The R&A - Working for Golf
Spille runden
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
a
b
5.5
a
b
c
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d
Utforsk mer

Regel 4
Regel 6

Formål: Regel 5 dekker hvordan en runde spilles – slik som hvor og når en spiller kan trene på banen før eller under en runde, når en runde starter og slutter, og hva som skjer når spillet må stoppes eller gjenopptas. Spillerne forventes å:

 • Starte hver runde til riktig tid, og
 • Fortsette spillet uavbrutt og i et raskt tempo på hvert hull inntil runden er avsluttet.

Når det er en spillers tur til å spille, anbefales at han eller hun ikke bruker mer enn 40 sekunder på slaget, og vanligvis raskere enn det.

5.1
Hva er en runde

En «runde» er 18 eller færre hull spilt i rekkefølgen fastsatt av Komiteen.

Når en runde slutter uavgjort og spillet vil fortsette inntil det er en vinner:

 • Uavgjort match forlenges med ett hull av gangen. Dette er fortsettelsen av den samme runden og ikke en ny runde.
 • Omspill i slagspill. Dette er en ny runde.

En spiller spiller hans eller hennes runde fra når den starter til den slutter (se regel 5.3), unntatt når spillet er stoppet etter regel 5.7a.

Når en regel henviser til handlinger utført «under en runde», gjelder ikke det når spillet er stoppet etter regel 5.7a, bortsett fra hvis regelen sier noe annet.

5.2
Trening på banen før eller mellom runder

Ved bruk av denne regelen:

 • «Trening på banen» betyr å spille en ball eller teste overflaten til puttinggreenen på ethvert hull ved å rulle en ball eller stryke overflaten, og
 • Begrensninger for trening på banen før eller mellom runder gjelder bare for spilleren og ikke spillerens caddie.
a
Matchspill

En spiller kan trene på banen før en runde eller mellom runder i en matchspillkonkurranse.

b
Slagspill

På en konkurransedag med slagspill:

 • En spiller må ikke trene på banen før en runde, unntatt at spilleren kan trene putting eller chipping på eller nær hans eller hennes første utslagsområde og trene på ethvert treningsområde.
 • En spiller kan trene på banen etter avslutning av hans eller hennes siste runde på denne dagen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel I-1 (i hver av spilleformene kan Komiteen innføre en lokal regel som forbyr, begrenser eller tillater trening på banen før eller mellom runder).

Straff for brudd på regel 5.2:

 • Straff for første brudd: Generell straff (lagt til på spillerens første hull).
 • Straff for andre brudd: Diskvalifikasjon.
5.3
Starte og avslutte runde
a
Når runde starter

En spillers runde starter når spilleren slår et slag for å starte på hans eller hennes første hull (se regel 6.1a).

Spilleren må starte på (og ikke før) hans eller hennes starttid:

 • Det betyr at en spiller må være klar til å spille på starttiden og startstedet bestemt av Komiteen.
 • En starttid bestemt av Komiteen anses å være det nøyaktige tidspunktet (for eksempel, 09:00 betyr 09:00:00 og ikke alle tidspunkt frem til 09:01).

Hvis starttiden blir utsatt av hvilken som helst årsak (slik som vær, sakte spill av andre grupper eller behov for en dommeravgjørelse), er det ikke brudd på denne regelen hvis spilleren er tilstede og klar til å spille når spillerens gruppe kan starte.

Straff for brudd på regel 5.3a: Diskvalifikasjon, unntatt i disse tre tilfellene:

 • Unntak 1 – Spiller kommer til startsted klar til å spille ikke mer enn fem minutter for sent: Spilleren får den generelle straffen lagt til på hans eller hennes første hull.
 • Unntak 2 – Spiller starter ikke mer enn fem minutter for tidlig: Spilleren får den generelle straffen lagt til på hans eller hennes første hull.
 • Unntak 3 – Komiteen bestemmer at usedvanlige omstendigheter forhindret spiller i å starte til riktig tid: Det er ikke brudd på denne regelen og ingen straff.
b
Når runde slutter

En spillers runde slutter:

 • I matchspill, når resultatet av matchen er avgjort etter regel 3.2a(3) eller (4).
 • I slagspill, når spilleren huller ut på det siste hullet (inkludert å korrigere en feil, slik som etter regel 6.1 eller 14.7b).

