Onderdeel afdrukken
1
Het spel, gedragsnormen en de regels
Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel:
  • Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij ligt.
  • Speel volgens de regels en in de geest van het spel, “The Spirit of the Game”.
  • Als je een regel overtreedt, ben jij zelf verantwoordelijk om je straffen toe te passen, zodat je geen mogelijk voordeel behaalt op je tegenstander bij matchplay of andere spelers bij strokeplay.
1
Het spel, gedragsnormen en de regels
1.1

Het golfspel

Golf wordt gespeeld door je bal te slaan met een club en iedere hole begint op de afslagplaats en eindigt wanneer je bal is uitgeholed op de green. Gewoonlijk speel je de baan zoals je hem aantreft en de bal zoals hij ligt.
1.2

Gedragsnormen

Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, (“The Spirit of the Game”) door:
  • Integer te handelen - bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
  • Rekening te houden met anderen - bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen in acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel.
  • Goed voor de baan te zorgen - bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.
Je behoort na te gaan of de Commissie gedragsregels heeft vastgesteld, omdat je een straf zou kunnen oplopen als je je daar niet aan houdt.
1.3

Spelen volgens de regels

Je wordt geacht te weten wanneer je een regel hebt overtreden en zelf je straffen eerlijk toe te passen. Je mag een referee of de Commissie vragen om te helpen met de regels, maar als er binnen redelijke tijd geen hulp beschikbaar is moet je doorspelen en de kwestie later voorleggen. Er zijn momenten dat je iets bij benadering moet vaststellen, zoals de plek waar je je bal moet terugplaatsen, het punt waar je bal het laatst de grens van een hindernis heeft gekruist of wanneer je iets volgens de regels wilt ontwijken. Je wordt geacht alle beschikbare informatie in overweging te nemen en om gegeven de omstandigheden een redelijke beoordeling te maken. Een straf is van toepassing wanneer een regelovertreding het gevolg is van jouw eigen handelen, het handelen van jouw caddie of van een andere persoon die in jouw opdracht of medeweten handelt. Straffen zijn bedoeld om een mogelijk voordeel weg te nemen. Er zijn drie niveaus van straffen:
  • Eén strafslag: geldt zowel bij matchplay als bij strokeplay.
  • Algemene straf: verlies van de hole bij matchplay en twee strafslagen bij strokeplay.
  • Diskwalificatie: geldt zowel bij matchplay als bij strokeplay.
Zie volledige regels Voor meer informatie over straffen en hoe straffen worden toegepast wanneer meerdere regelovertredingen hebben plaatsgevonden.
MEER
Regel2De baan
Doel van de regel: Regel 2 introduceert de hoofdzaken die je van de baan moet weten: De baan bestaat uit vijf gedefinieerde gebieden. er zijn ver...
Lees meer