The R&A - Working for Golf
Ball spilt som den ligger. Ball i ro løftet eller flyttet
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
9.1
a
b
9.2
a
b
9.3
9.4
a
b
9.5
9.6
9.7
a
b
Utforsk mer

Regel 8
Regel 10

Formål: Regel 9 dekker et sentralt prinsipp i spillet: «Spill ballen som den ligger.»

 • Hvis din ball kommer til ro og så blir flyttet av naturkrefter slik som vind eller vann, må du normalt spille den fra dens nye punkt.
 • Hvis din ball i ro er løftet eller flyttet av hvem som helst eller ethvert fremmedelement før slaget slås, må din ball bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt.
 • Du bør passe på i nærheten av enhver ball i ro, og hvis du er årsak til at din egen ball eller din motspillers ball flytter seg, vil du normalt få en straff (unntatt på puttinggreenen).
9.1
Ball spilt som den ligger
a
Spille din ball fra der den kom til ro

Du må spille din ball i ro på banen som den ligger, unntatt når reglene pålegger eller tillater deg:

 • Å spille en ball fra et annet sted på banen, eller
 • Å løfte en ball og så plassere den tilbake på dens opprinnelige punkt.
b
Hva må gjøres når din ball beveger seg under baksving eller slag

Hvis din ball i ro begynner å bevege seg etter at du har begynt på slaget eller baksvingen for et slag og du fortsetter med å slå slaget:

 • Ballen må ikke bli plassert tilbake uansett hva som forårsaket flyttingen.
 • I stedet må du spille ballen fra der den kommer til ro etter slaget.
 • Hvis du forårsaket at ballen flyttet seg, se regel 9.4b for å finne ut om det er en straff.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.1: Generell straff.

9.2
Avgjøre hvorvidt din ball flyttet seg og hva som forårsaket at den flyttet seg
a
Avgjøre hvorvidt din ball flyttet seg

Din ball i ro anses å ha flyttet seg bare hvis det er kjent eller så godt som sikkert at den gjorde det.

Hvis din ball kan ha flyttet seg, men dette ikke er kjent eller så godt som sikkert, anses den ikke å ha flyttet seg og må spilles som den ligger.

b
Avgjøre hva som forårsaket flytting av din ball

Reglene anerkjenner bare fire mulige årsaker til at en ball i ro flytter seg før du slår et slag:

 • Naturkrefter, slik som vind eller vann.
 • Du, inkludert din caddie.
 • Din motspiller i matchspill, inkludert motspillerens caddie, eller
 • Et fremmedelement, inkludert alle andre spillere i slagspill.

Du, din motspiller eller et fremmedelement anses å ha flyttet ballen bare hvis det er kjent eller så godt som sikkert å være tilfellet. Hvis ikke, ballen behandles som flyttet av naturkrefter.

9.3
Ball flyttet av naturkrefter

Hvis naturkrefter (slik som vind eller vann) forårsaker at din ball i ro flytter seg, er det ingen straff, og din ball må bli spilt fra sitt nye punkt.

Unntak - Hvis din ball på puttinggreenen flytter seg etter at du allerede har løftet og plassert den tilbake, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått).

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.3: Generell straff.

9.4
Ball løftet eller flyttet av deg
a
Når løftet eller flyttet ball må bli plassert tilbake

Hvis du eller din caddie løfter din ball i ro eller forårsaker at den flytter seg, må din ball bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått), unntatt:

 • Når du løfter ballen etter en regel for å ta fritak eller for å plassere tilbake ballen på et annet punkt, eller
 • Når din ball bare flytter seg etter at du har begynt på slaget eller baksvingen for et slag og så fortsetter med å slå slaget .
b
Straff for å løfte eller bevisst berøre din ball eller forårsake at den flytter seg

Hvis du løfter eller bevisst berører din ball i ro eller forårsaker at den flyttes, får du ett straffeslag.

Men det er fire unntak hvor du ikke får straff for å gjøre dette:

Unntak 1 - Når du tillates å løfte eller flytte ball.

Unntak 2 - Flytting ved uhell før ball er funnet.

Unntak 3 - Flytting ved uhell på puttinggreen.

Unntak 4 - Flytting ved uhell alle steder unntatt på puttinggreen ved bruk av regel.

