The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
Om modifiserte regler
De modifiserte reglene gir en spiller med en funksjonshemning mulighet til å spille på en rettferdig måte med spillere som ikke har funksjonshemninger, den samme funksjonshemningen eller forskjellige typer funksjonshemning. De modifiserte reglene gjelder bare hvis de er innført av Komiteen ansvarlig for en konkurranse. De gjelder ikke automatisk i hver konkurranse hvor spillere med funksjonshemning deltar.


De modifiserte golfreglene for spillere med funksjonshemning

Introduksjon

Som en del av deres styring av spillet gjennom å skrive og tolke golfreglene, har USGA og R&A godkjent disse modifiserte reglene for bruk av spillere med funksjonshemninger.

Disse modifiserte reglene gjelder bare hvis de er innført av Komiteen ansvarlig for en konkurranse. De gjelder ikke automatisk i hver konkurranse hvor spillere med funksjonshemning deltar.

Det er opp til hver Komité å bestemme om de skal innføre noen av disse modifiserte reglene for sine egne konkurranser.

Målet med disse modifiserte reglene er å gi en spiller med en funksjonshemning mulighet til å spille på en rettferdig måte med spillere som ikke har funksjonshemninger, den samme funksjonshemningen eller forskjellige typer funksjonshemning. USGA og R&A har mottatt verdifulle innspill fra fellesskapet av spillere med funksjonshemninger, organisasjoner for funksjonshemmede og andre kilder, for å identifisere modifikasjoner som er rettferdig og passende fra alle perspektiver.

Fra et praktisk standpunkt har ofte spillere med funksjonshemninger de samme eller lignende behov. Fire slike kategorier av funksjonshemninger er laget:

 • Spillere som er blinde,
 • Spillere som er amputert,
 • Spillere som bruker forflytningshjelpemidler, og
 • Spillere med utviklingshemninger.

Disse godkjente modifikasjonene tilpasser golfreglene for disse kategoriene av funksjonshemning.

Alle begreper i kursiv er definert i golfreglene og alle regelnummer refererer til golfreglene.

1

For spillere som er blinde
Les mer

2

For spillere som er amputert
Les mer

3

For spillere som bruker forflytningshjelpemidler
Les mer

4

For spillere med utviklingshemninger
Les mer

5

Spillere med andre funksjonshemninger
Les mer

1


For spillere som er blinde

Formål: For en spiller som er blind, gir modifisert regel 1 anbefalinger for å tillate spilleren å bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og å gi spilleren et begrenset unntak til forbudet mot å berøre sand i bunker med en kølle.

1.1
Spiller kan få hjelp fra ledsager
1.2
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
1.3
Modifisering av regel 10.2b(4) (Begrensninger for caddie som står bak spiller)
1.4
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
1.5
Modifisering av regel 12.2b(1) (Når berøring av sand medfører straff)
1.6
Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)
 
Alle kategorier av funksjonshemning

2


For spillere som er amputert

Formål: For en spiller som er amputert gir modifisert regel 2 mulighet for bruk av proteser, slå et slag mens køllen er forankret, og fullmakt til enhver annen person å droppe, plassere og plassere tilbake spillerens ball.

2.1
Statusen til proteser
2.2
Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)
2.3
Spiller som er amputert kan få hjelp til å droppe, plassere og plassere ball tilbake
 
Alle kategorier av funksjonshemning

3


For spillere som bruker forflytningshjelpemidler

Formål: For en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel gir modifisert regel 3 anbefalinger på hvordan en spiller kan bruke et forflytningshjelpemiddel, slik som en rullestol eller annet hjelpemiddel på hjul, eller en stokk eller krykke, for å hjelpe til ved å innta slagstilling, slå et slag og på annen måte hjelpe i hans eller hennes spill.

3.1
Spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan få hjelp av en ledsager eller enhver annen person
3.2
Spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan få råd fra en ledsager
3.3
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
3.4
Modifisering av definisjonen "slagstilling"
3.5
Bruk av regel 4.3 (Bruk av utstyr)
3.6
Modifisering av regel 8.1b(5) for å tillate bruk av et forflytningshjelpemiddel ved å innta en slagstilling
3.7
Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)
3.8
Modifisering av regel 10.1c (Stå på skrevs over eller på spillelinjen når slag slås)
3.9
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
3.10
Bruk av regel 12.2b(1) ved bruk av forflytningshjelpemiddel for å teste forholdene i sand i bunker
3.11
Modifisering av sideveis fritak for ball i rødt straffeområde og for uspillbar ball, for spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul.
3.12
Clarification: New Modified Rule 3.12 - Modification of Penalty Under Rule 19.3b (Unplayable Relief in Bunker) for Player Using Wheeled Mobility Device
 
Alle kategorier av funksjonshemning

4


For spillere med utviklingshemninger

Formål: For en spiller som har en utviklingshemning, gir modifisert regel 4 anbefalinger om å tillate at spilleren kan bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og kan få råd fra ledsageren.

