The R&A - Working for Golf
Forberedelse til og slå et slag. Råd og hjelp. Caddier
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
10.1
a
b
c
d
10.2
a
b
10.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 9
Regel 11

Formål: Regel 10 dekker hvordan forberede seg til og slå et slag, inkludert råd og annen hjelp spilleren kan få fra andre (inkludert caddier). Det underliggende prinsipp er at golf er et spill basert på ferdighet og personlig utfordring.

10.1
Slå et slag

Formål: Regel 10.1 dekker hvordan et slag slås og flere handlinger som er forbudt i forbindelse med dette. Et slag utføres ved å slå en ball reglementert med køllehodet. Den grunnleggende utfordringen er å styre og kontrollere bevegelsen av hele køllen ved å svinge køllen fritt uten å forankre den.

a
Slå ballen reglementert

Utførelsen av et slag:

 • Spilleren må slå ballen reglementert med køllehodet slik at det bare er kortvarig kontakt mellom køllen og ballen, og ballen må ikke skyves, dras eller vippes.
 • Hvis spillerens kølle ved et uhell treffer ballen mer enn én gang, telles bare ett slag og det er ingen straff.
b
Forankring av køllen

Ved utførelsen av et slag, må spilleren ikke forankre køllen, enten:

 • Direkte, ved å holde køllen eller et håndgrep mot noen del av kroppen (unntatt at spilleren kan holde køllen eller et håndgrep mot en hånd eller underarm), eller
 • Indirekte, gjennom bruk av et «forankringspunkt», ved å holde en underarm mot noen del av kroppen for å bruke et håndgrep som et stabiliseringspunkt som den andre hånden kan svinge køllen rundt.

Hvis spillerens kølle, håndgrep eller underarm bare berører hans eller hennes kropp eller klær under slaget, uten at den blir holdt mot kroppen, er det ikke noe brudd på denne regelen.

Ved bruk av denne regelen, betyr «underarm» den del av armen som er under albueleddet og inkluderer håndleddet.

c
Stå på skrevs over eller på spillelinjen når slag slås

Spilleren må ikke slå et slag fra en slagstilling med en fot som er plassert bevisst på hver side av, eller med noen fot som bevisst berører, spillelinjen eller en forlengelse av den linjen bak ballen.

Bare for denne regelen, spillelinjen inkluderer ikke en rimelig avstand på hver side.

Unntak – Det er ingen straff hvis slagstillingen blir tatt tilfeldig eller for å unngå en annen spillers spillelinje.

d
Spille ball i bevegelse

En spiller må ikke slå et slag på en ball i bevegelse.

 • En ball i spill er «i bevegelse» når den ikke er i ro på et punkt.
 • Hvis en ball som har kommet i ro dirrer (noen ganger referert til som «oscillerende»), men holder seg på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, behandles den som å være i ro og er ikke en ball i bevegelse.

Men det er tre unntak der det ikke er noen straff:

Unntak 1 – Ball begynner å bevege seg først etter at spilleren har begynt på baksving til slag: Slå et slag på en ball i bevegelse i denne situasjonen er dekket av regel 9.1b, ikke av denne regelen.

Unntak 2 – Ball faller ned fra peg: Slå et slag på en ball som faller ned fra en peg er dekket av regel 6.2b(5), ikke av denne regelen.

Unntak 3 – Ball beveger seg i vann: Når en ball beveger seg i midlertidig vann eller i vann i et straffeområde:

 • Spilleren kan slå et slag på ballen i bevegelse uten straff, eller
 • Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1 eller 17, og kan løfte ballen som er i bevegelse.

I begge tilfeller må ikke spilleren unødvendig forsinke spillet (se regel 5.6a) for å tillate at vinden eller vannstrøm flytter ballen til et bedre sted.

Straff for brudd på regel 10.1: Generell straff.

I slagspill: Et slag slått ved brudd på denne regelen teller og spilleren får to straffeslag.

10.2
Råd og annen hjelp

Formål: En grunnleggende utfordring for spilleren er å velge strategi og taktikk for hans eller hennes spill. Det er derfor begrensninger for råd og annen hjelp spilleren kan få i løpet av en runde.

a
Råd

Under en runde må en spiller ikke:

 • Gi råd til noen i konkurransen og som spiller på banen.
 • Spørre noen om råd, bortsett fra spillerens caddie, eller
 • Berøre en annens spillers utstyr for å få informasjon som ville vært råd hvis det ble gitt av eller spurt om av den andre spilleren (slik som å berøre den andre spillerens køller eller bag for å se hvilken kølle som blir brukt).

