The R&A - Working for Golf
Straffeområder
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
17.1
a
b
c
d
e
17.2
a
b
17.3
Utforsk mer

Regel 16
Regel 18

Formål: Regel 17 er en spesifikk regel for straffeområder, som er områder med vann eller andre områder definert av Komiteen, hvor en ball ofte blir mistet eller umulig å spille. Med ett straffeslag kan spillere bruke spesifikke fritaksmuligheter for å spille en ball utenfor straffeområdet.

17.1
Muligheter for ball i straffeområde

Straffeområder er definert som enten røde eller gule. Dette påvirker spillerens fritaksmuligheter (se regel 17.1d).

En spiller kan stå inne i et straffeområde for å spille en ball utenfor straffeområdet, også etter å ha tatt fritak fra straffeområdet.

a
Når ball er i straffeområde

En ball er i et straffeområde når noen del av ballen:

 • Ligger på eller berører grunnen eller noe annet (slik som enhver naturlig eller kunstig gjenstand) innenfor grensen til straffeområdet, eller
 • Ligger ovenfor grensen eller noen annen del av straffeområdet.

Hvis del av ballen er i både et straffeområde og i et annet område på banen, se regel 2.2c.

b
Spiller kan spille ball som den ligger i straffeområde eller ta fritak med straff

Spilleren kan enten:

 • Spille ballen som den ligger uten straff, etter de samme reglene som gjelder for en ball i det generelle området (som menes at det er ingen spesifikke regelbegrensninger for hvordan en ball kan bli spilt fra et straffeområde), eller
 • Spille en ball utenfor straffeområdet ved å ta fritak med straff etter regel 17.1d eller 17.2.

Unntak – Fritak må bli tatt ved påvirkning fra et spilleforbudområde i straffeområde (se regel 17.1e).

c
Fritak for ball ikke funnet, men i straffeområde

Hvis en spillers ball ikke har blitt funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i et straffeområde:

 • Spilleren kan ta fritak med straff etter regel 17.1d eller 17.2.
 • Når spilleren setter en annen ball i spill for å ta fritak på denne måten:
  • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill og må ikke spilles.
  • Dette er riktig selv om den deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i et straffeområde og ballen er mistet, må spilleren ta slag-og-lengde fritak etter regel 18.2.

d
Fritak for ball i straffeområde

Hvis en spillers ball er i et straffeområde, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i et straffeområde selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hver med ett straffeslag:

(1) Slag-og-lengde fritak. Spilleren kan spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6).

(2) Bakover-på-linjen fritak. Spilleren kan droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball (se regel 14.3) i et fritaksområde basert på referanselinjen som går rett bakover fra hullet gjennom det anslåtte punktet der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til straffeområdet:

 • Referansepunkt: Et punkt på banen valgt av spilleren som er på referanselinjen og er lengre fra hullet enn det anslåtte punktet (uten noen grense for hvor langt bakover på linjen):
  • Ved valg av dette referansepunktet bør spilleren angi punktet ved å bruke en gjenstand (slik som en peg).
  • Hvis spilleren dropper ballen uten å ha valgt dette punktet, vil referansepunktet anses å være det punktet på linjen som har den samme avstand fra hullet som der den droppede ballen først berørte bakken.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Kan være i hvilket som helst område på banen unntatt det samme straffeområdet, men
  • Hvis flere enn ett område på banen er plassert innenfor én køllelengde fra referansepunktet, må ballen komme til ro i fritaksområdet i det samme området på banen som ballen først berørte når droppet i fritaksområdet.

[Klargjøring tilgjengelig: Referansepunkt for bakover-på-linjen fritak må være utenfor straffeområde]

(3) Sideveis fritak (bare for rødt straffeområde). Når ballen sist krysset grensen til et rødt straffeområde, kan spilleren droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette sideveis fritaksområdet (se regel 14.3):

 • Referansepunkt: Det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til det røde straffeområdet.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: To køllelengdeer, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Kan være i hvilket som helst område på banen unntatt det samme straffeområdet, men
  • Hvis flere enn ett område på banen er plassert innenfor to køllelengder fra referansepunktet, må ballen komme til ro i fritaksområdet i det samme området på banen som ballen først berørte når droppet i fritaksområdet.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel B-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som tillater sideveis fritak på den motsatte siden av et rødt straffeområde med samme avstand fra hullet).

e
Fritak må bli tatt ved påvirkning fra spilleforbudområde i et straffeområde

I hver av disse situasjonene, må spilleren ikke spille ballen som den ligger:

(1) Når ball er i spilleforbudområde i straffeområde. Spilleren må ta fritak med straff etter regel 17.1d eller 17.2.

