The R&A - Working for Golf
Slag-og-lengde fritak, ball mistet eller utenfor banen, provisorisk ball
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 17
Regel 19

Formål: Regel 18 dekker å ta fritak med straff for slag og lengde. Når din ball er mistet utenfor et straffeområde eller kommer til ro utenfor banen, er den pålagte videre fremdriften i spillet fra utslagsområdet til hullet brutt: Du må gjenoppta denne fremdriften ved igjen å spille fra der det forrige slaget ble slått.

Denne regelen dekker også hvordan og når en provisorisk ball kan spilles, for å spare tid når ballen kan være utenfor banen eller være mistet utenfor et straffeområde.

18.1
Fritak med straff for slag og lengde er alltid tillatt

Til enhver tid kan du ta slag-og-lengde fritak. Når du setter en annen ball i spill med straff etter slag og lengde er din opprinnelige ball ikke lenger i spill og må ikke spilles. Dette er riktig selv om din opprinnelige ball deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter.

18.2
Ball mistet eller utenfor banen: Slag-og-lengde fritak må bli tatt
a
Når din ball er mistet eller utenfor banen

Når ball er mistet. Din ball er mistet hvis den ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie begynner å lete etter den. Hvis en ball er funnet innen denne tiden, men det er usikkert om det er din ball:

 • Du må straks forsøke å identifisere ballen og tillates en rimelig tid til å gjøre det, selv om dette skjer etter at letetiden på tre minutter er over.
 • Dette inkluderer en rimelig tid til å komme til ballen hvis du ikke er der ballen er funnet.

Hvis du ikke identifiserer din ball innen denne rimelige tiden, er ballen mistet.

Når ball er utenfor banen. Din ball i ro er utenfor banen bare når hele ballen er utenfor grensen til banen.

b
Hva gjøres når din ball er mistet eller utenfor banen

Hvis din ball er mistet eller utenfor banen, må du ta slag-og-lengde fritak ved å legge til ett straffeslag og spille en ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6).

Unntak - Spiller kan erstatte med en annen ball etter en annen regel når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ball.

Se Golfreglene for mer informasjon om når unntaket gjelder.

18.3
Provisorisk ball
a
Når provisorisk ball er tillatt

Hvis din ball kan være mistet utenfor et straffeområde eller være utenfor banen, kan du for å spare tid spille en annen ball provisorisk med straff for slag og lengde.

Men hvis du er klar over at det eneste mulige stedet din opprinnelige ball kan være mistet er i et straffeområde, er ikke en provisorisk ball tillatt, og en ball spilt fra der det forrige slaget ble slått blir din ball i spill, med straff for slag og lengde.

b
Opplyse om spill av provisorisk ball

Før slaget slås må du opplyse om at du skal spille en provisorisk ball.

Det er ikke tilstrekkelig at du bare sier at du spiller en annen ball eller spiller på nytt.

Du må bruke ordet «provisorisk» eller på annen måte klart anvise at du spiller ballen provisorisk etter regel 18.3.

Hvis du ikke opplyste om dette (selv om du hadde til hensikt å spille en provisorisk ball) og spilte en ball fra der det forrige slaget ble slått, er denne ballen din ball i spill med straff for slag og lengde.

c
Spille provisorisk ball inntil den blir ballen i spill eller blir oppgitt

Spille provisorisk ball mer enn én gang. Du kan fortsette å spille på den provisoriske ballen uten at den mister sin status som en provisorisk ball, så lenge den er spilt fra et punkt som har samme avstand eller er lengre fra hullet enn der din opprinnelige ball anslås å være.

Når provisorisk ball blir ball i spill. Din provisoriske ball blir din ball i spill med straff for slag og lengde i hver av disse to tilfeller:

 • Når din opprinnelige ball er mistet hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde eller er utenfor banen.
 • Når din provisoriske ball spilles fra et punkt nærmere hullet enn der din opprinnelige ball anslås å være.

Unntak - Spiller kan erstatte med en annen ball etter en annen regel når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ball.

Se Golfreglene for mer informasjon om når unntaket gjelder.

Når provisorisk ball må oppgis. Når din provisoriske ball ennå ikke har blitt din ball i spill, må den oppgis i hvert av disse to tilfellene:

 • Når din opprinnelige ball er funnet på banen utenfor et straffeområde før letetiden på tre minutter er over.
 • Når din opprinnelige ball er funnet i et straffeområde eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i et straffeområde. Du må enten spille din opprinnelig ball som den ligger eller ta fritak med straff.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 18.3: Generell straff.

