The R&A - Working for Golf
Four-Ball
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
23.1
23.2
a
b
c
23.3
23.4
23.5
a
b
23.6
23.7
23.8
a
b
Utforsk mer

Regel 22
Regel 24

Formål: Regel 23 dekker Four-Ball (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor partnere konkurrerer som en side hvor hver spiller spiller hver sin ball. Din sides score for et hull er den laveste av begge deres score på det hullet.

23.1
Oversikt over Four-Ball

Four-Ball er en spilleform (i enten matchspill eller slagspill) som involverer partnere, hvor du og din partner konkurrerer sammen som en side, hvor hver av dere spiller deres egen ball, og din sides score for et hull er den laveste scoren av begge deres score på det hullet.

23.2
Score i Four-Ball
a
Din sides score for hull i matchspill og slagspill
 • Når begge partnerne huller ut eller på annen måte avslutter hullet etter reglene. Den laveste scoren er sidens score for hullet.
 • Når bare én partner huller ut eller på annen måte avslutter hullet etter reglene. Den partnerens score er din sides score for hullet. Den andre partneren trenger ikke å hulle ut.
 • Når ingen av partnerne huller ut eller på annen måte avslutter hullet etter reglene. Din side har ingen score for det hullet, som betyr:
  • I matchspill, din side taper hullet, hvis ikke motspillersiden allerede hadde gitt bort eller på annen måte tapt hullet.
  • I slagspill, din side diskvalifiseres hvis ikke feilen er korrigert i tide.
b
Din sides scorekort i slagspill

Din sides brutto score for hvert hull må oppgis på ett enkelt scorekort, og i en handicapkonkurranse, må hver av partnernes handicap være oppgitt på scorekortet.

For hvert hull:

 • Bruttoscoren til minst én partner må være oppgitt på scorekortet.
 • Det er ingen straff ved å oppgi mer enn én partners score på scorekortet.
 • Hver score på scorekortet må tydelig kunne identifiseres som scoren til den individuelle partneren som gjorde den. Hvis dette ikke er gjort, er din side diskvalifisert.

Bare én partner trenger å bekrefte hullscorene på sidens scorekort.

c
Unntak til regel 11.2 i Four-Ball

Se Golfreglene for mer informasjon om når regel 11.2 ikke gjelder i Four-Ball.

23.3
Når runde starter og slutter. Når hull er avsluttet

Se Golfreglene for mer informasjon om når en runde starter og slutter og når et hull er avsluttet i Four-Ball.

23.4
Én eller begge partnerne kan representere din side

Din side kan være representert med én partner gjennom hele eller deler av en runde. Det er ikke nødvendig at både du og din partner er tilstede eller, hvis tilstede, at begge spiller på hvert hull.

23.5
Dine handlinger påvirker din partners spill
a
Du tillates å utføre enhver handling vedrørende din partners ball som din partneren kan gjøre

Selv om du og din partner spiller deres egen ball:

 • Du kan utføre enhver handling vedrørende din partners ball som din partner tillates å gjøre før et slag slås, slik som å markere punktet til ballen og løfte, plassere tilbake, droppe og plassere ballen.
 • Du og din caddie kan hjelpe din partner på enhver måte slik din partners caddie tillates å hjelpe.

I slagspill, du og din partner må ikke avtale med hverandre å legge igjen en ball på plass på puttinggreenen, for å hjelpe noen av dere eller enhver annen spiller.

b
Din partner er ansvarlig for dine handlinger

Enhver handling utført av deg med hensyn til din partners ball eller utstyr, anses å ha blitt gjort av din partner.

Hvis din handling ville bryte en regel hvis gjort av partneren, bryter din partner regelen og får den resulterende straffen.

23.6
Din sides spillerekkefølge

Du og din partner kan spille i den rekkefølgen din side anser best. Dette betyr at når det er din tur til å spille, kan enten du eller din partner spille som nestemann.

Unntak - Fortsette spill av hull etter slag gitt bort i matchspill:

 • Du må ikke fortsette spill av et hull etter at ditt neste slag har blitt gitt bort hvis dette ville hjelpe din partner.
 • Hvis du gjør dette, står din score for hullet uten straff, men din partners score for hullet kan ikke telle for din side.
23.7
Partnere kan dele køller

Du og din partner tillates å dele køller, så lenge det totale antallet køller dere har tilsammen ikke er flere enn 14.

23.8
Når straff gjelder for bare én partner eller gjelder for begge partnerne
a
Annen straff enn diskvalifikasjon

Når du får en straff annen en diskvalifikasjon, gjelder den straffen normalt bare for deg og ikke også for din partner.

I matchspill¸ hvis du får den generelle straffen (tap av hull), har du ingen score som kan telle for din side på det hullet. Men denne straffen har ingen påvirkning for din partner, som kan fortsette å spille for din side på det hullet.

Det er tre situasjoner hvor din straff også gjelder for din partner:

 1. Når du bryter regel 4.1b (begrensning på 14 køller: delte, lagt til eller erstattede køller).
 2. Når ditt regelbrudd hjelper din partners spill.
 3. I matchspill, når ditt regelbrudd ødelegger deres motspillers spill.

Unntak - Hvis du slår et slag på feil ball anses det ikke å ha hjulpet din partners spill eller ødelagt for deres motspillers spill.

b
Diskvalifikasjonsstraffer

Se Golfreglene for informasjon om diskvalifikasjonsstraffer i Four-Ball.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.