Back

Regler för golfspel

Bläddra i reglerna
Tolkningar
Tolkningar tillhandahålls endast för de delar av reglerna som anses kräva ytterligare klargöranden. Men, de allra flesta frågor som uppkommer på banan kommer att kunna lösas enbart med hjälp av Regler för golfspel, så det rekommenderas att en grundlig genomgång av den aktuella regeln görs, innan vägledning söks i tolkningarna. Anmärkning: Tolkningar av definitioner finns tillgängliga i fliken om definitioner i Regler för golfspel under aktuell definition.