The R&A - Working for Golf

Formål: Regel 24 dekker lagkonkurranser (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et lag, hvor resultatet av deres runder eller matcher samlet blir en lagscore.

24
Lagkonkurranser

Se Golfreglene for mer informasjon om lagkonkurranser.