The R&A - Working for Golf

De officiële Golfregels

De Golfregels zijn veelomvattend en bieden een antwoord op de vele situaties die zich voordoen tijdens het spel dat wereldwijd wordt gespeeld op veel verschillende soorten banen door spelers van alle niveau's.

Zoeken in de regels
Over de Golfregels
De inhoud van de Golfregels zijn bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij het spel en die antwoorden nodig hebben op de verscheidenheid aan vragen die kunnen ontstaan bij golfwedstrijden. Als je een speler bent, bevelen we je aan om eerst de Spelerseditie te gebruiken.

1


Het spel, gedragsnormen en de regels

Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij ligt. Speel volgens de regels en in de geest van het spel, “The Spirit of the Game”. Als je een regel overtreedt, ben jij zelf verantwoordelijk om de straf toe te passen, zodat je geen mogelijk voordeel behaalt op je tegenstander bij matchplay of andere spelers bij strokeplay.

Lees meer

2


De baan

Doel van de regel: Regel 2 introduceert de fundamentele zaken die iedere speler moet weten over de baan: De baan bestaat uit vijf gedefinieerde gebieden. Er zijn verschillende soorten gedefinieerde voorwerpen en omstandigheden die het spel kunnen belemmeren. Het is belangrijk om te weten in welk gebied van de baan de bal ligt en de aard van alle belemmerende voorwerpen en omstandigheden, omdat die vaak van invloed zijn op hoe de speler de bal kan spelen of een belemmering kan ontwijken.

Lees meer

3


De wedstrijd

Doel van de regel: Regel 3 behandelt de drie basiselementen van alle golfwedstrijden: Er wordt matchplay of strokeplay gespeeld. Een speler speelt alleen of met een partner als één partij. De score is of een brutoscore (zonder toepassing van handicapslagen) of een nettoscore (met toepassing van handicapslagen).

Lees meer

4


De uitrusting van de speler

Doel van de regel: Regel 4 beschrijft welke uitrusting de speler tijdens een ronde mag gebruiken. Aangezien golf is gebaseerd op het principe dat het spel een uitdaging vormt, waarbij succes afhangt van oordeel, vaardigheid en capaciteiten van de speler: Moet de speler clubs en ballen gebruiken die aan de regels voldoen. Mag de speler niet meer dan 14 clubs bij zich hebben en mag hij in principe beschadigde of verloren clubs niet vervangen. Gelden er beperkingen voor het gebruik van andere uitrusting die kunstmatige hulp bij het spel biedt.

Lees meer

5


De ronde spelen

Doel van de regel: Regel 5 beschrijft hoe een ronde gespeeld wordt – zoals waar en wanneer een speler op de baan mag oefenen voor of tijdens de ronde, wanneer een ronde begint en eindigt en wat er gebeurt wanneer het spel moet worden gestaakt of hervat. Spelers worden geacht: Elke ronde op tijd te starten. Elke hole zonder onderbreking en in een vlot tempo te spelen totdat de ronde is uitgespeeld. Spelers worden aangespoord om vanaf het moment dat het hun beurt is om te spelen niet meer dan 40 seconden over een slag te doen en meestal minder.

Lees meer

6


Een hole spelen

Doel van de regel: Regel 6 beschrijft hoe een hole moet worden gespeeld – zoals de speciale regels voor het afslaan om een hole te beginnen, de eis dezelfde bal te gebruiken voor de hele hole tenzij vervanging is toegestaan, de volgorde van spelen (die er meer toe doet bij matchplay dan bij strokeplay) en het uitspelen van een hole.

Lees meer

7


De bal zoeken: vinden en identificeren van de bal

Doel van de regel: Regel 7 staat de speler toe redelijke handelingen te verrichten om na iedere slag op correcte wijze naar zijn bal in het spel te zoeken. Maar de speler moet voorzichtig zijn, omdat er straf volgt als hij te ruw te werk gaat en de omstandigheden die de volgende slag beïnvloeden verbetert. De speler krijgt geen straf als de bal per ongeluk wordt bewogen bij pogingen om zijn bal te vinden of te identificeren, maar hij moet de bal dan wel op de oorspronkelijke plek terugplaatsen.

Lees meer

8


De baan spelen zoals deze wordt aangetroffen

Doel van de regel: Regel 8 beschrijft een grondbeginsel van het spel: “speel de baan zoals je hem aantreft”. Wanneer de bal van de speler tot stilstand komt, moet hij gewoonlijk de omstandigheden die de slag beïnvloeden accepteren en deze niet verbeteren voordat de bal gespeeld wordt. Echter, een speler mag bepaalde redelijke handelingen verrichten, zelfs als hierdoor die omstandigheden worden verbeterd, en er is een beperkt aantal gevallen waarbij de omstandigheden zonder straf mogen worden hersteld, nadat deze zijn verbeterd of verslechterd.