Se Golfreglene for ytterligere forklaring av disse unntakene.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.4: Generell straff.

9.5
Ball løftet eller flyttet av din motspiller i matchspill

Se Golfreglene for informasjon om når din ball er løftet eller flyttet av din motspiller i matchspill.

9.6
Ball løftet eller flyttet av fremmedelement

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at et fremmedelement løftet eller flyttet din ball er det ingen straff. Ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått).

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.6: Generell straff.

9.7
Ballmarkør løftet eller flyttet
a
Ball eller ballmarkør må bli plassert tilbake

Hvis din ballmarkør blir løftet eller flyttet på hvilken som helst måte (inkludert av naturkrefter) før din ball er plassert tilbake, må du enten:

 • Plassere tilbake din ball på dens opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått), eller
 • Plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet.
b
Straff for å løfte ballmarkør eller forårsake at den flytter seg

Hvis du før din ball er plassert tilbake løfter din ballmarkør eller forårsaker at den flyttes, får du ett straffeslag. Hvis din motspiller gjør det, får han eller hun ett straffeslag.

Unntak - regel 9.4b og regel 9.5b unntakene gjelder for å løfte ballmarkør eller forårsake at den flytter seg

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.7: Generell straff.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Kjent eller så godt som sikkert

Et fast uttrykk for å bestemme hva som skjedde med din ball - for eksempel om din ball kom til ro i et straffeområde, hvorvidt den flyttet seg eller hva som forårsaket flyttingen.

Kjent eller så godt som sikkert betyr mer enn bare mulig eller trolig. Det betyr enten at:

 • Det er avgjørende bevis for at den aktuelle hendelsen skjedde med din ball, for eksempel når du eller andre vitner så det skje, eller
 • Selv om det er en meget liten grad av tvil, viser all rimelig tilgjengelig informasjon at det er minst 95 prosent sannsynlig at det skjedde.
Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Kjent eller så godt som sikkert

Et fast uttrykk for å bestemme hva som skjedde med din ball - for eksempel om din ball kom til ro i et straffeområde, hvorvidt den flyttet seg eller hva som forårsaket flyttingen.

Kjent eller så godt som sikkert betyr mer enn bare mulig eller trolig. Det betyr enten at:

 • Det er avgjørende bevis for at den aktuelle hendelsen skjedde med din ball, for eksempel når du eller andre vitner så det skje, eller
 • Selv om det er en meget liten grad av tvil, viser all rimelig tilgjengelig informasjon at det er minst 95 prosent sannsynlig at det skjedde.
Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Fremmedelement

Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med din ball eller utstyr eller banen:

 • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt deg eller din caddie eller din partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.
Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Fremmedelement

Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med din ball eller utstyr eller banen:

 • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt deg eller din caddie eller din partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.
Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Kjent eller så godt som sikkert

Et fast uttrykk for å bestemme hva som skjedde med din ball - for eksempel om din ball kom til ro i et straffeområde, hvorvidt den flyttet seg eller hva som forårsaket flyttingen.

Kjent eller så godt som sikkert betyr mer enn bare mulig eller trolig. Det betyr enten at:

 • Det er avgjørende bevis for at den aktuelle hendelsen skjedde med din ball, for eksempel når du eller andre vitner så det skje, eller
 • Selv om det er en meget liten grad av tvil, viser all rimelig tilgjengelig informasjon at det er minst 95 prosent sannsynlig at det skjedde.
Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Kjent eller så godt som sikkert

Et fast uttrykk for å bestemme hva som skjedde med din ball - for eksempel om din ball kom til ro i et straffeområde, hvorvidt den flyttet seg eller hva som forårsaket flyttingen.

Kjent eller så godt som sikkert betyr mer enn bare mulig eller trolig. Det betyr enten at:

 • Det er avgjørende bevis for at den aktuelle hendelsen skjedde med din ball, for eksempel når du eller andre vitner så det skje, eller
 • Selv om det er en meget liten grad av tvil, viser all rimelig tilgjengelig informasjon at det er minst 95 prosent sannsynlig at det skjedde.
Fremmedelement

Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med din ball eller utstyr eller banen:

 • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt deg eller din caddie eller din partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.
Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.