The R&A - Working for Golf
Leting etter ball: Finne og identifisere ball
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4
Utforsk mer

Regel 6
Regel 8

Formål: Regel 7 tillater deg å utføre rimelige handlinger for på en reglementert måte lete etter din ball i spill etter hvert slag.

  • Men du må likevel være forsiktig, fordi en straff vil ilegges hvis du handler overdrevent og forårsaker forbedring av forholdene som påvirker ditt neste slag.
  • Du får ingen straff hvis din ball ved et uhell flytter seg i forsøk på å finne eller identifisere den, men du må deretter plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt.
7.1
Hvordan lete etter ball på reglementert måte
a
Du kan utføre rimelige handlinger for å finne og identifisere ball

Du kan på reglementert måte lete etter ballen ved å bruke rimelige handlinger for å finne og identifisere den, slik som:

  • Flytte sand og vann, og
  • Flytte eller bøye gress, busker, greiner og andre naturgjenstander som gror eller er festet, og også brekke slike gjenstander, men bare hvis de blir brukket som et resultat av bruk av andre rimelige handlinger for å finne og identifisere ballen.

Hvis det utføres slike rimelige handlinger som del av en reglementert leting og det forbedrer forhold som påvirker slaget er det ingen straff. Men hvis forbedringen kommer som resultat av handlinger som overskrider hva som var rimelig for en reglementert leting, får du den generelle straffen.

b
Hva må gjøres hvis sand som påvirker leiet til din ball blir flyttet i forsøk på å finne eller identifisere den

Du må gjenskape det opprinnelige leiet i sanden, men kan la en liten del av ballen være synlig hvis ballen hadde vært dekket av sand.

Hvis du spiller ballen uten å gjenskape det opprinnelige leiet, får du den generelle straffen.

7.2
Hvordan identifisere din ball

Du kan identifisere din ball ved å se den komme til ro eller ved å se ditt identifikasjonsmerke på ballen.

Se Golfreglene for mer informasjon om hvordan din ball kan bli identifisert.

7.3
Løfte din ball for identifikasjon

Hvis en ball kan være din, men du kan ikke identifisere den som den ligger, kan du løfte ballen for å identifisere den. Men punktet til ballen må først markeres og ballen må ikke rengjøres mer enn nødvendig for å identifisere den (unntattputtinggreenen).

Hvis den løftede ballen er din ball eller en annen spillers ball, må den bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt.

Hvis du løfter din ball når det med rimelighet ikke er nødvendig å identifisere den, unnlater å markere punktet til ballen før den løftes eller rengjør den når dette ikke er tillatt, får du ett straffeslag.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 7.3: Generell straff.

7.4
Ball flyttet ved uhell under forsøk på å finne eller identifisere den

Det er ingen straff hvis din ball flyttes ved et uhell av deg, din motspiller eller noen andre under forsøk på å finne eller identifisere den.

Skjer dette, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått). Når dette gjøres:

  • Hvis ballen var på, under eller inntil enhver uflyttbar hindring, integrert gjenstand, grensegjenstand eller en naturgjenstand som gror eller er fast, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt på, under eller inntil slik gjenstand.
  • Hvis ballen var dekket av sand, må det opprinnelige leiet gjenskapes og ballen må bli plassert tilbake i dette leiet. Du kan la en liten del av ballen være synlig hvis ballen hadde vært dekket av sand.

Straff for brudd på regel 7.4: Generell straff.

Forbedre

Å forandre ett eller flere forhold som påvirker ditt slag eller andre fysiske forhold som påvirker ditt spill slik at du oppnår en mulig fordel ved ditt slag.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Forbedre

Å forandre ett eller flere forhold som påvirker ditt slag eller andre fysiske forhold som påvirker ditt spill slik at du oppnår en mulig fordel ved ditt slag.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Leie

Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

Leie

Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Uflyttbar hindring

En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Leie

Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Leie

Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.