The R&A - Working for Golf
Banen
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
2.1
2.2
2.3
2.4
Utforsk mer

Regel 1
Regel 3

Formål: Regel 2 introduserer det grunnleggende du bør vite om banen:

 • Det er fem definerte områder på banen, og
 • Det er flere typer av definerte gjenstander og forhold som kan påvirke ditt spill.

Det er viktig å kjenne til området på banen hvor din ball ligger og status på alle påvirkende gjenstander og forhold, fordi disse ofte påvirker dine muligheter til å spille ballen eller ta fritak.

2.1
Banens grenser og utenfor banen

Golf spilles på en bane. Områder som ikke er på banen, er utenfor banen.

2.2
Definerte områder på banen

Det er fem områder på banen. Det generelle området dekker hele banen unntatt de fire spesifikke områdene:

Det er viktig å kjenne til området på banen hvor din ball ligger fordi disse påvirker reglene som gjelder for å spille din ball eller ta fritak.

Se Golfreglene for informasjon om hvordan en ball som ligger på to deler av banen behandles.

2.3
Gjenstander eller forhold som kan påvirke ditt spill

Fritak (fritak uten straff) kan være tilgjengelig fra:

 • Løse naturgjenstander (regel 15.1).
 • Flyttbare hindringer (regel 15.2), og
 • Unormale baneforhold, som er hull laget av dyr, grunn under reparasjon, uflyttbare hindringer og midlertidig vann (regel 16.1).

Men du får ikke fritak uten straff fra grensegjenstander eller integrerte gjenstander som påvirker ditt spill.

2.4
Spilleforbudområder

Et spilleforbudområde er en del av banen hvor du ikke tillates å spille din ball fra. Du må også ta fritak hvis spilleforbudområdet påvirker din slagstilling eller område for planlagt sving ved spill av en ball utenfor spilleforbudområdet.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

 • Grensegjenstander: Når definert med staker eller et gjerde er grensen bestemt av linjen mellom punktene på bane-siden av stakene eller gjerdestolpene på bakkenivå (bortsett fra skråstøtter), og disse stakene eller gjerdestolpene er utenfor banen.
 • Når definert av andre gjenstander slik som en vegg eller når Komiteen ønsker å behandle et grensegjerde på en annen måte, bør Komiteen definere grensen.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen på bane-siden av linjen, og linjen i seg selv er utenfor banen.
Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan flyttes, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.
Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Unormale baneforhold

Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

Hull laget av dyr

Alle hull på bakken gravd av et dyr, bortsett fra hull gravd av dyr som også er definert som løse naturgjenstander (slik som mark og insekter).

Begrepet hull laget av dyr inkluderer:

 • Løs masse som dyret har gravd ut av hullet.
 • Alle nedslitte dyretråkk eller stier som leder inn i hullet, og
 • Alle områder på bakken som er presset opp eller forandret som et resultat av dyr som graver hull under bakken.
Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

 • Alle hull laget av Komiteen eller banemannskapet for å:
  • Sette opp banen (slik som et hull hvor en stake er fjernet eller hullet på en dobbelgreen brukt ved spill på et annet hull), eller
  • Vedlikehold av banen (slik som et hull laget ved å fjerne torv eller en trerot eller legge ut vannledninger, men det inkluderer ikke luftehull).
  • Klippet gress, løv og annet materiale lagt i hauger for senere å fjernes. Men:
   • Alt naturlig materiale som er lagt i hauger for å fjernes er også løse naturgjenstander, og
   • Alt materiale etterlatt på banen som ikke er ment å bli fjernet, er ikke grunn under reparasjon hvis ikke Komiteen har definert dem som slike.
  • Alle bosteder for dyr (slik som et fuglerede) som er så nær din ball at ditt slag eller slagstilling kan skade det, bortsett fra når bostedet er laget av dyr som er definert som løse naturgjenstander (slik som mark eller insekter).

  Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

  • Staker: Når definert med staker er grensen til grunn under reparasjon definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor grunn under reparasjon.
  • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken er grensen til grunn under reparasjon yttersiden av linjen, og selve linjen er i grunn under reparasjon.
  Uflyttbar hindring

  En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

  Midlertidig vann

  Enhver midlertidig ansamling av vann på grunnens overflate (slik som vannpytter etter regn eller vanning eller en oversvømmelse fra et vann) som ikke er i et straffeområde, og kan sees før eller etter du inntar en slagstilling (uten overdrevent å presse ned med dine føtter).

  Det er ikke nok at grunnen kun blir våt, gjørmete eller bløt eller at vann kun er synlig en kort stund mens du trår på bakken. En ansamling av vann må være synlig enten før eller etter at din slagstilling er tatt.

  Spesielle tilfeller:

  • Dugg og rim er ikke midlertidig vann.
  • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
  • Tilvirket is er en hindring.
  Grensegjenstand

  Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

  Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

  Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

  Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

  Integrert gjenstand

  En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

  Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

  Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

  Spilleforbudområde

  Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

  Bane

  Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

  Spilleforbudområde

  Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

  Spilleforbudområde

  Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.