The R&A - Working for Golf
Spille et hull
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
6.4
a
b
6.5
Utforsk mer

Regel 5
Regel 7

Formål: Regel 6 dekker hvordan et hull spilles - slik som de spesifikke reglene for utslag for å starte et hull, kravene til å bruke den samme ballen på hele hullet, unntatt når erstatning er tillatt, rekkefølgen for spill (som betyr mer i matchspill enn i slagspill) og å avslutte et hull.

6.1
Starte spill på et hull
a
Når hull startes

Du har startet på et hull når du slår et slag for å starte på hullet.

b
Ball må bli spilt fra utslagsområdet

Ved start av et hull, hvis du spiller en ball fra et sted utenfor utslagsområdet (inkludert fra feil utslagsmerker på det samme hullet eller et annet hull):

Matchspill. Det er ingen straff og du spiller ballen som den ligger, men din motspiller kan annullere slaget, i så fall må du spille fra utslagsområdet.

Se Golfreglene for mer informasjon om en motspiller som annullerer ditt slag.

Slagspill. Du får den generelle straffen (to straffeslag) og må korrigere feilen ved å spille en ball fra utslagsområdet. Hvis du ikke korrigerer feilen, er du diskvalifisert.

Se Golfreglene for mer informasjon om statusen til slag slått utenfor utslagsområdet og diskvalifikasjonstraffen for ikke å korrigere feilen.

6.2
Spille ball fra utslagsområde
a
Når regler for utslagsområde gjelder

Reglene for utslagsområdet gjelder når du er pålagt eller har tillatelse til å spille fra utslagsområdet.

Se Golfreglene for mer informasjon om når reglene for utslagsområdet gjelder.

b
Regler for utslagsområde

Din ball er i utslagsområdet når noen del av ballen berører det eller er over noen del av utslagsområdet. Du kan stå utenfor utslagsområdet ved å slå slaget på en ball inne i utslagsområdet. Du kan spille ballen fra en peg plassert på grunnen eller fra selve grunnen.

Se Golfreglene for mer informasjon om utslagsområdet, inkludert bestemte forhold som kan bli forbedret, begrensninger på å flytte utslagsmerker og behandling av en ball i ro inne i utslagsområdet etter et slag.

6.3
Ball brukt ved spill av hull

Formål: Et hull spilles med et økende antall slag slått fra utslagsområdet, til puttinggreenen og ned i hullet. Etter å ha slått ut, er du vanligvis pålagt å spille den samme ballen inntil hullet er avsluttet. Du får en straff for å slå et slag på en feil ball eller en erstattet ball når erstatning ikke er tillatt etter reglene.

a
Hulle ut med samme ball spilt fra utslagsområde

Du kan spille enhver ball som er i samsvar med reglene når det startes på et hull fra utslagsområdet og kan bytte baller mellom to hull.

Du må hulle ut med den samme ballen spilt fra utslagsområdet, unntatt når:

 • Denne ballen er mistet eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Du erstatter med en annen ball (uansett om det er tillatt eller ikke å gjøre det).

Du bør sette et identifikasjonsmerke på ballen som skal spilles.

b
Erstatning med en annen ball under spill av hull

Når det tas fritak ved dropping eller plassering, kan du bruke enten den opprinnelige ballen eller en annen ball.

Når det spilles på nytt fra der forrige slag ble slått, kan du enten bruke den opprinnelige ballen eller en annen ball.

Når en ball plasseres tilbake på et punkt, har du ikke lov til å erstatte en ball og må bruke den opprinnelige ballen, med visse unntak i regel 14.2a.

Hvis du slår et slag på en feil erstattet ball:

 • Du får den generelle straffen.
 • I slagspill må du deretter spille ut hullet med den feil erstattede ballen.
c
Feil Ball

Du må ikke slå et slag på en feil ball.

Se Golfreglene for informasjon om unntaket for ball som beveger seg i vann.

Straff for å spille feil ball: Generell straff.

I matchspill:

 • Hvis du og din motspiller spiller hverandres baller under spill av et hull, får den første som slår et slag på en feil ball den generelle straffen (tap av hull).
 • Hvis det ikke er kjent hvilken feil ball som ble spilt først, er det ingen straff og hullet må spilles ut med de forbyttede ballene.

I slagspill må du korrigere feilen ved å fortsette og spille med den opprinnelige ballen enten som den ligger eller ta fritak etter reglene:

 • Slaget slått med feil ball og alle flere slag før feilen er korrigert teller ikke.
 • Hvis du ikke korrigerer feilen før det slås et slag for å starte på et annet hull, eller på det siste hullet på runden før du innleverer ditt scorekort, er du diskvalifisert.
6.4
Spillerekkefølge når hull spilles

Formål: Regel 6.4 dekker spillerekkefølgen i løpet av et hull. Spillerekkefølgen fra utslagsområdet er avhengig av hvem som har honnøren og deretter bestemmes det av hvilken ball som er lengst fra hullet.

 • I matchspill er spillerekkefølgen grunnleggende. Hvis du spiller utenfor tur, kan motspilleren annullere slaget og få deg til spille på nytt.
 • I slagspill er det ingen straff for å spille utenfor tur, og du både tillates og oppfordres å spille «Ready Golf», som betyr å spille utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte.
a
Matchspill

Start på første hull. Honnøren avgjøres ved trekning eller, hvis det ikke er en trekning, ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode (slik som å kaste mynt og krone).