Dette gjelder ikke før en runde når spillet er stoppet etter regel 5.7a eller mellom runder i en konkurranse.

Se reglene 22, 23 og 24 (i spilleformer som omfatter partnere, kan en spiller gi råd til hans eller hennes partner eller partnerens caddie og kan spørre partneren eller partnerens caddie om råd).

b
Annen hjelp

(1) Peke ut spillelinje for ball hvor som helst unntatt på puttinggreen. En spiller kan få pekt ut hans eller hennes spillelinje ved:

 • Å la hans eller hennes caddie eller en annen person stå på eller tett ved spillerens spillelinje for å vise hvor den er, men den personen må flytte seg bort før slaget blir slått.
 • Å sette en gjenstand (slik som en bag eller håndkle) ned på banen for å vise spillelinjen, men gjenstanden må bli fjernet før slaget blir slått.

(2) Peke ut spillelinje for ball på puttinggreen. Før slaget blir slått, kan bare spilleren og hans eller hennes caddie peke ut spillerens spillelinje, men med følgende begrensninger:

 • Spilleren eller caddie kan berøre puttinggreen med en hånd, fot eller annet han eller hun holder, men må ikke forbedre forholdene som påvirker slaget ved brudd på regel 8.1a, og
 • Spilleren eller caddie må ikke sette ned en gjenstand noe sted på eller utenfor puttinggreenen for å vise spillelinjen. Dette er ikke tillatt selv om gjenstanden blir fjernet før slaget er slått.

Når slaget blir slått, må ikke caddien bevisst stå et sted på eller tett inntil spillerens spillelinje eller gjøre noe som helst annet (slik som å peke ut et punkt eller skape en skygge på puttinggreenen) for å peke ut spillelinjen.

Unntak – Caddie passer flaggstang: Caddien kan stå på et sted på eller i nærheten av spillerens spillelinje for å passe flaggstangen.

(3) Ikke plassere gjenstand til hjelp for å innta slagstilling. En spiller må ikke innta en slagstilling for slaget ved å bruke noen gjenstand som var plassert av eller for spilleren som hjelp til oppstilling av hans eller hennes føtter eller kropp, slik som å legge ned en kølle på bakken for å vise spillelinjen.

Hvis spilleren inntar en slagstilling som bryter denne regelen, kan ikke han eller hun unngå straff ved å trekke seg tilbake fra slagstillingen og fjerne gjenstanden.

(4) Begrensninger for caddie som står bak spiller. Når en spiller begynner å innta en slagstilling for et slag og inntil slaget er slått:

 • Spillerens caddie må ikke bevisst av noen som helst årsak stå noe sted bak ballen på eller nær en forlengelse av spillelinjen.
 • Hvis spilleren inntar en slagstilling som bryter denne regelen, kan ikke han eller hun unngå straff ved å trekke seg tilbake.

Unntak – Ball på puttinggreen: Når spillerens ball er på puttinggreenen, er det ingen straff etter denne regelen hvis spilleren trekker seg tilbake fra slagstillingen og ikke påbegynner slagstillingen igjen før etter at caddien har fjernet seg fra det området.

 

Se reglene 22, 23 og 24 (i spilleformer som involverer partnere, kan en spillers partner og partnerens caddie gjøre de samme handlinger (med de samme begrensningene) som spillerens caddie kan gjøre etter reglene 10.2b(2) og (4)).

(5) Fysisk hjelp og beskyttelse mot værforholdene. En spiller må ikke slå et slag:

 • Mens det mottas fysisk hjelp fra hans eller hennes caddie eller noen annen person, eller
 • Med hans eller hennes caddie eller noen annen person eller gjenstand bevisst plassert for å gi beskyttelse fra sollys, regn, vind eller andre forhold.

Før slaget slås, er slik assistanse tillatt, unntatt som forbudt i reglene 10.2b(3) og (4).

Denne regelen forbyr ikke spilleren fra å beskytte seg mot værforholdene mens et slag slås, slik som å bruke beskyttende klær eller holde en paraply over hans eller hennes hode.

Straff for brudd på regel 10.2: Generell straff.

10.3
Caddier

Formål: Spilleren kan ha en caddie som bærer spillerens køller og gir råd og annen hjelp under runden, men det er begrensninger i forhold til hva caddien har lov til å gjøre Spilleren er ansvarlig for caddiens handlinger i løpet av runden og vil få en straff hvis caddien bryter reglene.

a
Caddie kan hjelpe spilleren under runde

(1) Spiller tillates bare én caddie om gangen.

