The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
Om fremgangsmåter for Komiteen
Fremgangsmåter for Komiteen inneholder praktiske veiledning for de som er invovert i å organisere daglig spill på golfbaner eller som arrangerer konkurranser på alle nivåer av spillet. Den er delt inn i veiledning for "daglig spill" (når Komiteen ikke arrangerer en konkurranse) og veiledning for "konkurranser", men erkjenner at disse to ofte overlapper hverandre. Del 8 gir også modeller for lokale regler som Komiteen kan vedta for å ta hensyn til lokale forhold.