The R&A - Working for Golf
Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
21.1
a
b
c
d
e
21.2
21.3
21.4
21.5

Doel van de regel: Regel 21 beschrijft vier individuele spelvormen, waaronder drie vormen van strokeplay waarbij de wijze van scoren afwijkt van de reguliere vorm van strokeplay: Stableford (scoren van punten die per hole worden toegekend), Maximum score (je score is per hole gemaximeerd) en Par/Bogey (het bijhouden van de score per hole zoals bij matchplay).

21.1
Stableford
a
Overzicht van Stableford

Een vorm van strokeplay waarbij:

 • Jouw score of die van jouw partij voor een hole is gebaseerd op punten die worden toegekend door jouw aantal slagen of die van jouw partij op de betreffende hole te vergelijken met de vaste score die door de Commissie voor die hole is vastgesteld, en
 • De wedstrijd wordt gewonnen door de speler of de partij die over alle rondes samen de meeste punten heeft behaald.
b
Scoren bij Stableford

Je krijgt per hole punten toegekend door het aantal slagen op die hole (zowel gedane slagen als opgelopen strafslagen) te vergelijken met de vastgestelde doelscore voor die hole. De volgende tabel geeft het aantal punten weer dat je krijgt vergeleken met de vastgestelde doelscore.

Hole gespeeld in
Meer dan één slag boven de vastgestelde doelscore of geen score ingevuld - 0 punten
Eén slag boven de vastgestelde doelscore - 1 punt
Vastgestelde doelscore - 2 punten
Eén slag onder de vastgestelde doelscore - 3 punten
Twee slagen onder de vastgestelde doelscore - 4 punten
Drie slagen onder de vastgestelde doelscore - 5 punten
Vier slagen onder de vastgestelde doelscore - 6 punten

Als je om wat voor reden ook een hole niet volgens de regels uitspeelt, scoor je nul punten voor die hole.

Om het speeltempo te bevorderen, word je aangemoedigd met het spelen van een hole te stoppen wanneer je geen punten meer kunt behalen.

Vereisten voor het invullen van scores per hole op je scorekaart:

 • Als je hebt uitgeholed en het aantal slagen zou resulteren in het behalen van punten, dan moet je op je scorekaart het feitelijke aantal slagen noteren.
 • Als je hebt uitgeholed en het aantal slagen resulteert in nul punten, dan noteer je op je scorekaart een streepje of een aantal slagen dat resulteert in nul punten.
 • Als je een hole niet volgens de regels hebt uitgeholed, dan noteer je op je scorekaart een streepje of een aantal slagen dat resulteert in nul punten.
c
Straffen bij Stableford

Alle strafslagen worden opgeteld bij je score op de hole, waar je die strafslagen hebt opgelopen.

Uitzondering 1: Te veel, gedeelde, toegevoegde of vervangen clubs.

Uitzondering 2: Starttijden.

Uitzondering 3: Onnodig oponthoud.

Voor iedere uitzondering moet je de feitelijke omstandigheden van de overtreding aan de Commissie melden voordat je je scorekaart inlevert, zodat de Commissie de juiste straf kan toepassen. Als je nalaat dat te doen, word je gediskwalificeerd.

Zie volledige regels Voor meer informatie over deze drie uitzonderingen.

Straf van diskwalificatie. Er volgt geen diskwalificatie, maar je krijgt nul punten voor de hole waarop de overtreding plaatsvond als je een van de volgende vier regelovertredingen begaat:

 • Nalaten om uit te holen.
 • Nalaten het afslaan van buiten de afslagplaats bij het starten van een hole op de juiste wijze te corrigeren.
 • Nalaten het spelen van een verkeerde bal op de juiste wijze te corrigeren.
 • Nalaten het spelen van een verkeerde plaats op de juiste wijze te corrigeren wanneer er sprake is van een ernstige overtreding.

Wanneer je een andere regel waarop diskwalificatie als straf staat overtreedt, ben je gediskwalificeerd.

d
Uitzondering op Regel 11.2 bij Stableford

Zie volledige regels Voor informatie over wanneer Regel 11.2 niet van toepassing is bij Stableford

e
Wanneer bij Stableford een ronde is beëindigd

Zie volledige regels Voor informatie over wanneer bij Stableford een ronde is beëindigd.

21.2
Maximum score

Een vorm van strokeplay, waarbij jouw score of die van jouw partij door de Commissie per hole op een bepaald aantal slagen wordt gemaximeerd, zoals twee keer par, een vast aantal of een netto dubbel bogey.

Zie volledige regels Voor meer informatie over de spelvorm Maximum score.

21.3
Par/Bogey

Een vorm van strokeplay, waarin wordt gescoord zoals bij matchplay en waarbij:

 • Jij of jouw partij een hole wint of verliest door uit te holen in minder of meer slagen (zowel gedane slagen als opgelopen strafslagen) dan de door de Commissie vastgestelde doelscore voor die hole, en
 • De wedstrijd wordt gewonnen door de speler of de partij met het hoogste totaal van gewonnen holes ten opzichte van het aantal verloren holes (d.w.z. het aantal gewonnen holes optellen en het aantal verloren holes daarvan aftrekken).

Zie volledige regels Voor meer informatie over de spelvorm Par/Bogey.

21.4
Driebal matchplay

Een vorm van matchplay, waarbij ieder van drie spelers tegelijkertijd een individuele match speelt tegen de overige twee spelers en iedere speler met één bal speelt die wordt gebruikt in zijn beide matches.

Zie volledige regelsVoor meer informatie over de spelvorm Driebal matchplay.

21.5
Andere spelvormen bij golf

Zie volledige regels Voor meer informatie over andere spelvormen.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

 • bal in het spel (je oorspronkelijke bal of een vervangen bal);
 • provisionele bal (voordat je deze opgeeft onder Regel 18.3c), of
 • tweede bal bij strokeplay gespeeld volgens Regel 14.7b of 20.1c.

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Ernstige overtreding

Bij strokeplay: wanneer het spelen van een verkeerde plaats je een beduidend voordeel op kan leveren ten opzichte van het spelen van de juiste plaats.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.