En spiller kan ha en caddie til å bære, transportere og håndtere hans eller hennes køller, gi råd og hjelpe han eller henne på andre tillatte måter i løpet av en runde, men med disse begrensningene:

 • Spilleren må ikke ha flere enn én caddie om gangen.
 • Spilleren kan skifte caddier i løpet av en runde, men kan ikke gjøre det midlertidig bare for det eneste formål å få råd fra den nye caddien.

Uansett om spilleren har en caddie eller ikke, er enhver annen person som går eller kjører sammen med spilleren eller som bærer andre ting for spilleren (slik som regntøy, paraply eller mat og drikke) ikke spillerens caddie med mindre han eller hun er utnevnt som det av spilleren eller også bærer, transporterer eller håndterer spillerens køller.

(2) To eller flere spillere kan dele en caddie. Når det er et regelproblem som omhandler en konkret handling av en delt caddie og det er nødvendig å avgjøre hvilken spiller handlingen ble gjort for:

 • Hvis caddiens handling ble foretatt etter presise direktiver fra en av spillerne som deler caddien, ble handlingen gjort for den spilleren.
 • Hvis ingen av spillerne uttrykkelig beordret handlingen, anses handlingen som utført for den spilleren som deler caddien og hvis ball var involvert.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel H-1 (komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr eller krever bruk av caddier eller begrenser en spillers valg av caddie).

Straff for brudd på regel 10.3a:

 • Spilleren får den generelle straffen for hvert hull hvor han eller hun har fått hjelp av mer enn én caddie flere ganger.
 • Hvis regelbruddet skjer eller fortsetter mellom to hull, får spilleren den generelle straffen på det neste hullet.
b
Hva en caddie kan gjøre

Dette er eksempler på hva en caddie har lov til og ikke har lov til etter reglene:

(1) Handlinger som alltid er tillatt. En caddie kan alltid utføre følgende handlinger når det er tillatt etter reglene:

 • Bære, transportere og håndtere spillerens køller og annet utstyr (inkludert å kjøre en golfbil eller trekke en tralle).
 • Lete etter spillerens ball (regel 7.1).
 • Gi informasjon, råd og annen hjelp før slaget blir slått (reglene 10.2a og 10.2b).
 • Jevne ut/rake bunkere eller utføre andre handlinger for å vise omsorg for banen (reglene 8.2 unntak, 8.3 unntak og 12.2b(2) og (3)).
 • Fjerne sand eller løs jord og reparere skader på puttinggreenen (regel 13.1c).
 • Fjerne eller passe flaggstangen (regel 13.2b).
 • Markere punktet til spillerens ball og løfte og plassere tilbake ballen på puttinggreenen (reglene 14.1b unntak og 14.2b).
 • Rengjøre spillerens ball (regel 14.1c).
 • Fjerne løse naturgjenstander og flyttbare hindringer (reglene 15.1 og 15.2).

(2) Handlinger bare tillatt med spillerens godkjennelse. En caddie kan bare utføre følgende handlinger hvis reglene tillater spilleren å gjøre det og bare med spillerens godkjennelse (som må bli gitt spesifikt hver gang i stedet for en generell godkjennelse for en runde):

 • Gjenopprette forholdene som ble forverret etter at spillerens ball kom til ro (regel 8.1d).
 • Når spillerens ball er hvor som helst, unntatt på puttinggreenen, løfte spillerens ball etter en regel som krever at den blir plassert tilbake eller etter at spilleren har besluttet å ta fritak etter en regel (regel 14.1b).

(3) Handlinger som ikke er tillatt. En caddie har ikke tillatelse til å utføre følgende handlinger på vegne av spilleren:

 • Gi bort det neste slaget, et hull eller matchen til motspilleren eller være enig med motspilleren om matchscore (regel 3.2).
 • Bevisst stå på eller nær en forlengelse av spillelinjen bak spillerens ball når spilleren påbegynner sin slagstilling for slaget og inntil slaget er slått (regel 10.2b(4)) eller utføre andre handlinger som er forbudt etter regel 10.2b.
 • Plassere tilbake en ball, med mindre caddien hadde løftet eller flyttet ballen (regel 14.2b).
 • Droppe eller plassere en ball i et fritaksområde (regel 14.3).
 • Beslutte å ta fritak etter en regel (slik som å anse en ball som uspillbar etter regel 19 eller ta fritak fra et unormalt baneforhold eller straffeområde etter regel 16.1 eller 17): Caddien kan råde spilleren å gjøre det, men spilleren må avgjøre.
c
Spiller ansvarlig for caddiens handlinger og regelbrudd

En spiller er ansvarlig for handlinger utført av hans eller hennes caddie både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a, men ikke før eller etter en runde.

