Skriv ut
12
Bunkrar
Syfte med regeln: Regel 12 är en speciell regel för bunkrar, som är särskilt iordningställda ytor avsedda för att pröva spelarens förmåga att spela en boll från sanden. För att säkerställa att spelaren tar sig an denna utmaning finns det några begränsningar när det gäller att vidröra sanden innan slaget slås och var lättnad får tas för en boll i en bunker.
12
Bunkrar
12.2

Spela en boll i en bunker

12.2a/1
Förbättring som ett resultat av att ta bort lösa naturföremål eller flyttbara tillverkade föremål från en bunker
När ett löst naturföremål eller ett flyttbart tillverkat föremål tas bort från en bunker, rubbas ofta sand i bunkern som ett resultat av att ta bort föremålet, och det blir ingen plikt om detta förbättrar förhållanden som påverkar slaget om åtgärderna som gjordes för att ta bort det lösa naturföremålet eller det flyttbara tillverkade föremålet var rimliga. (Regel 8.1b(2)). Till exempel, en spelare tar bort en tallkotte nära sin boll och förbättrar förhållanden som påverkar slaget genom att dra bort tallkotten på ett sådant sätt att det också tar bort en sandhög från området för spelarens avsedda sving. Spelaren kunde ha valt ett mindre inkräktande sätt att ta bort tallkotten (t ex att lyfta tallkotten rätt upp utan att dra den bakom bollen). Eftersom spelarens åtgärder inte är rimliga i denna situation, får spelaren en plikt för brott mot Regel 8.1a (Förbättra förhållanden som påverkar slaget).
12.2b/1
Regel 12.2b gäller för en sandhög från ett hål grävt av djur i en bunker
Om en spelares boll ligger i en bunker på eller nära en sandhög som är en del av ett hål grävt av djur, gäller begränsningarna i Regel 12.2b(1) för att vidröra den sandhögen. Men spelaren får ta lättnad från hålet grävt av djur (vilket är ett onormalt banförhållande) enligt Regel 16.1c.
12.2b/2
Om spelare får sondera i en bunker
Klargörande 8.1a/7 bekräftar att en spelare utan plikt får sondera var som helst på banan (inklusive i en bunker) för att avgöra om trädrötter, stenar eller tillverkade föremål skulle kunna inverka på spelarens slag, så länge som spelaren inte förbättrar förhållandena som påverkar slaget. Till exempel när en spelares boll stannar nära en dräneringsbrunn i en bunker, får spelaren använda en peg för att fastställa brunnens utsträckning och om det skulle kunna inverka på spelarens slag. Men, om avsikten med sonderingen är att testa sandens beskaffenhet bryter spelaren mot Regel 12.2b(1).
12.2b/3
Regel 12.2 fortsätter att gälla när en spelare har lyft sin boll från en bunker för att ta lättnad men ännu inte har bestämt sig för om att ta lättnad i eller utanför bunkern
Om en spelare har lyft sin boll från en bunker för att ta lättnad enligt en regel, men ännu inte bestämt sig för vilket lättnadsalternativ som ska användas, fortsätter begränsningarna i Regel 12.2b(1) att gälla. Till exempel om en spelares utslag är ospelbart i en bunker och spelaren håller på att besluta sig för om att antingen gå tillbaka till tee med plikten slag och distans, ta lättnad i bunkern eller ta lättnad bakåt på flagglinjen utanför bunkern, bryter spelaren mot Regel 12.2b om spelaren avsiktligt testar sandens beskaffenhet i bunkern eller träffar sanden med en övningssving. Men precis som att Regel 12.2b(1) inte längre gäller efter att spelaren har spelat en boll och den är utanför bunkern, gäller inte Regel 12.2b(1) efter att spelaren beslutar sig för att ta lättnad utanför bunkern så länge som lättnaden faktiskt tas utanför bunkern.
UTFORSKA MER