The R&A - Working for Golf
Leting etter ball: Finne og identifisere ball
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4
Utforsk mer

Regel 6
Regel 8

Formål: Regel 7 tillater spilleren å utføre rimelige handlinger for på en reglementert måte å lete etter hans eller hennes ball i spill etter hvert slag.

 • Men spilleren må likevel være forsiktig, fordi en straff vil ilegges hvis spilleren handler overdrevent og forårsaker forbedring av forholdene som påvirker hans eller hennes neste slag.
 • Spilleren får ingen straff hvis ballen ved et uhell flytter seg i forsøk på å finne eller identifisere den, men må deretter plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt.
7.1
Hvordan lete etter ball på reglementert måte
a
Spiller kan utføre rimelige handlinger for å finne og identifisere ball

En spiller er ansvarlig for å finne hans eller hennes ball i spill etter hvert slag.

Spilleren kan på reglementert måte lete etter ballen ved å bruke rimelige handlinger for å finne og identifisere den, slik som:

 • Flytte sand og vann, og
 • Flytte eller bøye gress, busker, greiner og andre naturgjenstander som gror eller er festet, og også brekke slike gjenstander, men bare hvis de blir brukket som et resultat av bruk av andre rimelige handlinger for å finne og identifisere ballen.

Hvis det utføres slike rimelige handlinger som del av en reglementert leting og det forbedrer forhold som påvirker slaget:

 • Det er ingen straff etter regel 8.1a hvis forbedringen er resultat av en reglementert leting.
 • Men hvis forbedringen kommer som resultat av handlinger som overskrider hva som var rimelig for en reglementert leting, får spilleren den generelle straffen for brudd på regel 8.1a.

I forsøk på å finne og identifisere ballen, kan spilleren fjerne løse naturgjenstander som tillatt i regel 15.1 og kan fjerne flyttbare hindringer som tillatt i regel 15.2.

b
Hva må gjøres hvis sand som påvirker leiet til spillerens ball blir flyttet i forsøk på å finne eller identifisere den
 • Spilleren må gjenskape det opprinnelige leiet i sanden, men kan la en liten del av ballen være synlig hvis ballen hadde vært dekket av sand.
 • Hvis spilleren spiller ballen uten å gjenskape det opprinnelige leiet, får spilleren den generelle straffen.
7.2
Hvordan identifisere ball

En spillers ball i ro kan bli identifisert på alle disse måter:

 • Av spilleren eller alle andre som ser en ball komme til ro under omstendigheter hvor det er kjent å være spillerens ball.
 • Ved å se spillerens identifikasjonsmerke på ballen (se regel 6.3a)
 • Ved å finne en ball av samme produsent, modell, nummer og tilstand som spillerens ball i et område hvor spillerens ball anslås å være (men dette gjelder ikke hvis en identisk ball er i det samme området og det er umulig å vite hvilken som er spillerens ball).

Hvis en spillers provisoriske ball ikke kan bli atskilt fra hans eller hennes opprinnelige ball, se regel 18.3c(2).

7.3
Løfte ball for identifikasjon

Hvis en ball kan være spillerens ball, men ikke kan bli identifisert som den ligger:

 • Spilleren kan løfte ballen for å identifisere den (inkludert å rotere den), men:
 • Punktet til ballen må først markeres og ballen må ikke rengjøres mer enn nødvendig for å identifisere den (unntatt puttinggreenen) (se regel 14.1).

Hvis den løftede ballen er spillerens ball eller en annen spillers ball, må den bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).

Hvis spilleren løfter hans eller hennes ball etter denne regelen når det ikke er rimelig nødvendig for å identifisere den (unntatt puttinggreenen hvor spilleren kan løfte etter regel 13.1b), unnlater å markere punktet til ballen før løfting eller rengjør den når det ikke er tillatt, får spilleren ett straffeslag.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 7.3: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

7.4
Ball flyttet ved uhell under forsøk på å finne eller identifisere den

Det er ingen straff hvis spillerens ball flyttes ved et uhell av spilleren, motspiller eller noen andre under forsøk på å finne eller identifisere den.

Skjer dette, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2). Når dette gjøres:

 • Hvis ballen var på, under eller inntil enhver uflyttbar hindring, integrert gjenstand, grensegjenstand eller en naturgjenstand som gror eller er fast, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt på, under eller inntil slik gjenstand (se regel 14.2).
 • Hvis ballen var dekket av sand, må det opprinnelige leiet gjenskapes og ballen må bli plassert tilbake i dette leiet (se regel 14.2d(1)). Men spilleren kan la en liten del av ballen være synlig når det gjøres.

Se også regel 15.1a (begrensninger mot bevisst å fjerne visse løse naturgjenstander før ball plasseres tilbake).

Straff for brudd på regel 7.4: Generell straff.