The R&A - Working for Golf
Konkurransen
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
3.1
a
b
c
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 2
Regel 4

Formål: Regel 3 dekker de tre sentrale elementene i alle golfkonkurranser:

 • Spille enten matchspill eller slagspill.
 • Spille enten som en individuell eller med en partner som en del av en side, og
 • Score enten med brutto score (ingen handicapslag medregnet) eller netto score (handicapslag medregnet).
3.1
Sentrale elementer i alle konkurranser
a
Spilleform: Matchspill eller slagspill

(1) Matchspill eller vanlig slagspill. Disse er meget forskjellige spilleformer:

 • I matchspill (se regel 3.2), konkurrerer en spiller og en motspiller mot hverandre basert på hull vunnet, tapt eller uavgjort (delt).
 • I den vanlige formen av slagspill (se regel 3.3), konkurrerer alle spillerne mot hverandre basert på totalscoren – betyr summen av hver enkelt spillers totale antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) på hvert hull i alle runder.

De fleste reglene anvendes for begge spilleformer, men enkelte regler gjelder bare i den ene eller den andre.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (vurderinger for Komiteen hvis den avvikler en konkurranse som kombinerer de to spilleformene i en enkelt runde).

(2) Andre former for slagspill. Regel 21 dekker andre former for slagspill (Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey) som benytter en annen scoremetode. Reglene 1-20 gjelder i disse spilleformer, som modifisert av regel 21.

b
Hvordan spillere konkurrerer: Spille som en individuell eller som partnere

Golf er enten spilt av individuelle spillere som konkurrerer på egenhånd eller av partnere som konkurrerer sammen som en side.

Selv om reglene 1-20 fokuserer på individuelt spill, gjelder de også:

 • I konkurranser som omfatter partnere (Foursome og Four-ball), som modifisert av reglene 22 og 23, og
 • I lagkonkurranser, som modifisert av regel 24.
c
Hvordan spillere scorer: Brutto score eller netto score

(1) Scratch konkurranser. I en scratch konkurranse:

 • Spillerens «brutto score» for et hull eller runden er hans eller hennes totale antall slag (inkludert slag slått og straffeslag).
 • Spillerens handicap gjelder ikke.

(2) Handicapkonkurranser. I en handicapkonkurranse:

 • Spillerens “netto score” for et hull eller runden er brutto score justert med spillerens handicapslag.
 • Dette er gjort slik fordi spillere med ulik spillestyrke kan konkurrere på en rettferdig måte.
3.2
Matchspill

Formål: Matchspill har spesifikke regler (spesielt om å gi bort slag og å gi informasjon om antall slåtte slag) fordi spilleren og motspiller:

 • Konkurrerer utelukkende mot hverandre på hvert hull.
 • Kan se hverandres spill, og
 • Kan beskytte sine egne interesser.
a
Resultat av hull og match

(1) Vinne et hull. En spiller vinner et hull når:

 • Spilleren avslutter hullet med færre slag (inkludert slag slått og straffeslag) enn motspilleren.
 • Motspilleren gir bort hullet, eller
 • Motspilleren får den generelle straffen (tap av hull).

Hvis motspillerens ball i bevegelse må hulles ut for uavgjort på hullet og ballen bevisst har fått forandret retning eller blitt stoppet av hvilken som helst person når det ikke er en rimelig sjanse for at den kan bli hullet ut (slik som når ballen har rullet forbi hullet og ikke vil rulle tilbake dit), er resultatet på hullet avgjort og spilleren vinner hullet (se regel 11.2a, unntak).

(2) Uavgjort på et hull. Et hull er uavgjort (også kjent som «delt») når:

 • Spilleren og motspilleren avslutter hullet med det samme antall slag (inkludert slag slått og straffeslag), eller
 • Spilleren og motspilleren blir enige om å anse hullet som uavgjort (men dette er bare tillatt etter at minst én av spillerne har slått et slag for å starte på hullet).

(3) Vinne en match. En spiller vinner en match når:

 • Spilleren leder over motspilleren med flere hull enn det gjenstår å spille.
 • Motspilleren gir bort matchen, eller
 • Motspilleren er diskvalifisert.

(4) Fortsette en uavgjort match. Hvis en match er uavgjort etter det siste hullet:

 • Matchen fortsetter hull for hull inntil det er en vinner. Se regel 5.1 (en forlenget match er en fortsettelse av den samme runden, ikke en ny runde).
 • Hullene spilles i samme rekkefølge som under runden, med mindre Komiteen bestemmer en annen rekkefølge.

