Onderdeel afdrukken
19
Onspeelbare bal
Doel van de regel: Regel 19 beschrijft de verschillende ontwijkopties voor een onspeelbare bal. Er zijn een aantal opties - gewoonlijk met één strafslag - om overal op de baan (behalve in een hindernis) een moeilijke situatie te ontwijken.
19
Onspeelbare bal
19.1

Je mag overal op de baan besluiten je bal onspeelbaar te verklaren, behalve in een hindernis

Jij bent de enige die kan besluiten je bal onspeelbaar te verklaren. Een bal kan overal op de baan onspeelbaar worden verklaard, behalve in een hindernis.
19.2

Ontwijkopties voor een onspeelbare bal in het algemene gebied of op de green

Wanneer je je bal onspeelbaar verklaart, mag je de situatie ontwijken volgens een van de drie opties zoals weergegeven in afbeelding 19.2. Voor ieder van deze opties krijg je één strafslag. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 19.2: algemene straf. Een speler besluit dat zijn of haar bal in het de struiken onspeelbaar is. De speler heeft drie opties, ieder met één strafslag: (1) De speler mag de situatie volgens de procedure van slag en afstand ontwijken door de oorspronkelijke of een andere bal te spelen vanaf een dropzone gebaseerd op de plek waar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6 en afbeelding 14.6). Referentiepunt: de plek van waar de speler zijn vorige slag heeft gedaan (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is). Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone: De dropzone:
  • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
  • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt.
(2) De speler mag de situatie recht naar achteren ontwijken door de bal of een andere bal te droppen in een dropzone die is gebaseerd op een referentielijn die recht vanaf de hole door de plek van de oorspronkelijke bal loopt. Referentiepunt: een door de speler gekozen punt op de baan dat op de referentielijn ligt en verder van de hole ligt dan de plek van de oorspronkelijke bal. Er is geen limiet aan hoe ver naar achteren op die lijn het referentiepunt gekozen mag worden. Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone: De dropzone:
  • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
  • Mag in ieder gebied van de baan zijn gelegen.
Opmerking voor spelers: bij de keuze van het referentiepunt behoor je dat punt met een voorwerp te markeren (bijvoorbeeld met een tee).
(3) De speler mag de situatie zijwaarts ontwijken. Referentiepunt: De plek van de oorspronkelijke bal. Afmeting van de dropzone: twee clublengten gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone: De dropzone:
  • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
  • Mag in ieder gebied van de baan zijn gelegen.
19.3

Ontwijkopties voor een onspeelbare bal in een bunker

Wanneer je bal onspeelbaar in een bunker ligt, mag je deze situatie volgens een van de vier opties ontwijken, zoals weergegeven in afbeelding 19.3. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 19.3: algemene straf.
MEER
Regel1Het spel, gedragsnormen en de regels
Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer