Skriv ut
11
En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse
Syfte med regeln: Regel 11 omfattar vad man ska göra när en spelares boll i rörelse träffar en person, djur, utrustning eller något annat på banan. När detta händer oavsiktligt, blir det ingen plikt och spelaren måste normalt acceptera resultatet, oavsett om det är bra eller inte, och spela från den plats där bollen stannat. Regel 11 begränsar också en spelare från att avsiktligt vidta åtgärder för att påverka var varje boll i rörelse skulle kunna stanna.
11
En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse
Denna regel gäller varje gång som en boll i spel är i rörelse (vare sig efter ett slag eller på annat sätt), utom när en boll har droppats i ett lättnadsområde och ännu inte stannat. Den situationen behandlas i Regel 14.3.
11.1

En boll i rörelse träffar av misstag en person eller något utomstående

11.1b/1
Spela från där bollen stannade när slag måste spelas om är inte att spela från fel plats
När det krävs av en spelare att spela om ett slag enligt en regel och spelaren gör det (t ex enligt Regel 11.2c(2) – Plats som en avsiktligt påverkad eller stoppad boll måste spelas ifrån för slag som slagits från green), tas det ursprungliga slaget inte med i spelarens score som om det aldrig ägt rum. Men om spelaren inte återplacerar bollen och slår om slaget, utan i stället spelar från där bollen stannade, räknas slaget och spelaren får den allmänna plikten, men spelaren har inte spelat från fel plats. Till exempel, en spelare slår ett slag från green som av misstag träffar en hålkopp som följde med ur hålet när flaggstången togs bort (Regel 11.1b(2)).
 • Om spelaren slår om slaget genom att spela den ursprungliga eller en annan boll från punkten där det slaget slogs enligt Regel 11.1b(2), räknas inte slaget som träffade hålkoppen.
 • Men om spelaren inte spelar slår om slaget och i stället spelar bollen från där den stannade, räknas slaget som resulterade i att bollen träffade hålkoppen och spelaren får den allmänna plikten.
11.1b/2
Vad som ska göras när en boll rör sig efter att av misstag påverkats eller stoppats
Om en boll stannar mot en person eller något utomstående efter att av misstag ha påverkats eller stoppats, och personen eller det utomstående rör sig eller rubbas, gäller Regel 9 och spelaren måste följa den regeln på lämpligt sätt. Men det blir ingen plikt enligt Regel 9 om bollen rubbas efter att ha stannat mot en person eller utrustning (se Undantag 5 till Regel 9.4b och Undantag 3 till Regel 9.5b). Exempel på när det inte blir någon plikt innefattar när:
 • Spelarens boll stannar mot motspelarens fot efter att av misstag ha stoppats av motspelaren, och bollen rubbas som ett resultat av att motspelaren rör sig. Spelaren måste återplacera bollen enligt Regel 9.5a, men varken spelaren eller motspelaren får någon plikt.
 • Spelarens boll i rörelse stoppas av misstag av spelarens klubba efter att ha rullat tillbaka ner för en backe, och bollen rubbas som ett resultat av att spelaren tar bort klubban. Spelaren måste återplacera bollen enligt Regel 9.4a men får ingen plikt.
I andra situationer när en boll av misstag påverkas eller stoppas av något utomstående (t ex ett djur) och det utomstående rör sig och får bollen att rubbas, se Regel 9.6 för vad som ska göras.
11.1b/3
Vad som ska göras när boll spelad från någonstans utom från green påverkas eller plockats upp av ett djur
Om en boll som spelas från någonstans utom från green är i rörelse och stoppas eller påverkas av ett djur, blir det ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger (se Regel 11.1). Men om ett djur plockar upp en boll i rörelse, har bollen stannat på djuret och lättnad utan plikt måste tas genom att använda den punkt där djuret plockade upp bollen som referenspunkten (se Regel 11.1b(1)). Till exempel, en boll spelad från fairway plockas upp av en hund medan den fortfarande är i rörelse. Bollen har stannat på djuret vid punkten där hunden plockade upp bollen.
 • Om bollen plockades upp på fairway, måste en boll droppasspelfältet inom en klubblängd och inte närmare hålet än punkten där bollen plockades upp av hunden.
 • Om bollen plockades upp på green, måste en boll placeras på green på den uppskattade punkt där bollen plockades upp. (Ny)
11.2

En boll i rörelse avsiktligt påverkad eller stoppad av en person

11.2a/1
Utrustning lämnad i ett visst läge efter att spelaren inser att den skulle kunna vara till hjälp om bollen skulle träffa den
Regel 11.2 gäller i en situation där en spelare från början inte placerade någon del av utrustningen, något annat föremål eller någon person med avsikt att påverka bollen i rörelse, men sedan inser att den/det skulle kunna påverka eller stoppa bollen och lämnar den/det avsiktligt kvar. Exempel på där spelaren får plikt:
 • Efter att ha krattat en bunker, placerar en spelare krattan mellan green och bunkern, utan någon tanke på att den skulle kunna påverka bollen. Spelaren, som nu har en putt nedför mot bunkern, inser att krattan skulle kunna stoppa bollen och spelar utan att först flytta krattan. Spelaren puttar och bollen stoppas av krattan.
Exempel på där spelaren inte får en plikt:
 • En kratta har lämnats kvar mellan green och en bunker av en föregående grupp. En spelare, som har en putt nedför mot bunkern ser krattan och lämnar kvar den där eftersom den skulle kunna stoppa bollen om spelarens putt är för hård. Spelaren puttar och bollen stoppas av krattan.
11.3

Avsiktligt ta bort föremål eller förändra förhållanden för att påverka en boll i rörelse

11.3/1
Resultatet av avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse saknar betydelse
Regel 11.3 gäller när en spelare eller dennes caddie vidtar en avsiktlig åtgärd för att påverka en boll i rörelse, och spelaren bryter mot denna regel även om den avsiktliga åtgärden inte påverkar var bollen stannar. Exempel på där spelaren får den allmänna plikten enligt Regel 11.3, och i slagspel måste spela bollen från där den stannar, innefattar när:
 • Spelarens boll ligger på spelfältet nedanför en sluttning. Spelaren slår ett slag, och medan bollen rullar tillbaka ner för sluttningen, pressar spelaren ner en upphöjd torva i avsikt att förhindra bollen från att stanna i ett dåligt läge.
 • Spelaren tror att en kratta som ligger på marken skulle kunna stoppa eller påverka en annans spelares boll i rörelse, så därför lyfter spelaren krattan.
Exempel på där det inte blir någon plikt, och där bollen i slagspel måste spelas från där den stannar, innefattar när:
 • En spelares boll ligger på spelfältet nedanför en sluttning. Spelaren slår ett slag och bollen börjar rulla tillbaka nerför sluttningen. Utan att vara medveten om att bollen återvänder till området varifrån den spelats pressar spelaren ner en upphöjd torva utan någon avsikt att påverka var bollen skulle kunna stanna. Det blir ingen plikt även om bollen stannar i det tillplattade området.
 • Efter att ha slagit ett slag och medan bollen är i rörelse, lyfter en spelare en kratta i närheten för att ge den till annan spelare för ett kommande bunkerslag. Spelarens boll rullar genom området som krattan lyftes från.
UTFORSKA MER