The R&A - Working for Golf
De ronde spelen
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
5.5
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d

Doel van de regel: Regel 5 beschrijft hoe je een ronde speelt, zoals waar en wanneer je op de baan mag oefenen voor en tijdens je ronde, wanneer je ronde begint en eindigt en wat er gebeurt wanneer het spel moet worden gestaakt of hervat. Je wordt geacht:

 • Elke ronde op tijd te starten.
 • elke hole zonder onderbreking door te spelen in een vlot tempo totdat je ronde is uitgespeeld.

Je wordt aangespoord niet meer dan 40 seconden over je slag te doen en meestal minder vanaf het moment dat je aan de beurt bent om te spelen.

5.1
Het begrip ronde

Een "ronde" bestaat uit 18 of minder holes die gespeeld worden in de volgorde zoals door de Commissie is vastgesteld.

Zie volledige regels Voor meer informatie over het begrip ronde en hoe de regels worden toegepast wanneer het spel wordt stopgezet of wanneer de ronde in gelijkspel eindigt.

5.2
Oefenen op de baan voor of tussen de rondes

“Oefenen op de baan” betekent ergens op de baan een bal slaan of het testen van het oppervlak van de green van een hole door er een bal over te rollen of over het oppervlak te wrijven.

a
Matchplay

Je mag op de baan oefenen voor de ronde of tussen de rondes van een matchplay wedstrijd.

b
Strokeplay

Op de dag van een strokeplaywedstrijd:

 • Mag je voor de ronde niet op de baan oefenen, behalve dat je het putten en chippen mag oefenen op of dicht bij de eerste afslagplaats en mag oefenen op een oefenbaan.
 • Je mag oefenen op de baan nadat je je laatste ronde voor de dag hebt beëindigd.

Straf voor overtreding van Regel 5.2:

 • Straf voor de eerste overtreding: algemene straf (toegepast op de eerste hole).
 • Straf voor de tweede overtreding: diskwalificatie.
5.3
Een ronde beginnen en beëindigen
a
Wanneer een ronde begonnen moet worden

Je moet starten op jouw starttijd (en niet ervoor of erna).

Straf voor overtreding van Regel 5.3a: Diskwalificatie, behalve in de volgende drie gevallen:

 • Uitzondering 1 - Je komt niet meer dan vijf minuten te laat aan op het startpunt, klaar om te spelen: de algemene straf wordt toegepast op je eerste hole.
 • Uitzondering 2 - Je start niet meer dan vijf minuten te vroeg: de algemene straf wordt toegepast op je eerste hole.
 • Uitzondering 3 - De Commissie besluit dat je door uitzonderlijke omstandigheden niet op tijd kon starten: Er is geen overtreding van deze regel en geen straf.
b
Wanneer een ronde eindigt
Zie volledige regels Voor meer informatie over wanneer de ronde is beëindigd.
5.4
Spelen in groepen

Bij matchplay moet je iedere hole met je tegenstander spelen en bij strokeplay in dezelfde groep zoals door de Commissie is vastgesteld.

Straf voor overtreding van Regel 5.4: diskwalificatie.

5.5
Oefenen tijdens de ronde of wanneer het spel is gestaakt

Je mag geen oefenslag maken terwijl je een hole speelt of tussen twee holes.

Uitzondering - Je mag tussen twee holes putten en chippen oefenen op of dicht bij de green van de hole die je net hebt uitgespeeld en elke oefengreen en de afslagplaats van de volgende hole. Echter zulke oefenslagen mogen niet gemaakt worden uit een bunker en mogen het spel niet onnodig ophouden.

Straf voor overtreding van Regel 5.5: Algemene straf. Als de overtreding plaatsvindt tussen twee holes wordt de straf toegepast op de volgende hole.

Zie volledige regels Voor informatie over oefenen terwijl het spel is onderbroken of om andere redenen is gestaakt.

5.6
Onnodig oponthoud; Vlot speeltempo
a
Onnodig oponthoud van het spel

Je mag het spel niet onnodig ophouden zowel tijdens het spelen van een hole als tussen twee holes.

Straf voor overtreding van regel 5.6a:

 • Straf voor de eerste overtreding: Één strafslag.
 • Straf voor de tweede overtreding: algemene straf.
 • Straf voor de derde overtreding: diskwalificatie.

Als je tussen twee holes onnodig oponthoud veroorzaakt, wordt de straf op de volgende hole toegepast.

b
Vlot speeltempo

Het is de bedoeling dat een ronde golf in een vlot tempo wordt gespeeld.

