The R&A - Working for Golf
Een hole spelen
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
6.4
a
b
6.5

Doel van de regel: Regel 6 beschrijft hoe een hole moet worden gespeeld – zoals de speciale regels voor het afslaan om een hole te beginnen, de eis dezelfde bal te gebruiken voor de hele hole tenzij vervanging is toegestaan, de volgorde van spelen (die er meer toe doet bij matchplay dan bij strokeplay) en het uitspelen van een hole.

6.1
Een hole beginnen
a
Wanneer een hole begint

Je bent aan de hole begonnen, wanneer je een slag hebt gedaan om de hole te starten.

b
Bal moet worden gespeeld van binnen de afslagplaats

Als je bij het begin van een hole een bal van buiten de afslagplaats speelt (dat kan ook van een verkeerd stel teemarkers zijn op dezelfde of een andere hole):

Matchplay: Er volgt geen straf en je speelt de bal zoals hij ligt, maar je tegenstander mag de slag laten vervallen en dan moet je alsnog van binnen de afslagplaats spelen.

Zie volledige regels Voor meer informatie over een tegenstander die een slag laat vervallen.

Strokeplay: Je krijgt de algemene straf (twee strafslagen) en je moet de fout herstellen door een bal te spelen van binnen de afslagplaats. Als je de fout niet herstelt, word je gediskwalificeerd.

Zie volledige regels Voor meer informatie over de status van de slagen die gedaan zijn van buiten de afslagplaats en de straf van diskwalificatie als je de fout niet herstelt.

6.2
Bal spelen van de afslagplaats
a
Wanneer de regels voor de afslagplaats gelden

De regels voor de afslagplaats gelden altijd wanneer je moet of mag spelen van de afslagplaats.

Zie volledige regels Voor meer informatie over wanneer de regels voor de afslagplaats gelden.

b
Regels voor de afslagplaats

Jouw bal bevindt zich op de afslagplaats, wanneer een deel van de bal een deel van de afslagplaats raakt of zich daarboven bevindt. Je mag buiten de afslagplaats staan als je een bal speelt van de afslagplaats. Je mag de bal spelen van een tee die in de grond is gezet of direct van de grond.

Zie volledige regels Voor meer informatie over de afslagplaats met inbegrip van bepaalde omstandigheden die mogen worden verbeterd, de beperkingen die gelden voor het verplaatsen van teemarkers en hoe om te gaan met een stilliggende bal op de afslagplaats na een slag.

6.3
Bal die wordt gebruikt bij het spelen van een hole

Doel van de regel: Een hole wordt gespeeld met opeenvolgende slagen van de afslagplaats naar de green tot in de hole. Gewoonlijk ben je verplicht om na de afslag met dezelfde bal te spelen tot de hole is beëindigd. Je krijgt straf voor een slag met een verkeerde bal of een vervangende bal wanneer vervanging door de regels niet is toegestaan.

a
Uitholen met dezelfde bal die vanaf de afslagplaats is gespeeld

Je mag elke bal die aan de regels voldoet bij het begin van een hole vanaf de afslagplaats spelen en je mag van bal wisselen tussen twee holes.

Je moet uitholen met dezelfde bal die je vanaf de afslagplaats hebt gespeeld, behalve wanneer:

 • die bal verloren is of buiten de baan tot stilstand is gekomen, of
 • Jij je bal vervangt door een andere (of dat nu wel of niet is toegestaan).

Je behoort de bal die je gaat spelen van een merkteken te voorzien.

b
Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole

Wanneer je een belemmering ontwijkt door te droppen of te plaatsen, mag je de oorspronkelijke bal of een andere bal gebruiken.

Wanneer je opnieuw speelt van de plek waar je het laatst een slag hebt gedaan, mag je de oorspronkelijke bal of een andere bal gebruiken.

Wanneer je een bal terugplaatst op een plek mag je die bal niet vervangen door een andere bal en moet je de oorspronkelijke bal gebruiken afgezien van enkele uitzonderingen die genoemd zijn in Regel 14.2a.

