The R&A - Working for Golf
Banen
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
2.1
2.2
a
b
c
2.3
2.4
Ingen tolkninger for denne regelen
Ingen tolkninger for denne regelen
Utforsk mer

Regel 1
Regel 3

Formål: Regel 2 introduserer det grunnleggende hver spiller bør vite om banen:

 • Det er fem definerte områder på banen, og
 • Det er flere typer av definerte gjenstander og forhold som kan påvirke spillet.

Det er viktig å kjenne til området på banen hvor ballen ligger og status på alle påvirkende gjenstander og forhold, fordi disse ofte påvirker spillerens muligheter til å spille ballen eller ta fritak.

2.1
Banens grenser og utenfor banen

Golf spilles på en bane hvor grensene er bestemt av Komiteen. Områder som ikke er på banen, er utenfor banen.

2.2
Definerte områder på banen

Det er fem områder på banen.

a
Generelt område

Det generelle området dekker hele banen unntatt de fire spesifikke områdene på banen som er omtalt i regel 2.2b.

Det kalles det «generelle» området fordi:

 • Det dekker det meste av banen, og er hvor en spillers ball oftest blir spilt inntil ballen når puttinggreenen.
 • Det inkluderer alle typer grunn og gjenstander som vokser eller er festet i dette området, slik som fairway, rough og trær.
b
De fire spesifikke områdene

Visse regler gjelder spesielt for de fire områdene på banen som ikke er det generelle området:

 • Utslagsområdet, som spilleren må benytte ved start av hullet han eller hun spiller (regel 6.2).
 • Alle straffeområder (regel 17).
 • Alle bunkere (regel 12), og
 • Puttinggreenen på hullet som spilleren spiller (regel 13).
c
Bestemme området på banen hvor ball ligger

Området på banen hvor en spillers ball ligger, påvirker reglene som gjelder for å spille ballen eller ta fritak.

En ball blir alltid behandlet som å ligge i bare ett område på banen:

 • Hvis en del av ballen er både i det generelle området og en av de fire spesifikke områdene på banen, er den ansett å ligge i det spesifikke området på banen.
 • Hvis en del av ballen er i to spesifikke områder på banen, er den ansett som å ligge i det spesifikke området som kommer først i denne rekkefølgen: straffeområde, bunker, puttinggreen.
2.3
Gjenstander eller forhold som kan påvirke spillet

Visse regler kan gi fritak (fritak uten straff) for påvirkning fra visse definerte gjenstander eller forhold, slik som:

 • Løse naturgjenstander (regel 15.1).
 • Flyttbare hindringer (regel 15.2), og
 • Unormale baneforhold, som er hull laget av dyr, grunn under reparasjon, uflyttbare hindringer og midlertidig vann (regel 16.1).

Men det er ikke fritak uten straff fra grensegjenstander eller integrerte gjenstander som påvirker spillet.

2.4
Spilleforbudområder

Et spilleforbudområde er en definert del av et unormalt baneforhold (se regel 16.1f) eller et straffeområde (se regel 17.1e) hvor spill ikke er tillatt.

En spiller må ta fritak når:

 • Hans eller hennes ball er i et spilleforbudområde, eller
 • Et spilleforbudområde påvirker hans eller hennes område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving ved å spille en ball utenfor spilleforbudområdet (se reglene 16.1f og 17.1e).

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5H(1) (en etikettebestemmelse kan pålegge spillere å holde seg fullstendig utenfor et spilleforbudområde).

Spilleforbudområde

Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

Komiteen kan bruke spilleforbudområder av hvilken som helst årsak, slik som:

 • Beskytte dyreliv, bosteder for dyr og sensitive miljøområder.
 • Forhindre skader på unge trær, blomsterbed, vekstområder for nytt gress, områder med nylagt gress eller andre beplantede områder.
 • Protecting players from danger, and
 • Preserving sites of historical or cultural interest.