Men konkurransebestemmelsene kan fastslå at matchen avsluttes som uavgjort fremfor å bli forlenget.

(5) Når resultat er endelig. Resultatet av en match blir endelig på den måten dette er fastsatt av Komiteen (hvilket bør fremgå av konkurransebestemmelsene), slik som:

 • Når resultatet er oppslått på den offisielle resultattavlen eller annet utpekt sted, eller
 • Når resultatet er gitt til en person utpekt av Komiteen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(7) (anbefalinger for hvordan resultatet av en match blir endelig).

b
Gi bort

(1) Spiller kan gi bort slag, hull eller match. En spiller kan gi bort motspillerens neste slag, et hull eller matchen:

 • Gi bort neste slag. Dette er tillatt når som helst før motspillerens neste slag er slått.
  • Motspilleren har da avsluttet hullet med en score som inkluderer det gitte slaget, og ballen kan bli fjernet av hvem som helst.
  • Å gi bort mens motspillerens ball fortsatt er i bevegelse etter det forrige slaget, gjelder for motspillerens neste slag, bortsett fra når ballen er hullet ut (i hvilket tilfelle det som er gitt bort ikke spiller noen rolle).
  • Spilleren kan gi bort motspillerens neste slag ved å forandre retning på eller stoppe motspillerens ball i bevegelse, bare hvis dette er gjort spesielt for å gi bort det neste slaget og bare når det er ingen rimelig sjanse for at ballen kan bli hullet ut.
 • Gi bort et hull. Dette er tillatt når som helst før hullet er avsluttet (se regel 6.5), inkludert før spillerne har startet på hullet.
 • Gi bort matchen. Dette er tillatt når som helst før resultatet av matchen er avgjort (se reglene 3.2a(3) og (4)), inkludert før spillerne har startet på matchen.

(2) Hvordan å gi bort. Å gi bort gjøres bare når dette er klart kommunisert:

 • Dette kan bli gjort enten muntlig eller ved en handling som klart viser spillerens hensikt om å gi bort slaget, hullet eller matchen (slik som å gjøre en gest).
 • Hvis motspilleren løfter hans eller hennes ball i strid med en regel grunnet en rimelig misforståelse av at spillerens uttalelse eller handling var å gi det neste slaget eller hullet eller matchen, er det ingen straff og ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).

Det som er gitt bort er endelig og kan ikke avslås eller trekkes tilbake.

c
Bruk av handicap i handicap match

(1) Fastslå handicap. Spilleren og motspilleren bør fortelle hverandre sine handicap før matchen.

Hvis en spiller oppgir et feil handicap enten før eller under matchen og ikke korrigerer feilen før motspilleren slår hans eller hennes neste slag:

 • Oppgitt handicap for høyt. Spilleren er diskvalifisert hvis dette påvirker antallet slag spilleren gir eller får. Hvis ikke, er det ingen straff.
 • Oppgitt handicap for lavt. Det er ingen straff og spilleren må spille med det oppgitte lavere handicapet.

(2) Hull hvor handicapslag gjelder.

 • Handicapslag er gitt per hull, og den laveste nettoscoren vinner hullet.
 • Hvis en delt match forlenges, gis handicapslag på samme måte som under runden (bortsett fra om Komiteen fastsetter en annen måte å gjøre det på).

Hver spiller er ansvarlig for å kjenne til hvilke hull han eller hun gir eller får handicapslag, basert på hullenes indeksering som er bestemt av Komiteen (som normalt finnes på scorekortet).

Hvis spillerne ved en feil benytter handicapslag på et hull, gjelder det avtalte resultatet for hullet med mindre spillerne korrigerer feilen i tide (se regel 3.2d(3)).

d
Ansvar for spiller og motspiller

(1) Fortelle til motspiller om antall slåtte slag. Når som helst under spill av et hull eller etter at hullet er avsluttet, kan motspilleren spørre spilleren om antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) spilleren har brukt på hullet.
Dette er for å gi motspilleren mulighet til å avgjøre hvordan det neste slaget og resten av hullet skal spilles, eller for å bekrefte resultatet på hullet som nettopp er avsluttet.

Når det blir spurt om antall slag, eller ved å gi denne informasjonen uten å ha blitt spurt:

 • Spilleren må opplyse om det riktige antall slåtte slag.
 • En spiller som ikke svarer på motspillerens forespørsel, anses å ha gitt feil antall slåtte slag.

