generell straff

  Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

  Erstatte

  Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Slag og lengde

  Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Utslagsområde

  Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

  • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
  • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Køllelengde

  Lengden på den lengste køllen av de 14 (eller færre) køllene du har under runden (som tillatt etter regel 4.1b(1)), bortsett fra en putter. For eksempel, hvis den lengste køllen (bortsett fra en putter) som du bruker under en runde er en 109,22 cm (43 tommer) lang driver, er en køllelengde 109,22 cm for deg under den runden.

  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Områder på banen

  De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

  Hull

  Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Generell straff

  Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Generell straff

  Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Alvorlig brudd

  I slagspill, når spill fra et feil sted kunne gitt deg en betydelig fordel sammenlignet med om ditt slag hadde blitt slått fra det riktige stedet.

  Generell straff

  Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Alvorlig brudd

  I slagspill, når spill fra et feil sted kunne gitt deg en betydelig fordel sammenlignet med om ditt slag hadde blitt slått fra det riktige stedet.