(2) Når spilleforbudområde på banen påvirker slagstilling eller sving mot ball i straffeområde. Hvis en spillers ball er i et straffeområde og er utenfor et spilleforbudområde, men et spilleforbudområde (enten i et unormalt baneforhold eller i et straffeområde) påvirker hans eller hennes område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten:

 • Ta fritak med straff utenfor straffeområdet etter regel 17.1d eller 17.2, eller
 • Ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (hvis det finnes) i straffeområdet (se regel 14.3):
  • Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak fra spilleforbudområdet.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
   • Må være i det samme straffeområdet der ballen ligger, og
   • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.

Men det er ikke fritak uten straff for påvirkning fra spilleforbudområdet etter (2):

 • Når det er klart urimelig å spille ballen som den ligger fordi noe annet enn spilleforbudområdet (for eksempel, når det er umulig for en spiller å slå et slag på grunn av der ballen ligger i en busk), eller
 • Når påvirkning bare er til stede fordi spilleren velger en kølle, en type slagstilling, sving eller spilleretning som klart er urimelig under disse forholdene.

For hva som gjøres når det er påvirkning fra et spilleforbudområde for en ball hvor som helst, unntatt i et straffeområde, se regel 16.1f.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 17.1: Generell straff etter regel 14.7a.

17.2
Muligheter etter spill av ball fra straffeområde
a
Når ball spilt fra straffeområde kommer til ro i samme eller annet straffeområde

Hvis en ball spilt fra et straffeområde kommer til ro i det samme straffeområdet eller et annet straffeområde, kan spilleren spille ballen som den ligger (se regel 17.1b).

Eller, med ett straffeslag, kan spilleren ta fritak etter alle disse muligheter:

(1) Normal fritaksmulighet. Spilleren kan ta slag-og-lengde fritak etter regel 17.1d(1), bakover-på-linjen fritak etter regel 17.1d(2) eller, for et rødt straffeområde, sideveis fritak etter regel 17.1d(3).

Etter regel 17.1d(2) eller (3) er det anslåtte punktet brukt til å bestemme fritaksområdet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet hvor ballen nå ligger.

Hvis spilleren tar slag-og-lengde fritak ved å droppe en ball i straffeområdet (se regel 14.6) og så bestemmer å ikke spille den droppede ballen fra der den kommer i ro:

 • Spilleren kan ta ytterligere fritak utenfor straffeområdet etter regel 17.1d(2) eller (3) (for et rødt straffeområde) eller etter regel 17.2a(2).
 • Hvis spilleren gjør det, får han eller hun ett ekstra straffeslag, totalt to straffeslag: Ett slag for å ta slag-og-lengde fritak, og ett slag for å ta fritak utenfor straffeområdet.

(2) Ekstra fritaksmulighet: Spille fra der siste slag ble slått utenfor et straffeområde. I stedet for å bruke en av de vanlige fritaksmulighetene etter (1), kan spilleren velge å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der han eller hun spilte det siste slaget utenfor et straffeområde (se regel 14.6).

b
Når ball spilt fra straffeområde er mistet, utenfor banen eller uspillbar utenfor straffeområde

Etter å ha spilt en ball fra et straffeområde, kan en spiller noen ganger være pålagt eller velge å ta slag-og-lengde fritak fordi den opprinnelige ballen enten er:

 • Utenfor banen eller mistet utenfor straffeområdet (se regel 18.2), eller
 • Uspillbar utenfor straffeområdet (se regel 19.2a).

Hvis spilleren tar slag-og-lengde fritak ved å droppe en ball i straffeområdet (se regel 14.6) og så bestemmer å ikke spille den droppede ballen fra der den kommer i ro:

 • Spilleren kan ta ytterlige fritak utenfor straffeområdet etter regel 17.1d(2) eller (3) (for et rødt straffeområde) eller etter regel 17.2a(2)
 • Hvis spilleren gjør det, får han eller hun ett ekstra straffeslag, totalt to straffeslag: Ett slag for å ta slag-og-lengde fritak, og ett slag for å ta fritak utenfor straffeområdet.

Spilleren kan direkte ta et slikt fritak utenfor straffeområdet, uten først å droppe en ball i straffeområdet, men får fortsatt totalt to straffeslag.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 17.2: Generell straff etter regel 14.7a.

17.3
Ikke fritak etter andre regler for ball i straffeområde

Når en spillers ball er i et straffeområde, er det ikke fritak for:

Spillerens eneste fritaksmulighet er å ta fritak med straff etter regel 17.

Men når en farlig situasjon med dyr påvirker spill av en ball i et straffeområde, kan spilleren ta enten fritak uten straff i straffeområdet eller fritak med straff utenfor straffeområdet (se regel 16.2b(2)).