The R&A - Working for Golf
Fritak fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer (inkludert ball eller ballmarkør som hjelper eller påvirker spillet)
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 14
Regel 16

Formål: Regel 15 dekker når og hvordan du kan ta fritak uten straff fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer.

 • Disse flyttbare naturlige og kunstige gjenstander er ikke en del av utfordringen ved å spille banen, og normalt har du lov til å fjerne dem når de påvirker ditt spill.
 • Men, du må være forsiktig ved flytting av løse naturgjenstander nær din ball utenfor puttinggreenen, fordi du vil få en straff hvis flyttingen av dem forårsaker at din ball flytter seg.
15.1
Løse naturgjenstander
a
Fjerning av løs naturgjenstand

Du kan uten straff fjerne en løs naturgjenstand, hvor som helst på eller utenfor banen på en hvilken som helst måte (slik som å bruke din hånd eller fot, eller en kølle eller annet utstyr).

Men det er to unntak:

Unntak 1 - Fjerne løs naturgjenstand der ball må plasseres tilbake.

Unntak 2 - Begrensninger for bevisst fjerning av løse naturgjenstander for å påvirke en ball i bevegelse.

Se Golfreglene for mer informasjon om unntakene.

b
Ball flyttet når løs naturgjenstand fjernes

Hvis fjerning av en løs naturgjenstand forårsaker at din ball flyttes, må din ball bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått).

Hvis din flyttede ball hadde vært i ro hvor som helst unntatt på puttinggreenen eller i utslagsområdet, får du ett straffeslag.

15.2
Flyttbare hindringer
a
Fritak fra flyttbar hindring

Fjerning av flyttbar hindring. Du kan uten straff fjerne en flyttbar hindring hvor som helst på eller utenfor banen og kan gjøre det på en hvilken som helst måte.

Hvis din ball flyttes mens du fjerner en flyttbar hindring, er det ingen straff og din ball må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått).

Men det er to unntak når flyttbare hindringer ikke kan fjernes:

Unntak 1 - Utslagsmerkene må ikke flyttes når ball skal spilles fra utslagsområdet.

Unntak 2 - Begrensninger for bevisst fjerning av flyttbar hindring for å påvirke en ball i bevegelse.

Se Golfreglene for mer informasjon om unntakene.

Når din ball er i eller på flyttbar hindring hvor som helst på banen unntatt på puttinggreen. Du kan ta fritak uten straff ved å løfte din ball, fjerne den flyttbare hindringen og droppe din opprinnelige ball eller en annen ball som vist i figur 2 15.2a.

Når en ball er i eller på en flyttbar hindring (slik som et håndkle) hvor som helst på banen, kan fritak uten straff tas ved å løfte ballen, fjerne den flyttbare hindringen og, unntatt på puttinggreenen, droppe den ballen eller en annen ball.

Referansepunkt: Det anslåtte punktet rett under der ballen var i ro i eller på den flyttbare hindringen.

Størrelse på fritaksområde: Én køllelengde fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde: Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Må være i det samme området på banen som referansepunktet.

Se Golfreglene for informasjon om hvordan fritak uten straff tas når din ball er på en flyttbar hindring på puttinggreenen.

b
Fritak for ball ikke funnet, men i eller på flyttbar hindring

Se Golfreglene for informasjon om hvordan fritak tas hvis din ball er i eller på en flyttbar hindring, men ikke har blitt funnet.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.2: Generell straff.

15.3
Ball eller ballmarkør hjelper eller påvirker spill
a
Ball på puttinggreen hjelper spill

Denne regelen gjelder bare for en ball i ro på puttinggreenen.

Hvis du har rimelig grunn til å tro at en ball på puttingreenen kan hjelpe andres spill (slik som en mulig ballstopper nær hullet), kan du markere og løfte ballen hvis det er din egen, eller hvis ballen tilhører en annen spiller, kreve at den andre spilleren markerer og løfter ballen.

Bare i slagspill:

 • En spiller som er pålagt å løfte en ball kan i stedet spille først, og
 • Hvis du og en annen spiller avtaler å la en ball bli liggende for å hjelpe en av dere, og den spilleren deretter slår et slag mens ballen som hjelper ligger der, får hver spiller som gjorde avtalen om dette den generelle straffen (to straffeslag).
b
Ball hvor helst på banen påvirker spill

Hvis en annen spiller har rimelig grunn til å tro at din ball kan påvirke hans eller hennes spill:

 • Den andre spilleren kan kreve at du markerer punktet og løfter din ball, som ikke må rengjøres (unntatt når du løftet fra puttinggreenen).
 • Hvis du ikke markerer punktet før din ball løftes, eller du rengjør den løftede ballen når det ikke er tillatt, får du ett straffeslag.
 • Bare i slagspill, hvis du er pålagt å løfte din ball etter denne regelen, kan du i stedet spille først.

Du har ikke lov til å løfte din ball etter denne regelen, bare basert på din egen tro på at din ball kan påvirke en annen spillers spill.

Hvis du løfter din ball, uten at en annen spiller krever det (unntatt når ballen løftes på puttinggreenen), får du ett straffeslag.

c
Ballmarkør hjelper eller påvirker spillet

Hvis en ballmarkør kan hjelpe eller påvirke spillet, kan du:

 • Flytte vekk ballmarkøren hvis det er din egen, eller
 • Hvis det er en annen spillers ballmarkør, kreve at spilleren flytter vekk ballmarkøren, etter samme årsak som du kan kreve at en ball løftes.

Ballmarkøren må flyttes vekk til et nytt punkt målt fra sitt opprinnelige punkt, slik som å bruke én eller flere køllehode-lengder.

Straff for brudd på regel 15.3: Generell straff.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.3: Generell straff.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan flyttes, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.
Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan flyttes, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.
Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.