The R&A - Working for Golf
Spille runden
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
5.5
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d
Utforsk mer

Regel 4
Regel 6

Formål: Regel 5 dekker hvordan en runde spilles – slik som hvor og når du kan trene på banen før eller under en runde, når din runde starter og slutter, og hva som skjer når spillet må stoppes eller gjenopptas. Du forventes å:

 • Starte hver runde til riktig tid, og
 • Fortsette spillet uavbrutt og i et raskt tempo på hvert hull inntil din runde er avsluttet.

Når det er din tur til å spille, anbefales at du ikke bruker mer enn 40 sekunder på slaget, og vanligvis raskere enn det.

5.1
Hva er en runde

En «runde» er 18 eller færre hull spilt i rekkefølgen fastsatt av Komiteen.

Se Golfreglene for mer informasjon om betydningen av en runde og hvordan reglene gjelder når spillet stoppes eller når en runde slutter uavgjort.

5.2
Trening på banen før eller mellom runder

«Trening på banen» betyr å spille en ball fra hvor som helst, eller teste overflaten til puttinggreenen på ethvert hull ved å rulle en ball eller stryke overflaten.

a
Matchspill

Du kan trene på banen før en runde eller mellom runder i en matchspillkonkurranse.

b
Slagspill

På en konkurransedag med slagspill:

 • Du må ikke trene på banen før en runde, unntatt at du kan trene putting eller chipping på eller nær ditt første utslagsområde og trene på ethvert treningsområde.
 • Du kan trene på banen etter å ha avsluttet din siste runde på den dagen.

Straff for brudd på regel 5.2:

 • Straff for første brudd: Generell straff (lagt til på ditt første hull).
 • Straff for andre brudd: Diskvalifikasjon.
5.3
Starte og avslutte runde
a
Når runde starter

Du må starte på (og ikke før eller etter) din starttid:

Straff for brudd på regel 5.3a: Diskvalifikasjon, unntatt i disse tre tilfellene:

 • Unntak 1 – Du kommer til startsted klar til å spille ikke mer enn fem minutter for sent: Den generelle straffen blir lagt til på ditt første hull.
 • Unntak 2 - Du starter ikke mer enn fem minutter for tidlig: Den generelle straffen blir lagt til på ditt første hull.
 • Unntak 3 – Komiteen bestemmer at usedvanlige omstendigheter forhindret deg i å starte til riktig tid: Det er ikke brudd på denne regelen og ingen straff.
b
Når runde slutter
Se Golfreglene for mer informasjon om når din runde slutter.
5.4
Spille i grupper

Du må spille hvert hull med din motspiller i matchspill eller i den samme gruppen som bestemt av Komiteen i slagspill.

Straff for brudd på regel 5.4: Diskvalifikasjon.

5.5
Trening under runde eller når spillet er stoppet

Mens du spiller et hull og mellom to hull, må du ikke slå et treningsslag.

Unntak - Mellom hull kan du trene putting eller chipping på eller nær puttinggreenen på hullet du nettopp avsluttet og på alle treningsgreener, og utslagsområdet på ditt neste hull. Men slike treningsslag må ikke gjøres fra en bunker og må ikke unødvendig forsinke spillet.

Straff for brudd på regel 5.5: Generell straff. Hvis bruddet skjer mellom to hull, gjelder straffen på ditt neste hull.

Se Golfreglene for informasjon om trening når spillet er avbrutt eller på annen måte stoppet.

5.6
Unødvendig forsinkelse, raskt spilletempo
a
Unødvendig forsinkelse av spill

Du må ikke unødvendig forsinke spillet, enten ved spill av et hull eller mellom to hull.

Straff for brudd på regel 5.6a:

 • Straff for første brudd: Ett straffeslag.
 • Straff for andre brudd: Generell straff.
 • Straff for tredje brudd: Diskvalifikasjon.

Hvis du unødvendig forsinker spillet mellom to hull, gjelder straffen for det neste hullet.

b
Raskt spilletempo

En golfrunde er ment å bli spilt i et raskt tempo.

Ditt spilletempo vil sannsynligvis påvirke hvor lang tid det vil ta for andre spillere å spille sine runder, inkludert både de i din gruppe og de i de etterfølgende grupper. Du oppfordres til å la raskere grupper passere.

Anbefalinger for spilletempo. Du bør spille i et raskt tempo gjennom hele runden, inkludert tiden det tar å:

 • Forberede og å slå hvert slag.
 • Forflytte seg fra ett sted til et annet mellom slagene, og
 • Forflytte seg til det neste utslagsområdet etter at et hull er avsluttet.

Du bør forberede deg på det neste slaget og være klar til å spille når det er din tur.

Når det er din tur til å spille:

 • Det anbefales at du ikke bruker mer enn 40 sekunder på å slå slaget når du kan (eller burde kunne) slå uten påvirkning eller forstyrrelse, og
 • Du bør vanligvis kunne spille raskere enn det og oppfordres til å gjøre det.

Spille utenfor tur for å hjelpe til med spilletempo. I slagspill spill «Ready Golf» på en sikker og ansvarlig måte.

I matchspill kan du og din motspiller bli enige om at en av dere spiller utenfor tur for å spare tid.

5.7
Stoppe spill, gjenoppta spill
a
Når du kan eller må stoppe spillet

Under en runde må du ikke stoppe spillet unntatt i disse tilfellene:

 • Komiteen avbryter spillet.
 • Du tror det er fare for lyn, i så fall må du rapportere til komiteen.
 • I matchspill kan du og din motspiller bli enige om å stoppe spillet av enhver årsak, unntatt hvis det forsinker konkurransen.

Hvis du stopper spillet for enhver grunn ikke tillatt etter denne regelen, eller unngår å rapportere til Komiteen når pålagt om å gjøre det, er du diskvalifisert.

b
Hva du må gjøre når Komiteen avbryter spillet

Umiddelbar stopp (slik som når det er umiddelbar fare). Hvis Komiteen kunngjør en umiddelbar avbrytelse av spillet, må du straks stoppe spillet og må ikke slå et annet slag før Komiteen gjenopptar spillet.

Normal avbrytelse (slik som for mørket eller uspillbar bane). Hvis alle spillerne i din gruppe er mellom to hull, må dere stoppe spillet og må ikke slå et slag for å begynne på et nytt hull før Komiteen gjenopptar spillet.

Hvis noen spillere i din gruppe har startet på et hull, kan gruppen velge og enten stoppe spillet eller spille ferdig hullet. Når din gruppe avslutter hullet eller stopper før hullet avsluttes, må dere ikke slå et annet slag før Komiteen gjenopptar spillet.

Straff for brudd på regel 5.7b: Diskvalifikasjon.

c
Hva du må gjøre når spillet gjenopptas

Du må gjenoppta spillet når Komiteen bestemmer det og fra der du stoppet spillet på et hull eller, hvis det er mellom to hull, på ditt neste utslagsområde, selv om spillet gjenopptas på en senere dag.

Straff for brudd på regel 5.7c: Diskvalifikasjon.

d
Løfte din ball når spillet stoppes, plassere tilbake og erstatte din ball når spillet fortsetter

Når spillet stoppes på et hull etter denne regelen, kan du markere og løfte din ball.

Enten før eller når spillet gjenopptas:

 • Du må plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (som hvis ikke kjent, må bli anslått).
 • Hvis din ball ikke ble løftet da spillet ble stoppet, kan du spille ballen som den ligger eller markere og løfte ballen og plassere tilbake den ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 5.7d: Generell straff.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.