Jouw speeltempo zal waarschijnlijk de tijd beïnvloeden die andere spelers nodig hebben om hun rondes te spelen met inbegrip van de spelers in jouw groep en die in de volgende groepen. Het verdient aanbeveling snellere groepen door te laten.

Aanbevelingen voor speeltempo. Je behoort de ronde in een vlot tempo te spelen met inbegrip van de tijd die nodig is:

 • Voor het voorbereiden en doen van elke slag;
 • Voor verplaatsingen tussen de slagen van de ene naar de andere plaats.
 • Om naar de volgende afslagplaats te gaan na het uitspelen van een hole.

Je behoort je vooraf voor te bereiden op je volgende slag en klaar te staan om te spelen wanneer je aan de beurt bent.

Wanneer je aan de beurt bent om te spelen:

 • Wordt aanbevolen dat je de slag doet binnen 40 seconden nadat je zonder hinder of afleiding kunt spelen (of zou kunnen spelen).
 • Meestal kun je wel sneller spelen dan dat en je wordt aangespoord om dat ook te doen.

Voor je beurt spelen om een vlot speeltempo te bevorderen. Speel “ready golf” bij strokeplay, op een veilige en verantwoorde wijze.

Bij matchplay mogen jij en je tegenstander afspreken dat een van jullie voor zijn beurt zal spelen om tijd te besparen.

5.7
Stoppen met spelen; Het spel hervatten
a
Wanneer je mag of moet stoppen met spelen

Je mag tijdens een ronde niet stoppen met spelen, behalve in deze gevallen:

 • De Commissie heeft het spel onderbroken.
 • Je denkt dat er gevaar door blikseminslag dreigt. In dat geval moet je je bij de Commissie melden.
 • Bij matchplay mogen jij en je tegenstander om elke reden overeenkomen te stoppen met spelen, behalve als daardoor de wedstrijd wordt opgehouden.

Je wordt gediskwalificeerd als je stopt met spelen om een reden die niet is toegestaan volgens deze regel of als je nalaat je bij de Commissie te melden wanneer dat vereist is.

b
Wat je moet doen wanneer de Commissie het spel onderbreekt

Onmiddellijke onderbreking (zoals wanneer er direct gevaar dreigt. Als de Commissie een onmiddellijke onderbreking afkondigt, moet je direct stoppen met spelen en verder geen slag doen totdat de Commissie het spel hervat.

Gewone onderbreking (zoals voor duisternis of een onbespeelbare baan). Als alle spelers in jouw groep tussen twee holes zijn, moet je stoppen met spelen en mag je geen slag doen om een volgende hole te beginnen totdat de Commissie het spel hervat.

Als een speler in jouw groep een hole begonnen is, mag de groep naar keuze stoppen met spelen of de hole uitspelen. Als de groep de hole eenmaal beëindigd heeft of gestopt is met spelen, mag je verder geen slag doen totdat de Commissie het spel hervat.

Straf voor overtreding van Regel 5.7b: diskwalificatie.

c
Wat je moet doen wanneer het spel wordt hervat

Je moet het spel hervatten van waar je op een hole bent gestopt met spelen of, als dat tussen twee holes was, op je volgende afslagplaats. Dit moet op het tijdstip dat door de Commissie is bepaald, ook als dat op een volgende dag is.

Straf voor overtreding van Regel 5.7c: diskwalificatie.

d
Bal opnemen wanneer het spel wordt stopgezet; Bal terugplaatsen en vervangen wanneer het spel wordt hervat

Wanneer je stopt met spelen volgens deze regel mag je je bal markeren en opnemen.

Zowel voor als na de hervatting van het spel:

 • Moet je je oorspronkelijke bal of een andere bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als hij niet bekend is).
 • Als je bal niet was opgenomen toen het spel werd stopgezet, mag je de bal spelen zoals hij ligt of mag je de bal markeren en opnemen en die bal of een andere bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek.

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 5.7d: Algemene straf.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

 • de lip, muur of wand aan de rand van een bewerkt gebied bestaand uit aarde, gras, gestapelde graszoden of kunstmatig materiaal;
 • aarde of enig groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp binnen de grenzen van een bewerkt gebied (zoals gras, struiken of bomen);
 • zand dat over de grens van het bewerkte gebied heen of daarbuiten ligt, en
 • alle andere gebieden met zand op de baan die niet binnen de grenzen van een bewerkt gebied liggen (zoals woestijn en andere natuurlijke gebieden met zand of gebieden die ook wel "waste areas" worden genoemd).
Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.