Start på alle andre hull. Spilleren som vinner et hull har honnøren på det neste utslagsområdet. Hvis hullet ble delt, beholdes honnøren av spilleren som hadde den på det forrige utslagsområdet.

Etter at begge spillerne starter et hull. Ballen som er lengst fra hullet skal spilles først.

I alle tilfeller, hvis du spiller når det var din motspillers tur til å spille, er det ingen straff og du spiller ballen som den ligger, men din motspiller kan annullere slaget.

Unntak - Spille utenfor tur ved enighet om å spare tid: For å spare tid, du og din motspiller kan bli enige om å spille utenfor tur.

Se Golfreglene for mer informasjon om en motspiller som annullerer ditt slag. 

b
Slagspill

Start på første hull. Honnøren avgjøres ved trekning eller, hvis det ikke er en trekning, ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode (slik som å kaste mynt og krone).

Start på alle andre hull.

 • Spilleren i gruppen med den laveste brutto scoren på et hull har honnøren på det neste utslagsområdet, spilleren med den nest laveste brutto scoren skal spille deretter, og så videre.
 • Hvis to eller flere spillere har samme score på et hull, bør de spille i samme rekkefølge som fra det forrige utslagsområdet.
 • Honnøren er basert på brutto score, selv i en handicapkonkurranse.

Etter at alle spillerne har startet et hull. Ballen som er lengst fra hullet bør spilles først.

I alle tilfeller, det er ingen straff hvis du spiller utenfor tur, unntatt hvis du og en annen spiller blir enige om å spille utenfor tur for å gi en av dere en fordel, får dere begge den generelle straffen (to straffeslag).

"Ready Golf". I slagspill har du både tillatelse og blir oppfordret til å spille utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte, slik som når:

 • Du er enig med en annen spiller om å gjøre det av praktiske årsaker eller for å spare tid,
 • Din ball kommer til ro veldig kort fra hullet og du ønsker å hulle ut, eller
 • Du er klar og i stand til å spille før en annen spiller hvis tur det er til å spille etter normal spillerekkefølge, så lenge det å spille utenfor tur ikke er til fare for, distraherer eller påvirker noen annen spiller.

Men, hvis spilleren som har turen til å spille er klar og i stand til å spille og gir beskjed om at han eller hun ønsker å spille først, bør andre spillere generelt sett vente til den spilleren har spilt.

Se Golfreglene for informasjon om spillerekkefølgen når du spiller en annen ball fra utslagsområdet, en provisorisk ball eller når du tar fritak.

6.5
Avslutte spill av et hull

Se Golfreglene for mer informasjon om når et hull er avsluttet.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Peg

En gjenstand brukt til å løfte din ball over bakkenivå ved spill fra utslagsområdet. Det må ikke være lengre enn 101,6 mm (4 tommer) og følge utstyrsreglene.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

 • Grensegjenstander: Når definert med staker eller et gjerde er grensen bestemt av linjen mellom punktene på bane-siden av stakene eller gjerdestolpene på bakkenivå (bortsett fra skråstøtter), og disse stakene eller gjerdestolpene er utenfor banen.
 • Når definert av andre gjenstander slik som en vegg eller når Komiteen ønsker å behandle et grensegjerde på en annen måte, bør Komiteen definere grensen.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen på bane-siden av linjen, og linjen i seg selv er utenfor banen.
Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Feil ball

Alle andre baller enn din:

 • Ball i spill (enten din opprinnelige ball eller en erstattet ball).
 • Provisorisk ball (før du forlot den etter regel 18.3c), eller
 • Ball nummer to i slagspill spilt etter reglene 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

Feil ball

Alle andre baller enn din:

 • Ball i spill (enten din opprinnelige ball eller en erstattet ball).
 • Provisorisk ball (før du forlot den etter regel 18.3c), eller
 • Ball nummer to i slagspill spilt etter reglene 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Feil ball

Alle andre baller enn din:

 • Ball i spill (enten din opprinnelige ball eller en erstattet ball).
 • Provisorisk ball (før du forlot den etter regel 18.3c), eller
 • Ball nummer to i slagspill spilt etter reglene 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Feil ball

Alle andre baller enn din:

 • Ball i spill (enten din opprinnelige ball eller en erstattet ball).
 • Provisorisk ball (før du forlot den etter regel 18.3c), eller
 • Ball nummer to i slagspill spilt etter reglene 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Feil ball

Alle andre baller enn din:

 • Ball i spill (enten din opprinnelige ball eller en erstattet ball).
 • Provisorisk ball (før du forlot den etter regel 18.3c), eller
 • Ball nummer to i slagspill spilt etter reglene 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Honnør

Retten du har til å spille først fra utslagsområdet (se regel 6.4).

Honnør

Retten du har til å spille først fra utslagsområdet (se regel 6.4).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Honnør

Retten du har til å spille først fra utslagsområdet (se regel 6.4).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Honnør

Retten du har til å spille først fra utslagsområdet (se regel 6.4).

Honnør

Retten du har til å spille først fra utslagsområdet (se regel 6.4).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Honnør

Retten du har til å spille først fra utslagsområdet (se regel 6.4).

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).