Komiteen bør definere grensen til et spilleforbudområde med en linje eller staker, og linjen eller stakene (eller toppene på disse stakene) bør vise at spilleforbudområdet er annerledes enn et vanlig unormalt baneforhold eller straffeområde som ikke inneholder et spilleforbudområde.

 

Interpretation No Play Zone/1 - Status of Growing Things Overhanging a No Play Zone

The status of growing things that overhang a no play zone depends on the type of no play zone. This will matter since the growing things may be part of the no play zone, in which case the player is required to take relief.

For example, if a no play zone has been defined as a penalty area (where the edges extend above and below the ground), any part of a growing object that extends beyond the edges of the no play zone is not part of the no play zone. However, if a no play zone has been defined as ground under repair (which includes all ground inside the defined area and anything growing that extends above the ground and outside the edges), anything overhanging the edge is part of the no play zone.

Unormale baneforhold

Ethvert av disse fire definerte forholdene:

 • Hull laget av dyr,
 • Grunn under reparasjon,
 • Uflyttbar hindring, eller
 • Midlertidig vann.
Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis spillerens ball kommer til ro der.

Et straffeområde er:

 • Alle vann på banen (uansett merket eller ikke av Komiteen) inkludert hav, sjø, dam, elv, dike, åpen dreneringsgrøft eller annet åpent vannløp (selv om det ikke inneholder vann), og
 • Alle andre deler av banen definert av Komiteen som et straffeområde.

Et straffeområde er ett av de fem definerte områder på banen.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

 • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir spilleren to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2).
 • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir spilleren en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen:

 • Dette betyr at all grunn og alt annet (slik som alle naturlige eller kunstige gjenstander) innenfor grensen er del av straffeområdet, enten på, over eller under grunnens overflate.
 • Hvis en gjenstand er både innenfor og utenfor grensen (slik som en bro over et straffeområde, eller et tre rotfast innenfor grensen med greiner som brer seg utenfor grensen eller omvendt), er kun den delen av gjenstanden som er innenfor grensen del av straffeområdet.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker, linjer eller fysiske kjennetegn:

 • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
 • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
 • Fysiske kjennetegn: Når definert med fysiske kjennetegn (slik som en strand eller ørkenområde eller en støttemur), bør Komiteen opplyse hvordan grensen til straffeområdet er definert.

Når grensen til et straffeområde er definert med linjer eller fysiske kjennetegn, kan staker bli brukt for å vise hvor straffeområdet er, men de har ingen annen betydning.

Når grensen til et vann ikke er definert av Komiteen, er grensen til det straffeområdet definert av dens naturlige grenser (som er hvor grunnen skråner ned og former fordypningen som kan inneholde vann).

Hvis et åpent vannløp vanligvis ikke inneholder vann (slik som en dreneringsgrøft eller avløp som er tørt bortsett fra når det regner mye), kan Komiteen definere dette området som del av det generelle området (som betyr at det ikke er et straffeområde).

Spilleforbudområde

Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

Komiteen kan bruke spilleforbudområder av hvilken som helst årsak, slik som:

 • Beskytte dyreliv, bosteder for dyr og sensitive miljøområder.
 • Forhindre skader på unge trær, blomsterbed, vekstområder for nytt gress, områder med nylagt gress eller andre beplantede områder.
 • Protecting players from danger, and
 • Preserving sites of historical or cultural interest.

Komiteen bør definere grensen til et spilleforbudområde med en linje eller staker, og linjen eller stakene (eller toppene på disse stakene) bør vise at spilleforbudområdet er annerledes enn et vanlig unormalt baneforhold eller straffeområde som ikke inneholder et spilleforbudområde.

 

Interpretation No Play Zone/1 - Status of Growing Things Overhanging a No Play Zone

The status of growing things that overhang a no play zone depends on the type of no play zone. This will matter since the growing things may be part of the no play zone, in which case the player is required to take relief.

For example, if a no play zone has been defined as a penalty area (where the edges extend above and below the ground), any part of a growing object that extends beyond the edges of the no play zone is not part of the no play zone. However, if a no play zone has been defined as ground under repair (which includes all ground inside the defined area and anything growing that extends above the ground and outside the edges), anything overhanging the edge is part of the no play zone.

