The R&A - Working for Golf
Løse regelproblemer under runde: Avgjørelser av dommer og komité
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
20.1
a
b
c
20.2
20.3
Utforsk mer

Regel 19
Regel 21

Formål: Regel 20 dekker hva du bør gjøre når du har spørsmål om reglene under en runde, inkludert fremgangsmåtene (som er forskjellige i matchspill og i slagspill) som tillater deg å beskytte retten til å få en avgjørelse på et senere tidspunkt.

Regelen dekker også dommernes rolle, som er oppnevnt for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene. Avgjørelser fra en dommer eller Komiteen er bindende for alle spillere.

20.1
Løse regelproblemer under runde
a
Du må unngå unødvendig forsinkelse

Du må ikke unødvendig forsinke spillet når du søker etter hjelp med reglene under en runde: Hvis ikke en dommer eller Komiteen er tilgjengelig innen rimelig tid for å hjelpe med et regelproblem, må du bestemme deg for hva som skal gjøres og spille videre.

Du kan beskytte dine rettigheter ved å spørre om en regelavgjørelse i matchspill eller ved å spille to baller i slagspill.

b
Regelproblemer i matchspill

Avgjøre problemer ved avtale. Under en runde uten en dommer oppnevnt til din match, kan du og din motspiller avtale hvordan et regelproblem avgjøres.

Det avtalte resultatet er endelig så lenge du og din motspiller ikke bevisst avtalte å overse noen regel eller straff dere begge visste gjaldt.

Regelforespørsel gjort før resultat av match er endelig. Når du ønsker at en dommer eller Komiteen avgjør hvordan reglene skal brukes, men ingen er tilgjengelig innen rimelig tid, kan du be om en regelavgjørelse ved å meddele din motspiller at en senere regelavgjørelse vil bli bedt om når en dommer eller Komiteen blir tilgjengelig.

Se Golfreglene for informasjon om å gjøre en forespørsel i tide og hvordan din regelforespørsel vil bli håndtert av dommeren eller Komiteen.

c
Regelproblemer i slagspill

Ingen rett til å avgjøre regelproblemer ved avtale. Hvis en dommer eller Komiteen ikke er tilgjengelig innen rimelig tid for å hjelpe til med et regelproblem har du ingen rett til å avgjøre et regelproblem ved avtale, og enhver slik avtale dere måtte inngå er ikke bindende for noen spiller, en dommer eller Komiteen.

Du bør forelegge ethvert regelproblem for Komiteen før du innleverer ditt scorekort.

Du bør beskytte andre spillere i konkurransen. Hvis du vet eller tror at en annen spiller har brutt reglene og ikke erkjenner eller ignorerer dette, bør du fortelle dette til den andre spilleren, spillerens markør, en dommer eller Komiteen. Du bør gjøre dette straks, og ihvertfall før spilleren innleverer hans eller hennes scorekort. Unnlater du å gjøre dette kan det være et alvorlig brudd i strid med spillets ånd, og kan resultere i diskvalifikasjon.

Spille to baller. Hvis du er usikker på riktig fremgangsmåte under spill av et hull kan du uten straff avslutte hullet med to baller:

  • Du må bestemme deg for å spille to baller etter at den usikre situasjonen oppstår og før et slag slås.
  • Du bør velge hvilken ball som skal telle hvis reglene tillater fremgangsmåten brukt for den ballen, ved å meddele dette valget til din markør eller til en annen spiller, før et slag slås.
  • Hvis du ikke velger i tide, blir ballen som spilles først automatisk valgt som gjeldende.
  • Du må rapportere fakta om situasjonen til Komiteen før innlevering av ditt scorekortet, selv om du scorer det samme med begge ballene. Du er diskvalifisert hvis du unnlater å gjøre dette.

Se Golfreglene for mer informasjon om å spille to baller i slagspill, inkludert hvordan Komiteen avgjør din score for hullet.

20.2
Avgjørelser ved regelproblemer

Se Golfreglene for informasjon om avgjørelser av dommere, Komiteer, bruk av standarden "det blotte øye", korrigere feil avgjørelser og diskvalifisering etter at resultatet av matchen eller konkurransen er endelig.

20.3
Situasjoner ikke dekket av reglene

Enhver situasjon ikke dekket av reglene bør avgjøres av Komiteen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.