4.1
Bruk av ledsager eller veileder for å hjelpe til med spillet
4.2
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
4.3
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
4.4
Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)
4.5
Spillere med både utviklingshemning og fysiske funksjonshemninger
 
Alle kategorier av funksjonshemning

5


Spillere med andre funksjonshemninger

 
Alle kategorier av funksjonshemning
Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet.

Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).

Bunkere er én av de fem definerte områdene på banen.

En komité kan definere et bearbeidet område med sand som en del av det generelle området (hvilket betyr at det ikke er en bunker) eller kan definere et ikke-bearbeidet område med sand som en bunker.

Når en bunker blir reparert og Komiteen definerer hele bunkeren som grunn under reparasjon, er den å anse som en del av det generelle området (hvilket betyr at den ikke er en bunker).

Ordet "sand" brukt i denne definisjonen og i regel 12 inkluderer alt materiale tilsvarende sand som brukes som bunkermateriale (slik som knuste skjell), så vel som jord blandet inn i sanden.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet.

Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).

Bunkere er én av de fem definerte områdene på banen.

En komité kan definere et bearbeidet område med sand som en del av det generelle området (hvilket betyr at det ikke er en bunker) eller kan definere et ikke-bearbeidet område med sand som en bunker.

Når en bunker blir reparert og Komiteen definerer hele bunkeren som grunn under reparasjon, er den å anse som en del av det generelle området (hvilket betyr at den ikke er en bunker).

Ordet "sand" brukt i denne definisjonen og i regel 12 inkluderer alt materiale tilsvarende sand som brukes som bunkermateriale (slik som knuste skjell), så vel som jord blandet inn i sanden.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der spilleren er pålagt eller tillatt å spille hans eller hennes ball etter reglene.

Eksempler på å spille fra feil sted er:

 • Spille en ball etter å ha plassert den tilbake på feil punkt eller uten å ha plassert den tilbake når påkrevd etter reglene.
 • Spille en droppet ball utenfor det pålagte fritaksområdet.
 • Ta fritak etter en feil regel slik at ballen blir droppet i og spilt fra et sted ikke tillatt etter reglene.
 • Spille en ball fra et spilleforbudområde eller når et spilleforbudområde påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller sving.

Å spille en ball fra et sted utenfor utslagsområdet ved start av spill på et hull eller forsøk på å korrigere den feilen, er ikke spill fra feil sted (se regel 6.1b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Fritaksområde

Området hvor en spiller må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger spilleren å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

 • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
  • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
  • Det er ikke nærmere hullet enn referansepunktet eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der fritak blir tatt, eller
  • Det er der hvor det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet der fritak blir tatt.

Ved bruk av køllelengder for å anslå størrelsen på et fritaksområde, kan spilleren måle direkte på tvers av en grøft, hull eller lignende ting, og direkte på tvers eller gjennom en gjenstand (slik som et tre, gjerde, vegg, tunnel, avløp eller sprinkelhode), men det er ikke tillatt å måle gjennom grunn som naturlig skråner opp eller ned.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 2I  (Komiteen kan velge å tillate eller kreve at spilleren bruker en droppesone som et fritaksområde ved visse fritak).


Klargjøring - Avgjøre om ball er i fritaksområde

Ved avgjørelse om en ball har kommet til ro innenfor et fritaksområde (for eksempel enten én eller to køllelengder fra referansepunktet avhengig av regelen som brukes), er ballen i fritaksområdet hvis noen del av ballen er innenfor målingen med én eller to køllelengder. Men en ball er ikke i et fritaksområde hvis noen del av ballen er nærmere hullet enn referansepunktet eller når noen del av ballen har påvirkning fra forholdet det tas fritak uten straff fra.
(Klargjøring lagt til 12/2018)

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen:

 • Det generelle området.
 • Utslagsområdet hvor spilleren må starte på hullet han eller hun spiller.
 • Alle straffeområder,
 • Alle bunkere, og
 • Puttinggreenen på hullet spilleren spiller.
Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) Utslagsområdet spilleren må spille fra ved start av hullet han eller hun spiller, (2) alle  straffeområder, (3) alle bunkere, og (4) puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Det generelle området inkluderer:

 • Alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og
 • Alle feil greener.
Slagstilling

Posisjonen til en spillers føtter og kropp ved forberedelse til og under et slag.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der spilleren er pålagt eller tillatt å spille hans eller hennes ball etter reglene.

Eksempler på å spille fra feil sted er:

 • Spille en ball etter å ha plassert den tilbake på feil punkt eller uten å ha plassert den tilbake når påkrevd etter reglene.
 • Spille en droppet ball utenfor det pålagte fritaksområdet.
 • Ta fritak etter en feil regel slik at ballen blir droppet i og spilt fra et sted ikke tillatt etter reglene.
 • Spille en ball fra et spilleforbudområde eller når et spilleforbudområde påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller sving.

Å spille en ball fra et sted utenfor utslagsområdet ved start av spill på et hull eller forsøk på å korrigere den feilen, er ikke spill fra feil sted (se regel 6.1b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.