Skriv ut
13
Greener
Syfte med regeln: Regel 13 är en särskild regel för greener. Greener är särskilt iordningställda för att spela en boll längs med marken, och det finns en flaggstång för hålet på varje green, så därför gäller vissa andra regler än för andra områden på banan.
13
Greener
13.1

Tillåtna eller nödvändiga åtgärder på green

13.1c(2)/1
Skadat hål är en del av skador på green
Skador på hålet täcks av Regel 13.1c som en del av skador på green. Spelaren får laga ett skadat hål om inte skadan beror på normalt slitage av hålet, vilket Regel 13.1c inte tillåter lagning av. Till exempel om hålet skadas när flaggstången tas bort, får det lagas av spelaren enligt Regel 13.1c, även om skadan har ändrat hålets dimensioner. Men om ett hål har skadats och spelaren inte kan laga skadan (t ex om hålet inte kan göras runt igen), eller om naturligt slitage, som spelaren inte får laga, gör att hålet inte är runt, bör spelaren begära att Kom/TL lagar det.
13.1c(2)/2
Spelaren får begära hjälp av tävlingsledningen när spelaren inte kan laga skada på green
Om en spelare inte kan laga en skada på green, t ex ett märke som gjorts av en klubba eller en gammal hålplugg som sjunkit ned under markytan, kan spelaren begära att Kom/TL lagar skadan. Om Kom/TL inte kan laga skadan och spelarens boll ligger på green, kan Kom/TL överväga att ge spelaren lättnad enligt Regel 16.1 genom att definiera det skadade området som mark under arbete.
13.1d(2)/1
Boll måste återplaceras om den rubbas efter att en boll placerats för att ta lättnad
En spelares boll är på green och spelaren har störande inverkan av ett onormalt banförhållande. Spelaren bestämmer sig för sig för att ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1d. Om den närmaste punkten för fullständig lättnad är på green, och bollen har placerats på denna punkt, behandlas bollen som om den hade lyfts och återplacerats enligt Regel 13.1d(2). Till exempel, en spelares boll är i tillfälligt vattengreen. Spelaren bestämmer sig för att ta lättnad och placerar en boll på punkten för närmaste punkten för fullständig lättnad, som är på green. Medan spelaren förbereder sig för att slå slaget, rubbas bollen av naturkrafter. Spelaren måste återplacera bollen på den närmaste punkten för fullständig lättnad. Men när närmaste punkten för fullständig lättnad är på spelfältet och bollen rubbas av naturkrafter efter att ha placerats på denna punkt, måste den spelas från dess nya punkt om inte Regel 9.3, Undantag 2 gäller.
13.1e/1
Inte tillåtet att avsiktligt pröva en green
Regel 13.1e förbjuder en spelare från att vidta två specifika åtgärder på green eller en fel green i avsikt att få information om hur en boll skulle kunna rulla på den. Den förbjuder inte en spelare från att vidta andra åtgärder, även om de görs i avsikt att testa, eller från att oavsiktligt utföra de förbjudna åtgärderna. Ett exempel på en åtgärd som är ett brott mot Regel 13.1e är när:
  • En spelare gnuggar eller skrapar gräset på green för att avgöra åt vilket håll grässtråna växer.
Exempel på åtgärder som inte är ett brott mot Regel 13.1e är när:
  • En spelare skänker sin motspelares nästa putt och slår iväg bollen på samma spellinje som spelaren kanske senare ska använda, men gör det inte avsiktligt för att få information om green.
  • En spelare placerar sin handflata på greenens yta på sin spellinje för att avgöra hur blött det är på green. Även om spelaren gör detta för att pröva green, är denna åtgärd inte förbjuden enligt Regel 13.1e.
  • En spelare gnuggar en boll på green för att rengöra den från jord.
13.2

Flaggstången

13.2a(1)/1
Spelaren har rätt att lämna flaggstången i det läge som föregående grupp lämnade den
Spelaren har rätt att spela banan som spelaren finner den, vilket innefattar det läge i vilket föregående grupp lämnade flaggstången. Till exempel, om den föregående gruppen återplacerade flaggstången i ett läge som lutade bort från spelaren, har spelaren rätt att spela med flaggstången i det läget om spelaren tycker att detta är fördelaktigt. Om en annan spelare eller caddie centrerar flaggstången i hålet, kan spelaren behålla den i det läget eller få flaggstången återställd till sitt föregående läge.
13.2a(4)/1
Opassad flaggstång som tas bort utan spelarens godkännande får sättas tillbaka
Om en spelare väljer att spela med flaggstången i hålet och någon annan spelare tar bort flaggstången ur hålet utan spelarens godkännande, får den sättas tillbaka i hålet medan spelarens boll är i rörelse. Men om den andre spelarens åtgärd var ett brott mot Regel 13.2a(4), undviker den andre spelaren inte en plikt genom att återplacera flaggstången.
13.2b(1)/1
Spelaren får slå ett slag medan spelaren håller flaggstången
Regel 13.2b(1) tillåter en spelare att göra ett enhands-slag medan spelaren håller flaggstången med den andra handen. Men spelaren får inte använda flaggstången för att stödja sig medan slaget slås (Regel 4.3a). Till exempel, får en spelare:
  • Ta bort flaggstången från hålet med en hand innan spelaren puttar, och fortsätta att hålla den medan spelaren gör ett enhands-slag med den andra handen.
  • Passa sin egen flaggstång i hålet med en hand före och under puttning med den andra handen. Medan eller efter att ha gjort enhands-slaget får spelaren ta bort flaggstången ur hålet, men får inte avsiktligt tillåta bollen i rörelse att träffa flaggstången.
13.3

En boll på hålkanten

13.3a/1
Innebörden av rimlig tid för spelaren att komma fram till hålet
Att avgöra gränserna för en rimlig tid att komma fram till hålet beror på förhållandena vid slaget och innefattar tid för en spelares naturliga eller spontana reaktion på att en boll inte går i hål. Till exempel, en spelare kan ha spelat slaget från en bra bit från green och det kan ta spelaren flera minuter att komma fram till hålet medan andra spelare spelar sina slag och alla går fram till green. Eller så kan spelaren behöva ta en omväg till hålet för att gå runt andra spelares spellinjergreen.
13.3b/1
Vad som ska göras om spelarens boll på hålkanten rubbas när spelaren tar bort flaggstången
Om spelarens boll på hålkanten rubbas efter att flaggstången har tagits bort av spelaren, måste spelaren fortsätta på följande sätt:
  • Om det är känt eller så gott som säkert att spelarens borttagande av flaggstången orsakade att bollen rubbades, återplaceras bollen på hålkanten och Regel 13.3b gäller. Bollen behandlas som att den stannat och väntetiden enligt Regel 13.3a gäller inte längre. Spelaren får ingen plikt eftersom flaggstången är ett flyttbart tillverkat föremål (Regel 15.2a(1)).
  • Om spelarens borttagande av flaggstången inte orsakade att bollen rubbades, och bollen faller ner i hålet, gäller Regel 13.3a.
  • Om spelarens boll rubbades av naturkrafter till ett nytt läge som inte är på hålkanten och inte på grund av att flaggstången togs bort, blir det ingen plikt och bollen måste spelas från sitt nya läge (Regel 9.3).
UTFORSKA MER