Se reglene 21.1e, 21.2e, 21.3e og 23.3b (når en runde starter og slutter i andre former for slagspill og i Four-Ball).

5.4
Spille i grupper
a
Matchspill

Under en runde må spilleren og motspilleren spille hvert hull i samme gruppe.

b
Slagspill

Under en runde må spilleren bli værende i gruppen bestemt av Komiteen, unntatt hvis Komiteen godkjenner en forandring enten før eller etter det skjer.

Straff for brudd på regel 5.4: Diskvalifikasjon.

5.5
Trening under runde eller når spillet er stoppet
a
Ingen treningsslag under spill av hull

Når et hull spilles, må en spiller ikke slå et treningsslag på noen ball på eller utenfor banen.

Dette er ikke treningsslag:

 • En treningssving gjort uten hensikt å slå en ball.
 • Å slå en ball tilbake til et treningsområde eller til en annen spiller bare når det bare gjøres av høflighet.
 • Slag slått av en spiller ved å spille ut et hull hvor resultatet er avgjort.
b
Begrensninger for treningsslag mellom to hull

Mellom to hull må spilleren ikke slå et treningsslag.

Unntak – Hvor spilleren har tillatelse til å trene putting eller chipping: Spilleren kan trene putting og chipping på eller nær:

 • Puttinggreenen på hullet som nettopp er avsluttet og på alle treningsgreener (se regel 13.1e), og
 • Utslagsområdet på det neste hullet.

Men slike treningsslag må ikke gjøres fra en bunker og må ikke unødvendig forsinke spillet (se regel 5.6a).

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel I-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr trening på putting og chipping på eller nær puttinggreenen på hullet som nettopp er avsluttet).

c
Trening når spillet er avbrutt eller på annen måte stoppet

Når spillet er avbrutt eller på annen måte stoppet etter regel 5.7a, må en spiller ikke slå et treningsslag, unntatt:

 • Som tillatt i regel 5.5b.
 • Alle steder utenfor banen, og
 • Alle steder på banen tillatt av Komiteen.

Hvis en match er stoppet etter enighet mellom spillerne og den ikke vil bli gjenopptatt på samme dag, kan spillerne trene på banen uten begrensninger før matchen gjenopptas.

Straff for brudd på regel 5.5: Generell straff.

Hvis bruddet skjer mellom to hull, gjelder straffen på det neste hullet.

5.6
Unødvendig forsinkelse, raskt spilletempo
a
Unødvendig forsinkelse av spill

En spiller må ikke unødvendig forsinke spillet, enten ved spill av et hull eller mellom to hull.

En spiller kan tillates en kort utsettelse av visse årsaker, slik som:

 • Når spilleren ønsker hjelp fra en dommer eller Komiteen.
 • Når spilleren blir skadet eller syk, eller
 • Når det finnes en annen god grunn.

Straff for brudd på regel 5.6a:

 • Straff for første brudd: Ett straffeslag
 • Straff for andre brudd: Generell straff
 • Straff for tredje brudd: Diskvalifikasjon

Hvis spilleren unødvendig forsinker spillet mellom to hull, gjelder straffen for det neste hullet.

b
Raskt spilletempo

En golfrunde er ment å bli spilt i et raskt tempo.

Hver spiller bør innse at hans eller hennes spilletempo sannsynligvis vil påvirke hvor lang tid det vil ta for andre spillere å spille sine runder, inkludert både de i spillerens egen gruppe og de i etterfølgende grupper.

Spillere oppfordres til å la raskere grupper spille forbi.