Spilleforbudområde

Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

Komiteen kan bruke spilleforbudområder av hvilken som helst årsak, slik som:

 • Beskytte dyreliv, bosteder for dyr og sensitive miljøområder.
 • Forhindre skader på unge trær, blomsterbed, vekstområder for nytt gress, områder med nylagt gress eller andre beplantede områder.
 • Protecting players from danger, and
 • Preserving sites of historical or cultural interest.

Komiteen bør definere grensen til et spilleforbudområde med en linje eller staker, og linjen eller stakene (eller toppene på disse stakene) bør vise at spilleforbudområdet er annerledes enn et vanlig unormalt baneforhold eller straffeområde som ikke inneholder et spilleforbudområde.

 

Interpretation No Play Zone/1 - Status of Growing Things Overhanging a No Play Zone

The status of growing things that overhang a no play zone depends on the type of no play zone. This will matter since the growing things may be part of the no play zone, in which case the player is required to take relief.

For example, if a no play zone has been defined as a penalty area (where the edges extend above and below the ground), any part of a growing object that extends beyond the edges of the no play zone is not part of the no play zone. However, if a no play zone has been defined as ground under repair (which includes all ground inside the defined area and anything growing that extends above the ground and outside the edges), anything overhanging the edge is part of the no play zone.

Slagstilling

Posisjonen til en spillers føtter og kropp ved forberedelse til og under et slag.

Spilleforbudområde

Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

Komiteen kan bruke spilleforbudområder av hvilken som helst årsak, slik som:

 • Beskytte dyreliv, bosteder for dyr og sensitive miljøområder.
 • Forhindre skader på unge trær, blomsterbed, vekstområder for nytt gress, områder med nylagt gress eller andre beplantede områder.
 • Protecting players from danger, and
 • Preserving sites of historical or cultural interest.

Komiteen bør definere grensen til et spilleforbudområde med en linje eller staker, og linjen eller stakene (eller toppene på disse stakene) bør vise at spilleforbudområdet er annerledes enn et vanlig unormalt baneforhold eller straffeområde som ikke inneholder et spilleforbudområde.

 

Interpretation No Play Zone/1 - Status of Growing Things Overhanging a No Play Zone

The status of growing things that overhang a no play zone depends on the type of no play zone. This will matter since the growing things may be part of the no play zone, in which case the player is required to take relief.

For example, if a no play zone has been defined as a penalty area (where the edges extend above and below the ground), any part of a growing object that extends beyond the edges of the no play zone is not part of the no play zone. However, if a no play zone has been defined as ground under repair (which includes all ground inside the defined area and anything growing that extends above the ground and outside the edges), anything overhanging the edge is part of the no play zone.

Spilleforbudområde

Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

Komiteen kan bruke spilleforbudområder av hvilken som helst årsak, slik som:

 • Beskytte dyreliv, bosteder for dyr og sensitive miljøområder.
 • Forhindre skader på unge trær, blomsterbed, vekstområder for nytt gress, områder med nylagt gress eller andre beplantede områder.
 • Protecting players from danger, and
 • Preserving sites of historical or cultural interest.

Komiteen bør definere grensen til et spilleforbudområde med en linje eller staker, og linjen eller stakene (eller toppene på disse stakene) bør vise at spilleforbudområdet er annerledes enn et vanlig unormalt baneforhold eller straffeområde som ikke inneholder et spilleforbudområde.

 

Interpretation No Play Zone/1 - Status of Growing Things Overhanging a No Play Zone

The status of growing things that overhang a no play zone depends on the type of no play zone. This will matter since the growing things may be part of the no play zone, in which case the player is required to take relief.

For example, if a no play zone has been defined as a penalty area (where the edges extend above and below the ground), any part of a growing object that extends beyond the edges of the no play zone is not part of the no play zone. However, if a no play zone has been defined as ground under repair (which includes all ground inside the defined area and anything growing that extends above the ground and outside the edges), anything overhanging the edge is part of the no play zone.