The R&A - Working for Golf
Konkurransen
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
3.1
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 2
Regel 4

Formål: Regel 3 dekker de tre sentrale elementene i alle golfkonkurranser:

 • Spille enten matchspill eller slagspill.
 • Spille enten som en individuell eller med en partner som en del av en side, og
 • Score enten med brutto score (ingen handicapslag medregnet) eller netto score (handicapslag medregnet).
3.1
Sentrale elementer i alle konkurranser

Spilleformer. Matchspill og slagspill er meget forskjellige spilleformer:

 • I matchspill, konkurrerer du og din motspiller mot hverandre basert på hull vunnet, tapt eller uavgjort (delt).
 • I den vanlige formen av slagspill, konkurrerer alle spillerne mot hverandre basert på hver spillers totalscore (regel 21 dekker andre former for slagspill som benytter en annen scoremetode).

Du spiller enten som en individuell og konkurrerer på egen hånd eller sammen med en partner og konkurrerer som en side. Selv om reglene 1-20 fokuserer på individuelt spill, gjelder de også hvor partnere og lag er inkludert.

Brutto eller netto score. I en scratch konkurranse er din "brutto score" for et hull eller runden ditt totale antall slag. I en handicapkonkurranse er din "netto score" for et hull eller runden din brutto score justert med dine handicapslag.

3.2
Matchspill

Formål: Matchspill har spesifikke regler (spesielt om å gi bort slag og å gi informasjon om antall slåtte slag) fordi du og din motspiller:

 • Konkurrerer utelukkende mot hverandre på hvert hull.
 • Kan se hverandres spill, og
 • Kan beskytte dine egne interesser.
a
Resultat av hull og match

I matchspill avgjøres resultatet på hullet eller matchen som følger:

 • Du vinner et hull når du avslutter hullet med færre slag enn din motspiller, din motspiller gir bort hullet eller din motspiller får den generelle straffen (tap av hull).
 • Du deler et hull (uavgjort) når du og din motspiller avslutter hullet med det samme antall slag.
 • Du vinner en match når du leder over motspilleren med flere hull enn det gjenstår å spille, din motspiller gir bort matchen, eller din motspiller er diskvalifisert.
 • Hvis din match er delt (uavgjort) etter det siste hullet, og dere må kåre en vinner, forlenges matchen med ett hull om gangen til det er en vinner.
b
Gi bort

Du kan gi bort din motspillers neste slag, et hull eller matchen, men å gi bort gjøres bare når dette er klart kommunisert.

Å gi bort er endelig - du kan ikke trekke det tilbake og din motspiller kan ikke avslå.

Se Golfreglene for mer informasjon om å gi bort, inkludert hvordan dette gjøres.

c
Bruk av handicap i handicap match

Du og din motspiller bør fortelle hverandre deres handicap før matchen. Hvis du oppgir et feil handicap og ikke korrigerer feilen før din motspiller slår et slag:

 • Hvis oppgitt handicap er for høyt, og dette påvirker antall slag du får eller gir, er du diskvalifisert.
 • Hvis oppgitt handicap er for lavt, er det ingen straff, og du må spille med dette lavere handicapet.

Handicapslag gis per hull, og den laveste nettoscoren vinner hullet. Hvis en delt match forlenges, gis handicapslag per hull på samme måte som under runden.

Se Golfreglene for mer informasjon om håndtering av handicap i en match.

d
Ditt ansvar i matchspill

Du har et ansvar for å:

 • Fortelle din motspiller det riktige antall slag du har brukt når du blir spurt.
 • Opplyse din motspiller så snart som rimelig mulig etter at du får en straff, og
 • Kjenne til stillingen i matchen.

I en match bør du beskytte dine egne rettigheter og interesser etter reglene:

 • Hvis du vet eller tror at din motspiller har brutt en regel som har en straff, kan du reagere på bruddet eller velge å overse det.
 • Men hvis du og din motspiller bevisst blir enige om å overse et brudd eller en straff som dere vet gjelder, er dere begge diskvalifisert.
 • Hvis du og din motspiller er uenige om en av dere har brutt en regel, kan du beskytte dine rettigheter ved å spørre om en regelavgjørelse.

Se Golfreglene for mer informasjon om ansvar, og når en straff gjelder for å oppgi feil antall slag eller å unnlate å gjøre din motspiller oppmerksom på en straff.

3.3
Slagspill

Formål:  Slagspill har spesifikke regler (spesielt for scorekort og å hulle ut) fordi:

 • Du konkurrerer mot alle de andre spillerne i konkurransen, og
 • Alle spillerne må behandles likt etter reglene.

Etter runden må du og din markør bekrefte at din score for hvert hull er korrekt og du må innlevere scorekortet til Komiteen.

a
Vinner i slagspill

Spilleren som avslutter alle runder med færrest antall slag er vinneren.

b
Score i slagspill

Markørens ansvar. Etter hvert hull under runden bør din markør bekrefte antallet slag du hadde på det hullet og notere bruttoscoren på ditt scorekort.

Når runden er avsluttet, må din markør bekrefte hullscorene på ditt scorekort. Hvis du hadde flere enn én markør, må hver markør bekrefte scorene for de hullene hvor han eller hun var din markør.

Ditt ansvar. Når runden er avsluttet:

 • Du bør nøye sjekke hullscoren notert av din markør og ta opp alle problemer med Komiteen.
 • Du må sørge for at din markør bekrefter hullscoren på scorekortet.
 • Du må ikke forandre en hullscore notert av din markør unntatt etter enighet med markøren eller med Komiteens godkjenning, og
 • Du må bekrefte hullscoren på scorekortet og straks innlevere det til Komiteen, hvoretter du ikke kan forandre ditt scorekort.

Hvis du bryter noen av disse kravene, er du diskvalifisert.

Feil score på et hull. Hvis du innleverer et scorekort med en feil score på noe hull:

 • Hvis den innleverte scoren for et hull er høyere enn din faktiske score, gjelder den høyere innleverte scoren for hullet.
 • Hvis den innleverte scoren for et hull er lavere enn din faktiske score eller ingen score er innlevert for et hull, er du diskvalifisert.

Score i handicapkonkurranse. Du er ansvarlig for å forsikre deg om at ditt handikap vises på ditt scorekort. Hvis du innleverer et scorekort uten det riktige handicapet:

 • Hvis handicapet på ditt scorekort er for høyt, og dette påvirker antall slag du får, eller ikke noe handicap er vist, er du diskvalifisert fra handicapkonkurransen.
 • Hvis handicapet på ditt scorekort er for lavt, er det ingen straff og din nettoscore med det lavere handicapet gjelder.

Se Golfreglene for informasjon om unntak for å inkludere en ukjent straff på ditt scorekort.

c
Unnlate å hulle ut

Du må hulle ut på hvert hull under en runde. Hvis du unnlater å gjøre det, må du korrigere feilen før du slår et slag for å starte et annet hull, eller for det siste hullet på runden, før du innleverer ditt scorekort.

Hvis du ikke korrigerer feilen innen den tiden, er du diskvalifisert.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.