(1) Anbefalinger for spilletempo: Spilleren bør spille i et raskt tempo gjennom hele runden, inkludert tiden det tar å:

 • Forberede og å slå hvert slag.
 • Forflytte seg fra ett sted til et annet mellom slagene, og
 • Forflytte seg til det neste utslagsområdet etter at et hull er avsluttet.

En spiller bør forberede seg på det neste slaget og være klar til å spille når det er hans eller hennes tur.

Når det er spillerens tur til å spille:

 • Det anbefales at spilleren ikke bruker mer enn 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun kan (eller burde kunne) slå uten påvirkning eller forstyrrelse, og
 • Spilleren bør vanligvis kunne spille raskere enn det og oppfordres til å gjøre det.

(2) Spille utenfor tur for å hjelpe til med spilletempo. Avhengig av spilleform, er det flere ganger mulig for spilleren å spille utenfor tur og hjelpe til med spilletempo:

 • I matchspill kan spillerne bli enige om at en av dem spiller utenfor tur for å spare tid (se regel 6.4a).
 • I slagspill kan spillerne spille «Ready Golf» på en sikker og ansvarlig måte (se regel 6.4b Unntak)

(3) Komiteens retningslinjer for spilletempo. For å oppfordre til og gjennomføre raskt spill, bør Komiteen benytte en lokal regel som setter opp retningslinjer for spilletempo.

Disse retningslinjene kan innføre en maksimal tid for å avslutte en runde, et hull eller flere hull, og et slag. Og de kan innføre straff for ikke å følge disse retningslinjene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5G (anbefalinger for innhold i retningslinjer for spilletempo).

5.7
Stoppe spill, gjenoppta spill
a
Når spillere kan eller må stoppe spillet

Under en runde må en spiller ikke stoppe spillet unntatt i disse tilfellene:

 • Avbrudd av Komiteen: Alle spillere må stoppe spillet hvis Komiteen avbryter spillet (se regel 5.7b).
 • Stoppe spillet etter enighet i matchspill. Spillere i matchspill kan bli enige om å stoppe spillet av enhver årsak, unntatt hvis det forsinker konkurransen. Hvis de blir enige om å stoppe spillet og deretter én spiller vil gjenoppta spillet, gjelder ikke avtalen lenger og den andre spilleren må gjenoppta spillet.
 • Individuell spiller stopper spillet på grunn av lyn. En spiller kan stoppe spillet hvis han eller hun har rimelig grunn til å tro at det er fare for lyn, men må rapportere til Komiteen så snart som mulig.

Å forlate banen er i seg selv ikke å stoppe spillet. En spillers forsinkelse av spillet er dekket av regel 5.6a, ikke av denne regelen.

Hvis en spiller stopper spillet for enhver grunn ikke tillatt etter denne regelen, eller unngår å rapportere til Komiteen når pålagt å gjøre det, er spilleren diskvalifisert.

b
Hva spillere må gjøre når Komiteen avbryter spillet

Det finnes to typer avbrytelse av spillet Komiteen kan bruke, hver av dem med forskjellige betingelser for når spillerne må stoppe spillet.

(1) Umiddelbar stopp (slik som når det er umiddelbar fare). Hvis Komiteen kunngjør en umiddelbar avbrytelse av spillet, må alle spillerne straks stoppe spillet og må ikke slå et annet slag før Komiteen gjenopptar spillet.

Komiteen bør bruke en tydelig metode for å varsle spillerne om en umiddelbar avbrytelse.