Lees meer

9


De bal spelen zoals hij ligt; Stilliggende bal opgenomen of bewogen

Doel van de regel: Regel 9 beschrijft een grondbeginsel van het spel: ”speel de bal zoals hij ligt”. Als de bal van de speler tot stilstand komt en dan wordt bewogen door natuurkrachten zoals wind of water, moet de speler hem gewoonlijk spelen van zijn nieuwe plek. De bal moet op de oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst als de stilliggende bal wordt opgenomen of bewogen door iemand of een invloed van buitenaf voordat de slag gedaan is. De speler moet voorzichtig zijn wanneer hij in de buurt van een stilliggende bal is. Als hij beweging van zijn eigen bal of die van zijn tegenstander veroorzaakt, zal hij daar gewoonlijk straf voor krijgen (behalve op de green).

Lees meer

10


Een slag voorbereiden en een slag doen; Advies en hulp; Caddies

Doel van de regel: Regel 10 beschrijft het voorbereiden en het doen van een slag, met inbegrip van advies en andere hulp die de speler van anderen (ook zijn caddie) kan krijgen. Het onderliggende principe is dat golf een spel is dat vaardigheden vereist en persoonlijke uitdagingen biedt.

Lees meer

11


Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon, dier of voorwerp; Opzettelijke handelingen om invloed uit te oefenen op een bal in beweging

Doel van de regel: Regel 11 beschrijft wat de speler moet doen als zijn bal in beweging een persoon, een dier, uitrusting of iets anders op de baan raakt. Er volgt geen straf wanneer dit per ongeluk gebeurt en gewoonlijk moet de speler het resultaat accepteren, of dat nu gunstig is of niet, en de bal spelen vanwaar hij tot stilstand komt. Regel 11 beperkt ook de mogelijkheid om opzettelijk handelingen te verrichten die van invloed zijn op de plaats waar de bal tot stilstand kan komen.

Lees meer

12


Bunkers

Doel van de regel: Regel 12 is een regel speciaal voor bunkers. Bunkers zijn speciaal bewerkte gebieden, bedoeld om de vaardigheden van een speler te testen bij het spelen van een bal uit het zand. Om voor een uitdaging voor de speler te zorgen, zijn er enkele beperkingen voor het aanraken van het zand voordat een slag wordt gedaan en voor het ontwijken van een belemmering wanneer een bal in een bunker ligt.

Lees meer

13


Greens

Doel van de regel: Regel 13 is een regel speciaal voor greens. Greens zijn speciaal bewerkt voor het spelen van de bal over de grond en er is een vlaggenstok voor de hole op elke green. Daarom zijn hier enkele andere regels van toepassing dan voor andere gebieden van de baan.

Lees meer

14


Procedures voor de bal: markeren, opnemen en schoonmaken; Terugplaatsen; Droppen in dropzone; Spelen van verkeerde plaats

Doel van de regel: Regel 14 beschrijft wanneer en hoe de speler de plek van een stilliggende bal mag markeren, de bal mag opnemen en schoonmaken en hoe een bal terug in het spel wordt gebracht, zodat hij van de juiste plaats wordt gespeeld. Wanneer een bal, die is opgenomen of bewogen, moet worden teruggeplaatst, moet dezelfde bal worden geplaatst op zijn oorspronkelijke plek. Wanneer een belemmering wordt ontweken, met of zonder straf, moet de oorspronkelijke bal of een vervangende bal worden gedropt in een specifieke dropzone. Een fout bij het uitvoeren van deze procedures mag zonder straf worden hersteld als de bal nog niet is gespeeld. De speler krijgt echter een straf als hij de bal van een verkeerde plaats speelt.

Lees meer

15


Ontwijken van losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels (met inbegrip van een bal of balmarker die het spel helpt of hindert)

Doel van de regel: Regel 15 beschrijft wanneer en op welke manier een speler losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels zonder straf mag ontwijken. Losse natuurlijke voorwerpen of kunstmatige voorwerpen worden niet beschouwd als onderdeel van de uitdaging die bij het spelen van de baan hoort. Daarom mag een speler ze meestal wegnemen wanneer ze hinderen bij het spel. De speler moet wel voorzichtig zijn bij het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen in de nabijheid van zijn bal wanneer deze niet op de green ligt. Als door het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp de bal beweegt, krijgt hij een straf.