Hvis caddiens handling bryter en regel eller ville brutt en regel hvis handlingen ble utført av spilleren, får spilleren straffen etter den regelen.

Når bruk av en regel er avhengig av om spilleren er klar over visse fakta, er spillerens kunnskap å anse som gjeldende uansett hva som er kjent av hans eller hennes caddie.

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Råd

Alle muntlige kommentarer eller handlinger (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå etslag 1) som er ment å påvirke en spiller i å:

 • Velge en kølle,
 • Slå et slag, eller
 • Avgjøre hvordan spille et hull eller en runde.

Men, råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som:

 • Plasseringen av noe på banen slik som hullet, puttinggreenen, fairwayen, straffeområder, bunkere eller en annen spillers ball.
 • Avstanden fra ett punkt til et annet, eller
 • Reglene.

 

Interpretation Advice/1 - Verbal Comments or Actions That Are Advice

Examples of when comments or actions are considered advice and are not allowed include:

 • A player makes a statement regarding club selection that was intended to be overheard by another player who had a similar stroke.
 • In individual stroke play, Player A, who has just holed out on the 7th hole, demonstrates to Player B, whose ball was just off the putting green, how to make the next stroke. Because Player B has not completed the hole, Player A gets the penalty on the 7th hole. But, if both Player A and Player B had completed the 7th hole, Player A gets the penalty on the 8th hole.
 • A player's ball is lying badly and the player is deliberating what action to take. Another player comments, "You have no shot at all. If I were you, I would decide to take unplayable ball relief." This comment is advice because it could have influenced the player in deciding how to play during a hole.
 • While a player is setting up to hit his or her shot over a large penalty area filled with water, another player in the group comments, "You know the wind is in your face and it's 250 yards to carry that water?"

Interpretation Advice/2 - Verbal Comments or Actions That Are Not Advice

Examples of comments or actions that are not advice include:

 • During play of the 6th hole, a player asks another player what club he or she used on the 4th hole that is a par-3 of similar length.
 • A player makes a second stroke that lands on the putting green. Another player does likewise. The first player then asks the second player what club was used for the second stroke.
 • After making a stroke, a player says, "I should have used a 5-iron" to another player in the group that has yet to play onto the green, but not intending to influence his or her play.
 • A player looks into another player's bag to determine which club he or she used for the last stroke without touching or moving anything.
 • While lining up a putt, a player mistakenly seeks advice from another player's caddie, believing that caddie to be the player's caddie. The player immediately realizes the mistake and tells the other caddie not to answer.
Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Råd

Alle muntlige kommentarer eller handlinger (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå etslag 1) som er ment å påvirke en spiller i å:

 • Velge en kølle,
 • Slå et slag, eller
 • Avgjøre hvordan spille et hull eller en runde.

Men, råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som:

 • Plasseringen av noe på banen slik som hullet, puttinggreenen, fairwayen, straffeområder, bunkere eller en annen spillers ball.
 • Avstanden fra ett punkt til et annet, eller
 • Reglene.

 

Interpretation Advice/1 - Verbal Comments or Actions That Are Advice

Examples of when comments or actions are considered advice and are not allowed include:

 • A player makes a statement regarding club selection that was intended to be overheard by another player who had a similar stroke.
 • In individual stroke play, Player A, who has just holed out on the 7th hole, demonstrates to Player B, whose ball was just off the putting green, how to make the next stroke. Because Player B has not completed the hole, Player A gets the penalty on the 7th hole. But, if both Player A and Player B had completed the 7th hole, Player A gets the penalty on the 8th hole.
 • A player's ball is lying badly and the player is deliberating what action to take. Another player comments, "You have no shot at all. If I were you, I would decide to take unplayable ball relief." This comment is advice because it could have influenced the player in deciding how to play during a hole.
 • While a player is setting up to hit his or her shot over a large penalty area filled with water, another player in the group comments, "You know the wind is in your face and it's 250 yards to carry that water?"

Interpretation Advice/2 - Verbal Comments or Actions That Are Not Advice

Examples of comments or actions that are not advice include:

 • During play of the 6th hole, a player asks another player what club he or she used on the 4th hole that is a par-3 of similar length.
 • A player makes a second stroke that lands on the putting green. Another player does likewise. The first player then asks the second player what club was used for the second stroke.
 • After making a stroke, a player says, "I should have used a 5-iron" to another player in the group that has yet to play onto the green, but not intending to influence his or her play.
 • A player looks into another player's bag to determine which club he or she used for the last stroke without touching or moving anything.
 • While lining up a putt, a player mistakenly seeks advice from another player's caddie, believing that caddie to be the player's caddie. The player immediately realizes the mistake and tells the other caddie not to answer.
Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.