The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
About Modified Rules
The Modified Rules allow a player with a disability to play fairly with players who have no disabilities, the same disability or different types of disabilities. The Modified Rules only apply if adopted by the Committee in charge of a competition. They do not apply automatically to every competition involving players with disabilities.


The Modified Rules of Golf for Players with Disabilities

Introduction

As part of their governance of the game through writing and interpreting the Rules of Golf, the USGA and The R&A have authorized these Modified Rules for use by players with disabilities.

These Modified Rules only apply if adopted by the Committee in charge of a competition. They do not apply automatically to every competition involving players with disabilities.

It is up to each Committee to decide whether to adopt any of these Modified Rules for its own competitions.

The goal of these Modified Rules is to allow a player with a disability to play fairly with players who have no disabilities, the same disability or different types of disabilities. The USGA and The R&A have received valuable input from the community of players with disabilities, disability organizations and other sources to identify modifications that are fair and appropriate from all perspectives.

From a practical standpoint, players with certain disabilities often have the same or similar needs. Four such categories of disability have been identified:

 • Players who are blind,
 • Players who are amputees,
 • Players who use assistive mobility devices, and
 • Players with intellectual disabilities.

These authorized modifications adapt the Rules of Golf for these categories of disability.

All terms in italics are defined in the Rules of Golf, and all Rule number references are to the Rules of Golf.

1

For spillere som er blinde
Les mer

2

For spillere som er amputert
Les mer

3

For spillere som bruker forflytningshjelpemidler
Les mer

4

For spillere med utviklingshemninger
Les mer

5

Spillere med andre funksjonshemninger
Les mer

1


For spillere som er blinde

Formål: For en spiller som er blind, gir modifisert regel 1 anbefalinger for å tillate spilleren å bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og å gi spilleren et begrenset unntak til forbudet mot å berøre sand i bunker med en kølle.

1.1
Spiller kan få hjelp fra ledsager
1.2
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
1.3
Modifisering av regel 10.2b(4) (Begrensninger for caddie som står bak spiller)
1.4
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
1.5
Modifisering av regel 12.2b(1) (Når berøring av sand medfører straff)
1.6
Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)
 
All Categories of Disability

2


For spillere som er amputert

Formål: For en spiller som er amputert gir modifisert regel 2 mulighet for bruk av proteser, slå et slag mens køllen er forankret, og fullmakt til enhver annen person å droppe, plassere og plassere tilbake spillerens ball.

2.1
Statusen til proteser
2.2
Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)
2.3
Spiller som er amputert kan få hjelp til å droppe, plassere og plassere ball tilbake
 
All Categories of Disability

3


For spillere som bruker forflytningshjelpemidler

Formål: For en spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel gir modifisert regel 3 anbefalinger på hvordan en spiller kan bruke et forflytningshjelpemiddel, slik som en rullestol eller annet hjelpemiddel på hjul, eller en stokk eller krykke, for å hjelpe til ved å innta slagstilling, slå et slag og på annen måte hjelpe i hans eller hennes spill.

3.1
Spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan få hjelp av en ledsager eller enhver annen person
3.2
Spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel kan få råd fra en ledsager
3.3
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
3.4
Modifisering av definisjonen "slagstilling"
3.5
Bruk av regel 4.3 (Bruk av utstyr)
3.6
Modifisering av regel 8.1b(5) for å tillate bruk av et forflytningshjelpemiddel ved å innta en slagstilling
3.7
Modifisering av regel 10.1b (Forankring av køllen)
3.8
Modifisering av regel 10.1c (Stå på skrevs over eller på spillelinjen når slag slås)
3.9
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
3.10
Bruk av regel 12.2b(1) ved bruk av forflytningshjelpemiddel for å teste forholdene i sand i bunker
3.11
Modifisering av sideveis fritak for ball i rødt straffeområde og for uspillbar ball, for spiller som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul.
 
All Categories of Disability

4


For spillere med utviklingshemninger

Formål: For en spiller som har en utviklingshemning, gir modifisert regel 4 anbefalinger om å tillate at spilleren kan bli assistert av både en ledsager og en caddie samtidig, og kan få råd fra ledsageren.

4.1
Bruk av ledsager eller veileder for å hjelpe til med spillet
4.2
Spiller kan bare ha én ledsager om gangen
4.3
Modifisering av regel 10.3 (Caddier)
4.4
Modifisering av regel 14.1b (Hvem kan løfte ball)
4.5
Spillere med både utviklingshemning og fysiske funksjonshemninger
 
All Categories of Disability

5


Spillere med andre funksjonshemninger

 
All Categories of Disability
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill.

Hvis spilleren slipper ballen uten at hensikten er å sette den i spill, er ballen ikke droppet og er ikke i spill (se regel 14.4).

Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor ballen må bli droppet og komme til ro.

Ved fritak må spilleren slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at spilleren kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill.

Hvis spilleren slipper ballen uten at hensikten er å sette den i spill, er ballen ikke droppet og er ikke i spill (se regel 14.4).

Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor ballen må bli droppet og komme til ro.

Ved fritak må spilleren slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at spilleren kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill.

Hvis spilleren slipper ballen uten at hensikten er å sette den i spill, er ballen ikke droppet og er ikke i spill (se regel 14.4).

Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor ballen må bli droppet og komme til ro.

Ved fritak må spilleren slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at spilleren kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill.

Hvis spilleren slipper ballen uten at hensikten er å sette den i spill, er ballen ikke droppet og er ikke i spill (se regel 14.4).

Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor ballen må bli droppet og komme til ro.

Ved fritak må spilleren slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at spilleren kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill.

Hvis spilleren slipper ballen uten at hensikten er å sette den i spill, er ballen ikke droppet og er ikke i spill (se regel 14.4).

Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor ballen må bli droppet og komme til ro.

Ved fritak må spilleren slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at spilleren kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).