The R&A - Working for Golf
Bane spilt som den er
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
8.1
a
b
c
d
8.2
8.3
Utforsk mer

Regel 7
Regel 9

Formål: Regel 8 dekker et viktig prinsipp i spillet: «Spill banen som du finner den». Når din ball kommer til ro, må du vanligvis akseptere forhold som påvirker slaget og må ikke forbedre disse før ballen spilles. Likevel, du kan utføre visse rimelige handlinger selv om de forbedrer disse forholdene, og det er et begrenset antall omstendigheter hvor forhold kan bli gjenskapt uten straff etter at de har blitt forbedret eller forverret.

8.1
Dine handlinger som forbedrer forholdene som påvirker ditt slag

Denne regelen begrenser hva du kan gjøre for å forbedre noen av "forholdene som påvirker ditt slag" (se definisjon for listen over handlinger som er beskyttet).

a
Handlinger som ikke er tillatt

Unntatt for de begrensede muligheter tillatt i regel 8.1b, c og d, må du ikke utføre noen av disse handlingene hvis de forbedrer forholdene som påvirker slaget:

 • Flytte, bøye eller brekke noe som gror eller er fast, eller uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand eller utslagsmerker for utslagsområdet når en ball spilles fra dette utslagsområdet.
 • Flytte en løs naturgjenstand eller flyttbar hindring i en posisjon (slik som å bygge en slagstilling).
 • Forandre overflaten på grunnen.
 • Fjerne eller presse ned sand eller løs jord.
 • Fjerne dugg, rim eller vann.

Straff for brudd på regel 8.1a: Generell straff.

b
Handlinger som er tillatt

Under forberedelse til eller å slå et slag, kan du utføre enhver av disse handlinger og det er ingen straff selv om ved å gjøre det, forbedrer forholdene som påvirker ditt slag:

 • På reglementert måte lete etter din ball ved å bruke rimelige handlinger for å finne og identifisere den.
 • Utføre rimelige handlinger for å fjerne løse naturgjenstander og flyttbare hindringer.
 • Utføre rimelige handlinger for å markere punktet til en ball, og løfte og plassere tilbake din ball.
 • Grunne din kølle lett rett foran eller rett bak din ball, (men du kan ikke gjøre dette i en bunker).
 • Med fasthet plassere bena ved å innta slagstilling, inkludert rimelig vrikking med føttene i sand eller løs jord.
 • Innta naturlig slagstilling med rimelige handlinger for å komme til din ball og innta din slagstilling. Men ved å gjøre slik er du ikke berettiget til en normal slagstilling eller sving, og du må bruke den minst påtrengende måten for å løse den spesielle situasjonen.
 • Slå et slag eller utføre baksvingen for et slag, som så blir slått. Men når din ball er i en bunker, er det å berøre sanden i bunkeren i baksvingen ikke tillatt.
 • puttinggreenen, fjerne sand og løs jord, og reparere skade.
 • Flytte en naturgjenstand for å se om den er løs. Men hvis gjenstanden gror eller sitter fast, må den beholdes som fast og tilbakeføres så nær som mulig til sin opprinnelige posisjon.

Se Golfreglene for informasjon om tillatte handlinger på utslagsområdet og i en bunker.

c
Unngå straff ved å gjenopprette forbedrede forhold ved brudd på regel 8.1a

Det er begrensede tilfeller for når du kan unngå straffen ved å gjenopprette de opprinnelige forholdene før et slag slås. En avgjørelse om forbedringen har blitt fjernet vil bli gjort av Komiteen.

Se Golfreglene for mer informasjon om å unngå straff ved å gjenopprette forbedrede forhold.

d
Gjenopprette forverrede forhold etter at ball kom til ro

Hvis forholdene som påvirker slaget ditt er forverret av en annen spiller, et dyr eller en kunstig gjenstand etter at din ball har kommet til ro, har du muligheten til å gjenopprette de opprinnelige forholdene som nær som mulig. Men du kan ikke gjenopprette forholdene hvis de ble forverret av deg, en naturgjenstand eller av naturkreftene.

Se Golfreglene for mer informasjon om gjenoppretting av forverrede forhold etter at din ball kom til ro.

8.2
Bevisste handlinger for å forandre andre fysiske forhold for å påvirke din ball i ro eller slag

Se Golfreglene for mer informasjon om bevisste handlinger for å forandre andre fysiske forhold for å påvirke din egen ball, inkludert unntaket som tillater handlinger for å ta vare på banen.

8.3
Bevisste handlinger for å forandre fysiske forhold for å påvirke en annen spillers ball i ro eller slag

Se Golfreglene for mer informasjon om bevisste handlinger for å forandre andre fysiske forhold for å påvirke en annen spillers ball i ro eller slag som skal slås.

Forbedre

Å forandre ett eller flere forhold som påvirker ditt slag eller andre fysiske forhold som påvirker ditt spill slik at du oppnår en mulig fordel ved ditt slag.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Forbedre

Å forandre ett eller flere forhold som påvirker ditt slag eller andre fysiske forhold som påvirker ditt spill slik at du oppnår en mulig fordel ved ditt slag.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Uflyttbar hindring

En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.
Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan flyttes, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.
Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Forbedre

Å forandre ett eller flere forhold som påvirker ditt slag eller andre fysiske forhold som påvirker ditt spill slik at du oppnår en mulig fordel ved ditt slag.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan flyttes, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.
Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.