The R&A - Working for Golf
Foursome (også kjent som annethvert slag)
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Utforsk mer

Regel 21
Regel 23

Formål: Regel 22 dekker Foursome (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved å veksle på å slå på én ball. Reglene for denne spilleformen er i hovedsak de samme som for individuelt spill, bortsett fra å kreve at spillerne veksler på å slå ut ved start på et hull og å spille ut hvert hull med annethvert slag.

22
Foursome (også kjent som annethvert slag)

En form for matchspill eller slagspill hvor du og en partner konkurrerer som en side ved å spille annenhver gang på én ball på hvert hull. Du og din partner må veksle på å slå ut ved start på hvert hull.

Ethvert straffeslag påvirker ikke hvem av du eller din partner som må slå det neste slaget.

Se Golfreglene for mer informasjon om spilleformen Foursome.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.