Slag og lengde

Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

 • Når du slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
 • I matchspill, når du slår et slag på den utenfor utslagsområdet og din motspiller ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

 • Når den er løftet fra banen.
 • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

 • Hvis din ball ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis din ball har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Slag og lengde

Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

 • Når du slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
 • I matchspill, når du slår et slag på den utenfor utslagsområdet og din motspiller ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

 • Når den er løftet fra banen.
 • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

 • Hvis din ball ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis din ball har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

 • Grensegjenstander: Når definert med staker eller et gjerde er grensen bestemt av linjen mellom punktene på bane-siden av stakene eller gjerdestolpene på bakkenivå (bortsett fra skråstøtter), og disse stakene eller gjerdestolpene er utenfor banen.
 • Når definert av andre gjenstander slik som en vegg eller når Komiteen ønsker å behandle et grensegjerde på en annen måte, bør Komiteen definere grensen.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen på bane-siden av linjen, og linjen i seg selv er utenfor banen.
Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

 • Grensegjenstander: Når definert med staker eller et gjerde er grensen bestemt av linjen mellom punktene på bane-siden av stakene eller gjerdestolpene på bakkenivå (bortsett fra skråstøtter), og disse stakene eller gjerdestolpene er utenfor banen.
 • Når definert av andre gjenstander slik som en vegg eller når Komiteen ønsker å behandle et grensegjerde på en annen måte, bør Komiteen definere grensen.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen på bane-siden av linjen, og linjen i seg selv er utenfor banen.
Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Slag og lengde

Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

 • Grensegjenstander: Når definert med staker eller et gjerde er grensen bestemt av linjen mellom punktene på bane-siden av stakene eller gjerdestolpene på bakkenivå (bortsett fra skråstøtter), og disse stakene eller gjerdestolpene er utenfor banen.
 • Når definert av andre gjenstander slik som en vegg eller når Komiteen ønsker å behandle et grensegjerde på en annen måte, bør Komiteen definere grensen.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen på bane-siden av linjen, og linjen i seg selv er utenfor banen.
Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Slag og lengde

Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

 • Når du slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
 • I matchspill, når du slår et slag på den utenfor utslagsområdet og din motspiller ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

 • Når den er løftet fra banen.
 • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

 • Hvis din ball ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis din ball har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Slag og lengde

Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

 • Når du slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
 • I matchspill, når du slår et slag på den utenfor utslagsområdet og din motspiller ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

 • Når den er løftet fra banen.
 • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

 • Hvis din ball ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis din ball har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Slag og lengde

Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

 • Når du slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
 • I matchspill, når du slår et slag på den utenfor utslagsområdet og din motspiller ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

 • Når den er løftet fra banen.
 • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

 • Hvis din ball ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis din ball har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Slag og lengde

Fremgangsmåten og straff når du tar fritak etter reglene 17, 18 eller 19 ved å spille en ball fra der ditt forrige slag ble slått (se regel 14.6).

Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

 • Grensegjenstander: Når definert med staker eller et gjerde er grensen bestemt av linjen mellom punktene på bane-siden av stakene eller gjerdestolpene på bakkenivå (bortsett fra skråstøtter), og disse stakene eller gjerdestolpene er utenfor banen.
 • Når definert av andre gjenstander slik som en vegg eller når Komiteen ønsker å behandle et grensegjerde på en annen måte, bør Komiteen definere grensen.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen på bane-siden av linjen, og linjen i seg selv er utenfor banen.
Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

 • Når du slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
 • I matchspill, når du slår et slag på den utenfor utslagsområdet og din motspiller ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

 • Når den er løftet fra banen.
 • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

 • Hvis din ball ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis din ball har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Kjent eller så godt som sikkert

Et fast uttrykk for å bestemme hva som skjedde med din ball - for eksempel om din ball kom til ro i et straffeområde, hvorvidt den flyttet seg eller hva som forårsaket flyttingen.

Kjent eller så godt som sikkert betyr mer enn bare mulig eller trolig. Det betyr enten at:

 • Det er avgjørende bevis for at den aktuelle hendelsen skjedde med din ball, for eksempel når du eller andre vitner så det skje, eller
 • Selv om det er en meget liten grad av tvil, viser all rimelig tilgjengelig informasjon at det er minst 95 prosent sannsynlig at det skjedde.
Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.