The R&A - Working for Golf
Het spel, gedragsnormen en de regels
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
1.1
1.2
1.3
Meer

Regel 2

Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel:

 • Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij ligt.
 • Speel volgens de regels en in de geest van het spel, “The Spirit of the Game”.
 • Als je een regel overtreedt, ben jij zelf verantwoordelijk om je straffen toe te passen, zodat je geen mogelijk voordeel behaalt op je tegenstander bij matchplay of andere spelers bij strokeplay.
1.1
Het golfspel

Golf wordt gespeeld door je bal te slaan met een club en iedere hole begint op de afslagplaats en eindigt wanneer je bal is uitgeholed op de green.

Gewoonlijk speel je de baan zoals je hem aantreft en de bal zoals hij ligt.

1.2
Gedragsnormen

Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, (“The Spirit of the Game”) door:

 • Integer te handelen - bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
 • Rekening te houden met anderen - bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen in acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel.
 • Goed voor de baan  te zorgen - bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.

Je behoort na te gaan of de Commissie gedragsregels heeft vastgesteld, omdat je een straf zou kunnen oplopen als je je daar niet aan houdt.

1.3
Spelen volgens de regels

Je wordt geacht te weten wanneer je een regel hebt overtreden en zelf je straffen eerlijk toe te passen.

Je mag een referee of de Commissie vragen om te helpen met de regels, maar als er binnen redelijke tijd geen hulp beschikbaar is moet je doorspelen en de kwestie later voorleggen.

Er zijn momenten dat je iets bij benadering moet vaststellen, zoals de plek waar je je bal moet terugplaatsen, het punt waar je bal het laatst de grens van een hindernis heeft gekruist of wanneer je iets volgens de regels wilt ontwijken. Je wordt geacht alle beschikbare informatie in overweging te nemen en om gegeven de omstandigheden een redelijke beoordeling te maken.

Een straf is van toepassing wanneer een regelovertreding het gevolg is van jouw eigen handelen, het handelen van jouw caddie of van een andere persoon die in jouw opdracht of medeweten handelt.

Straffen zijn bedoeld om een mogelijk voordeel weg te nemen. Er zijn drie niveaus van straffen:

 • Eén strafslag: geldt zowel bij matchplay als bij strokeplay.
 • Algemene straf: verlies van de hole bij matchplay en twee strafslagen bij strokeplay.
 • Diskwalificatie: geldt zowel bij matchplay als bij strokeplay.

Zie volledige regels. Voor meer informatie over straffen en hoe straffen worden toegepast wanneer meerdere regelovertredingen hebben plaatsgevonden.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

 • de lip, muur of wand aan de rand van een bewerkt gebied bestaand uit aarde, gras, gestapelde graszoden of kunstmatig materiaal;
 • aarde of enig groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp binnen de grenzen van een bewerkt gebied (zoals gras, struiken of bomen);
 • zand dat over de grens van het bewerkte gebied heen of daarbuiten ligt, en
 • alle andere gebieden met zand op de baan die niet binnen de grenzen van een bewerkt gebied liggen (zoals woestijn en andere natuurlijke gebieden met zand of gebieden die ook wel "waste areas" worden genoemd).
Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

 • Bij gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) heb je twee ontwijkopties (Regels 17.1d(1) en (2)).
 • Bij rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of rode palen) heb je naast de twee ontwijkopties voor de gele hindernissen nog een extra optie om zijwaarts te ontwijken. (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: In het geval van palen wordt de grens van de hindernis bepaald door de lijn tussen de buitenkanten (gezien vanuit de hindernis) van die palen op grondhoogte en staan die palen zelf in de hindernis.
 • Lijnen: In het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens van de hindernis bepaald door de buitenkant (gezien vanuit de hindernis) van die lijnen en zijn die lijnen zelf in de hindernis.
Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.