Spilleren får den generelle straffen (tap av hull) hvis han eller hun gir motspilleren feil antall slåtte slag, med mindre spilleren korrigerer feilen i tide:

 • Feil antall slag oppgitt ved spill av hullet. Spilleren må oppgi det riktige antall slåtte slag før motspilleren slår neste slag eller utfører en lignende handling (slik som å gi bort spillerens neste slag eller hullet).
 • Feil antall slag oppgitt etter at hullet er avsluttet. Spilleren må opplyse om det riktige antall slåtte slag:
  • Før en av spillerne slår et slag for å starte på en nytt hull eller gjør en lignende handling (slik som å gi bort neste hull eller matchen), eller
  • Ved det siste hullet i matchen, før matchens resultat er endelig (se regel 3.2a(5)).

Unntak – Ingen straff hvis ingen effekt på hullets resultat: Hvis spilleren opplyser om feil antall slåtte slag etter at hullet er avsluttet, men dette ikke påvirker motspillerens forståelse av hvorvidt hullet var vunnet, tapt eller uavgjort, er det ingen straff.

(2) Opplyse motspiller om straff. Når en spiller får en straff:

 • Spilleren må fortelle motspilleren om straffen så snart som rimelig mulig, tatt med i betraktning hvor nærme spilleren er i forhold til motspilleren og andre praktiske forhold.
 • Dette kravet gjelder selv om spilleren ikke kjenner til straffen (fordi det er forventet at spillere kjenner til at de har brutt en regel).

Hvis spilleren unnlater å gjøre dette og ikke korrigerer feilen før motspilleren slår et annet slag eller utfører lignende handling (slik som å gi bort spillerens neste slag eller hullet), får spilleren den generelle straffen (tap av hull).

Unntak – Ingen straff når motspiller visste om spillerens straff: Hvis motspilleren visste om at spilleren hadde en straff, slik som å se at spilleren åpenbart tar fritak med straff, får spilleren ingen straff for ikke å fortelle motspilleren om dette.

(3) Kjenne til matchscore. Spillerne forventes å kjenne til matchscoren det betyr, hvorvidt en av dem leder med et visst antall hull (“hull opp” i matchen) eller matchen står likt (også kjent som “all square”).

Hvis spillerne feilaktig blir enige om en feil matchscore:

 • De kan korrigere matchscoren før en av spillerne slår et slag for å starte på et annet hull eller, for det siste hullet, før resultatet av matchen er endelig (se regel 3.2a(5)).
 • Hvis ikke korrigert i løpet av denne tiden, blir feil matchscore den faktiske matchscoren.

Unntak – Når spilleren ber om en regelavgjørelse i tide: Hvis spilleren etterspør en regelavgjørelse i tide (se regel 20.1b), og det er klart at motspilleren enten (1) oppga feil antall slåtte slag eller (2) unnlot å fortelle spilleren om en straff, må feil matchscore bli korrigert.

(4) Beskytte egne rettigheter og interesser. Spillerne i en match bør beskytte sine egne rettigheter og interesser etter reglene:

 • Hvis spilleren vet eller tror at motspilleren har brutt en regel som har en straff, kan spilleren reagere på bruddet eller velge å overse det.
 • Men hvis spilleren og motspilleren bevisst blir enige om å overse et brudd eller en straff som de vet gjelder, er begge spillerne diskvalifisert etter regel 1.3b.
 • Hvis spilleren og motspilleren er uenige om en av dem har brutt en regel, kan hver av dem beskytte hans eller hennes rettigheter ved å spørre om en regelavgjørelse etter regel 20.1b.
3.3
Slagspill

Formål: Slagspill har spesifikke regler (spesielt for scorekort og å hulle ut) fordi:

 • Hver spiller konkurrerer mot alle de andre spillerne i konkurransen, og
 • Alle spillerne må behandles likt etter reglene.

Etter runden, må spilleren og markøren (som fører spillerens score) bekrefte at spillerens score for hvert hull er korrekt og spilleren må innlevere scorekortet til Komiteen.

a
Vinner i slagspill

Spilleren som fullfører alle runder med færrest antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) er vinneren.

I en handicapkonkurranse betyr dette færrest antall nettoslag.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(6) (konkurransebestemmelsene bør si hvordan delte plasseringer skal avgjøres)

b
Score i slagspill

Spillerens score er notert på hans eller hennes scorekort av markøren, som enten er utpekt av Komiteen eller valgt av spilleren etter en måte som er godkjent av Komiteen.

