The R&A - Working for Golf
Andre former for individuelt slagspill og matchspill
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
21.1
a
b
c
d
e
21.2
21.3
21.4
21.5
Utforsk mer

Regel 20
Regel 22

Formål: Regel 21 dekker fire andre former for individuelt spill, inkludert tre former for slagspill hvor score er annerledes enn vanlig slagspill: Stableford (score med poeng på hvert hull, Maksimum Score (score på hvert hull er begrenset oppad) og Par/bogey (metode for hull-for-hull score som i matchspill).

21.1
Stableford
a
Oversikt over Stableford

En form for slagspill hvor:

 • Din score eller din sides score for et hull er basert på poeng tildelt ved å sammenligne dine antall slag eller din sides antall slag på hullet mot en fastsatt score for hullet bestemt av Komiteen, og
 • Konkurransen er vunnet av spilleren eller siden som avslutter alle runder med flest poeng.
b
Score i Stableford

Du får tildelt poeng for hvert hull ved å sammenligne dine antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) mot en fastsatt score for hullet. Se tabellen for hvordan du får tildelt poeng i forhold til den fastsatte score:

Hull spilt på
Mer enn én over fastsatt score eller ingen score oppført - 0 poeng
Én over fastsatt score - 1 poeng
Fastsatt score - 2 poeng
Én under fastsatt score - 3 poeng
To under fastsatt score - 4 poeng
Tre under fastsatt score - 5 poeng
Fire under fastsatt score - 6 poeng

Hvis du ikke huller ut etter reglene av enhver grunn, får du null poeng for hullet.

For å bidra til spilletempo oppfordres du å stoppe spillet av et hull når din score vil resultere i null poeng.

For å oppfylle kravene for å oppgi hullscore på ditt scorekort:

 • Hvis du huller ut og antall slag resulterer i at poeng blir tildelt, må ditt scorekort vise det faktiske antallet slag.
 • Hvis du huller ut og antall slag resulterer i null poeng, må ditt scorekort enten vise ingen score eller et antall slag som resulterer i at null poeng tildeles.
 • Hvis du ikke huller ut etter reglene, må ditt scorekort enten vise ingen score eller et antall slag som resulterer i at null poeng tildeles.
c
Straffer i Stableford

Alle straffeslag legges til din score for hullet hvor bruddet skjedde

Unntak 1 – Overskytende, delte, lagt til eller erstattede køller.

Unntak 2 – Starttid.

Unntak 3 – Unødvendig forsinkelse.

For hvert unntak må spilleren rapportere fakta om bruddet til Komiteen før innlevering av scorekortet, slik at Komiteen kan legge til straffen. Hvis du unnlater å gjøre dette, er du diskvalifisert.

Se Golfreglene for mer informasjon om disse tre unntakene.

Diskvalifikasjonsstraffer. Hvis du bryter noen av disse fire reglene diskvalifiseres du ikke, men du får null poeng for hullet hvor bruddet skjedde:

 • Unnlate å hulle ut,
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill utenfor utslagsområdet ved start på et hull,
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill av en feil ball, eller
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill fra et feil sted når det er et alvorlig brudd.

Hvis du bryter noen annen regel med diskvalifikasjonsstraff, er du diskvalifisert.

d
Unntak til regel 11.2 i Stableford

Se Golfreglene for mer informasjon om når regel 11.2 ikke gjelder i Stableford.

e
Når runde avsluttes i Stableford

Se Golfreglene for mer informasjon om når en runde avsluttes i Stableford.

21.2
Maksimum Score

En form for slagspill hvor din score eller din sides score for et hull er begrenset oppad med et maksimalt antall slag fastsatt av Komiteen, slik som to ganger par, et fastsatt antall eller netto dobbel bogey.

Se Golfreglene for mer informasjon om spilleformen Maksimum Score.

21.3
Par/Bogey

En form for slagspill som benytter måten å telle score på som i matchspill hvor:

 • Du eller din side vinner eller taper et hull ved å avslutte hullet med færre slag eller flere slag (inkludert både slag slått og alle straffeslag) enn en fastsatt score for det hullet bestemt av Komiteen, og
 • Konkurransen er vunnet av spilleren eller siden med det høyeste antall hull vunnet mot hull tapt (det vil si legge sammen antall hull vunnet og trekke fra antall hull tapt).

Se Golfreglene for mer informasjon om spilleformen Par/Bogey.

21.4
Three-Ball matchspill

En form for matchspill hvor hver av tre spillere spiller en individuell match mot de to andre spillerne samtidig, og hver spiller spiller én ball som brukes i begge hans eller hennes matcher.

Se Golfreglene for mer informasjon om spilleformen Three-Ball matchspill.

21.5
Andre former for golfspill

Se Golfreglene for mer informasjon om andre spilleformer.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Feil ball

Alle andre baller enn din:

 • Ball i spill (enten din opprinnelige ball eller en erstattet ball).
 • Provisorisk ball (før du forlot den etter regel 18.3c), eller
 • Ball nummer to i slagspill spilt etter reglene 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Alvorlig brudd

I slagspill, når spill fra et feil sted kunne gitt deg en betydelig fordel sammenlignet med om ditt slag hadde blitt slått fra det riktige stedet.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.