The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
Om modifiserte regler
De modifiserte reglene gir en spiller med en funksjonshemning mulighet til å spille på en rettferdig måte med spillere som ikke har funksjonshemninger, den samme funksjonshemningen eller forskjellige typer funksjonshemning. De modifiserte reglene gjelder bare hvis de er innført av Komiteen ansvarlig for en konkurranse. De gjelder ikke automatisk i hver konkurranse hvor spillere med funksjonshemning deltar.


De modifiserte golfreglene for spillere med funksjonshemning

Introduksjon

Som en del av deres styring av spillet gjennom å skrive og tolke golfreglene, har USGA og R&A godkjent disse modifiserte reglene for bruk av spillere med funksjonshemninger.

Disse modifiserte reglene gjelder bare hvis de er innført av Komiteen ansvarlig for en konkurranse. De gjelder ikke automatisk i hver konkurranse hvor spillere med funksjonshemning deltar.

Det er opp til hver Komité å bestemme om de skal innføre noen av disse modifiserte reglene for sine egne konkurranser.

Målet med disse modifiserte reglene er å gi en spiller med en funksjonshemning mulighet til å spille på en rettferdig måte med spillere som ikke har funksjonshemninger, den samme funksjonshemningen eller forskjellige typer funksjonshemning. USGA og R&A har mottatt verdifulle innspill fra fellesskapet av spillere med funksjonshemninger, organisasjoner for funksjonshemmede og andre kilder, for å identifisere modifikasjoner som er rettferdig og passende fra alle perspektiver.

Fra et praktisk standpunkt har ofte spillere med funksjonshemninger de samme eller lignende behov. Fire slike kategorier av funksjonshemninger er laget:

  • Spillere som er blinde,
  • Spillere som er amputert,
  • Spillere som bruker forflytningshjelpemidler, og
  • Spillere med utviklingshemninger.

Disse godkjente modifikasjonene tilpasser golfreglene for disse kategoriene av funksjonshemning.

Alle begreper i kursiv er definert i golfreglene og alle regelnummer refererer til golfreglene.

1

For spillere som er blinde
Les mer

2

For spillere som er amputert
Les mer

3

For spillere som bruker forflytningshjelpemidler
Les mer

4

For spillere med utviklingshemninger
Les mer

5

Spillere med andre funksjonshemninger
Les mer

1


For spillere som er blinde

Formål: For en spiller som er blind, gir modifisert regel 1 anbefalinger for å tillate spilleren å bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og å gi spilleren et begrenset unntak til forbudet mot å berøre sand i bunker med en kølle.

1.1
Spiller kan få hjelp fra ledsager
1.2
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
1.3
Modifisering av regel 10.2b(4) (Begrensninger for caddie som står bak spiller)
1.4
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
1.5
Modifisering av regel 12.2b(1) (Når berøring av sand medfører straff)
1.6
Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)
 
Alle kategorier av funksjonshemning

2


For spillere som er amputert

Formål: For en spiller som er amputert gir modifisert regel 2 mulighet for bruk av proteser, slå et slag mens køllen er forankret, og fullmakt til enhver annen person å droppe, plassere og plassere tilbake spillerens ball.

2.1
Statusen til proteser
2.2
Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)
2.3
Spiller som er amputert kan få hjelp til å droppe, plassere og plassere ball tilbake
 
Alle kategorier av funksjonshemning

3


For spillere som bruker forflytningshjelpemidler

Formål: For en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel gir modifisert regel 3 anbefalinger på hvordan en spiller kan bruke et forflytningshjelpemiddel, slik som en rullestol eller annet hjelpemiddel på hjul, eller en stokk eller krykke, for å hjelpe til ved å innta slagstilling, slå et slag og på annen måte hjelpe i hans eller hennes spill.

3.1
Spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan få hjelp av en ledsager eller enhver annen person
3.2
Spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan få råd fra en ledsager
3.3
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
3.4
Modifisering av definisjonen "slagstilling"
3.5
Bruk av regel 4.3 (Bruk av utstyr)
3.6
Modifisering av regel 8.1b(5) for å tillate bruk av et forflytningshjelpemiddel ved å innta en slagstilling
3.7
Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)
3.8
Modifisering av regel 10.1c (Stå på skrevs over eller på spillelinjen når slag slås)
3.9
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
3.10
Bruk av regel 12.2b(1) ved bruk av forflytningshjelpemiddel for å teste forholdene i sand i bunker
3.11
Modifisering av sideveis fritak for ball i rødt straffeområde og for uspillbar ball, for spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul.
 
Alle kategorier av funksjonshemning

4


For spillere med utviklingshemninger

Formål: For en spiller som har en utviklingshemning, gir modifisert regel 4 anbefalinger om å tillate at spilleren kan bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og kan få råd fra ledsageren.

4.1
Bruk av ledsager eller veileder for å hjelpe til med spillet
4.2
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
4.3
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
4.4
Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)
4.5
Spillere med både utviklingshemning og fysiske funksjonshemninger
 
Alle kategorier av funksjonshemning

5


Spillere med andre funksjonshemninger

 
Alle kategorier av funksjonshemning