The R&A - Working for Golf
Uspillbar ball
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
19.1
19.2
19.3
Utforsk mer

Regel 18
Regel 20

Formål: Regel 19 dekker dine fritaksmuligheter for en uspillbar ball. Denne tillater deg å velge hvilket alternativ som skal brukes - normalt med ett straffeslag - for å komme ut av en vanskelig situasjon hvor som helst på banen (unntatt i et straffeområde).

19.1
Du kan velge å ta fritak for uspillbar ball hvor som helst unntatt i straffeområde

Du er den eneste personen som kan bestemme å erklære din ball som uspillbar. Fritak for uspillbar ball er tillatt hvor som helst på banen, unntatt i et straffeområde.

19.2
Fritaksmuligheter for uspillbar ball i generelt område eller på puttinggreen

Du kan ta fritak for uspillbar ball ved å bruke en av de tre alternativene vist i figur 19.2, i hvert tilfelle legge til ett straffeslag.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 19.2: Generell straff.

En spiller bestemmer at hans eller hennes ball i en busk er uspillbar. Spilleren har tre alternativer, i hvert tilfelle legge til ett straffeslag:

(1) Spilleren kan ta slag-og-lengde fritak ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra et fritaksområde basert på der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 og figur 14.6).

Referansepunkt: Punktet der det forrige slaget ble slått (som hvis ikke kjent, må bli anslått).

Størrelse på fritaksområde: Én køllelengde fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde: Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Må være i det samme området på banen som referansepunktet.

(2) Spilleren kan ta bakover-på-linjen fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i et fritaksområde som er basert på en referanselinje som går rett bakover fra hullet gjennom punktet til den opprinnelige ballen.

Referansepunkt: Et punkt på banen valgt av spilleren som er på referanselinjen og som er lengre fra hullet enn punktet til den opprinnelige ballen (uten noen begrensning på hvor langt bakover på linjen).

Størrelse på fritaksområde: Én køllelengde fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde: Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Kan være i hvilket som helst område på banen.

Spiller anmerkning: Ved valg av dette referansepunktet bør du angi punktet ved å bruke en gjenstand (slik som en peg).

(3) Spilleren kan ta sideveis fritak.

Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.

Størrelse på fritaksområde: To køllelengder fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde: Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Kan være i hvilket som helst område på banen.
19.3
Fritaksmuligheter for uspillbar ball i bunker

Når din ball er i en bunker, kan du ta fritak for uspillbar ball ved å bruke en av fire alternativer vist i figur 19.3.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 19.3: Generell straff.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.