Spilleren må bruke den samme markøren for hele runden, med mindre Komiteen godkjenner et skifte enten før eller etter at dette skjer.

(1) Markørens ansvar: Notere og bekrefte hullscore på scorekort. Etter hvert hull i løpet av runden, bør markøren bekrefte med spilleren antallet slag på det hullet (inkludert slag slått og straffeslag) og notere bruttoscoren på scorekortet.

Når runden er avsluttet:

 • Markøren må bekrefte hullscorene på scorekortet.
 • Hvis spilleren har hatt flere enn én markør, må hver markør bekrefte scoren for de hull hvor han eller hun var markøren.

(2) Spillerens ansvar: Bekrefte hullscoren og innlevere scorekort. Gjennom runden bør spilleren holde oversikt over hans eller hennes score for hvert hull.

Når runden er avsluttet, spilleren:

 • Bør nøye sjekke hullscoren notert av markøren og ta opp alle problemer med Komiteen.
 • Må sørge for at markøren bekrefter hullscoren på scorekortet.
 • Må ikke forandre en hullscore notert av markøren unntatt etter enighet med markøren eller med Komiteens godkjenning, og
 • Må bekrefte hullscoren på scorekortet og innlevere det omgående til Komiteen, hvoretter spilleren ikke kan forandre scorekortet.

Hvis spilleren bryter noen av disse kravene i regel 3.3b, er spilleren diskvalifisert.

Unntak – Ingen straff ved brudd grunnet markørens unnlatelse å utføre ansvar: Det er ingen straff hvis Komiteen finner at spillerens brudd på regel 3.3b(2) skyldes markørens unnlatelse av å utføre hans eller hennes ansvar (slik som at markøren forlater stedet med spillerens scorekort eller uten å bekrefte scorekortet), så lenge dette var utenfor spillerens kontroll.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(5) (anbefalinger for hvordan å definere når et scorekort har blitt levert).

(3) Feil score på et hull. Hvis spilleren innleverer et scorekort med en feil score på noe hull:

 • Innlevert score høyere enn den faktiske scoren. Den høyere innleverte scoren for hullet gjelder.
 • Innlevert score lavere enn den faktiske scoren eller ingen score innlevert. Spilleren er diskvalifisert.

Unntak – Unnlate å inkludere ukjent straff: Hvis én eller flere av spillerens hullscorer er lavere enn faktisk brukt fordi han eller hun utelot ett eller flere straffeslag som spilleren ikke kjente til før innlevering av scorekortet:

 • Spilleren er ikke diskvalifisert.
 • I stedet, hvis feilen blir funnet før avslutningen av konkurransen, vil Komiteen justere spillerens score for det hullet eller hull ved å legge til straffeslag(ene) som skulle ha vært inkludert i scoren for det hullet eller hull etter reglene.

Dette unntaket gjelder ikke:

 • Når den utelatte straffen er diskvalifikasjon, eller
 • Når spilleren ble fortalt at en straff kan gjelde eller var usikker på om en straff kunne gjelde og dette ikke var tatt opp med Komiteen før innlevering av scorekortet.

(4) Score i handicapkonkurranse. Spiller er ansvarlig for å forsikre seg om at hans eller hennes handicap er vist på scorekortet. Hvis spilleren innleverer et scorekort uten det riktige handicapet:

 • Handicap på scorekort er for høyt eller ikke noe handicap er vist. Hvis dette påvirker antallet slag spilleren får, er spilleren diskvalifisert fra handicapkonkurransen. Hvis ikke, er det ingen straff.
 • Handicap på scorekort er for lavt. Det er ingen straff og spillerens nettoscore gjelder med det viste lavere handicapet.

(5) Spiller ikke ansvarlig for å summere scoren eller inkludere handicap. Komiteen er ansvarlig for å summere spillerens hullscore og, i en handicapkonkurranse, inkludere spillerens handicapslag.

Hvis spilleren innleverer et scorekort hvor han eller hun har gjort en summeringsfeil eller bruk av handicapslag, er det ingen straff for å gjøre dette.

c
Unnlate å hulle ut

En spiller må hulle ut på hvert hull under en runde. Hvis spilleren unnlater å hulle ut noe hull:

 • Spilleren må korrigere feilen før det slås et slag for å starte på et nytt hull, eller for avslutningshullet på runden, før innlevering av scorekortet.
 • Hvis feilen ikke er korrigert innen den tid, er spilleren diskvalifisert.