(2) Normal avbrytelse (slik som for mørket eller uspillbar bane). Hvis Komiteen avbryter spillet av normale årsaker, er hva som deretter skjer avhengig av hvor hver enkelt spillergruppe er:

 • Mellom to hull. Hvis alle spillerne i gruppen er mellom to hull, må de stoppe spillet og må ikke slå et slag for å begynne på et annet hull før Komiteen gjenopptar spillet.
 • Under spill av hull. Hvis noen spiller i gruppen har startet på et hull, kan spillerne velge å enten stoppe spillet eller spille ferdig hullet:
  • Spillerne er tillatt å bruke kort tid (som normalt ikke bør være mer enn to minutter) for å avgjøre om de skal stoppe spillet eller spille ferdig hullet.
  • Hvis spillerne fortsetter spill av hullet, kan de fortsette og avslutte hullet eller kan stoppe før de avslutter hullet.
  • Når spillerne avslutter hullet eller stopper før hullet avsluttes, må de ikke slå et annet slag før Komiteen gjenopptar spillet etter regel 5.7c.

Hvis spillerne ikke blir enige om hva de skal gjøre:

  • Matchspill. Hvis motspilleren stopper spillet, må også spilleren stoppe spillet og begge spillerne må ikke spille videre før Komiteen gjenopptar spillet. Hvis spilleren ikke stopper spillet, får spilleren den generelle straffen (tap av hull).
  • Slagspill. Enhver spiller i gruppen kan velge å stoppe spillet eller fortsette på hullet uansett hva de andre i gruppen bestemmer seg for å gjøre, bortsett fra at spilleren bare kan fortsette hvis spillerens markør blir med for å føre spillerens score.

Straff for brudd på regel 5.7b: Diskvalifikasjon.

Unntak – Ingen straff hvis Komiteen bestemmer at å unnlate å stoppe spillet var berettiget: Det er ikke brudd på denne regelen og ingen straff hvis Komiteen bestemmer at det er forhold som berettiger feilen spilleren gjorde ved å ikke stoppe spillet når det var påkrevd å gjøre det.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel J-1 (anbefalte måter for Komiteen å varsle spillerne om umiddelbar og normal avbrytelse).
c
Hva spillere må gjøre når spillet gjenopptas

(1) Hvor spillet gjenopptas. En spiller må gjenoppta spillet fra der han eller hun stoppet spillet på et hull, og hvis det er mellom to hull, på det neste utslagsområdet, selv om spillet gjenopptas på en senere dag.

(2) Når spillet gjenopptas. Spilleren må være tilstede på angitt sted i (1) og klar til å spille:

 • På tidspunktet bestemt av Komiteen for å gjenoppta spillet, og
 • Spilleren må gjenoppta spillet på (og ikke før) dette tidspunkt.

Hvis muligheten for å gjenoppta spillet blir forsinket av enhver grunn (slik som når spillere i gruppen foran må spille først og flytte seg unna), er det ikke et brudd på denne regelen hvis spilleren er på plass og klar til å spille når spillerens gruppe har mulighet til å gjenoppta spillet.

Straff for brudd på regel 5.7c: Diskvalifikasjon.

Unntak til diskvalifikasjon for å unnlate å gjenoppta på riktig tidspunkt: Unntak 1, 2 og 3 i regel 5.3a og unntaket i regel 5.7b gjelder også her.

d
Løfte ball når spillet stoppes, plassere tilbake og erstatte ball når spillet gjenopptas

(1) Løfte ball når spillet stopper eller før spillet gjenopptas. Når spillet stoppes på et hull etter denne regelen, kan spilleren markere punktet for hans eller hennes ball og løfte ballen (se regel 14.1).

Enten før eller når spillet gjenopptas:

 • Når spillerens ball ble løftet da spillet stoppet. Spilleren må plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).
 • Når spillerens ball ikke ble løftet da spillet stoppet. Spilleren kan spille ballen som den ligger eller markere ballens punkt, løfte ballen (se regel 14.1) og plassere tilbake denne ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (se regel 14.2).

I begge tilfeller:

 • Hvis ballens leie er forandret som følge av å løfte ballen, må spilleren plassere tilbake denne ballen eller en annen ball som pålagt etter regel 14.2d.
 • Hvis ballens leie er forandret etter at ballen ble løftet og før en ball er plassert tilbake, gjelder ikke regel 14.2d:
  • Den opprinnelige ballen eller en annen ball må bli plassert tilbake på det opprinnelige punktet (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).
  • Hvis leiet eller andre forhold som påvirker slaget ble forverret i løpet av denne tiden, gjelder regel 8.1d.