Als je een slag doet naar een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht:

 • Krijg je de algemene straf.
 • Bij strokeplay moet je dan de hole uitspelen met de vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht.
c
Verkeerde bal

Je mag geen slag doen met een verkeerde bal.

Zie volledige regels Voor informatie over de uitzondering voor een bal die beweegt in water.

Straf voor het spelen een verkeerde bal: algemene straf.

Bij matchplay:

 • Als jij en je tegenstander elkaars bal spelen tijdens het spelen van een hole, krijgt de eerste die een slag heeft gedaan met de verkeerde bal de algemene straf (verlies van de hole).
 • Als het niet bekend is welke verkeerde bal als eerste gespeeld is, volgt er geen straf en moet de hole worden uitgespeeld met de verwisselde ballen.

Bij strokeplay moet je de fout herstellen door verder te spelen met de oorspronkelijke bal zoals hij ligt of door een belemmering volgens de regels te ontwijken:

 • Slagen met de verkeerde bal voordat de fout is hersteld tellen niet mee voor de score voor de hole.
 • Als je de fout niet herstelt voordat je een slag doet om aan de volgende hole te beginnen of, op de laatste hole van de ronde, voordat je je scorekaart inlevert, word je gediskwalificeerd.
6.4
De volgorde van spelen tijdens het spelen van een hole

Doel van de regel: Regel 6.4 beschrijft de volgorde van spelen gedurende de hole. De volgorde van spelen van de afslagplaats wordt bepaald door wie de eer heeft en daarna door de bal die het verst van de hole ligt.

 • Bij matchplay is de volgorde van spelen van wezenlijke betekenis: als jij voor je beurt speelt, kan je tegenstander die slag laten vervallen en je opnieuw laten slaan.
 • Bij strokeplay volgt er geen straf als je voor je beurt speelt; het is toegestaan en het wordt zelfs aangemoedigd om “ready golf” te spelen. Dit houdt in op een veilige en verantwoorde wijze voor je beurt spelen.
a
Matchplay

Beginnen op de eerste hole. De eer wordt bepaald door de volgorde op de startlijst of, als er geen startlijst is, door een afspraak of door loting (zoals een munt opwerpen).

Beginnen op alle andere holes. De speler die een hole wint heeft de eer op de volgende afslagplaats. Als de hole gelijk is geëindigd, houdt dezelfde speler de eer die deze op de vorige afslagplaats had.

Nadat beide spelers begonnen zijn op een hole. De bal die het verst van de hole ligt moet het eerst worden gespeeld.

Als je speelt terwijl het de beurt was van je tegenstander volgt er nooit straf en speel je je bal zoals hij ligt, maar je tegenstander mag wel jouw slag laten vervallen.

Uitzondering - Voor je beurt spelen om tijd te besparen: jij en je tegenstander mogen afspreken voor je beurt te spelen om tijd te besparen.

Zie volledige regels Voor meer informatie over een tegenstander die een slag laat vervallen. 

b
Strokeplay

Beginnen op de eerste hole. De eer wordt bepaald door de volgorde op de startlijst of, als er geen startlijst is, door een afspraak of door loting (zoals een munt opwerpen).

Beginnen op alle andere holes.

 • De speler in de groep met de laagste brutoscore op een hole heeft de eer op de volgende afslagplaats; de speler met de tweede laagste brutoscore behoort daarna te spelen en zo verder.
 • Als twee of meer spelers dezelfde score hebben op een hole behoren ze in dezelfde volgorde te spelen als op de vorige afslagplaats.
 • De eer is gebaseerd op de brutoscores, zelfs in een handicapwedstrijd.

Nadat alle spelers zijn begonnen op een hole. De bal die het verst van de hole ligt, behoort als eerste gespeeld te worden.

Er volgt geen straf wanneer jij voor je beurt speelt, behalve wanneer jij en een andere speler afspreken om voor je beurt te spelen om een van jullie een voordeel te geven, dan krijgen jullie allebei de algemene straf (twee strafslagen).