Lees meer

16


Ontwijken van abnormale baanomstandigheden (met inbegrip van vaste obstakels), situatie met gevaarlijke dieren, ingebedde bal

Doel van de regel: Regel 16 beschrijft wanneer en hoe een speler een situatie zonder straf mag ontwijken door een bal van een andere plek te spelen, bijvoorbeeld wanneer hij in zijn spel wordt belemmerd door een abnormale baanomstandigheid of een situatie met gevaarlijke dieren. Deze omstandigheden worden niet beschouwd als onderdeel van de uitdaging die bij het spelen van de baan hoort, daarom is ontwijken zonder straf meestal toegestaan, behalve in een hindernis. Gewoonlijk doet de speler dat door een bal te droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Deze regel beschrijft ook de te volgen procedure bij het zonder straf ontwijken van de situatie waarin de bal van de speler in zijn eigen pitchmark is ingebed in het algemene gebied.

Lees meer

17


Hindernissen

Doel van de regel: Regel 17 is speciaal voor hindernissen. Hindernissen zijn waterpartijen of andere door de Commissie aangewezen gebieden, waarin ballen vaak verloren worden of niet te spelen zijn. Met één strafslag mogen spelers gebruikmaken van één van de specifieke opties om de hindernis te ontwijken en de bal van buiten de hindernis verder te spelen.

Lees meer

18


Slag en afstand; Bal verloren of buiten de baan; Provisionele bal

Doel van de regel: Regel 18 beschrijft de procedure van de straf van slag en afstand. Wanneer een bal verloren is buiten een hindernis of buiten de baan tot stilstand is gekomen, is het vereiste spelverloop van afslagplaats tot aan de hole doorbroken. De speler moet dit spelverloop herstellen door een bal te spelen vanaf de plaats waar de vorige slag werd gedaan. Ook beschrijft deze regel de wijze waarop een provisionele bal mag worden gespeeld om tijd te besparen wanneer de oorspronkelijke bal mogelijk buiten de baan ligt of verloren is buiten een hindernis.

Lees meer

19


Onspeelbare bal

Doel van de regel: Regel 19 beschrijft de verschillende ontwijkmogelijkheden voor een onspeelbare bal. De speler heeft de keuze uit een aantal opties – gewoonlijk met één strafslag – om overal op de baan (behalve in een hindernis) een moeilijke situatie te ontwijken.

Lees meer

20


Regelkwesties oplossen tijdens een ronde; Uitspraken door een referee en de Commissie.

Doel van de regel: Regel 20 beschrijft wat spelers behoren te doen wanneer zij tijdens een ronde vragen hebben over de toepassing van de regels met inbegrip van de te volgen procedures (die verschillend zijn bij matchplay en strokeplay) om hun recht om op een later tijdstip een uitspraak over de regels te krijgen veilig te stellen. De regel gaat ook over de rol van referees die zijn aangewezen om kwesties van feitelijke aard te beslissen en de regels toe te passen. Uitspraken van referees of de Commissie zijn voor alle spelers bindend.

Lees meer

21


Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay

Doel van de regel: Regel 21 beschrijft vier individuele spelvormen, waaronder drie vormen van strokeplay waarbij de wijze van scoren afwijkt van de reguliere vorm van strokeplay: Stableford (scoren van punten die per hole worden toegekend), Maximum score (de score is per hole gemaximeerd) en Par/Bogey (het bijhouden van de score per hole zoals bij matchplay).

Lees meer

22


Foursomes

Doel van de regel: Regel 22 beschrijft Foursomes (gespeeld als matchplay of als strokeplay), waarbij twee partners samen spelen in dezelfde partij door om de beurt met één enkele bal een slag te doen. De regels voor deze spelvorm zijn in wezen gelijk aan die voor individuele spelvormen, behalve dat vereist is dat beide partners om de beurt afslaan bij het begin van een hole en dat elke hole wordt uitgespeeld door om de beurt de bal te slaan.

Lees meer

23


Four-Ball

Doel van de regel: Regel 23 beschrijft Four-Ball (gespeeld als matchplay of als strokeplay), waarbij partners spelen als één partij met ieder een eigen bal. De score van de partij voor een hole is de laagste score van beide partners op die hole.

Lees meer

24


Teamwedstrijden

Doel van de regel: Regel 24 beschrijft teamwedstrijden (gespeeld als matchplay of als strokeplay), waarbij meerdere spelers of partijen spelen als een team en de resultaten van hun rondes of matches worden gecombineerd tot een totaalscore van het team.

Lees meer