(2) Hva som må gjøres hvis ballen eller ballmarkøren blir flyttet når spillet er stoppet. Hvis spillerens ball eller ballmarkør blir flyttet på noen måte før spillet gjenopptas (inkludert av naturkrefter), må spilleren enten:

 • Plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), eller
 • Plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet, og så plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på dette punktet (se regel 14.1 og 14.2).

Hvis forhold som påvirker spillerens slag ble forverret når spillet var stoppet, se regel 8.1d.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 5.7d: Generell straff etter regel 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utslagsområde

Området en spiller må spille fra ved start på hullet han eller hun skal spille.

Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.

Utslagsområdet er ett av de fem definerte områdene på banen.

Alle andre utslagssteder på banen (selv på det samme hullet eller alle andre hull) er del av det generelle området.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Utslagsområde

Området en spiller må spille fra ved start på hullet han eller hun skal spille.

Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.

Utslagsområdet er ett av de fem definerte områdene på banen.

Alle andre utslagssteder på banen (selv på det samme hullet eller alle andre hull) er del av det generelle området.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet.

Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).

Bunkere er én av de fem definerte områdene på banen.

En komité kan definere et bearbeidet område med sand som en del av det generelle området (hvilket betyr at det ikke er en bunker) eller kan definere et ikke-bearbeidet område med sand som en bunker.

Når en bunker blir reparert og Komiteen definerer hele bunkeren som grunn under reparasjon, er den å anse som en del av det generelle området (hvilket betyr at den ikke er en bunker).

Ordet "sand" brukt i denne definisjonen og i regel 12 inkluderer alt materiale tilsvarende sand som brukes som bunkermateriale (slik som knuste skjell), så vel som jord blandet inn i sanden.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Puttinggreen

Området på hullet spilleren spiller som:

 • Er spesielt preparert for putting, eller
 • Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreenen på et hull omfatter hullet spilleren prøver å spille ballen ned i. Puttinggreenen er ett av de fem definerte områdene på banen. Puttinggreenene på alle andre hull (som spilleren ikke spiller for øyeblikket) er feil greener, og er en del av det generelle området.

Grensen til en puttinggreen er definert ut fra hvor man kan se at det spesielt preparerte området starter (slik som hvor gresset tydelig er klippet for å vise grensen), bortsett fra hvis Komiteen definerer grensen på en annen måte (slik som en linje eller prikker).

Hvis en dobbelgreen brukes for to forskjellige hull:

 • Hele det preparerte området med begge hullene anses som puttinggreenen ved spill av hvert hull.

Men Komiteen kan definere en grense som deler dobbelgreenen i to forskjellige puttinggreener, slik at når en spiller spiller ett av hullene, er delen av dobbelgreenen for det andre hullet, en feil green.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Utslagsområde

Området en spiller må spille fra ved start på hullet han eller hun skal spille.

Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

 • Den fremre grensen er definert av linjen mellom de fremste punktene på to utslagsmerker satt opp av Komiteen, og
 • Sidegrensene er definert av linjene bakover fra utsidepunktene av utslagsmerkene.

Utslagsområdet er ett av de fem definerte områdene på banen.

Alle andre utslagssteder på banen (selv på det samme hullet eller alle andre hull) er del av det generelle området.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Matchspill

En spilleform hvor en spiller eller side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder:

 • En spiller eller side vinner et hull i matchen ved å avslutte hullet med færrest slag (inkludert slag slått og straffeslag), og
 • Matchen er vunnet når en spiller eller side leder over motspilleren eller motspiller siden med flere hull enn det gjenstår å spille.

Matchspill kan bli spilt som en singlematch (hvor én spiller spiller direkte mot én motspiller), en Three-Ball match eller en Foursome eller Four-Ball match mellom sider av to partnere.

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).