Ready golf”. Bij strokeplay is het toegestaan en het wordt zelfs aangemoedigd om voor je beurt te spelen, mits op een veilige en verantwoorde wijze, zoals wanneer:

 • je met een andere speler overeenkomt dat te doen voor het gemak of om tijd te besparen;
 • Je bal op een heel korte afstand van de hole is geëindigd en je wilt uitholen, of
 • je eerder klaar bent om te spelen dan een andere speler die volgens de normale volgorde van spelen aan de beurt zou zijn zolang je door voor je beurt te spelen maar geen andere speler in gevaar brengt, afleidt of hindert.

Echter als de speler die aan de beurt is om te spelen klaarstaat en kan spelen en aangeeft dat hij of zij als eerste wil spelen, behoren andere spelers in het algemeen te wachten totdat die speler heeft gespeeld.

Zie volledige regels Voor informatie over de volgorde van spelen voor het spelen van een andere bal van de afslagplaats, een provisionele bal of het ontwijken van een belemmering.

6.5
Een hole uitspelen

Zie volledige regels Voor informatie over wanneer een hole is uitgespeeld.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Tee

Een voorwerp dat wordt gebruikt om je bal op te plaatsen om vanaf de afslagplaats te spelen. Een tee mag niet langer zijn dan 4 inches (101.6 mm) en moet voldoen aan de regels voor uitrusting.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

 • Out-of-bounds markeringen: wanneer de grens van de baan wordt gemarkeerd door palen of omheiningen dan wordt de grenslijn van buiten de baan bepaald door de lijn tussen die punten van de palen of staanders die zich op grondhoogte aan de baanzijde bevinden (schuinstaande schoren niet meegerekend) en dus staan die palen of staanders zelf buiten de baan.
 • Wanneer de grenslijn wordt gedefinieerd door andere voorwerpen, zoals een muur of wanneer de Commissie een out-of-bounds markering op een andere manier wil behandelen, dan behoort de Commissie de grens van buiten de baan te vast te stellen.
 • Lijnen: in het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens bepaald door de binnenkant van die lijnen aan de kant van de baan en zijn die lijnen zelf buiten de baan.
Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

 • recht naar beneden valt zonder dat je deze gooit, ronddraait of rolt of enige andere beweging meegeeft die de plaats kan beïnvloeden waar de bal tot stilstand komt, en
 • nergens je lichaam of uitrusting raakt voordat hij de grond raakt (zie Regel 14.3b).
Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

 • bal in het spel (je oorspronkelijke bal of een vervangen bal);
 • provisionele bal (voordat je deze opgeeft onder Regel 18.3c), of
 • tweede bal bij strokeplay gespeeld volgens Regel 14.7b of 20.1c.

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

 • bal in het spel (je oorspronkelijke bal of een vervangen bal);
 • provisionele bal (voordat je deze opgeeft onder Regel 18.3c), of
 • tweede bal bij strokeplay gespeeld volgens Regel 14.7b of 20.1c.

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

 • bal in het spel (je oorspronkelijke bal of een vervangen bal);
 • provisionele bal (voordat je deze opgeeft onder Regel 18.3c), of
 • tweede bal bij strokeplay gespeeld volgens Regel 14.7b of 20.1c.

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

 • bal in het spel (je oorspronkelijke bal of een vervangen bal);
 • provisionele bal (voordat je deze opgeeft onder Regel 18.3c), of
 • tweede bal bij strokeplay gespeeld volgens Regel 14.7b of 20.1c.

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

 • bal in het spel (je oorspronkelijke bal of een vervangen bal);
 • provisionele bal (voordat je deze opgeeft onder Regel 18.3c), of
 • tweede bal bij strokeplay gespeeld volgens Regel 14.7b of 20.1c.

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Eer

Jouw recht om als eerste af te slaan van de afslagplaats (zie Regel 6.4).

Eer

Jouw recht om als eerste af te slaan van de afslagplaats (zie Regel 6.4).

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Eer

Jouw recht om als eerste af te slaan van de afslagplaats (zie Regel 6.4).

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Eer

Jouw recht om als eerste af te slaan van de afslagplaats (zie Regel 6.4).

Eer

Jouw recht om als eerste af te slaan van de afslagplaats (zie Regel 6.4).

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Eer

Jouw recht om als eerste af te slaan van de afslagplaats (zie Regel 6.4).

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).