Se reglene 21.1, 21.2 og 21.3 (Regler for andre former for slagspill (Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey) hvor score er forskjellig og en spiller er ikke diskvalifisert hvis han eller hun ikke huller ut).

Matchspill

En spilleform hvor en spiller eller side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder:

 • En spiller eller side vinner et hull i matchen ved å avslutte hullet med færrest slag (inkludert slag slått og straffeslag), og
 • Matchen er vunnet når en spiller eller side leder over motspilleren eller motspiller siden med flere hull enn det gjenstår å spille.

Matchspill kan bli spilt som en singlematch (hvor én spiller spiller direkte mot én motspiller), en Three-Ball match eller en Foursome eller Four-Ball match mellom sider av to partnere.

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Stableford

En form for slagspill hvor:

 • En spillers eller sides score for et hull er basert på poeng tildelt ved å sammenligne spillerens eller sidens antall slag på hullet (inkludert slag slått og alle straffeslag) mot en fastsatt score for hullet bestemt av Komiteen, og
 • Konkurransen er vunnet av spilleren eller siden som avslutter alle runder med flest poeng.
Maksimum Score

En form for slagspill hvor en spillers eller en sides score for et hull er begrenset til et maksimalt antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) bestemt av Komiteen, slik som to ganger par, et fast antall eller netto dobbelbogey.

Par/Bogey

En form for slagspill som benytter måten å telle score på som i matchspill hvor:

 • En spiller eller side vinner eller taper et hull ved å avslutte hullet med færre slag eller flere slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) enn en på forhånd fastsatt score for det hullet bestemt av Komiteen, og
 • Konkurransen er vunnet av spilleren eller siden med det høyeste antall hull vunnet mot hull tapt (det vil si legge sammen antall hull vunnet og trekke fra antall hull tapt).
Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Hullet ut

Når en ball er i ro i hullet etter et slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen.

Når en regel refererer til «hullet ut» eller «hulle ut» betyr det når spillerens ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (ball er ansett hullet ut hvis noen del av ballen er under overflaten til puttinggreenen).

 

Interpretation Holed/1 - All of the Ball Must Be Below the Surface to Be Holed When Embedded in Side of Hole

When a ball is embedded in the side of the hole, and all of the ball is not below the surface of the putting green, the ball is not holed. This is the case even if the ball touches the flagstick.

Interpretation Holed/2 - Ball Is Considered Holed Even Though It Is Not "At Rest"

The words "at rest" in the definition of holed are used to make it clear that if a ball falls into the hole and bounces out, it is not holed.

However, if a player removes a ball from the hole that is still moving (such as circling or bouncing in the bottom of the hole), it is considered holed despite the ball not having come to rest in the hole.

Hullet ut

Når en ball er i ro i hullet etter et slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen.

Når en regel refererer til «hullet ut» eller «hulle ut» betyr det når spillerens ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (ball er ansett hullet ut hvis noen del av ballen er under overflaten til puttinggreenen).

 

Interpretation Holed/1 - All of the Ball Must Be Below the Surface to Be Holed When Embedded in Side of Hole

When a ball is embedded in the side of the hole, and all of the ball is not below the surface of the putting green, the ball is not holed. This is the case even if the ball touches the flagstick.

Interpretation Holed/2 - Ball Is Considered Holed Even Though It Is Not "At Rest"

The words "at rest" in the definition of holed are used to make it clear that if a ball falls into the hole and bounces out, it is not holed.

However, if a player removes a ball from the hole that is still moving (such as circling or bouncing in the bottom of the hole), it is considered holed despite the ball not having come to rest in the hole.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenen på hullet som spilles:

 • Hullet må være 108 millimeter (4 ¼ tommer) i diameter og minst 101,6 millimeter (4 tommer) dypt.
 • Hvis det brukes en fôring, må dens ytre diameter ikke overskride 108 millimeter (4 ¼ tommer). Fôringen må være senket minst 25,4 millimeter (1 tomme) under overflaten til puttinggreenen, bortsett fra når jordsmonnet tilsier at den bør være nærmere overflaten.

Ordet “hull” (når ikke brukt som en definisjon i kursiv) er brukt gjennomgående i reglene for å beskrive en del av banen knyttet til et bestemt utslagsområde, puttinggreen og hull. Spill av et hull begynner fra utslagsområdet og slutter når ballen er hullet utputtinggreenen (eller når reglene på annen måte sier at hullet er avsluttet).

 

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.