The R&A - Working for Golf
Regelkwesties oplossen tijdens een ronde; Uitspraken door een referee en de Commissie.
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
20.1
a
b
c
20.2
20.3

Doel van de regel: Regel 20 beschrijft wat je behoort te doen wanneer je tijdens een ronde vragen hebt over de toepassing van de regels, met inbegrip van de te volgen procedure (die verschillend is bij matchplay en strokeplay) om je recht om op een later tijdstip een uitspraak te krijgen veilig te stellen.

De regel gaat ook over de rol van referees die zijn aangewezen om kwesties van feitelijke aard te beslissen en de regels toe te passen. Uitspraken van referees of de Commissie zijn voor alle spelers bindend.

20.1
Regelkwesties oplossen tijdens een ronde
a
Onnodig oponthoud moet worden vermeden

Je mag gedurende een ronde geen onnodig oponthoud veroorzaken bij het vragen om hulp bij de toepassing van de regels. Als een referee of de Commissie niet binnen een redelijke tijd beschikbaar is om te helpen bij een regelkwestie, moet je zelf besluiten hoe te handelen en vervolgens doorspelen.

Je kunt je rechten veiligstellen bij matchplay door om een uitspraak te vragen en bij strokeplay door met twee ballen te spelen.

b
Regelkwesties bij matchplay

Onderling beslissen van regelkwesties. Tijdens een ronde waarin voor jouw match geen referee is aangewezen, mag je met je tegenstander onderling afspreken hoe een regelkwestie moet worden opgelost.

De overeengekomen oplossing is bindend, tenzij jij en je tegenstander bewust hebben afgesproken een regel te negeren of een straf niet te tellen waarvan jullie beiden wisten dat deze van toepassing is.

Verzoek om een uitspraak voordat de uitslag van de match vaststaat. Wanneer je wilt dat een referee of de Commissie beslist over de toepassing van de regels, maar geen van beide is binnen een redelijke tijd beschikbaar, dan kun je het verzoek om een uitspraak kenbaar maken door aan je tegenstander te laten weten dat je op een later tijdstip alsnog een uitspraak wilt krijgen wanneer een referee of de Commissie wel beschikbaar is.

Zie volledige regels Voor informatie over het tijdig indienen van een verzoek en over de manier waarop een verzoek om een uitspraak door een referee of de Commissie zal worden behandeld.

c
Regelkwesties bij strokeplay

Je mag regelkwesties niet onderling beslissen. Als een referee of de Commissie niet binnen redelijke tijd beschikbaar is om te helpen bij een regelkwestie, mag je deze kwestie niet in onderling overleg oplossen. Een dergelijke onderlinge afspraak is niet bindend voor een speler, een referee of de Commissie.

Je behoort iedere regelkwestie aan de Commissie voor te leggen voordat je je scorekaart inlevert.

Je behoort andere spelers in de wedstrijd te beschermen. Als je weet of denkt te weten dat een andere speler in strijd met de regels heeft gehandeld en zich daar niet van bewust is of dit negeert, dan behoor je die speler, de marker van die speler, een referee of de Commissie daarvan op de hoogte stellen. Dit behoor je zo snel als mogelijk te doen en in ieder geval voordat die speler zijn scorekaart inlevert. Wanneer je dit nalaat, kan dat worden gezien als ernstig wangedrag met diskwalificatie tot gevolg.

Spelen met twee ballen. Als je twijfelt over de juiste handelwijze bij het spelen van een hole, mag je die hole zonder straf met twee ballen uitspelen:

  • Je moet beslissen om met twee ballen te spelen zodra de situatie waarover je twijfelt zich voordoet en voordat je je volgende slag doet.
  • Je behoort te kiezen met welke bal je wilt scoren voor het geval de regels de handelwijze die je wilt toepassen voor die bal toestaan. Dat doe je door je keuze aan je marker of aan een andere speler kenbaar te maken voordat je een slag doet.
  • Als je je keuze niet tijdig hebt gemaakt, dan wordt de als eerste gespeelde bal automatisch beschouwd als de bal die je hebt gekozen.
  • Je moet de feitelijke situatie aan de Commissie melden voordat je je scorekaart inlevert, zelfs wanneer je met beide ballen dezelfde score hebt gemaakt. Wanneer je nalaat zo te handelen ben je gediskwalificeerd.

Zie volledige regels Voor meer informatie over het spelen met twee ballen bij strokeplay en de manier waarop de Commissie jouw score voor die hole zal vaststellen.

20.2
Uitspraken over regelkwesties

Zie volledige regels Voor informatie over uitspraken van referees, Commissies, de toepassing van de "blote oog" standaard, het herstellen van verkeerde uitspraken en diskwalificatie nadat de uitslag van de match of de wedstrijd definitief is.

20.3
Situaties waarin de regels niet voorzien

Bij iedere situatie waarin de regels niet voorzien behoort te worden beslist door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Referee

Een functionaris die door de Commissie is aangewezen om uitspraken te doen over kwesties van feitelijke aard en om de regels toe te passen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.