Onderdeel afdrukken
17
Hindernissen
Doel van de regel: Regel 17 is speciaal voor hindernissen. Hindernissen zijn waterpartijen of andere door de Commissie aangewezen gebieden, waarin ballen vaak verloren worden of niet te spelen zijn. Met één strafslag mag je gebruik maken van één van de specifieke opties om de hindernis te ontwijken en je bal van buiten de hindernis verder te spelen.
17
Hindernissen
17.1

Opties voor je bal in een hindernis

Hindernissen worden met rood of met geel gemarkeerd. Deze kleur bepaalt de mogelijkheden om de hindernis te ontwijken (zie Regel 17.1d). Je mag in een hindernis staan om je bal te spelen die niet in een hindernis ligt. Dit geldt ook wanneer je die hindernis zojuist hebt ontweken.
a

Wanneer je bal in een hindernis ligt

Je bal ligt in een hindernis wanneer enig deel van je bal de grond of iets anders binnen de grens van de hindernis raakt of als hij zich boven de grens of enig ander deel van de hindernis bevindt.
b

In een hindernis mag je je bal spelen zoals hij ligt of de hindernis met straf ontwijken

Je mag je bal zonder straf spelen zoals hij ligt of je bal van buiten de hindernis spelen door deze met straf te ontwijken. Uitzondering - Bij een belemmering door een verboden speelzone in een hindernis moet deze belemmering worden ontweken.
c

Ontwijken als je bal in een hindernis lig maar niet wordt gevonden

Als je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in een hindernis tot stilstand is gekomen, mag je die hindernis met straf ontwijken volgens deze regel. Maar als het niet bekend of praktisch zeker is dat je bal in een hindernis tot stilstand is gekomen en de bal verloren is, dan moet je handelen volgens slag en afstand.
d

Opties om een hindernis te ontwijken waar je bal in ligt

Je hebt de keuze om een hindernis te ontwijken zoals weergegeven in afbeelding 17.1d 1 (het ontwijken van een gele hindernis) en afbeelding 17.1d 2 (het ontwijken van een rode hindernis). Bij elk van deze opties krijg je één strafslag. Wanneer het bekend of praktisch zeker is dat een bal in een gele hindernis ligt en de speler die hindernis wil ontwijken, heeft de speler twee opties, ieder met één strafslag: (1) De speler mag de situatie volgens de procedure van slag en afstand ontwijken door de oorspronkelijke of een andere bal te spelen vanaf een dropzone gebaseerd op de plek waar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6 en afbeelding 14.6). Referentiepunt: de plek van waar de speler zijn vorige slag heeft gedaan (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is). Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone. De dropzone:
  • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
  • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt.
(2) De speler mag de hindernis recht naar achteren ontwijken door de oorspronkelijke bal of een andere bal in een dropzone te droppen die is gebaseerd op een referentielijn die recht vanaf de hole door punt X loopt. Referentiepunt: een punt op de baan dat door de speler wordt gekozen en op de referentielijn ligt die door punt X loopt (dat is het punt waar de bal het laatst de grens van de gele hindernis heeft gekruist). Er is geen limiet aan hoe ver naar achteren dat punt wordt gekozen. Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone. De dropzone:
  • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
  • mag in ieder gebied van de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.
Opmerking voor spelers: Bij de keuze van het referentiepunt behoor je dat punt met een voorwerp te markeren (bijvoorbeeld met een tee). Wanneer het bekend of praktisch zeker is dat een bal in een rode hindernis ligt en de speler wil deze hindernis ontwijken, heeft de speler drie opties, ieder met één strafslag: (1) De speler mag de hindernis ontwijken met slag en afstand (zie punt 1 in afbeelding 17.1d #1). (2) De speler mag recht naar achteren ontwijken (zie punt 2 in afbeelding 17.1d #1). (3) De speler mag de hindernis zijwaarts ontwijken (alleen bij een rode hindernis). Het referentiepunt voor zijwaarts ontwijken is punt X Referentiepunt: Het bij benadering vastgestelde punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist. Afmeting van de dropzone: twee clublengten gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone: De dropzone:
  • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
  • mag in ieder gebied van de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.
e

Verplicht ontwijken van een belemmering door een verboden speelzone binnen een hindernis

In elk van de volgende situaties mag je bal niet worden gespeeld zoals hij ligt:
  • Je bal ligt in een verboden speelzone in een hindernis.
  • Een verboden speelzone  belemmert je stand of je swing bij het spelen van je bal in een hindernis.
Zie volledige regels Voor uitleg van de procedure voor het ontwijken van een verboden speelzone in een hindernis.
17.2

Opties na het spelen van een bal vanuit een hindernis

a

Na het spelen vanuit een hindernis, komt je bal tot stilstand in dezelfde of in een andere hindernis

Wanneer je bal, na het spelen vanuit een hindernis, tot stilstand komt in diezelfde hindernis of in een andere hindernis mag je deze spelen zoals hij ligt. Als alternatief heb je, met één strafslag, de keuze uit de opties om de situatie te ontwijken zoals weergegeven in afbeelding 17.2a 1 en afbeelding 17.2a 2.
b

Wanneer je bal na het spelen vanuit een hindernis verloren, buiten de baan of onspeelbaar buiten een hindernis is

Zie volledige regels Voor informatie over hoe te handelen wanneer je bal gespeeld vanuit een hindernis verloren, buiten de baan of onspeelbaar is buiten een hindernis.
17.3

Ontwijken volgens andere regels is niet mogelijk als je bal in een hindernis ligt

Wanneer je bal in een hindernis ligt zijn de opties om een belemmering te ontwijken vanwege een abnormale baanomstandigheid (Regel 16.1), een ingebedde bal (Regel 16.3) of een onspeelbare bal (Regel 19) niet van toepassing. Je kunt een dergelijke situatie alleen met straf ontwijken volgens Regel 17.
MEER
Regel1Het spel, gedragsnormen en de regels
Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer